Skip to main content

Felhasználási feltételek

Hatályba lépés: 2023. szeptember 29.

Feltételeink összefoglalása

Jelen Felhasználási feltételek („Feltételek”) a Felhasználói megállapodás – azaz az X használatát szabályozó, jogilag kötelező érvényű szerződés – részét képezik. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb pontokat, de kérjük, teljes egészében is olvassa el a Felhasználási feltételeket („Feltételek”):

  • A platformon hirdetéseket fog látni: A Szolgáltatások eléréséért cserébe az X, valamint külső szolgáltatók és partnereink hirdetéseket jeleníthetnek meg Önnek.

  • A Tartalom közzététele és a Szolgáltatások egyéb módon történő használata során Önnek be kell tartania a jelen Felhasználói megállapodást és az alkalmazandó jogszabályokat: Ön felelős a Szolgáltatások és a Tartalom használatáért. Önnek be kell tartania a jelen Felhasználói megállapodást, a benne foglalt irányelveket és az összes alkalmazandó törvényt.

  • Önnek be kell tartania a Szolgáltatások elfogadható felhasználásának feltételeit: A Szolgáltatásokhoz kizárólag az általunk biztosított, jelenleg elérhető és közzétett interfészeken keresztül férhet hozzá. Ez például azt jelenti, hogy Ön nem nyerhet ki adatokat a Szolgáltatásokból, nem próbálhatja meg kijátszani az általunk bevezetett technikai korlátozásokat, és nem próbálhatja meg más módon megzavarni a Szolgáltatások működését. 

  • Széles körű végrehajtási jogaink vannak: Az X fenntartja a jogot, hogy végrehajtási intézkedéseket foganatosítson Önnel szemben, ha Ön megsérti ezeket a feltételeket, például eltávolíthatja az Ön Tartalmát, korlátozhatja a láthatóságát, megszüntetheti az X-hez való hozzáférését, vagy jogi lépéseket tehet. Más okokból is felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük felhasználói fiókját, például hosszan tartó inaktivitás, jogi kockázat vagy kereskedelmi életképtelenség esetén. 

  • A jelen Feltételek tartalmaznak szellemi tulajdonra vonatkozó licenceket: Ön megtartja a tulajdonjogát és jogait az Ön által közzétett vagy megosztott Tartalmakhoz, és széles körű, jogdíjmentes licencet biztosít számunkra arra, hogy a Tartalmát a világ többi része számára is elérhetővé tegyük, és hogy mások is megtehessék ugyanezt. Ezzel szemben a Szolgáltatások részeként biztosított szoftverek, például az X mobilalkalmazás használatára kizárólag azzal a céllal biztosítunk licencet az Ön számára, hogy Ön használhassa a Szolgáltatásokat és élvezhesse azok előnyeit. 

  • A Szolgáltatások használata az Ön saját felelősségére történik: A Szolgáltatásokat „JELENLEGI ÁLLAPOTUKBAN” és „ELÉRHETŐSÉGTŐL FÜGGŐ” alapon nyújtjuk, és a törvény által megengedett mértékben kizárunk minden garanciát, jogi és egyéb felelősséget Önnel vagy másokkal szemben. Előfordulhat, hogy Ön más felhasználók által közzétett sértő vagy káros tartalmakkal találkozik. A Szolgáltatások időről időre változhatnak, és bármikor korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük a Szolgáltatások vagy bizonyos funkciók elérhetőségét az Ön vagy más felhasználók számára. 

  • Önnek vannak jogorvoslati lehetőségei és jogorvoslati mechanizmusai, de a mi felelősségünk korlátozott: Önnek jogában áll a jelen szerződést bármikor felmondani a felhasználói fiókja inaktiválásával és a Szolgáltatások használatának megszüntetésével. Vegye figyelembe, hogy a megállapodásban leírtak szerint bizonyos típusú károkért nem vagyunk felelősek, és az összesített felelősségünk semmilyen esetben sem haladhatja meg a 100 USD vagy az Ön által az elmúlt hat hónapban a követelés alapjául szolgáló Szolgáltatásokért fizetett összeg (ha volt ilyen) közül a nagyobbik összeget. Továbbá, ha Ön úgy véli, hogy az Ön Tartalmát olyan módon másolták le, amely a szerzői jogok megsértésének minősül, a bejelentési folyamatot a jelen Feltételek részletesen tartalmazzák. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen Feltételek tartalmazzák Adatvédelmi irányelvünket (https://x.com/privacy), valamint a Szolgáltatások Ön által használatára és az Ön Tartalmaira vonatkozó egyéb feltételeket. Végezetül, ezek a feltételek változhatnak attól függően, hogy Ön hol él, de mindenesetre az X használatához legalább 13 évesnek kell lennie.

Ha Ön az Európai Unión, az EFTA-államokon vagy az Egyesült Királyságon kívül, példának okáért mondjuk az Egyesült Államokban él, az X felhasználói megállapodása tartalmazza ezeket a Felhasználási feltételeket, az adatvédelmi irányelvünket, a szabályainkat és irányelveinket, valamint az összes vonatkozó irányelvet.

Ha Ön az Európai Unióban, az EFTA-államokban vagy az Egyesült Királyságban él, az X felhasználói megállapodása tartalmazza ezeket a Felhasználási feltételeket, az Adatvédelmi irányelvünketszabályainkat és irányelveinket, valamint az összes vonatkozó irányelvet.

 

X Felhasználási feltételek

Ha Ön az Európai Unión, az EFTA-államokon vagy az Egyesült Királyságon kívül, példának okáért mondjuk az Egyesült Államokban él

A jelen Felhasználási feltételek („Feltételek”) szabályozzák a szolgáltatásainkhoz való hozzáférést és azok használatát, beleértve a különböző webhelyeinket, SMS-eket, API-kat, e-mail értesítéseket, alkalmazásokat, gombokat, widgeteket, hirdetéseket, kereskedelmi szolgáltatásokat, valamint az egyéb, a jelen Feltételekre hivatkozó szolgáltatásainkat (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates) (együttesen a „Szolgáltatások”), valamint a Szolgáltatásokra feltöltött, azokról letöltött vagy azokon megjelenő bármely információt, szöveget, linket, grafikát, fényképet, hangot, videót vagy egyéb anyagot vagy anyagelrendezést (együttesen a „Tartalom”). A Szolgáltatások használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Feltételek Önre nézve kötelező érvényűek.

Jelen Feltételek megállapodást képeznek Ön, valamint az X-et és a Szolgáltatásokat biztosító X Corp. között, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA. A „mi” és annak ragozott alakjai az X Corp.-ot jelentik.

 

1. Ki veheti igénybe a szolgáltatásokat

Ön csak akkor veheti igénybe a Szolgáltatásokat, ha beleegyezik abba, hogy kötelező érvényű szerződést kössön velünk, és nem olyan személy, akit az alkalmazandó joghatóság törvényei alapján kizártak a szolgáltatások igénybevételéből. A Szolgáltatások használatához minden esetben legalább 13 évesnek kell lennie. Ha Ön elfogadja a jelen Feltételeket, és a Szolgáltatásokat egy vállalat, szervezet, kormányzat vagy más jogi személy nevében használja, Ön kijelenti és garantálja, hogy erre felhatalmazással rendelkezik, és jogosult arra, hogy a jelen Feltételeket az adott jogi személyre nézve kötelezővé tegye, amely esetben a jelen Feltételekben használt „Ön” és „Öné” szavak az adott jogi személyre vonatkoznak.

 

2. Adatvédelem

Az Adatvédelmi irányelvünk (https://www.x.com/privacy) leírja, hogy hogyan kezeljük az Ön által a Szolgáltatásaink használata során megadott információkat. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások használatával Ön hozzájárul ezen adatok gyűjtéséhez és felhasználásához (az Adatvédelmi irányelvben meghatározottak szerint), beleértve ezen adatoknak az Egyesült Államokba, Írországba és/vagy más országokba történő továbbítását tárolás, feldolgozás és felhasználás céljából általunk és kapcsolt vállalkozásaink által.

 

3. A Szolgáltatások tartalma

Ön felelős a Szolgáltatások használatáért és az Ön által biztosított Tartalmakért, beleértve az alkalmazandó törvények, szabályok és előírások betartását is. Csak olyan Tartalmat biztosítson, amelyet szívesen megoszt másokkal.

A Szolgáltatásokon keresztül közzétett vagy a Szolgáltatásokon keresztül szerzett bármely Tartalom vagy anyag felhasználása vagy az azokra való hagyatkozás az Ön saját felelősségére történik. Nem támogatjuk, nem képviseljük és nem garantáljuk a Szolgáltatásokon keresztül közzétett tartalmak vagy közlések teljességét, igazságtartalmát, pontosságát vagy megbízhatóságát, illetve nem azonosulunk a Szolgáltatásokon keresztül kifejtett véleményekkel. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások használatával Ön sértő, káros, pontatlan vagy egyéb módon nem megfelelő Tartalmakkal, illetve bizonyos esetekben olyan bejegyzésekkel szembesülhet, amelyeket tévesen jelöltek meg vagy azok más módon megtévesztőek. Minden Tartalomért kizárólag az a személy felel, aki az adott Tartalmat létrehozta. A Szolgáltatásokon keresztül közzétett Tartalmakat nem tudjuk felügyelni vagy ellenőrizni, és nem tudunk felelősséget vállalni az ilyen Tartalmakért.

Fenntartjuk a jogot, hogy eltávolítsuk a Felhasználói szerződést sértő Tartalmakat, beleértve például a szerzői jogok vagy védjegyek megsértését vagy más szellemi tulajdonjogok megsértését, a megszemélyesítést, a jogellenes magatartást vagy zaklatást. A konkrét irányelvekkel és a jogsértések bejelentésére vagy megfellebbezésére vonatkozó eljárással kapcsolatban a Segítőközpontunkban (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation#specific-violations és https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts) talál bővebb információt.

Ha úgy gondolja, hogy az Ön Tartalmát olyan módon másolták le, amely a szerzői jogok megsértésének minősül, kérjük, jelentse be a Szerzői jogi bejelentő űrlapunkon (https://help.x.com/forms/dmca), vagy lépjen kapcsolatba kijelölt szerzői jogi képviselőnkkel a következő címen:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Jelentések: https://help.x.com/forms/dmca
E-mail: [email protected]

Az Ön jogai és a Tartalomhoz való jogok biztosítása

Ön megtartja jogait minden olyan Tartalomhoz, amelyet a Szolgáltatásokon keresztül vagy azokon keresztül küld, tesz közzé vagy jelenít meg. Ami az Öné, az az Öné – a Tartalmának Ön a tulajdonosa (és a beépített hanganyag, fotók és videók a Tartalom részének tekintendők).

A Tartalomnak a Szolgáltatásokra való vagy az azokon keresztül történő beküldésével, közzétételével vagy megjelenítésével Ön világméretű, nem kizárólagos, jogdíjmentes licencet ad nekünk (az allicencbe adás jogával) az ilyen Tartalom felhasználására, másolására, reprodukálására, feldolgozására, adaptálására, módosítására, közzétételére, továbbítására, megjelenítésére és terjesztésére bármely jelenleg ismert vagy később kifejlesztett médiában vagy terjesztési módszerrel (az egyértelműség kedvéért ezek a jogok magukban foglalják például az összeválogatási, átalakítási és fordítási jogokat). Ez a licenc felhatalmaz minket arra, hogy az Ön Tartalmát a világ többi része számára is elérhetővé tegyük, és hogy mások is megtehessék ugyanezt. Ön elfogadja, hogy ez az engedély feljogosít minket a Szolgáltatások nyújtására, népszerűsítésére és fejlesztésére, valamint arra, hogy a Szolgáltatásra vagy a Szolgáltatásokon keresztül beküldött Tartalmat más vállalatok, szervezetek vagy magánszemélyek számára elérhetővé tegyük az ilyen Tartalom szindikálása, sugárzása, terjesztése, reposztolása, népszerűsítése vagy közzététele céljából más médiumokon és szolgáltatásokon, az ilyen Tartalom felhasználására vonatkozó feltételeinknek megfelelően. Az ilyen további felhasználásokat mi vagy más vállalatok, szervezetek vagy magánszemélyek úgy végzik, hogy Ön semmilyen ellenszolgáltatást nem kap az Ön által beküldött, közzétett, továbbított vagy más módon a Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tett Tartalomért, mivel Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatások Ön általi használata elegendő ellenszolgáltatás a Tartalomért és az itt megadott jogokért.

Fejlődő szabályrendszerünk van arra vonatkozóan, hogy az ökoszisztéma-partnerek hogyan léphetnek kapcsolatba az Ön Tartalmával a Szolgáltatásokon. Ezek a szabályok az Ön jogait szem előtt tartó nyitott ökoszisztéma kialakítására szolgálnak. Ön tudomásul veszi, hogy módosíthatjuk vagy átalakíthatjuk az Ön Tartalmát, miközben mi és partnereink terjesztjük, szindikáljuk, közzétesszük vagy sugárzzuk azt, és/vagy módosíthatjuk az Ön Tartalmát annak érdekében, hogy a Tartalmat különböző médiumokhoz igazítsuk.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik, vagy megszerezte az összes jogot, licencet, hozzájárulást, engedélyt, hatáskört és/vagy felhatalmazást, amely szükséges az itt biztosított jogok megadásához az Ön által a Szolgáltatásokra vagy azokon keresztül beküldött, közzétett vagy megjelenített Tartalmak tekintetében. Ön beleegyezik abba, hogy az ilyen Tartalom nem tartalmazhat szerzői vagy egyéb tulajdonjog hatálya alá tartozó anyagokat, kivéve, ha rendelkezik a szükséges engedéllyel, vagy egyéb törvényes jogosultsággal az anyag közzétételére és a fent leírt licenc megadására.

 

4. A Szolgáltatások használata

Kérjük, olvassa el szabályainkat és irányelveinket, amelyek a Felhasználói megállapodás részét képezik, és ismertetik a Szolgáltatásokban tiltott magatartást. A Szolgáltatásokat csak a jelen Feltételeknek és az összes vonatkozó törvénynek, szabálynak és előírásnak megfelelően használhatja. Az X végrehajtási intézkedéseket tesz, ha a Tartalom vagy a felhasználó viselkedése sérti szabályainkat és irányelveinket, illetve az érzékeny médiatartalmakra vonatkozó irányelveinket. Az X végrehajtási lehetőségeit és azt, hogy hogyan fellebbezhet a végrehajtási határozatunk ellen, itt tekintheti át.

Szolgáltatásaink folyamatosan fejlődnek. Ezért a Szolgáltatásokat időről időre, saját belátásunk szerint módosíthatjuk. Leállíthatjuk (véglegesen vagy ideiglenesen) a Szolgáltatások vagy a Szolgáltatások bármely funkciójának nyújtását Önnek vagy általában a felhasználóknak. Fenntartjuk a jogot arra is, hogy saját belátásunk szerint bármikor korlátozzuk a felhasználást és a tárolást. A Szolgáltatásokban lévő bármely Tartalmat eltávolíthatjuk vagy megtagadhatjuk annak terjesztését, korlátozhatjuk a szolgáltatásban lévő bármely Tartalom terjesztését vagy láthatóságát, felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a felhasználókat, és visszavehetjük a felhasználóneveket anélkül, hogy Önnel szemben jogi felelősséggel tartoznánk.

A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használatának engedélyezéséért cserébe Ön elfogadja, hogy mi és külső szolgáltatók és partnereink hirdetéseket helyezhetünk el a Szolgáltatásokban, illetve a Szolgáltatásokban található Tartalmak vagy információk megjelenítésével kapcsolatban, függetlenül attól, hogy azokat Ön vagy mások küldték-e be. Fenntartjuk továbbá a jogot arra, hogy hozzáférjünk, elolvassunk, megőrizzünk és nyilvánosságra hozzunk minden olyan információt, amelyről észszerűen úgy véljük, hogy szükséges (i) bármely alkalmazandó törvény, rendelet, jogi eljárás vagy kormányzati kérés teljesítéséhez, (ii) a Feltételek érvényesítéséhez, beleértve az azok esetleges megsértésének kivizsgálását, (iii) csalás, biztonsági vagy technikai problémák felderítéséhez, megelőzéséhez vagy egyéb módon történő kezeléséhez, (iv) felhasználói támogatási kérések megválaszolásához, vagy (v) az X, annak felhasználói és a nyilvánosság jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelméhez. Nem adunk ki személyazonosításra alkalmas információkat harmadik félnek, kivéve az Adatvédelmi irányelvvel összhangban.

Az X-en keresztül elérhetőek lehetnek egyes szolgáltatások vagy funkciók, amelyekre további feltételek vonatkozhatnak az adott szolgáltatások használatával kapcsolatban. Ezen kiegészítő szolgáltatások igénybevételével vagy kifizetésével Ön elfogadja az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó további feltételeket, és ezek a további feltételek az Önnel kötött megállapodásunk részévé válnak. Ha az alkalmazandó kiegészítő feltételek bármelyike ellentétes a jelen Feltételekkel, akkor a kiegészítő feltételek az irányadóak, amíg Ön azokat a szolgáltatásokat használja, amelyekre azok alkalmazandók.

Ha Ön a Szolgáltatások fizetős funkcióit használja, akkor elfogadja A fizetős szolgáltatások felhasználási feltételeit (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Ha Ön a Szolgáltatások fejlesztői funkcióit használja, beleértve, de nem kizárólagosan az X for Websites (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X Cards (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), Public API (https://developer.x.com/docs) vagy Sign in with X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter) szolgáltatásokat, akkor Ön elfogadja Fejlesztői megállapodásunkat (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) és Fejlesztői szabályzatunkat (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Ha Ön a Szolgáltatásokat vagy a Szolgáltatásokban található Tartalmat szeretné reprodukálni, módosítani, azokból származékos műveket létrehozni, illetve azokat terjeszteni, értékesíteni, átruházni, nyilvánosan megjeleníteni, nyilvánosan előadni, továbbítani vagy más módon felhasználni, akkor az általunk biztosított interfészeket és utasításokat kell használnia, kivéve, ha a Szolgáltatásaink, a jelen Feltételek vagy a https://developer.x.com/developer-terms oldalon megadott feltételek ezt lehetővé teszik. Ellenkező esetben minden ilyen tevékenység szigorúan tilos. Ha Ön biztonsági kutató, köteles betartani Sebezhetőség-jelentési programunk (https://hackerone.com/x) szabályait. Az előző bekezdésben meghatározott követelmények nem feltétlenül vonatkoznak a Sebezhetőség-jelentési programunkban részt vevőkre.

A Szolgáltatások hirdetési funkcióinak használatával Ön elfogadja Általános szolgáltatási megállapodásunkat (https://ads.x.com/terms).

Az Ön fiókja

Előfordulhat, hogy a Szolgáltatásaink használatához felhasználói fiókot kell létrehoznia. Ön felelős a felhasználói fiókja védelméért, ezért használjon erős jelszót, és azt kizárólag ehhez a felhasználói fiókhoz használja. Nem tudunk és nem is vállalunk jogi felelősséget a fentiek be nem tartásából eredő veszteségekért vagy károkért.

A Szolgáltatásokból érkező legtöbb közleményt szabályozhatja. Szükség lehet arra, hogy bizonyos közleményeket, például szolgáltatási közleményeket és adminisztratív üzeneteket küldjünk Önnek. Ezek a közlemények a Szolgáltatások és az Ön felhasználói fiókja részének tekintendők, és előfordulhat, hogy nem tudja lemondani a fogadásukat. Ha telefonszámát hozzáadta a felhasználói fiókjához, és később megváltoztatja vagy letiltja azt, akkor frissítenie kell a felhasználói fiókadatait, és így megelőzze, hogy olyan személlyel kommunikáljunk, aki megszerezte az Ön régi telefonszámát.

Licenc a Szolgáltatások használatára

Személyes, világméretű, jogdíjmentes, nem átruházható és nem kizárólagos licencek adunk Önnek a Szolgáltatások részeként biztosított szoftver használatára. Ez a licenc kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Ön a jelen Feltételek által megengedett módon használhassa az X-en nyújtott Szolgáltatásokat, és élvezhesse azok előnyeit.

A Szolgáltatásokat az Egyesült Államok és más országok szerzői jogi, védjegy- és egyéb törvényei védik. A Feltételek semmiképpen sem jogosítják fel Önt az X név vagy az X védjegyek, logók, domainnevek, egyéb megkülönböztető márkajegyek és egyéb tulajdonosi jogok használatára. A Szolgáltatásokhoz fűződő minden jog, jogcím és érdek (kivéve a felhasználók által biztosított Tartalmakat) most és a jövőben a mi és licencadóink kizárólagos tulajdonát képezi. Az X-szel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen visszajelzés, észrevétel vagy javaslat teljes mértékben önkéntes, és ezeket a visszajelzéseket, észrevételeket vagy javaslatokat szabadon felhasználhatjuk, ahogyan azt jónak látjuk, anélkül, hogy Önnel szemben bármilyen kötelezettségünk keletkezne.

Szolgáltatásokkal való visszaélés

Ön vállalja továbbá, hogy nem él vissza a Szolgáltatásainkkal, például nem avatkozik be azokba, illetve az általunk biztosított felületen és utasításokon kívüli egyéb módszerrel nem fér hozzá azokhoz. Ön vállalja, hogy nem fogja megkerülni a Szolgáltatások részeként biztosított szoftverben található technikai korlátozásokat, illetve nem fogja a szoftvert visszafejteni, dekompilálni vagy a forráskódját visszanyerni, kivéve és csak olyan mértékben, amennyire az alkalmazandó jogszabályok ezt kifejezetten megengedik. A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy azok használata során az Ön számára a következők nem megengedettek: (i) a Szolgáltatások nem nyilvános területeihez, számítógépes rendszereinkhez vagy szolgáltatóink műszaki átviteli rendszereihez való hozzáférés, azok illetéktelen módosítása vagy használata; (ii) bármely rendszer vagy hálózat sebezhetőségének vizsgálata, letapogatása vagy tesztelése, illetve bármely biztonsági vagy hitelesítési intézkedés megsértése vagy megkerülése; (iii) a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy az azokon végzett keresés, illetve annak megkísérlése bármilyen (automatizált vagy egyéb) módon, ha ez nem a jelenleg elérhető, közzétett, általunk biztosított interfészeinken keresztül (és kizárólag a vonatkozó feltételek szerint) történik, kivéve, ha ezt egy velünk kötött külön megállapodásban kifejezetten engedélyeztük Önnek (MEGJEGYZÉS: a Szolgáltatások bármilyen formában, bármilyen célból történő feltérképezése vagy lekérdezése a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül kifejezetten tilos); (iv) bármely TCP/IP csomagfejlécet vagy a fejlécadatok bármely részét meghamisítani bármely e-mailben vagy bejegyzésben, vagy bármilyen módon a Szolgáltatásokat megváltoztatott, megtévesztő vagy hamis forrásazonosító információk küldésére használni; (v) bármilyen olyan magatartást tanúsítani, amely sérti Platformmanipulációs és Spam Szabályzatunkat vagy bármely egyéb szabályzatunkat és irányelvünket; valamint (vi) zavarja vagy akadályozza bármely felhasználó, hoszt vagy hálózat hozzáférését (vagy erre kísérletet tesz), többek között vírus küldésével, a Szolgáltatások túlterhelésével, elárasztásával, spammelésével, levélbombázásával, vagy Tartalom létrehozásának szkriptelésével oly módon, hogy az zavarja vagy indokolatlanul megterheli a Szolgáltatásokat. A jelen Feltételek megsértésének minősül az is, ha másoknak elősegíti a Feltételek megsértését, beleértve az olyan termékek vagy szolgáltatások terjesztését, amelyek lehetővé teszik vagy ösztönzik a jelen Feltételek megsértését.

Jelen feltételek megszűnése

Ön bármikor megszüntetheti a velünk kötött jogi megállapodását a felhasználói fiókjainak inaktiválásával és a Szolgáltatások használatának beszüntetésével. A felhasználói fiókja inaktiválására vonatkozó utasításokat a https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account oldalon találja, az Adatvédelmi irányelv pedig további információkat tartalmaz arról, hogy mi történik az Ön adataival.

Bármikor felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük felhasználói fiókját, illetve teljesen vagy részlegesen megszüntethetjük a Szolgáltatások biztosítását, ha észszerűen úgy véljük, hogy: (i) Ön megsértette a jelen Feltételeket vagy szabályainkat és irányelveinket; (ii) jogi vagy egyéb kockázatot jelent számunkra; (iii) felhasználói fiókját jogellenes magatartás miatt törölni kell; (iv) felhasználói fiókját hosszan tartó inaktivitás miatt törölni kell; vagy (v) a Szolgáltatások nyújtása az Ön számára üzletileg már nem életképes. A körülményektől függően észszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt a fiókjához kapcsolódó e-mail címen, vagy amikor legközelebb megpróbál hozzáférni a fiókjához. A törvény által megengedett mértékben, saját belátásunk szerint bármilyen okból (vagy akár ok nélkül) megszüntethetjük az Ön fiókját, vagy teljesen vagy részlegesen beszüntethetjük a Szolgáltatások nyújtását. A Feltételek minden ilyen esetben megszűnnek, korlátozás nélkül beleértve a Szolgáltatások használatára vonatkozó licencet is, kivéve, hogy a következő szakaszok továbbra is érvényben maradnak: 2, 3, 5, 6, valamint a 4. szakasz visszaélésre vonatkozó rendelkezései („Szolgáltatásokkal való visszaélés”). Ha úgy gondolja, hogy fiókját tévedésből szüntettük meg, a Segítőközpontunkban (https://help.x.com/forms/account-access/appeals) található lépéseket követve fellebbezést nyújthat be. A kétségek elkerülése végett, a jelen Feltételek az Ön felhasználói fiókjának inaktiválása vagy megszüntetése után is érvényesek.

 

5. Kizáró nyilatkozatok és a felelősség korlátozása

A Szolgáltatások „JELENLEGI ÁLLAPOTUKBAN” állnak rendelkezésre

Ön saját felelősségére fér hozzá a Szolgáltatásokhoz és a Tartalmakhoz. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatásokat „JELENLEGI ÁLLAPOTUKBAN” és „ELÉRHETŐSÉGTŐL FÜGGŐEN” nyújtjuk Önnek. Az „X Jogalanyai” az X Corp. vállalatot, annak anyavállalatait, leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit, képviselőit, partnereit és licencadóit jelentik. A fentiek korlátozása nélkül, a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben az X JOGALANYAI KIZÁRNAK MINDEN, A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A JOGSÉRTÉS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT. Az X Jogalanyai nem vállalnak garanciát, nem tesznek kijelentéseket, és kizárnak minden felelősséget és felelősséget: (i) a Szolgáltatások vagy bármely Tartalom teljességéért, pontosságáért, elérhetőségéért, időszerűségéért, biztonságáért vagy megbízhatóságáért; (ii) az Ön számítógépes rendszerét ért károkért, adatvesztésért vagy egyéb károkért, amelyek a Szolgáltatásokhoz vagy bármely Tartalomhoz való hozzáféréséből vagy azok használatából fakadnak; (iii) a Szolgáltatások által fenntartott bármely Tartalom és egyéb kommunikáció törléséért, tárolásának vagy továbbításának elmaradásáért; és (iv) azért, hogy a Szolgáltatások megfelelnek-e az Ön igényeinek, illetve hogy megszakítás nélkül, biztonságosan vagy hibamentesen állnak-e rendelkezésre. Az X Jogalanyaitól vagy a Szolgáltatásokon keresztül kapott bármilyen szóbeli vagy írásbeli tanácsadás vagy információ nem keletkeztet semmilyen, itt kifejezetten nem szereplő garanciát vagy állítást.

A felelősség korlátozása

AZ X AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉBEN KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET A KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁROKÉRT, VAGY BÁRMILYEN KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE FELMERÜLŐ NYERESÉG- VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, VAGY BÁRMILYEN ADATVESZTÉSÉRT, FELHASZNÁLÁSÉRT, GOODWILLÉRT VAGY MÁS IMMATERIÁLIS VESZTESÉGÉRT, AMELY (I) A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI ELÉRÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRÉSÉRE VAGY HASZNÁLATÁRA VALÓ KÉPTELENSÉGÉBŐL, (II) BÁRMELY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSOKON TANÚSÍTOTT BÁRMILYEN MAGATARTÁSÁBÓL VAGY KÖZZÉTETT TARTALMÁBÓL, BELEÉRTVE – DE NEM KIZÁRÓLAG – A TÖBBI FELHASZNÁLÓ VAGY HARMADIK FÉL BÁRMILYEN BECSÜLETSÉRTŐ, SÉRTŐ VAGY TÖRVÉNYTELEN MAGATARTÁSÁT IS; (III) A SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZERZETT TARTALOMBÓL; VAGY (IV) AZ ÖN ÁLTAL TOVÁBBÍTOTT VAGY AZ ÖN SAJÁT TARTALMAINAK JOGOSULATLAN ELÉRÉSÉBŐL, FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY MÓDOSÍTÁSÁBÓL FAKAD. AZ X JOGALANYAINAK ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A SZÁZ AMERIKAI DOLLÁR (100,00 USD) VAGY AZ ÖN ÁLTAL AZ ELMÚLT HAT HÓNAPBAN A KÁRIGÉNYT KIVÁLTÓ SZOLGÁLTATÁSÉRT NEKÜNK KIFIZETETT ÖSSZEG (HA VOLT ILYEN) KÖZÜL A NAGYOBBAT. A JELEN ALSZAKASZBAN FOGLALT KORLÁTOZÁSOK A FELELŐSSÉG BÁRMELY ELMÉLETÉRE VONATKOZNAK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZOK GARANCIÁN, SZERZŐDÉSEN, TÖRVÉNYEN, JOGELLENES KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) VAGY MÁSON ALAPULNAK-E, ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ X JOGALANYAIT TÁJÉKOZTATTÁK-E AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS MÉG AKKOR IS, HA AZ ITT MEGHATÁROZOTT JOGORVOSLATRÓL KIDERÜL, HOGY NEM ÉRTE EL ALAPVETŐ CÉLJÁT.

 

6. Általános

A jelen Feltételeket időről időre felülvizsgálhatjuk. A változások nem lesznek visszamenőleges hatályúak, és a Feltételek legfrissebb változata, amely mindig a x.com/tos címen található, lesz irányadó az Önnel fennálló jogviszonyunkra. Megpróbáljuk értesíteni Önt a lényeges módosításokról, például egy szervizértesítéssel vagy a fiókjához tartozó e-mail-címre küldött e-mailben. Ha Ön a módosítások hatálybalépése után továbbra is használja a Szolgáltatásokat, azzal elfogadja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosult Feltételeket. A törvény által megengedett mértékig Ön lemond arról a jogáról is, hogy felperesként vagy egy csoport tagjaként részt vegyen bármely esetleges csoportos keresetben, kollektív keresetben vagy képviseleti keresetben.

Jelen Feltételekre, valamint az Ön és közöttünk felmerülő vitákra a jogválasztásra vonatkozó rendelkezések kivételével Kalifornia állam törvényei az irányadóak. A jelen Feltételekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden jogvitát kizárólag az Egyesült Államokban, Kaliforniában, San Francisco megyében működő szövetségi vagy állami bíróságok előtt kell megindítani, és Ön hozzájárul a személyes joghatósághoz, valamint lemond a nem megfelelő fórummal kapcsolatos kifogásokról. A törvény által megengedett mértékig lemond arról a jogáról is, hogy felperesként vagy csoporttagként részt vegyen bármely csoportos, kollektív vagy képviselői keresetben. 

Ha Ön az Egyesült Államok szövetségi, állami vagy helyi kormányzati szerve, amely hivatalos minőségében használja a Szolgáltatásokat, és jogilag nem tudja elfogadni az irányadó jogra, joghatóságra vagy helyszínre vonatkozó fenti kikötéseket, akkor ezek a kikötések nem vonatkoznak Önre. Az ilyen amerikai szövetségi kormányzati szervek esetében a jelen Feltételekre és az azokkal kapcsolatos bármely cselekményre az Amerikai Egyesült Államok törvényei vonatkoznak (a kollíziós jogra való hivatkozás nélkül), szövetségi törvény hiányában és a szövetségi törvények által megengedett mértékben pedig Kalifornia állam törvényei (a jogválasztás kizárásával).

Az X felhasználói megállapodás angol nyelven íródott, de fordítások formájában több nyelven is elérhető. Az X arra törekszik, hogy a fordítások a lehető legpontosabban átadják az eredeti angol nyelvű változatot. Azonban bármilyen eltérés vagy ellentmondás esetén az X angol nyelvű Felhasználói megállapodása az irányadó. Ön tudomásul veszi, hogy az X Felhasználói megállapodásában ismertetett feltételek értelmezésében és megfogalmazásában az angol nyelv az irányadó.

Abban az esetben, ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor az adott rendelkezés a szükséges legkisebb mértékben korlátozódik vagy törlésre kerül, és a jelen Feltételek többi rendelkezése teljes mértékben hatályban marad. A jelen Feltételekben szereplő bármely jog vagy rendelkezés érvényesítésének elmulasztása nem minősül az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak.

Ha bármilyen kérdése van a jelen Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk.

Hatályba lépés: 2023. szeptember 29.

Korábbi Feltételek archívuma

 
 
 

X Felhasználási feltételek

Ha Ön az Európai Unióban, az EFTA-államok egyikében vagy az Egyesült Királyságban él

Jelen Felhasználási feltételek („Feltételek”) szabályozzák a szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a szolgáltatások használatát, beleértve a különböző webhelyeinket, SMS-eket, API-kat, e-mail értesítéseket, alkalmazásokat, gombokat, widgeteket, hirdetéseket, kereskedelmi szolgáltatásokat, valamint az egyéb, a jelen Feltételekre hivatkozó szolgáltatásainkat (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates) (együttesen a „Szolgáltatások”), valamint a Szolgáltatásokra feltöltött, azokról letöltött vagy azokon megjelenő bármely információt, szöveget, linket, grafikát, fényképet, hangot, videót vagy egyéb anyagot vagy anyagelrendezést (együttesen a „Tartalom”). A Szolgáltatások használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Feltételek Önre nézve kötelező érvényűek.

A jelen Feltételek megállapodást képeznek Ön és az Twitter International Unlimited Company (Co. szám: 503351, adószám: IE9803175Q), az X-et és a szolgáltatásokat nyújtó ír cég között, melynek székhelye: One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02. AX07 Írország. A „mi” és annak ragozott alakjai a Twitter International Unlimited Companyt jelentik.

 

1. Ki veheti igénybe a szolgáltatásokat

Ön csak akkor veheti igénybe a Szolgáltatásokat, ha beleegyezik abba, hogy kötelező érvényű szerződést kössön velünk, és nem olyan személy, akit az alkalmazandó joghatóság törvényei alapján kizártak a szolgáltatások igénybevételéből. A Szolgáltatások használatához minden esetben legalább 13 évesnek kell lennie. Ha Ön elfogadja a jelen Feltételeket, és a Szolgáltatásokat egy vállalat, szervezet, kormányzat vagy más jogi személy nevében használja, Ön kijelenti és garantálja, hogy erre felhatalmazással rendelkezik, és jogosult arra, hogy a jelen Feltételeket az adott jogi személyre nézve kötelezővé tegye, amely esetben a jelen Feltételekben használt „Ön” és „Öné” szavak az adott jogi személyre vonatkoznak.

 

2. Adatvédelem

Az Adatvédelmi irányelvünk (https://www.x.com/privacy) leírja, hogy hogyan kezeljük az Ön által a Szolgáltatásaink használata során megadott információkat. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások használatával Ön hozzájárul ezen adatok gyűjtéséhez és felhasználásához (az Adatvédelmi irányelvben meghatározottak szerint), beleértve ezen adatoknak az Egyesült Államokba, Írországba és/vagy más országokba történő továbbítását tárolás, feldolgozás és felhasználás céljából általunk és kapcsolt vállalkozásaink által.

 

3. A Szolgáltatások tartalma

Ön felelős a Szolgáltatások használatáért és az Ön által biztosított Tartalmakért, beleértve az alkalmazandó törvények, szabályok és előírások betartását is. Csak olyan Tartalmat biztosítson, amelyet szívesen megoszt másokkal.

A Szolgáltatásokon keresztül közzétett vagy a Szolgáltatásokon keresztül szerzett bármely Tartalom vagy anyag felhasználása vagy az azokra való hagyatkozás az Ön saját felelősségére történik. Nem támogatjuk, nem képviseljük és nem garantáljuk a Szolgáltatásokon keresztül közzétett tartalmak vagy közlések teljességét, igazságtartalmát, pontosságát vagy megbízhatóságát, illetve nem azonosulunk a Szolgáltatásokon keresztül kifejtett véleményekkel. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások használatával Ön sértő, káros, pontatlan vagy egyéb módon nem megfelelő Tartalmakkal, illetve bizonyos esetekben olyan bejegyzésekkel szembesülhet, amelyeket tévesen jelöltek meg vagy azok más módon megtévesztőek. Minden Tartalomért kizárólag az a személy felel, aki az adott Tartalmat létrehozta. A Szolgáltatásokon keresztül közzétett Tartalmakat nem tudjuk felügyelni vagy ellenőrizni, és nem tudunk felelősséget vállalni az ilyen Tartalmakért.

Fenntartjuk a jogot, hogy eltávolítsuk a Felhasználói szerződést sértő Tartalmakat, beleértve például a szerzői jogok vagy védjegyek megsértését vagy más szellemi tulajdonjogok megsértését, a megszemélyesítést, a jogellenes magatartást vagy zaklatást. A konkrét irányelvekkel és a jogsértések bejelentésére vagy megfellebbezésére vonatkozó eljárással kapcsolatban a Segítőközpontunkban (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation és https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts) talál bővebb információt.

Ha úgy gondolja, hogy az Ön Tartalmát olyan módon másolták le, amely a szerzői jogok megsértésének minősül, kérjük, jelentse be a Szerzői jogi bejelentő űrlapunkon (https://help.x.com/forms/dmca), vagy lépjen kapcsolatba kijelölt szerzői jogi képviselőnkkel a következő címen:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Jelentések: https://help.x.com/forms/dmca
E-mail: [email protected]

Az Ön jogai és a Tartalomhoz való jogok biztosítása

Ön megtartja jogait minden olyan Tartalomhoz, amelyet a Szolgáltatásokon keresztül vagy azokon keresztül küld, tesz közzé vagy jelenít meg. Ami az Öné, az az Öné – a Tartalmának Ön a tulajdonosa (és a beépített hanganyag, fotók és videók a Tartalom részének tekintendők).

A Tartalomnak a Szolgáltatásokra való vagy az azokon keresztül történő beküldésével, közzétételével vagy megjelenítésével Ön világméretű, nem kizárólagos, jogdíjmentes licencet ad nekünk (az allicencbe adás jogával) az ilyen Tartalom felhasználására, másolására, reprodukálására, feldolgozására, adaptálására, módosítására, közzétételére, továbbítására, megjelenítésére és terjesztésére bármely jelenleg ismert vagy később kifejlesztett médiában vagy terjesztési módszerrel (az egyértelműség kedvéért ezek a jogok magukban foglalják például az összeválogatási, átalakítási és fordítási jogokat). Ez a licenc felhatalmaz minket arra, hogy az Ön Tartalmát a világ többi része számára is elérhetővé tegyük, és hogy mások is megtehessék ugyanezt. Ha azonban a szolgáltatásainkon keresztül Ön úgy döntött, hogy Tartalmát csak egy korlátozott közösség számára teszi elérhetőévé, mi tiszteletben tartjuk ezt a döntést. Ön beleegyezik abba is, hogy ez a licenc magában foglalja az Ön által biztosított szövegek és egyéb információk elemzésének jogát a Szolgáltatások javítása érdekében. Ön elfogadja, hogy ez az engedély feljogosít minket a Szolgáltatások nyújtására, népszerűsítésére és fejlesztésére, valamint arra, hogy a Szolgáltatásra vagy a Szolgáltatásokon keresztül beküldött Tartalmat más vállalatok, szervezetek vagy magánszemélyek számára elérhetővé tegyük az ilyen Tartalom szindikálása, sugárzása, terjesztése, reposztolása, népszerűsítése vagy közzététele céljából más médiumokon és szolgáltatásokon, az ilyen Tartalom felhasználására vonatkozó feltételeinknek megfelelően. Az ilyen további felhasználásokat mi vagy más vállalatok, szervezetek vagy magánszemélyek úgy végzik, hogy Ön semmilyen ellenszolgáltatást nem kap az Ön által beküldött, közzétett, továbbított vagy más módon a Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tett Tartalomért, mivel Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatások Ön általi használata elegendő ellenszolgáltatás a Tartalomért és az itt megadott jogokért.

Fejlődő szabályrendszerünk van arra vonatkozóan, hogy az ökoszisztéma-partnerek hogyan léphetnek kapcsolatba az Ön Tartalmával a Szolgáltatásokon. Ezek a szabályok az Ön jogait szem előtt tartó nyitott ökoszisztéma kialakítására szolgálnak. Ön tudomásul veszi, hogy módosíthatjuk vagy átalakíthatjuk az Ön Tartalmát, miközben mi és partnereink terjesztjük, szindikáljuk, közzétesszük vagy sugárzzuk azt, és/vagy módosíthatjuk az Ön Tartalmát annak érdekében, hogy a Tartalmat különböző médiumokhoz igazítsuk.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik, vagy megszerezte az összes jogot, licencet, hozzájárulást, engedélyt, hatáskört és/vagy felhatalmazást, amely szükséges az itt biztosított jogok megadásához az Ön által a Szolgáltatásokra vagy azokon keresztül beküldött, közzétett vagy megjelenített Tartalmak tekintetében. Ön beleegyezik abba, hogy az ilyen Tartalom nem tartalmazhat szerzői vagy egyéb tulajdonjog hatálya alá tartozó anyagokat, kivéve, ha rendelkezik a szükséges engedéllyel, vagy egyéb törvényes jogosultsággal az anyag közzétételére és a fent leírt licenc megadására.

 

4. A Szolgáltatások használata

Kérjük, olvassa el szabályainkat és irányelveinket, amelyek a Felhasználói megállapodás részét képezik, és a Szolgáltatásokon tiltott magatartást ismertetik. A Szolgáltatásokat csak a jelen Feltételeknek és az összes vonatkozó törvénynek, szabálynak és előírásnak megfelelően használhatja. Az X végrehajtási intézkedéseket tesz, ha a Tartalom vagy a felhasználó viselkedése sérti szabályainkat és irányelveinket , illetve az érzékeny médiatartalmakra vonatkozó irányelveinket. Az X végrehajtási lehetőségeit és azt, hogy hogyan fellebbezhet a végrehajtási határozatunk ellen, itt tekintheti át.

Szolgáltatásaink folyamatosan fejlődnek. Ezért a Szolgáltatásokat időről időre, saját belátásunk szerint módosíthatjuk. Leállíthatjuk (véglegesen vagy ideiglenesen) a Szolgáltatások vagy a Szolgáltatások bármely funkciójának nyújtását Önnek vagy általában a felhasználóknak. Fenntartjuk a jogot arra is, hogy saját belátásunk szerint bármikor korlátozzuk a felhasználást és a tárolást. Indokolt esetben eltávolíthatjuk vagy megtagadhatjuk a Szolgáltatások bármely Tartalmának közzétételét, korlátozhatjuk a szolgáltatásba feltöltött Tartalmak közzétételét vagy láthatóságát, felfüggeszthetünk és eltávolíthatunk felhasználókat, és visszaigényelhetünk felhasználóneveket, többek között a következő okokból kifolyólag: (i) a Szolgáltatások vagy a felhasználóink védelme; (ii) az alkalmazandó törvényeknek vagy az illetékes hatóságok rendelkezéseinek való megfelelés; (iii) jelen Feltételek vagy szabályaink és irányelveink, illetve harmadik felek szellemi tulajdonának vagy egyéb jogainak megsértése; (iv) ha Ön vagy Tartalma jogi vagy szabályozási kockázatnak tesz ki minket, más felhasználókat vagy bármely harmadik felet; és/vagy (v) az Ön hosszan tartó inaktivitása. 

A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használatának engedélyezéséért cserébe Ön elfogadja, hogy mi és külső szolgáltatók és partnereink hirdetéseket helyezhetünk el a Szolgáltatásokban, illetve a Szolgáltatásokban található Tartalmak vagy információk megjelenítésével kapcsolatban, függetlenül attól, hogy azokat Ön vagy mások küldték-e be. Fenntartjuk továbbá a jogot arra, hogy hozzáférjünk, elolvassunk, megőrizzünk és nyilvánosságra hozzunk minden olyan információt, amelyről észszerűen úgy véljük, hogy szükséges (i) bármely alkalmazandó törvény, rendelet, jogi eljárás vagy kormányzati kérés teljesítéséhez, (ii) a Feltételek érvényesítéséhez, beleértve az azok esetleges megsértésének kivizsgálását, (iii) csalás, biztonsági vagy technikai problémák felderítéséhez, megelőzéséhez vagy egyéb módon történő kezeléséhez, (iv) felhasználói támogatási kérések megválaszolásához, vagy (v) az X, annak felhasználói és a nyilvánosság jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelméhez. Nem adunk ki személyazonosításra alkalmas információkat harmadik félnek, kivéve az Adatvédelmi irányelvvel összhangban.

Az X-en keresztül elérhetőek lehetnek egyes szolgáltatások vagy funkciók, amelyekre további feltételek vonatkozhatnak az adott szolgáltatások használatával kapcsolatban. Ezek a kiegészítő feltételek elérhetőek az ezekhez a szolgáltatásokhoz vagy funkciókhoz kapcsolódó webhelyeinken és alkalmazásainkban. Ezen kiegészítő szolgáltatások igénybevételével vagy kifizetésével Ön elfogadja az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó további feltételeket, és ezek a további feltételek az Önnel kötött megállapodásunk részévé válnak. Ha az alkalmazandó kiegészítő feltételek bármelyike ellentétes a jelen Feltételekkel, akkor a kiegészítő feltételek az irányadóak, amíg Ön azokat a szolgáltatásokat használja, amelyekre azok alkalmazandók.

Ha Ön a Szolgáltatások fizetős funkcióit használja, akkor elfogadja A fizetős szolgáltatások felhasználási feltételeit (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Ha Ön a Szolgáltatások fejlesztői funkcióit használja, beleértve, de nem kizárólagosan az X for Websites (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X Cards  (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), Public API  (https://developer.x.com/docs) vagy Sign in with X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter) szolgáltatásokat, akkor Ön elfogadja a Fejlesztői megállapodást (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) és a Fejlesztői szabályzatot (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Ha Ön a Szolgáltatásokat vagy a Szolgáltatásokban található Tartalmat szeretné reprodukálni, módosítani, azokból származékos műveket létrehozni, illetve azokat terjeszteni, értékesíteni, átruházni, nyilvánosan megjeleníteni, nyilvánosan előadni, továbbítani vagy más módon felhasználni, akkor az általunk biztosított interfészeket és utasításokat kell használnia, kivéve, ha a Szolgáltatásaink, a jelen Feltételek vagy a https://developer.x.com/developer-terms oldalon megadott feltételek ezt lehetővé teszik. Ellenkező esetben minden ilyen tevékenység szigorúan tilos. Ha Ön biztonsági kutató, köteles betartani Sebezhetőség-jelentési programunk (https://hackerone.com/x) szabályait. Az előző bekezdésben meghatározott követelmények nem feltétlenül vonatkoznak a Sebezhetőség-jelentési programunkban részt vevőkre.

A Szolgáltatások hirdetési funkcióinak használatával Ön elfogadja Általános szolgáltatási megállapodásunkat (https://ads.x.com/terms).

Az Ön fiókja

Előfordulhat, hogy a Szolgáltatásaink használatához felhasználói fiókot kell létrehoznia. Ön felelős a felhasználói fiókja védelméért, ezért használjon erős jelszót, és azt kizárólag ehhez a felhasználói fiókhoz használja. Nem tudunk és nem is vállalunk jogi felelősséget a fentiek be nem tartásából eredő veszteségekért vagy károkért.

A Szolgáltatásokból érkező legtöbb közleményt szabályozhatja. Szükség lehet arra, hogy bizonyos közleményeket, például szolgáltatási közleményeket és adminisztratív üzeneteket küldjünk Önnek. Ezek a közlemények a Szolgáltatások és az Ön felhasználói fiókja részének tekintendők, és előfordulhat, hogy nem tudja lemondani a fogadásukat. Ha telefonszámát hozzáadta a felhasználói fiókjához, és később megváltoztatja vagy letiltja azt, akkor frissítenie kell a felhasználói fiókadatait, és így megelőzze, hogy olyan személlyel kommunikáljunk, aki megszerezte az Ön régi telefonszámát.

Licenc a Szolgáltatások használatára

Személyes, világméretű, jogdíjmentes, nem átruházható és nem kizárólagos licencek adunk Önnek a Szolgáltatások részeként biztosított szoftver használatára. Ez a licenc kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Ön a jelen Feltételek által megengedett módon használhassa az X-en nyújtott Szolgáltatásokat, és élvezhesse azok előnyeit.

A Szolgáltatásokat az Egyesült Államok és más országok szerzői jogi, védjegy- és egyéb törvényei védik. A Feltételek semmiképpen sem jogosítják fel Önt az X név vagy az X védjegyek, logók, domainnevek, egyéb megkülönböztető márkajegyek és egyéb tulajdonosi jogok használatára. A Szolgáltatásokhoz fűződő minden jog, jogcím és érdek (kivéve a felhasználók által biztosított Tartalmakat) most és a jövőben a mi és licencadóink kizárólagos tulajdonát képezi. Az X-szel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen visszajelzés, észrevétel vagy javaslat teljes mértékben önkéntes, és ezeket a visszajelzéseket, észrevételeket vagy javaslatokat szabadon felhasználhatjuk, ahogyan azt jónak látjuk, anélkül, hogy Önnel szemben bármilyen kötelezettségünk keletkezne.

Szolgáltatásokkal való visszaélés

Ön vállalja továbbá, hogy nem él vissza a Szolgáltatásainkkal, például nem avatkozik be azokba, illetve az általunk biztosított felületen és utasításokon kívüli egyéb módszerrel nem fér hozzá azokhoz. Ön vállalja, hogy nem fogja megkerülni a Szolgáltatások részeként biztosított szoftverben található technikai korlátozásokat, illetve nem fogja a szoftvert visszafejteni, dekompilálni vagy a forráskódját visszanyerni, kivéve és csak olyan mértékben, amennyire az alkalmazandó jogszabályok ezt kifejezetten megengedik. A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy azok használata során az Ön számára a következők nem megengedettek: (i) a Szolgáltatások nem nyilvános területeihez, számítógépes rendszereinkhez vagy szolgáltatóink műszaki átviteli rendszereihez való hozzáférés, azok illetéktelen módosítása vagy használata; (ii) bármely rendszer vagy hálózat sebezhetőségének vizsgálata, letapogatása vagy tesztelése, illetve bármely biztonsági vagy hitelesítési intézkedés megsértése vagy megkerülése; (iii) a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy az azokon végzett keresés, illetve annak megkísérlése bármilyen (automatizált vagy egyéb) módon, ha ez nem a jelenleg elérhető, közzétett, általunk biztosított interfészeinken keresztül (és kizárólag a vonatkozó feltételek szerint) történik, kivéve, ha ezt egy velünk kötött külön megállapodásban kifejezetten engedélyeztük Önnek (MEGJEGYZÉS: a Szolgáltatások bármilyen formában, bármilyen célból történő feltérképezése vagy lekérdezése a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül kifejezetten tilos); (iv) bármely TCP/IP csomagfejlécet vagy a fejlécadatok bármely részét meghamisítani bármely e-mailben vagy bejegyzésben, vagy bármilyen módon a Szolgáltatásokat megváltoztatott, megtévesztő vagy hamis forrásazonosító információk küldésére használni; (v) bármilyen olyan magatartást tanúsítani, amely sérti Platformmanipulációs és Spam Szabályzatunkat vagy bármely egyéb szabályzatunkat és irányelvünket; valamint (vi) zavarja vagy akadályozza bármely felhasználó, hoszt vagy hálózat hozzáférését (vagy erre kísérletet tesz), többek között vírus küldésével, a Szolgáltatások túlterhelésével, elárasztásával, spammelésével, levélbombázásával, vagy Tartalom létrehozásának szkriptelésével oly módon, hogy az zavarja vagy indokolatlanul megterheli a Szolgáltatásokat. A jelen Feltételek megsértésének minősül az is, ha másoknak elősegíti a Feltételek megsértését, beleértve az olyan termékek vagy szolgáltatások terjesztését, amelyek lehetővé teszik vagy ösztönzik a jelen Feltételek megsértését.

Jelen feltételek megszűnése

Ön bármikor megszüntetheti a velünk kötött jogi megállapodását a felhasználói fiókjainak inaktiválásával és a Szolgáltatások használatának beszüntetésével. A felhasználói fiókja inaktiválására vonatkozó utasításokat a https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account oldalon találja, az Adatvédelmi irányelv pedig további információkat tartalmaz arról, hogy mi történik az Ön adataival.

Bármikor felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük felhasználói fiókját, illetve teljesen vagy részlegesen megszüntethetjük a Szolgáltatások biztosítását, ha észszerűen úgy véljük, hogy: (i) Ön megsértette a jelen Feltételeket vagy a szabályainkat és irányelveinket; (ii) jogi vagy egyéb kockázatot jelent számunkra; (iii) felhasználói fiókját jogellenes magatartás miatt törölni kell; (iv) felhasználói fiókját hosszan tartó inaktivitás miatt törölni kell; vagy (v) a Szolgáltatások nyújtása az Ön számára üzletileg már nem életképes. A körülményektől függően észszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt a fiókjához kapcsolódó e-mail címen, vagy amikor legközelebb megpróbál hozzáférni a fiókjához. A Feltételek minden ilyen esetben megszűnnek, korlátozás nélkül beleértve a Szolgáltatások használatára vonatkozó licencet is, kivéve, hogy a következő szakaszok továbbra is érvényben maradnak: 2, 3, 5, 6, valamint a 4. szakasz visszaélésre vonatkozó rendelkezései („Szolgáltatásokkal való visszaélés”). Ha úgy gondolja, hogy fiókját tévedésből szüntettük meg, a Segítőközpontunkban (https://help.x.com/forms/account-access/appeals) található lépéseket követve fellebbezést nyújthat be. A kétségek elkerülése végett, a jelen Feltételek az Ön felhasználói fiókjának inaktiválása vagy megszüntetése után is érvényesek.

 

5. A felelősség korlátozása

A Szolgáltatások használatával Ön elfogadja, hogy az X Corp., annak anyavállalatai, leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai, tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, ügynökei, képviselői, partnerei és licencadói felelőssége az Ön lakóhelye szerinti országban megengedett legnagyobb mértékben korlátozott.

 

6. Általános

A jelen Feltételeket időről időre felülvizsgálhatjuk. A változások nem lesznek visszamenőleges hatályúak, és a Feltételek legfrissebb változata, amely mindig a x.com/tos címen található, lesz irányadó az Önnel fennálló jogviszonyunkra. Az új funkciókat érintő vagy jogi okokból eszközölt változtatások kivételével a jelen Feltételekben szereplő bármelyik fél jogait vagy kötelezettségeit érintő hatályos változtatásokról 30 nappal korábban értesítjük Önt, például egy szolgáltatási értesítéssel vagy a fiókjához tartozó e-mail-címre küldött e-mail üzenettel. Ha a módosítások hatályba lépését követően továbbra is hozzáfér a Szolgáltatásokhoz vagy használja azokat, akkor ezáltal Ön elfogadja, hogy a módosított Feltételek Önre nézve kötelező érvényűek.

Ön továbbá a törvény által megengedett legnagyobb mértékig lemond arról a jogáról is, hogy felperesként vagy egy csoport tagjaként részt vegyen bármilyen csoportos, kollektív vagy képviseleti keresetben.

Az X felhasználói megállapodás angol nyelven íródott, de fordítások formájában több nyelven is elérhető. Az X arra törekszik, hogy a fordítások a lehető legpontosabban átadják az eredeti angol nyelvű változatot. Azonban bármilyen eltérés vagy ellentmondás esetén az X angol nyelvű Felhasználói megállapodása az irányadó. Ön tudomásul veszi, hogy az X Felhasználói megállapodásában ismertetett feltételek értelmezésében és megfogalmazásában az angol nyelv az irányadó.

Abban az esetben, ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor az adott rendelkezés a szükséges legkisebb mértékben korlátozódik vagy törlésre kerül, és a jelen Feltételek többi rendelkezése teljes mértékben hatályban marad. A jelen Feltételekben szereplő bármely jog vagy rendelkezés érvényesítésének elmulasztása nem minősül az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak.

Ha bármilyen kérdése van a jelen Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk.

Hatályba lépés: 2023. szeptember 29.

Korábbi Feltételek archívuma