Skip to main content

Pogoji storitve

Začetek veljavnosti: 29. september 2023

Povzetek naših pogojev

Ti pogoji storitve (»pogoji«) so del uporabniške pogodbe – pravno zavezujoče pogodbe, ki velja za vašo uporabo storitve X. Te pogoje storitve (»pogoji«) morate prebrati v celoti, tukaj pa je nekaj ključnih stvari, ki jih morate upoštevati:

  • Na platformi boste videli oglase: V zameno za dostop do storitev vam lahko storitev X ter naši neodvisni ponudniki ter partnerji prikazujejo oglase.

  • Pri objavljanju vsebine in drugi uporabi storitev morate upoštevati to uporabniško pogodbo in veljavno zakonodajo: Odgovorni ste za svojo uporabo storitev in svojo vsebino. Upoštevati morate to uporabniško pogodbo, njene vključene pravilnike in vse veljavne zakone.

  • Upoštevati morate pogoje o sprejemljivi uporabi storitev: Do storitev ne smete dostopati na noben drug način kot prek trenutno razpoložljivih objavljenih vmesnikov, ki jih zagotavljamo. To na primer pomeni, da ne smete izvleči storitev, poskušati zaobiti katerih koli tehničnih omejitev, ki jih uvajamo, ali kako drugače poskušati motiti delovanja storitev. 

  • Imamo obsežne izvršilne pravice: V primeru kršitev teh pogojev si storitev X pridržuje pravico do izvajanja izvršilnih ukrepov zoper vas, kot je na primer odstranitev vaše vsebine, omejitev vidnosti, prekinitev vašega dostopa do storitve X ali vložitev pravnih postopkov. Vaš račun lahko začasno prekinemo ali ukinemo tudi zaradi drugih razlogov, kot je dolgotrajna nedejavnost, tveganje pravne izpostavljenosti ali tržna nedonosnost. 

  • V teh pogojih so licence za intelektualno lastnino: Obdržite lastništvo in pravice do katere koli vaše vsebine, ki jo objavite ali delite, in nam zagotovite obsežno licenco brez tantiem, s katero omogočimo, da je vaša vsebina na voljo preostalemu svetu, in drugim omogočite, da storijo enako. Nasprotno pa vam zagotavljamo licenco za uporabo programske opreme, ki jo ponujamo kot del storitev, kot je mobilna aplikacija X, izključno z namenom, da vam omogočimo uporabo in uživanje prednosti storitev. 

  • Storitve uporabljate na lastno odgovornost: Storitve zagotavljamo »TAKŠNE, KAKŠNE SO« in »KAKRŠNE SO NA VOLJO« ter zavračamo vsa jamstva, odgovornost in obveznost do vas ali drugih v obsegu, ki ga dovoljuje zakon. Lahko ste izpostavljeni žaljivi ali škodljivi vsebini, ki jo objavijo drugi uporabniki. Storitve se lahko občasno spremenijo in kadar koli lahko omejimo ali prekinemo razpoložljivost storitev ali nekaterih funkcij za vas ali druge uporabnike. 

  • Na voljo imate pravna sredstva in mehanizme odškodnine, vendar je naša odgovornost omejena: Pravico imate, da kadar koli prekinete to pogodbo, in sicer tako, da deaktivirate svoj račun in prenehate uporabljati storitve. Upoštevajte, da ne bomo odgovorni za nekatere vrste škode, kot je opisano v pogodbi, in v nobenem primeru naša skupna odgovornost ne bo presegla več kot 100 USD ali morebitnega zneska, ki ste nam ga plačali v zadnjih šestih mesecih za storitve, ki so podlaga za zahtevek. Če menite, da je bila vaša vsebina kopirana na način, ki predstavlja kršitev avtorskih pravic, je postopek prijave podrobno opisan v teh pogojih. 

Upoštevajte tudi, da ti pogoji vključujejo naš pravilnik o zasebnosti (https://x.com/privacy) in druge pogoje, ki veljajo za vašo uporabo storitev in vaše vsebine. Ti pogoji se lahko razlikujejo glede na to, kje živite, v vsakem primeru pa morate biti za uporabo storitve X stari najmanj 13 let.

Če živite zunaj Evropske unije, držav Efte ali Združenega kraljestva, vključno s tem, če živite v Združenih državah, uporabniška pogodba za X vključuje te pogoje storitve, naš pravilnik o zasebnostinaša pravila in pravilnike ter vse vključene pravilnike.

Če živite v Evropski uniji, državah Efte ali Združenem kraljestvu, uporabniška pogodba za X vključuje te pogoje storitve, naš pravilnik o zasebnostinaša pravila in pravilnike ter vse vključene pravilnike.

 

Pogoji storitve X

Če živite zunaj Evropske unije, držav Efte ali Združenega kraljestva, vključno s tem, če živite v Združenih državah

Ti pogoji storitve (»pogoji«) urejajo vaš dostop do naših storitev in njihovo uporabo, vključno z našimi različnimi spletnimi mesti, SMS-i, API-ji, e-poštnimi obvestili, aplikacijami, gumbi, pripomočki, oglasi, komercialnimi storitvami in našimi drugimi zajetimi storitvami (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates), ki so povezane s temi pogoji (skupaj »storitve«), ter vseh podatkov, besedil, povezav, grafik, fotografij, zvokov, videoposnetkov ali drugih gradiv ali ureditev gradiv, ki so bila naložena, prenesena ali prikazana v storitvah (skupaj »vsebina«). Z uporabo storitev se strinjate, da za vas veljajo ti pogoji.

Ti pogoji predstavljajo pogodbo med vami in družbo X Corp., ki zagotavlja platformo X in storitve, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA. Besede »mi«, »nas« in »naš« pomenijo X Corp.

 

1. Kdo lahko uporablja storitve

Storitve lahko uporabljate le, če se strinjate, da boste z nami sklenili zavezujočo pogodbo in niste oseba, ki ji zakonodaja veljavne pravne pristojnosti ne prepoveduje prejemanja storitev. V vsakem primeru morate biti za uporabo storitev stari vsaj 13 let. Če sprejemate te pogoje in uporabljate storitve v imenu podjetja, organizacije, vlade ali druge pravne osebe, izjavljate in jamčite, da ste za to pooblaščeni in imate pooblastilo, da takšno organizacijo zavežete k tem pogojem, pri čemer se v tem primeru besedi »vi« in »vaš«, kot sta uporabljeni v teh pogojih, nanašata na tak subjekt.

 

2. Zasebnost

Naš pravilnik o zasebnosti (https://www.x.com/privacy) opisuje, kako ravnamo s podatki, ki nam jih posredujete, ko uporabljate storitve. Razumete, da s svojo uporabo storitev soglašate z zbiranjem in uporabo (kot je določeno v pravilniku o zasebnosti) teh podatkov, vključno s prenosom teh informacij v Združene države, na Irsko in/ali druge države za shranjevanje, obdelavo in uporabo z naše strani in strani naših podružnic.

 

3. Vsebina v storitvah

Odgovorni ste za svojo uporabo storitev in za kakršno koli vsebino, ki jo zagotovite, vključno s skladnostjo z veljavno zakonodajo, pravili in predpisi. Zagotovite samo vsebino, ki jo želite deliti z drugimi.

Kakršna koli uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino ali gradivo, objavljeno prek storitev ali pridobljeno prek storitev, je na lastno odgovornost. Ne potrjujemo, podpiramo, predstavljamo ali jamčimo za popolnost, resničnost, točnost ali zanesljivost katere koli vsebine ali sporočil, objavljenih prek storitev, in ne podpiramo kakršnih koli mnenj, izraženih prek storitev. Razumete, da ste lahko z uporabo storitev izpostavljeni vsebini, ki je lahko žaljiva, škodljiva, netočna ali kako drugače neprimerna, ali v nekaterih primerih objavam, ki so bile napačno označene ali so drugače zavajajoče. Za vso vsebino je izključno odgovorna oseba, ki je takšno vsebino ustvarila. Ne smemo spremljati ali nadzorovati vsebine, objavljene prek storitev, in ne moremo prevzeti odgovornosti za takšno vsebino.

Pridržujemo si pravico do odstranitve vsebine, ki krši uporabniško pogodbo, kar na primer vključuje kršitve avtorskih pravic ali blagovnih znamk ali druge zlorabe intelektualne lastnine, lažno predstavljanje, nezakonito ravnanje ali nadlegovanje. Informacije v zvezi s posebnimi pravilniki in postopkom za prijavo kršitev ali pritožbo na kršitve lahko najdete v našem središču za pomoč (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation#specific-violations in https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Če menite, da je bila vaša vsebina kopirana na način, ki predstavlja kršitev avtorskih pravic, to prijavite prek našega obrazca za prijavo avtorskih pravic (https://help.x.com/forms/dmca) ali tako, da stopite v stik z našim pooblaščenim zastopnikom za avtorske pravice na naslovu:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Poročila: https://help.x.com/forms/dmca
E-naslov: [email protected]

Vaše pravice in podelitev pravic za vsebino

Ohranjate svoje pravice do katere koli vsebine, ki jo pošljete, objavite ali prikažete v storitvah ali prek njih. Kar je vaše, je vaše – vi ste lastnik svoje vsebine (vaš vključeni zvok, fotografije in videoposnetki pa štejejo kot del vsebine).

S pošiljanjem, objavo ali prikazovanjem vsebine v storitvah ali prek njih nam podelite globalno, neizključno licenco brez tantiem (s pravico do podlicenciranja) za uporabo, kopiranje, reprodukcijo, obdelavo, prilagoditev, spreminjanje, objavo, prenos, prikazovanje in distribucijo takšne vsebine v vseh medijih ali distribucijskih metodah, ki jih poznamo zdaj ali se razvijejo pozneje (zaradi jasnosti te pravice vključujejo na primer kuriranje, preoblikovanje in prevajanje). Ta licenca nas pooblašča, da damo vašo vsebino na voljo preostalemu svetu in drugim omogočimo, da storijo enako. Strinjate se, da ta licenca vključuje pravico, da zagotavljamo, promoviramo in izboljšujemo storitve ter damo vsebino, predloženo v storitve ali prek njih, na voljo drugim podjetjem, organizacijam ali posameznikom za združevanje, oddajanje, distribucijo, ponovno objavljanje, promocijo ali objavo takšne vsebine v drugih medijih in storitvah, v skladu z našimi pogoji za uporabo takšne vsebine. Takšna dodatna uporaba z naše strani nas ali s strani drugih podjetij, organizacij ali posameznikov poteka brez plačila nadomestila vam v zvezi z vsebino, ki jo predložite, objavite, prenesete ali kako drugače omogočite dostop do nje prek storitev, saj soglašate, da je uporaba storitev zadostno nadomestilo za vsebino in podelitev tukaj navedenih pravic.

Imamo razvijajoč se nabor pravil o tem, kako lahko partnerji ekosistema komunicirajo z vašo vsebino v storitvah. Ta pravila so nastala, da lahko omogočijo odprt ekosistem z upoštevanjem vaših pravic. Razumete, da vašo vsebino lahko spremenimo ali prilagodimo, ko jo distribuiramo, združujemo, objavljamo ali predvajamo mi in naši partnerji, in/ali vašo vsebino spremenimo, da jo prilagodimo različnim medijem.

Izjavljate in jamčite, da imate ali ste pridobili vse pravice, licence, soglasja, dovoljenja, moč in/ali pooblastila, ki so potrebna za podelitev tukaj podeljenih pravic za katero koli vsebino, ki jo pošljete, objavite ali prikažete v storitvah ali prek njih. Strinjate se, da takšna vsebina ne bo vsebovala gradiva, ki je predmet avtorskih ali drugih lastniških pravic, razen če imate potrebno dovoljenje ali ste kako drugače zakonsko upravičeni do objave gradiva in nam podelite zgoraj opisano licenco.

 

4. Uporaba storitev

Preberite naša pravila in pravilnike, ki so del uporabniške pogodbe in opisujejo ravnanje, ki je v storitvah prepovedano. Storitve lahko uporabljate samo v skladu s temi pogoji in vsemi veljavnimi zakoni, pravili in predpisi. X izvaja izvršilne ukrepe, ko vsebina ali vedenje uporabnika krši naša pravila in pravilnike ali v zvezi z občutljivimi mediji. Možnosti izvrševanja družbe X in kako se lahko pritožite na našo odločitev za izvršitev si lahko ogledate tukaj.

Storitve se nenehno razvijajo. Kot take se lahko storitve občasno spremenijo po naši presoji. Vam ali uporabnikom na splošno lahko prenehamo (trajno ali začasno) zagotavljati storitve ali katere koli funkcije znotraj storitev. Prav tako si pridržujemo pravico, da kadar koli po lastni presoji določimo omejitve uporabe in shranjevanja. Prav tako lahko odstranimo ali zavrnemo distribucijo katere koli vsebine v storitvah, omejimo distribucijo ali vidnost katere koli vsebine v storitvi, začasno izključimo ali prekinemo uporabnike in zahtevamo nazaj uporabniška imena brez odgovornosti do vas.

Glede na to, da vam omogočamo dostop do storitev in njihovo uporabo, se strinjate, da lahko mi in naši neodvisni ponudniki in partnerji oglašujemo v storitvah ali v povezavi s prikazom vsebine ali informacij iz storitev, ne glede na to, ali ste jih posredovali vi ali drugi. Prav tako si pridržujemo pravico do dostopa, branja, hrambe in razkritja vseh informacij, za katere razumno verjamemo, da so potrebne za (i) zagotavljanje skladnosti s katerim koli veljavnim zakonom, predpisom, pravnim postopkom ali vladnimi zahtevami, (ii) uveljavljanje pogojev, vključno s preiskavo morebitnih kršitve teh določil, (iii) odkrivanje, preprečevanje ali drugačno reševanje goljufij, varnostnih ali tehničnih težav, (iv) odgovarjanje na zahteve za podporo uporabnikom ali (v) zaščito pravic, lastnine ali varnosti storitve X, njenih uporabnikov in javnosti. Podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavo, ne razkrivamo tretjim osebam, razen kot je v skladu z našim pravilnikom o zasebnosti.

V storitvi X so lahko na voljo nekatere storitve ali funkcije, za katere lahko veljajo dodatni pogoji in določila v zvezi z vašo uporabo teh storitev. Z uporabo ali plačilom katere koli od teh dodatnih storitev se strinjate z vsemi dodatnimi pogoji, ki veljajo za te storitve, in ti dodatni pogoji postanejo del naše pogodbe z vami. Če je kateri od veljavnih dodatnih pogojev v nasprotju s temi pogoji, bodo prevladali dodatni pogoji za vašo uporabo storitev, za katere veljajo.

Če uporabljate plačljive funkcije storitev, se strinjate z veljavnimi Pogoji za plačljive storitve (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Če uporabljate razvijalske funkcije storitev, kar med drugim vključuje X za spletna mesta (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), kartice X (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), javni API (https://developer.x.com/docs) ali prijavo z računom X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), se strinjate z našo pogodbo za razvijalce (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) in pravilnikom za razvijalce (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Če želite reproducirati, spreminjati, ustvarjati izpeljana dela, distribuirati, prodajati, prenašati, javno prikazovati, javno izvajati, prenašati ali kako drugače uporabljati storitve ali vsebino v storitvah, morate uporabljati vmesnike in navodila, ki jih zagotavljamo, razen kot je dovoljeno prek storitev, teh pogojev ali pogojev na naslovu https://developer.x.com/developer-terms. V nasprotnem primeru so vsa tovrstna dejanja strogo prepovedana. Če ste raziskovalec varnosti, morate upoštevati pravila našega programa za poročanje o ranljivostih (https://hackerone.com/x). Zahteve iz prejšnjega odstavka morda ne veljajo za tiste, ki sodelujejo v našem programu za poročanje o ranljivosti.

Če uporabljate oglaševalske funkcije storitev, se morate strinjati z našo glavno pogodbo o storitvah (https://ads.x.com/terms).

Vaš račun

Za uporabo storitev boste morda morali ustvariti račun. Odgovorni ste za varovanje svojega računa, zato uporabite močno geslo in omejite njegovo uporabo na ta račun. Ne moremo biti odgovorni in ne bomo odgovorni za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi vašega neupoštevanja zgoraj navedenega.

Večino komunikacij lahko nadzirate iz storitev. Morda vam bomo morali zagotoviti določena sporočila, kot so obvestila o storitvah in administrativna sporočila. Ta sporočila veljajo kot del storitev in vašega računa, zato se morda ne boste mogli odjaviti od njihovega prejemanja. Če ste v svoj račun dodali svojo telefonsko številko, pozneje pa spremenite ali deaktivirate to telefonsko številko, morate posodobiti podatke o svojem računu, da nam preprečite komunikacijo z osebo, ki pridobi vašo staro številko.

Vaša licenca za uporabo storitev

Dajemo vam osebno, globalno, neprenosljivo in neizključno licenco za uporabo programske opreme brez tantiem, ki vam je na voljo kot del storitev. Edini namen te licence je omogočiti uporabo in uživanje ugodnosti storitev, kot je navedeno v storitvi X, na način, ki ga dovoljujejo ti pogoji.

Storitve so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in drugimi zakoni ZDA in drugih držav. Nič v pogojih vam ne daje pravice do uporabe imena X ali katere koli blagovne znamke X, logotipov, imen domen, drugih značilnih značilnosti blagovne znamke in drugih lastniških pravic. Vse pravice, lastništvo in udeležba v storitvah (razen vsebine, ki jo zagotovijo uporabniki) so in bodo ostali naša ekskluzivna last in last naših dajalcev licenc. Vse povratne informacije, komentarji ali predlogi, ki jih lahko posredujete v zvezi s storitvijo X ali storitvami, so popolnoma prostovoljni in takšne povratne informacije, komentarje ali predloge bomo prosto uporabili, kot se nam zdi primerno in brez kakršnih koli obveznosti do vas.

Zloraba storitev

Prav tako se strinjate, da ne boste zlorabljali storitev, na primer z poseganjem vanje ali dostopanjem do njih z uporabo metode, ki niso vmesnik in navodila, ki jih zagotovimo. Strinjate se, da ne boste zaobšli nobenih tehničnih omejitev v programski opremi, ki vam je na voljo kot del storitev, ali izvajali obratnega inženiringa, dekompilirali ali razstavljali programske opreme, razen in samo v obsegu, ki ga izrecno dovoljuje veljavna zakonodaja. Med dostopanjem do storitev ali njihovo uporabo ne smete storiti ničesar od naslednjega: (i) dostopati, spreminjati ali uporabljati nejavnih območij storitev, naših računalniških sistemov ali tehničnih dostavnih sistemov naših ponudnikov; (ii) sondirati, skenirati ali testirati ranljivosti katerega koli sistema ali omrežja ali kršiti ali se izogniti katerim koli varnostnim ukrepom ali ukrepom za preverjanje pristnosti; (iii) dostopati ali iskati ali poskušati dostopati ali iskati po storitvah na kakršen koli način (samodejno ali kako drugače), razen prek naših trenutno razpoložljivih objavljenih vmesnikov, ki jih zagotavljamo mi (in samo v skladu z veljavnimi določili in pogoji), razen če jim je bilo to izrecno dovoljeno v ločeni pogodbi z nami (OPOMBA: iskanje po vsebini ali izvlečenje storitev v kakršni koli obliki, za kakršen koli namen brez našega predhodnega pisnega soglasja je izrecno prepovedano); (iv) ponarejati katere koli glave paketa TCP/IP ali katerega koli dela informacij v glavi v kateri koli e-pošti ali objavi ali na kakršen koli način uporabljati storitve za pošiljanje spremenjenih, zavajajočih ali lažnih informacij o izvoru; (v) izvajati kakršnega koli ravnanja, ki krši naš Pravilnik o manipulaciji platforme in neželeni vsebini ali katera koli druga pravila in pravilnike družbe Twitter; ali (vi) ovirati ali motiti (ali poskušati to storiti) dostopa katerega koli uporabnika, gostitelja ali omrežja, kar brez omejitev vključuje pošiljanje virusa, preobremenitev, preplavljanje, pošiljanje neželene vsebine, prekomerno pošiljanje pošte v storitvah ali skriptiranje ustvarjanja vsebine na način, ki moti delovanje storitev ali za storitve ustvarja neupravičeno breme. Kršitev teh pogojev je tudi omogočanje ali pomoč drugim pri kršitvi teh pogojev, vključno z distribucijo izdelkov ali storitev, ki omogočajo ali spodbujajo kršitev teh pogojev.

Prekinitev teh pogojev

Pravno pogodbo z nami lahko kadar koli prekinete tako, da deaktivirate svoje račune in prenehate uporabljati storitve. Za navodila o tem, kako deaktivirati svoj račun, in pravilnik o zasebnosti za več informacij o tem, kaj se zgodi z vašimi podatki, glejte https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account.

Kadar koli lahko začasno prekinemo ali ukinemo vaš račun ali vam prenehamo zagotavljati vse storitve ali del njih, če utemeljeno verjamemo: (i) da ste kršili te pogoje ali naša pravila in pravilnike, (ii) za nas ustvarite tveganje ali morebitno pravno izpostavljenost; (iii) je treba vaš račun odstraniti zaradi nezakonitega ravnanja; (iv) je treba vaš račun odstraniti zaradi dolgotrajne nedejavnosti; ali (v) naše zagotavljanje storitev vam ni več tržno donosno. V razumnem obsegu se bomo potrudili, da vas bomo obvestili na e-poštni naslov, povezan z vašim računom, ali naslednjič, ko boste poskušali dostopati do svojega računa, odvisno od okoliščin. V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, lahko tudi ukinemo vaš račun ali vam prenehamo zagotavljati vse storitve ali del njih zaradi kateregakoli drugega razloga ali brez vsakršnega razloga, kadar nam ustreza. V vseh takih primerih pogoji prenehajo veljati, kar brez omejitev vključuje vašo licenco za uporabo storitev, pri čemer pa bodo še naprej veljali naslednji razdelki: 2, 3, 5, 6 in določbe o zlorabi razdelka 4 (»Zloraba storitev«). Če menite, da je bil vaš račun ukinjen pomotoma, lahko vložite pritožbo po korakih, ki jih najdete v našem središču za pomoč (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). V izogib dvomu ti pogoji veljajo tudi po deaktivaciji ali ukinitvi vašega računa.

 

5. Zavrnitve odgovornosti in omejitve odgovornosti

Storitve so na voljo »TAKŠNE, KOT SO«

Do storitev ali katere koli vsebine dostopate in jih uporabljate na lastno odgovornost. Razumete in se strinjate, da so vam storitve na voljo »TAKŠNE, KOT SO« in »KAKRŠNE SO NA VOLJO«. »Subjekti družbe X« se nanašajo na družbo X Corp., njeno matično družbo, podružnice, povezana podjetja, uradnike, direktorje, zaposlene, zastopnike, predstavnike, partnerje in dajalce licenc. Brez omejitev za zgoraj navedeno v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, SUBJEKTI DRUŽBE X ZAVRAČAJO VSA JAMSTVA IN POGOJE, IZRECNE ALI IMPLICITNE, GLEDE PRODAJNOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEKRŠITVE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE. Subjekti družbe X ne dajejo nobenih jamstev ali zagotovil ter ne prevzemajo nobene odgovornosti za naslednje: (i) popolnost, točnost, razpoložljivost, pravočasnost, varnost ali zanesljivost storitev ali katere koli vsebine; (ii) kakršne koli škode za vaš računalniški sistem, izgube podatkov ali druge škode, ki je posledica vašega dostopa do storitev ali uporabe storitev ali katere koli vsebine; (iii) izbris ali neuspešno shranjevanje ali prenos katere koli vsebine in drugih komunikacij, ki jih vzdržujejo storitve; in (iv) ali bodo storitve izpolnile vaše zahteve ali bodo na voljo neprekinjeno, varno ali brez napak. Noben nasvet ali informacija, ustna ali pisna, pridobljena od subjektov družbe X ali prek storitev, ne bo predstavljala nobene garancije ali izjave, ki ni izrecno navedena tukaj.

Omejitev odgovornosti

V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, SUBJEKTI DRUŽBE X NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI KAZENSKO ŠKODO ALI KAKRŠNO KOLI IZGUBO DOBIČKA ALI PRIHODKOV, NASTALO BODISI NEPOSREDNO BODISI POSREDNO, ALI KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV, UPORABE, DOBREGA IMENA ALI DRUGO NEPREMOŽENJSKO ŠKODO, KI SO POSLEDICA (i) VAŠEGA DOSTOPA DO PLAČLJIVIH STORITEV ALI NJIHOVE UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI DOSTOPA DO PLAČLJIVIH STORITEV ALI NJIHOVE UPORABE; (ii) KAKRŠNEGA KOLI RAVNANJA KATERE KOLI TRETJE OSEBE ALI NJENE VSEBINE, OBJAVLJENE V STORITVAH, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE VSAKRŠNO OBREKLJIVO, ŽALJIVO ALI NEZAKONITO RAVNANJE DRUGIH UPORABNIKOV ALI TRETJIH OSEB; (iii) KAKRŠNE KOLI VSEBINE, PRIDOBLJENE IZ PLAČLJIVIH STORITEV; ALI (iv) NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA, UPORABE ALI SPREMEMBE VAŠIH PRENOSOV ALI VSEBINE. V NOBENEM PRIMERU SKUPNA ODGOVORNOST SUBJEKTOV DRUŽBE X NE PRESEGA STO AMERIŠKIH DOLARJEV (100,00 USD) ALI MOREBITNEGA ZNESKA, KI STE NAM GA PLAČALI V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH V SKLADU S TEMI POGOJI PRED DOGODKOM ZA STORITVE, KI SO PODLAGA ZA ZAHTEVEK. OMEJITVE IZ TEGA PODRAZDELKA VELJAJO ZA VSE TEORIJE ODGOVORNOSTI, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJIJO NA GARANCIJI, POGODBI, STATUTU, ŠKODNEM DEJANJU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO) ALI DRUGEM IN NE GLEDE NA TO, ALI SO BILI SUBJEKTI DRUŽBE X OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE IN TUDI ČE SE UGOTOVI, DA TUKAJ NAVEDENO PRAVNO SREDSTVO NI IZPOLNILO SVOJEGA OSNOVNEGA NAMENA.

 

6. Splošno

Te pogoje lahko občasno spremenimo. Spremembe ne bodo veljale za nazaj, naše razmerje z vami bo urejala najnovejša različica pogojev, ki bo vedno na voljo na naslovu x.com/tos. O pomembnih spremembah vas bomo poskušali obvestiti na primer prek obvestila v storitvi ali e-poštnega sporočila, poslanega na e-poštni naslov, ki je povezan z vašim računom. Z nadaljnjim dostopanjem do storitev ali njihovo uporabo po začetku veljavnosti teh popravkov se strinjate, da za vas veljajo spremenjeni pogoji. V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, se odpovedujete tudi pravici do udeležbe kot tožnik ali skupinski tožnik v vseh domnevnih skupinskih tožbah, kolektivnih tožbah ali zastopniških tožbah.

Te pogoje in morebitne spore, ki nastanejo med vami in nami, bodo urejali zakoni zvezne države Kalifornije, razen njenih določb o izbiri prava. Vsi spori v zvezi s temi pogoji ali storitvami bodo razrešeni izključno na zveznih ali državnih sodiščih v okrožju San Francisco, Kalifornija, Združene države, pri čemer se strinjate z osebno pristojnostjo in se odpovedujete kakršnemu koli ugovoru glede neprimernega foruma. V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, se odpovedujete tudi pravici do udeležbe kot tožnik ali skupinski tožnik v vseh domnevnih skupinskih tožbah, kolektivnih tožbah ali zastopniških tožbah. 

Če ste zvezni, državni ali lokalni vladni subjekt v Združenih državah, ki uporablja storitve v svoji uradni vlogi, in pravno ne morete sprejeti zgornjih klavzul o zakonodaji, pristojnosti ali prizorišču, te klavzule za vas ne veljajo. Za takšne zvezne vladne subjekte ZDA bodo te pogoje in kakršno koli dejanje v zvezi z njimi urejali zakoni Združenih držav Amerike (brez sklicevanja na kolizijo zakonov), v odsotnosti zveznega zakona in v obsegu, ki ga dovoljuje zvezna zakonodaja, pa zakoni zvezne države Kalifornije (razen izbire prava).

Uporabniška pogodba za X je napisana v angleščini, vendar je s prevodi na voljo v več jezikih. Družba X si prizadeva, da bi prevodi čim bolj točno odražali izvirno angleško različico. Vendar pa ima v primeru kakršnih koli neskladij ali nedoslednosti prednost angleška različica uporabniške pogodbe za X. Potrjujete, da bo angleščina referenčni jezik za razlaganje in konstruiranje pogojev uporabniške pogodbe za X.

V primeru, da katera koli določba teh pogojev šteje za neveljavno ali neizvršljivo, bo ta določba omejena ali odpravljena v najmanjšem potrebnem obsegu, preostale določbe teh pogojev pa bodo ostale v polni veljavi in učinku. Naše nezmožnost uveljavljanja katere koli pravice ali določbe iz teh pogojev ne bo štela kot odpoved taki pravici ali določbi.

V primeru kakršnih koli vprašanj o teh pogojih se obrnite na nas.

Začetek veljavnosti: 29. septembra 2023

Arhiv prejšnjih pogojev

 
 
 

Pogoji storitve X

Če živite v Evropski uniji, državah Efte ali Združenem kraljestvu

Ti pogoji storitve (»pogoji«) urejajo vaš dostop do storitev in njihovo uporabo, vključno z našimi različnimi spletnimi mesti, SMS-i, API-ji, e-poštnimi obvestili, aplikacijami, gumbi, pripomočki, oglasi, komercialnimi storitvami in našimi drugimi zajetimi storitvami (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates), ki so povezane s temi pogoji (skupaj »storitve«), ter vseh podatkov, besedil, povezav, grafik, fotografij, zvokov, videoposnetkov ali drugih gradiv ali ureditev gradiv, ki so bila naložena, prenesena ali prikazana v storitvah (skupaj »vsebina«). Z uporabo storitev se strinjate, da za vas veljajo ti pogoji.

Ti pogoji predstavljajo pogodbo med vami in družbo Twitter International Unlimited Company (številka družbe 503351, številka za DDV IE9803175Q), irskim podjetjem, ki zagotavlja X in storitve, z registriranim sedežem na naslovu One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irska. Besede »mi«, »nas« in »naš« pomenijo družbo Twitter International Unlimited Company.

 

1. Kdo lahko uporablja storitve

Storitve lahko uporabljate le, če se strinjate, da boste z nami sklenili zavezujočo pogodbo in niste oseba, ki ji zakonodaja veljavne pravne pristojnosti ne prepoveduje prejemanja storitev. V vsakem primeru morate biti za uporabo storitev stari vsaj 13 let. Če sprejemate te pogoje in uporabljate storitve v imenu podjetja, organizacije, vlade ali druge pravne osebe, izjavljate in jamčite, da ste za to pooblaščeni in imate pooblastilo, da takšno organizacijo zavežete k tem pogojem, pri čemer se v tem primeru besedi »vi« in »vaš«, kot sta uporabljeni v teh pogojih, nanašata na tak subjekt.

 

2. Zasebnost

Naš pravilnik o zasebnosti (https://www.x.com/privacy) opisuje, kako ravnamo s podatki, ki nam jih posredujete, ko uporabljate storitve. Razumete, da s svojo uporabo storitev soglašate z zbiranjem in uporabo (kot je določeno v pravilniku o zasebnosti) teh podatkov, vključno s prenosom teh informacij v Združene države, na Irsko in/ali druge države za shranjevanje, obdelavo in uporabo z naše strani in strani naših podružnic.

 

3. Vsebina v storitvah

Odgovorni ste za svojo uporabo storitev in za kakršno koli vsebino, ki jo zagotovite, vključno s skladnostjo z veljavno zakonodajo, pravili in predpisi. Zagotovite samo vsebino, ki jo želite deliti z drugimi.

Kakršna koli uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino ali gradivo, objavljeno prek storitev ali pridobljeno prek storitev, je na lastno odgovornost. Ne potrjujemo, podpiramo, predstavljamo ali jamčimo za popolnost, resničnost, točnost ali zanesljivost katere koli vsebine ali sporočil, objavljenih prek storitev, in ne podpiramo kakršnih koli mnenj, izraženih prek storitev. Razumete, da ste lahko z uporabo storitev izpostavljeni vsebini, ki je lahko žaljiva, škodljiva, netočna ali kako drugače neprimerna, ali v nekaterih primerih objavam, ki so bile napačno označene ali so drugače zavajajoče. Za vso vsebino je izključno odgovorna oseba, ki je takšno vsebino ustvarila. Ne smemo spremljati ali nadzorovati vsebine, objavljene prek storitev, in ne moremo prevzeti odgovornosti za takšno vsebino.

Pridržujemo si pravico do odstranitve vsebine, ki krši uporabniško pogodbo, kar na primer vključuje kršitve avtorskih pravic ali blagovnih znamk ali druge zlorabe intelektualne lastnine, lažno predstavljanje, nezakonito ravnanje ali nadlegovanje. Informacije v zvezi s posebnimi pravilniki in postopkom za prijavo kršitev ali pritožbo na kršitve lahko najdete v našem središču za pomoč (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation in https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Če menite, da je bila vaša vsebina kopirana na način, ki predstavlja kršitev avtorskih pravic, to prijavite prek našega obrazca za prijavo avtorskih pravic (https://help.x.com/forms/dmca) ali tako, da stopite v stik z našim pooblaščenim zastopnikom za avtorske pravice na naslovu:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Poročila: https://help.x.com/forms/dmca
E-naslov: [email protected]

Vaše pravice in podelitev pravic za vsebino

Ohranjate svoje pravice do katere koli vsebine, ki jo pošljete, objavite ali prikažete v storitvah ali prek njih. Kar je vaše, je vaše – vi ste lastnik svoje vsebine (vaš vključeni zvok, fotografije in videoposnetki pa štejejo kot del vsebine).

S pošiljanjem, objavo ali prikazovanjem vsebine v storitvah ali prek njih nam podelite globalno, neizključno licenco brez tantiem (s pravico do podlicenciranja) za uporabo, kopiranje, reprodukcijo, obdelavo, prilagoditev, spreminjanje, objavo, prenos, prikazovanje in distribucijo takšne vsebine v vseh medijih ali distribucijskih metodah, ki jih poznamo zdaj ali se razvijejo pozneje (zaradi jasnosti te pravice vključujejo na primer kuriranje, preoblikovanje in prevajanje). Ta licenca nas pooblašča, da damo vašo vsebino na voljo preostalemu svetu in drugim omogočimo, da storijo enako. Vendar, če ste prek naših funkcij nastavili omejitev distribucije vaše vsebine na omejeno skupnost, bomo to izbiro upoštevali. Strinjate se tudi, da ta licenca vključuje pravico do analize besedila in drugih informacij, ki jih posredujete, za namen izboljšanja storitev. Strinjate se, da ta licenca vključuje pravico, da zagotavljamo, promoviramo in izboljšujemo storitve ter damo vsebino, predloženo v storitve ali prek njih, na voljo drugim podjetjem, organizacijam ali posameznikom za združevanje, oddajanje, distribucijo, ponovno objavljanje, promocijo ali objavo takšne vsebine v drugih medijih in storitvah, v skladu z našimi pogoji za uporabo takšne vsebine. Takšna dodatna uporaba z naše strani nas ali s strani drugih podjetij, organizacij ali posameznikov poteka brez plačila nadomestila vam v zvezi z vsebino, ki jo predložite, objavite, prenesete ali kako drugače omogočite dostop do nje prek storitev, saj soglašate, da je uporaba storitev zadostno nadomestilo za vsebino in podelitev tukaj navedenih pravic.

Imamo razvijajoč se nabor pravil o tem, kako lahko partnerji ekosistema komunicirajo z vašo vsebino v storitvah. Ta pravila so nastala, da lahko omogočijo odprt ekosistem z upoštevanjem vaših pravic. Razumete, da vašo vsebino lahko spremenimo ali prilagodimo, ko jo distribuiramo, združujemo, objavljamo ali predvajamo mi in naši partnerji, in/ali vašo vsebino spremenimo, da jo prilagodimo različnim medijem.

Izjavljate in jamčite, da imate ali ste pridobili vse pravice, licence, soglasja, dovoljenja, moč in/ali pooblastila, ki so potrebna za podelitev tukaj podeljenih pravic za katero koli vsebino, ki jo pošljete, objavite ali prikažete v storitvah ali prek njih. Strinjate se, da takšna vsebina ne bo vsebovala gradiva, ki je predmet avtorskih ali drugih lastniških pravic, razen če imate potrebno dovoljenje ali ste kako drugače zakonsko upravičeni do objave gradiva in nam podelite zgoraj opisano licenco.

 

4. Uporaba storitev

Oglejte si naša pravila in pravilnike, ki so del uporabniške pogodbe in opisujejo ravnanje, ki je v storitvah prepovedano. Storitve lahko uporabljate samo v skladu s temi pogoji in vsemi veljavnimi zakoni, pravili in predpisi. X izvaja izvršilne ukrepe, ko vsebina ali vedenje uporabnika krši naša pravila in pravilnike ali v zvezi z občutljivimi mediji. Možnosti izvrševanja družbe X in kako se lahko pritožite na našo odločitev za izvršitev si lahko ogledate tukaj.

Storitve se nenehno razvijajo. Kot take se lahko storitve občasno spremenijo po naši presoji. Vam ali uporabnikom na splošno lahko prenehamo (trajno ali začasno) zagotavljati storitve ali katere koli funkcije znotraj storitev. Prav tako si pridržujemo pravico, da kadar koli po lastni presoji določimo omejitve uporabe in shranjevanja. Poleg tega lahko odstranimo ali zavrnemo distribucijo katere koli vsebine v storitvah, omejimo distribucijo ali vidnost katere koli vsebine v storitvi, začasno izključimo ali blokiramo uporabnike in odvzamemo uporabniška imena, kadar je primerno, med drugim zaradi naslednjih razlogov: (i) za zaščito naših storitev ali naših uporabnikov; (ii) zaradi skladnosti z veljavnimi zakoni in na podlagi nalogov pristojnih organov; (iii) zaradi kršitve teh pogojev ali naših pravil in pravilnikov ali pravic intelektualne lastnine tretjih oseb ali drugih pravic; (iv) če vi ali vaša vsebina izpostavite nas, druge uporabnike ali katero koli tretjo osebo pravnim ali regulativnim tveganjem; in/ali (v) zaradi daljšega obdobja vaše nedejavnosti. 

Glede na to, da vam omogočamo dostop do storitev in njihovo uporabo, se strinjate, da lahko mi in naši neodvisni ponudniki in partnerji oglašujemo v storitvah ali v povezavi s prikazom vsebine ali informacij iz storitev, ne glede na to, ali ste jih posredovali vi ali drugi. Prav tako si pridržujemo pravico do dostopa, branja, hrambe in razkritja vseh informacij, za katere razumno verjamemo, da so potrebne za (i) zagotavljanje skladnosti s katerim koli veljavnim zakonom, predpisom, pravnim postopkom ali vladnimi zahtevami, (ii) uveljavljanje pogojev, vključno s preiskavo morebitnih kršitve teh določil, (iii) odkrivanje, preprečevanje ali drugačno reševanje goljufij, varnostnih ali tehničnih težav, (iv) odgovarjanje na zahteve za podporo uporabnikom ali (v) zaščito pravic, lastnine ali varnosti storitve X, njenih uporabnikov in javnosti. Podatkov, ki omogočajo osebno prepoznavo, ne razkrivamo tretjim osebam, razen kot je v skladu z našim pravilnikom o zasebnosti.

V storitvi X so lahko na voljo nekatere storitve ali funkcije, za katere lahko veljajo dodatni pogoji in določila v zvezi z vašo uporabo teh storitev. Ti dodatni pogoji so dostopni na naših spletnih mestih in aplikacijah, namenjenih tem storitvam ali funkcijam. Pri uporabi ali plačilu katere koli od teh dodatnih storitev se morate strinjati z vsemi dodatnimi pogoji, ki veljajo za te storitve, in ti dodatni pogoji nato tudi postanejo del naše pogodbe z vami. Če je kateri od veljavnih dodatnih pogojev v nasprotju s temi pogoji, bodo prevladali dodatni pogoji za vašo uporabo storitev, za katere veljajo.

Če uporabljate plačljive funkcije storitev, se strinjate z veljavnimi Pogoji za plačljive storitve (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Če uporabljate razvijalske funkcije storitev, kar med drugim vključuje X za spletna mesta (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), kartice X (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), javni API (https://developer.x.com/docs) ali prijavo z računom X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), se strinjate z našo pogodbo za razvijalce (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) in pravilnikom za razvijalce (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Če želite reproducirati, spreminjati, ustvarjati izpeljana dela, distribuirati, prodajati, prenašati, javno prikazovati, javno izvajati, prenašati ali kako drugače uporabljati storitve ali vsebino v storitvah, morate uporabljati vmesnike in navodila, ki jih zagotavljamo, razen kot je dovoljeno prek storitev, teh pogojev ali pogojev na naslovu https://developer.x.com/developer-terms. V nasprotnem primeru so vsa tovrstna dejanja strogo prepovedana. Če ste raziskovalec varnosti, morate upoštevati pravila našega programa za poročanje o ranljivostih (https://hackerone.com/x). Zahteve iz prejšnjega odstavka morda ne veljajo za tiste, ki sodelujejo v našem programu za poročanje o ranljivosti.

Če uporabljate oglaševalske funkcije storitev, se morate strinjati z našo glavno pogodbo o storitvah (https://ads.x.com/terms).

Vaš račun

Za uporabo storitev boste morda morali ustvariti račun. Odgovorni ste za varovanje svojega računa, zato uporabite močno geslo in omejite njegovo uporabo na ta račun. Ne moremo biti odgovorni in ne bomo odgovorni za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi vašega neupoštevanja zgoraj navedenega.

Večino komunikacij lahko nadzirate iz storitev. Morda vam bomo morali zagotoviti določena sporočila, kot so obvestila o storitvah in administrativna sporočila. Ta sporočila veljajo kot del storitev in vašega računa, zato se morda ne boste mogli odjaviti od njihovega prejemanja. Če ste v svoj račun dodali svojo telefonsko številko, pozneje pa spremenite ali deaktivirate to telefonsko številko, morate posodobiti podatke o svojem računu, da nam preprečite komunikacijo z osebo, ki pridobi vašo staro številko.

Vaša licenca za uporabo storitev

Dajemo vam osebno, globalno, neprenosljivo in neizključno licenco za uporabo programske opreme brez tantiem, ki vam je na voljo kot del storitev. Edini namen te licence je omogočiti uporabo in uživanje ugodnosti storitev, kot je navedeno v storitvi X, na način, ki ga dovoljujejo ti pogoji.

Storitve so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in drugimi zakoni ZDA in drugih držav. Nič v pogojih vam ne daje pravice do uporabe imena X ali katere koli blagovne znamke X, logotipov, imen domen, drugih značilnih značilnosti blagovne znamke in drugih lastniških pravic. Vse pravice, lastništvo in udeležba v storitvah (razen vsebine, ki jo zagotovijo uporabniki) so in bodo ostali naša ekskluzivna last in last naših dajalcev licenc. Vse povratne informacije, komentarji ali predlogi, ki jih lahko posredujete v zvezi s storitvijo X ali storitvami, so popolnoma prostovoljni in takšne povratne informacije, komentarje ali predloge bomo prosto uporabili, kot se nam zdi primerno in brez kakršnih koli obveznosti do vas.

Zloraba storitev

Prav tako se strinjate, da ne boste zlorabljali storitev, na primer z poseganjem vanje ali dostopanjem do njih z uporabo metode, ki niso vmesnik in navodila, ki jih zagotovimo. Strinjate se, da ne boste zaobšli nobenih tehničnih omejitev v programski opremi, ki vam je na voljo kot del storitev, ali izvajali obratnega inženiringa, dekompilirali ali razstavljali programske opreme, razen in samo v obsegu, ki ga izrecno dovoljuje veljavna zakonodaja. Med dostopanjem do storitev ali njihovo uporabo ne smete storiti ničesar od naslednjega: (i) dostopati, spreminjati ali uporabljati nejavnih območij storitev, naših računalniških sistemov ali tehničnih dostavnih sistemov naših ponudnikov; (ii) sondirati, skenirati ali testirati ranljivosti katerega koli sistema ali omrežja ali kršiti ali se izogniti katerim koli varnostnim ukrepom ali ukrepom za preverjanje pristnosti; (iii) dostopati ali iskati ali poskušati dostopati ali iskati po storitvah na kakršen koli način (samodejno ali kako drugače), razen prek naših trenutno razpoložljivih objavljenih vmesnikov, ki jih zagotavljamo mi (in samo v skladu z veljavnimi določili in pogoji), razen če jim je bilo to izrecno dovoljeno v ločeni pogodbi z nami (OPOMBA: iskanje po vsebini ali izvlečenje storitev v kakršni koli obliki, za kakršen koli namen brez našega predhodnega pisnega soglasja je izrecno prepovedano); (iv) ponarejati katere koli glave paketa TCP/IP ali katerega koli dela informacij v glavi v kateri koli e-pošti ali objavi ali na kakršen koli način uporabljati storitve za pošiljanje spremenjenih, zavajajočih ali lažnih informacij o izvoru; (v) izvajati kakršnega koli ravnanja, ki krši naš Pravilnik o manipulaciji platforme in neželeni vsebini ali katera koli druga pravila in pravilnike ali (vi) ovirati ali motiti (ali poskušati to storiti) dostopa katerega koli uporabnika, gostitelja ali omrežja, kar brez omejitev vključuje pošiljanje virusa, preobremenitev, preplavljanje, pošiljanje neželene vsebine, prekomerno pošiljanje pošte v storitvah ali skriptiranje ustvarjanja vsebine na način, ki moti delovanje storitev ali za storitve ustvarja neupravičeno breme. Kršitev teh pogojev je tudi omogočanje ali pomoč drugim pri kršitvi teh pogojev, vključno z distribucijo izdelkov ali storitev, ki omogočajo ali spodbujajo kršitev teh pogojev.

Prekinitev teh pogojev

Pravno pogodbo z nami lahko kadar koli prekinete tako, da deaktivirate svoje račune in prenehate uporabljati storitve. Za navodila o tem, kako deaktivirati svoj račun, in pravilnik o zasebnosti za več informacij o tem, kaj se zgodi z vašimi podatki, glejte https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account.

Kadar koli lahko začasno prekinemo ali ukinemo vaš račun ali vam prenehamo zagotavljati vse storitve ali del njih, če utemeljeno verjamemo: (i) da ste kršili te pogoje ali naša pravila in pravilnike; (ii) za nas ustvarite tveganje ali morebitno pravno izpostavljenost; (iii) je treba vaš račun odstraniti zaradi nezakonitega ravnanja; (iv) je treba vaš račun odstraniti zaradi dolgotrajne nedejavnosti; ali (v) naše zagotavljanje storitev vam ni več tržno donosno. V razumnem obsegu se bomo potrudili, da vas bomo obvestili na e-poštni naslov, povezan z vašim računom, ali naslednjič, ko boste poskušali dostopati do svojega računa, odvisno od okoliščin. V vseh takih primerih pogoji prenehajo veljati, kar brez omejitev vključuje vašo licenco za uporabo storitev, pri čemer pa bodo še naprej veljali naslednji razdelki: 2, 3, 5, 6 in določbe o zlorabi razdelka 4 (»Zloraba storitev«). Če menite, da je bil vaš račun ukinjen pomotoma, lahko vložite pritožbo po korakih, ki jih najdete v našem središču za pomoč (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). V izogib dvomu ti pogoji veljajo tudi po deaktivaciji ali ukinitvi vašega računa.

 

5. Omejitev odgovornosti

Z uporabo storitev soglašate, da je odgovornost družbe X Corp., njene matične družbe, podružnice, povezanih podjetij, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, zastopnikov, predstavnikov, partnerjev in dajalcev licenc omejena na največji dovoljeni obseg v vaši državi stalnega prebivališča.

 

6. Splošno

Te pogoje lahko občasno spremenimo. Spremembe ne bodo veljale za nazaj, naše razmerje z vami bo urejala najnovejša različica pogojev, ki bo vedno na voljo na naslovu x.com/tos. Razen za spremembe, ki obravnavajo nove funkcije ali so izvedene iz pravnih razlogov, vas bomo obvestili 30 dni pred uvedbo dejanskih sprememb teh pogojev, ki vplivajo na pravice ali obveznosti katere koli stranke teh pogojev, na primer prek obvestila o storitvi ali e-pošte na e-poštni naslov, povezan z vašim računom. Z nadaljnjim dostopanjem do storitev ali njihovo uporabo po začetku veljavnosti teh popravkov se strinjate, da za vas veljajo spremenjeni pogoji.

V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, se odpovedujete pravici do udeležbe kot tožnik ali skupinski tožnik v vseh domnevnih skupinskih tožbah, kolektivnih tožbah ali zastopniških tožbah.

Uporabniška pogodba za X je napisana v angleščini, vendar je s prevodi na voljo v več jezikih. Družba X si prizadeva, da bi prevodi čim bolj točno odražali izvirno angleško različico. Vendar pa ima v primeru kakršnih koli neskladij ali nedoslednosti prednost angleška različica uporabniške pogodbe za X. Potrjujete, da bo angleščina referenčni jezik za razlaganje in konstruiranje pogojev uporabniške pogodbe za X.

V primeru, da katera koli določba teh pogojev šteje za neveljavno ali neizvršljivo, bo ta določba omejena ali odpravljena v najmanjšem potrebnem obsegu, preostale določbe teh pogojev pa bodo ostale v polni veljavi in učinku. Naše nezmožnost uveljavljanja katere koli pravice ali določbe iz teh pogojev ne bo štela kot odpoved taki pravici ali določbi.

V primeru kakršnih koli vprašanj o teh pogojih se obrnite na nas.

Začetek veljavnosti: 29. septembra 2023

Arhiv prejšnjih pogojev