Skip to main content

Termini tas-Servizz

Effettiv: 29 ta' Settembru, 2023

Sommarju tat-Termini tagħna

Dawn it-Termini tas-Servizz (“Termini”) huma parti mill-Ftehim tal-Utent – kuntratt li jorbot legalment li jirregola l-użu tiegħek ta' X. Għandek taqra dawn it-Termini tas-Servizz (”Termini”) kollha, imma dawn huma ftit affarijiet ewlenin li għandek tkun tafhom sewwa:

  • Se tara r-reklamar fuq il-pjattaforma: Bi skambju għall-aċċess għas-Servizzi, X u l-fornituri u l-imsieħba ta’ partijiet terzi tagħna jistgħu juruk xi reklamar.

  • Meta tippostja xi Kontenut u b'xi mod ieħor tuża s-Servizzi, inti trid tikkonforma ma' dan il-Ftehim tal-Utent u l-Liġi Applikabbli: Inti responsabbli għall-użu tiegħek tas-Servizzi u l-Kontenut tiegħek. Int trid tikkonforma ma' dan il-Ftehim tal-Utent, il-politiki inkorporati tiegħu, u l-liġijiet applikabbli kollha.

  • Int trid tirrispetta t-termini tal-użu aċċettabbli tas-Servizzi: Inti ma tistax taċċessa s-Servizzi b'xi mod ieħor għajr permezz tal-interfaces ippubblikati u disponibbli bħalissa li nipprovdu aħna. Pereżempju, dan ifisser li ma tistax tipprova tieħu d-data mis-Servizzi, tipprova taħdem madwar il-limitazzjonijiet tekniċi li nimponu, jew inkella tipprova tfixkel l-operat tas-Servizzi.

  • Għandna drittijiet tal-infurzar wesgħin: X tirriserva d-dritt li twettaq azzjonijiet tal-infurzar kontrik jekk tikser dawn it-termini, bħal, pereżempju, tneħħi l-Kontenut tiegħek, tillimita l-viżibilità, twaqqaf l-aċċess tiegħek għal X, jew tieħu passi legali kontrik. Nistgħu wkoll nissospendu jew ngħalqu l-kont tiegħek għal raġunijiet oħra, bħal nuqqas ta' attività fit-tul, ir-riskju ta’ espożizzjoni legali, jew inviabbiltà kummerċjali.

  • Hemm Liċenzji tal-Proprjetà Intellettwali f'dawn it-Termini: Int iżżomm is-sjieda ta' u d-drittijiet għall-Kontenut tiegħek kollu li tippostja jew taqsam, u tagħtina liċenzja wiesgħa u ħielsa mir-royalties biex nagħmlu l-Kontenut tiegħek disponibbli għall-bqija tad-dinja u tħalli l-oħrajn jagħmlu l-istess. Għall-kuntrarju, aħna nipprovdulek liċenzja biex tuża s-software li nipprovdu bħala parti mis-Servizzi, bħall-applikazzjoni mobbli ta' X, unikament għall-iskop biex inti tkun tista' tuża u tgawdi l-benefiċċju tas-Servizzi.

  • L-użu tiegħek tas-Servizzi huwa fir-riskju tiegħek stess: Aħna nipprovdu s-Servizzi fuq bażi "KIF INHI" u "KIF DISPONIBBLI", u niċħdu l-garanziji, u r-responsabbiltajiet kollha fir-rigward tiegħek u ta' oħrajn sal-punt permess mil-liġi. Inti tista' tkun espost għal kontenut offensiv jew ta' ħsara ppostjat minn utenti oħra. Is-Servizzi jistgħu jinbidlu minn żmien għal żmien, u aħna nistgħu nillimitaw jew intemmu d-disponibbiltà tas-Servizzi jew ta' karatteristiċi partikolari għalik jew għal utenti oħra fi kwalunkwe ħin.

  • Għandek rimedji u l-mekkaniżmi tar-rimedji, imma r-responsabbiltà tagħna hija limitata: Inti għandek id-dritt li ttemm dan il-ftehim fi kwalunkwe ħin billi tiddiżattiva l-kont tiegħek u twaqqaf l-użu tas-Servizzi. Innota li, kif hemm deskritt fil-ftehim, aħna mhux se nkunu responsabbli għal ċerti tipi ta’ danni, u fi kwalunkwe każ, ir-responsabbiltà aggregata tagħna m’għandhiex taqbeż l-akbar minn $100 USD jew l-ammont li ħallastna, jekk kien hemm, fl-aħħar sitt xhur għas-Servizzi li qed jagħtu lok għat-talba. Barra minn hekk, jekk temmen li l-Kontenut tiegħek ġie kkupjat b'xi mod li jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tal-awtur, il-proċess tar-rappurtar huwa spjegat f'dawn it-Termini.

Jekk jogħġbok innota wkoll li dawn it-Termini jinkorporaw il-Politika tal-Privatezza tagħna (https://x.com/privacy) kif ukoll termini oħra applikabbli għall-użu tiegħek tas-Servizzi u l-Kontenut tiegħek. Fl-aħħarnett, dawn it-termini jistgħu jvarjaw skont fejn tgħix, imma fi kwalunkwe każ, irid ikollok mill-inqas 13-il sena biex tuża X.

Jekk tgħix barra l-Unjoni Ewropea, l-Istati tal-EFTA, jew ir-Renju Unit, inkluż jekk tgħix fl-Istati Uniti, il-Ftehim tal-Utent ta' X jinkludi dawn it-Termini tas-Servizz, il-Politika ta' Privatezza tagħnair-Regoli u l-Politiki tagħna, u l-politiki inkorporati kollha.

Jekk tgħix fl-Unjoni Ewropea, fl-Istati tal-EFTA, jew fir-Renju Unit, il-Ftehim tal-Utent ta' X jinkludi dawn it-Termini tas-Servizz, il-Politika ta' Privatezza tagħnair-Regoli u l-Politiki tagħna, u l-politiki inkorporati kollha.

 

Termini tas-Servizz ta' X

Jekk tgħix barra l-Unjoni Ewropea, l-Istati tal-EFTA, jew ir-Renju Unit, inkluż jekk tgħix fl-Istati Uniti

Dawn it-Termini tas-Servizz ("Termini") jirregolaw l-aċċess tiegħek għal u l-użu tas-servizzi tagħna, inklużi l-websajts differenti tagħna, SMS, APIs, notifiki bl-email, applikazzjonijiet, buttuni, widgets, reklami, servizzi kummerċjali, u s-servizzi koperti l-oħra tagħna (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates) li jorbtu ma' dawn it-Termini (kollettivament, is-“Servizzi”), u kwalunkwe informazzjoni, test, links, grafika, ritratti, awdjo, vidjows, jew materjali jew arranġamenti oħra ta' materjali mtellgħa, imniżżla jew li jidhru fis-Servizzi (kollettivament imsejħa l-“Kontenut”). Meta tuża s-Servizzi inti taqbel li tkun marbut b'dawn it-Termini.

Dawn it-Termini huma ftehim bejnek u bejn X Corp., li jipprovdi X u s-Servizzi, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 l-Istati Uniti. Il-kliem "aħna," "lilna," u "tagħna" jfissru X Corp.

 

1. Min Jista' Juża s-Servizzi

Tista' tuża s-Servizzi biss jekk taqbel li tagħmel kuntratt vinkolanti magħna u ma tkunx persuna prekluża milli tirċievi s-servizzi skont il-liġijiet tal-ġurisdizzjoni applikabbli. Fi kwalunkwe każ, irid ikollok mill-inqas 13-il sena biex tuża s-Servizzi. Jekk qed taċċetta dawn it-Termini u tuża s-Servizzi f'isem kumpanija, organizzazzjoni, gvern, jew entità legali oħra, inti tiddikjara u tiggarantixxi li inti awtorizzat li tagħmel dan u għandek l-awtorità li torbot lil dik l-entità ma' dawn it-Termini, u f'dan il-każ il-kliem "int" u "tiegħek" kif użati f'dawn it-Termini għandhom jirreferu għat-tali entità.

 

2. Privatezza

Il-Politika tal-Privatezza (https://www.x.com/privacy) tagħna tiddeskrivi kif nieħdu ħsieb l-informazzjoni li tibagħtilna meta tuża s-Servizzi. Inti tifhem li permezz tal-użu tiegħek tas-Servizzi inti tagħti l-kunsens tiegħek għall-ġbir u l-użu (kif stabbilit fil-Politika tal-Privatezza) ta' din l-informazzjoni, inkluż it-trasferiment ta' din l-informazzjoni lill-Istati Uniti, l-Irlanda, u/jew pajjiżi oħra għall-ħażna, l-ipproċessar u l-użu minna u l-affiljati tagħna.

 

3. Kontenut fis-Servizzi

Inti responsabbli għall-użu tiegħek tas-Servizzi u għal kwalunkwe Kontenut li tibgħat, inkluż li tkun konformi mal-liġijiet, ir-regoli u r-regolamenti applikabbli. Għandek tipprovdi biss Kontenut li inti komdu taqsam ma' ħaddieħor.

Kull użu jew dipendenza fuq kwalunkwe Kontenut jew materjal ippostjat permezz tas-Servizzi jew miksub minnek permezz tas-Servizzi huwa fir-riskju tiegħek stess. Aħna ma napprovawx, ma nappoġġjawx, ma nirrappreżentawx jew ma niggarantixxux il-kompletezza, il-verità, l-eżattezza, jew l-affidabbiltà ta' kwalunkwe Kontenut u komunikazzjoni ppostjati permezz tas-Servizzi u ma napprovawx kull opinjoni espressa permezz tas-Servizzi. Inti tifhem li meta tuża s-Servizzi, tista' tkun espost għal Kontenut li jista' jkun offensiv, ta' ħsara, mhux eżatt jew b'xi mod ieħor mhux xieraq, jew f'xi każijiet, postings li ngħataw tikketta ħażina jew li huma qarrieqa bi kwalunkwe mod ieħor. Il-Kontenut kollu huwa r-responsabbiltà unika tal-persuna li ħolqot tali Kontenut. Aħna ma nistgħux niċċekkjaw jew nikkontrollaw il-Kontenut ippostjat permezz tas-Servizzi u ma nistgħux nerfgħu r-responsabbiltà għal tali Kontenut.

Aħna nirriżervaw id-dritt li nneħħu Kontenut li jikser il-Ftehim tal-Utent, inkluż pereżempju, il-ksur tad-drittijiet tal-awtur jew tat-trademarks jew kull miżapproprjazzjoni oħra tal-proprjetà intellettwali, impersonazzjoni, imġiba illegali, jew fastidju. Informazzjoni dwar il-politiki speċifiċi u l-proċess għar-rappurtar jew l-appell tal-ksur tinstab fiċ-Ċentru tal-Għajnuna tagħna (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation#specific-violations u https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Jekk temmen li l-Kontenut tiegħek ġie kkupjat b'mod li jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tal-awtur, jekk jogħġbok irrapporta dan billi tuża l-formola tar-rappurtar tad-Drittijiet tal-Awtur tagħna (https://help.x.com/forms/dmca) jew billi tikkuntattja lill-aġent tad-drittijiet tal-awtur magħżul tagħna f':

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Rapporti: https://help.x.com/forms/dmca
Email: [email protected]

Id-Drittijiet Tiegħek u l-Għoti tad-Drittijiet fil-Kontenut

Inti żżomm id-drittijiet tiegħek għal kwalunkwe Kontenut li tibgħat, tippostja jew turi fis-Servizzi jew permezz tagħhom. Dak li hu tiegħek jibqa' tiegħek — inti għandek il-Kontenut tiegħek (u l-awdjo, ir-ritratti u l-vidjows inkorporati tiegħek huma kkunsidrati bħala parti mill-Kontenut).

Meta tibgħat, tippostja jew turi Kontenut fis-Servizzi jew permezz tagħhom, inti tagħtina liċenzja dinjija, mhux esklussiva, liċenzja (bid-dritt li nissottoliċenzjaw) mingħajr royalties li nużaw, nikkupjaw, nirriproduċu, nipproċessaw, nadattaw, nimmodifikaw, nippubblikaw, nittrażmettu, nuru u nqassmu tali Kontenut fi kwalunkwe u kull midja u metodi tad-distribuzzjoni li issa huma magħrufa jew li jistgħu jiġu żviluppati aktar tard (biex inkunu ċari, dawn id-drittijiet jinkludu, pereżempju, il-kura, it-trasformazzjoni u t-traduzzjoni). Din il-liċenzja tawtorizzana nagħmlu l-Kontenut tiegħek disponibbli għall-bqija tad-dinja u li nħallu lil ħaddieħor jagħmel l-istess. Inti taqbel li din il-liċenzja tinkludi d-dritt li aħna nipprovdu, nippromwovu u ntejbu s-Servizzi u li nagħmlu l-Kontenut mibgħut lil jew permezz tas-Servizzi disponibbli għal kumpaniji, organizzazzjonijiet jew individwi oħra għas-sindikazzjoni, ix-xandir, id-distribuzzjoni, l-ippostjar mill-ġdid, il-promozzjoni jew il-pubblikazzjoni ta' tali Kontenut fil-midja u servizzi oħra, skont it-termini u l-kundizzjonijiet tagħna għal tali użu tal-Kontenut. Dawn l-użi addizzjonali minna, jew kumpaniji, organizzazzjonijiet jew individwi oħra, isiru mingħajr ma jitħallas kumpens lilek fir-rigward tal-Kontenut li tibgħat, tippostja, tittrażmetti jew b'xi mod ieħor tagħmlu disponibbli permezz tas-Servizzi minħabba li l-użu tas-Servizzi minnek huwa hawnhekk miftiehem bħala kumpens biżżejjed għall-Kontenut u l-għoti tad-drittijiet hawnhekk.

Aħna għandna sett ta' regoli li qed jevolvu dwar kif l-imsieħba tal-ekosistema jistgħu jinteraġixxu mal-Kontenut tiegħek fis-Servizzi. Dawn ir-regoli jeżistu biex jippermettu ekosistema miftuħa u li tirrispetta d-drittijiet tiegħek. Inti tifhem li jista' jkun li nimmodifikaw jew nadattaw il-Kontenut tiegħek meta jiġi mqassam, issindakat, ippubblikat, jew imxandar minna u mill-imsieħba tagħna u/jew li nagħmlu bidliet fil-Kontenut tiegħek sabiex nadattaw il-Kontenut għal midja differenti.

Inti tiddikjara u tiggarantixxi li għandek, jew ksibt, id-drittijiet, il-liċenzji, il-kunsensi, il-permessi, is-setgħa u/jew l-awtorità kollha meħtieġa biex tagħti d-drittijiet mogħtija hawnhekk għal kwalunkwe Kontenut li tibgħat, tippostja jew turi fis-Servizzi jew permezz tagħhom. Inti taqbel li tali Kontenut ma jkunx fih materjal soġġett għad-drittijiet tal-awtur jew drittijiet proprjetarji oħra, sakemm ma jkollokx il-permess meħtieġ jew inkella tkun legalment intitolat li tippostja l-materjal u li tagħtina l-liċenzja deskritta hawn fuq.

 

4. Meta Tuża s-Servizzi

Jekk jogħġbok irrevedi r-Regoli u l-Politiki tagħna, li huma parti mill-Ftehim tal-Utent u jiddeskrivu l-imġiba li hija pprojbita fis-Servizzi. Tista' tuża s-Servizzi biss f'konformità ma' dawn it-Termini u mal-liġijiet, ir-regoli u r-regolamenti kollha applikabbli. X twettaq azzjonijiet ta' infurzar meta l-Kontenut jew l-imġiba tal-utent ikunu qed jiksru r-Regoli u l-Politiki tagħna jew ikunu marbutin ma' midja sensittiva. Tista' tirrevedi l-għażliet tal-infurzar ta' X u kif tista' tappella d-deċiżjoni tal-infurzar tagħna hawnhekk.

Is-Servizzi jevolvu kontinwament. Bħala tali, is-Servizzi jistgħu jinbidlu minn żmien għal żmien, skont id-diskrezzjoni tagħna. Nistgħu nieqfu (b'mod permanenti jew temporanju) nipprovdu s-Servizzi, jew kwalunkwe karatteristika fi ħdan is-Servizzi, lilek jew lill-utenti b'mod ġenerali. Aħna nżommu wkoll id-dritt li fi kwalunkwe ħin noħolqu limiti skont id-diskrezzjoni unika tagħna rigward l-użu u l-ħażna. Nistgħu wkoll inneħħu jew nirrifjutaw li nqassmu kwalunkwe Kontenut fis-Servizzi, nillimitaw id-distribuzzjoni jew il-viżibilità ta' kwalunkwe Kontenut fis-servizz, nissospendu jew inwaqqfu l-utenti, u nieħdu lura l-usernames mingħajr ebda obbligazzjoni lejk.

B'kunsiderazzjoni għall-fatt li qed nagħtuk aċċess għas-Servizzi u l-użu tagħhom, inti taqbel li aħna u l-fornituri u l-imsieħba ta' partijiet terzi tagħna nistgħu npoġġu reklamar fis-Servizzi jew b'rabta mal-wiri ta' Kontenut jew informazzjoni mis-Servizzi kemm jekk mibgħuta minnek kif ukoll minn oħrajn. Aħna nirriżervaw ukoll id-dritt tal-aċċess, il-qari, il-preservazzjoni u l-iżvelar ta' kwalunkwe informazzjoni li nemmnu b'mod raġonevoli li hija meħtieġa biex (i) nissodisfaw kwalunkwe liġi, regolament, proċess legali jew talba governattiva applikabbli, (ii) ninfurzaw it-Termini, inkluża l-investigazzjoni tal-ksur potenzjali tagħhom, (iii) niskopru, nipprevjenu, jew b'xi mod ieħor nindirizzaw kwistjonijiet ta' frodi, sigurtà jew tekniċi, (iv) inwieġbu t-talbiet ta' għajnuna għall-utent, jew (v) nipproteġu d-drittijiet, il-proprjetà jew is-sikurezza ta' X, tal-utenti tagħha u tal-pubbliku. Aħna ma niżvelawx lil partijiet terzi l-informazzjoni ta' identifikazzjoni personali ħlief f'konformità mal-Politika tal-Privatezza tagħna.

Ċerti servizzi jew karatteristiċi jistgħu jiġu offruti fuq X li għalihom jistgħu japplikaw termini u kundizzjonijiet addizzjonali b'rabta mal-użu tiegħek ta' dawk is-servizzi. Meta tuża jew tħallas għal xi wieħed minn dawn is-servizzi addizzjonali, inti taqbel ma' kwalunkwe terminu addizzjonali applikabbli għal dawk is-servizzi, u dawk it-termini addizzjonali jsiru parti mill-ftehim tagħna miegħek. Jekk xi wieħed mit-termini addizzjonali applikabbli jkun f'kunflitt ma' dawn it-Termini, it-termini addizzjonali jipprevalu waqt li tkun qed tuża dawk is-servizzi li għalihom japplikaw.

Jekk tuża l-karatteristiċi mħallsa tas-Servizzi, inti taqbel mat-Termini tas-Servizzi Mħallsa applikabbli (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Jekk tuża l-karatteristiċi tal-iżviluppatur tas-Servizzi, inklużi imma mhux limitati għal X għall-Websites (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X Cards (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), API Pubbliku (https://developer.x.com/docs), jew Irreġistra ma' X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), inti taqbel mal-Ftehim tal-Iżviluppaturi (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) u l-Politika dwar l-Iżviluppaturi tagħna (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Jekk trid tirriproduċi, timmodifika, toħloq xogħlijiet derivattivi, tqassam, tbigħ, tittrasferixxi, turi pubblikament, teżegwixxi pubblikament, tittrażmetti, jew inkella tuża s-Servizzi jew il-Kontenut fis-Servizzi, trid tuża l-interfaces u l-istruzzjonijiet li nipprovdu, ħlief kif jippermettu s-Servizzi tagħna, dawn it-Termini, jew it-termini mogħtija fuq https://developer.x.com/developer-terms. Inkella, dawn l-azzjonijiet kollha huma strettament ipprojbiti. Jekk inti riċerkatur tas-sigurtà, inti mitlub tikkonforma mar-regoli tal- Programm tar-Rappurtar tal-Vulnerabbiltà tagħna (https://hackerone.com/x). Ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu ta' qabel jistgħu ma japplikawx għal dawk li jipparteċipaw fil-Programm tar-Rappurtar tal-Vulnerabbiltà tagħna.

Jekk tuża l-karatteristiċi tar-reklamar tas-Servizzi, inti taqbel mal- Ftehim dwar is-Servizzi Prinċipali tagħna (https://ads.x.com/terms).

Il-Kont Tiegħek

Jista' jkollok bżonn toħloq kont biex tuża s-Servizzi. Inti responsabbli għas-salvagwardja tal-kont tiegħek, għalhekk uża password b'saħħitha u llimita l-użu tagħha għal dan il-kont. Ma nistgħux u mhux se nkunu responsabbli għal xi telf jew ħsara li jirriżultaw min-nuqqas tiegħek li tkun konformi ma' dan t'hawn fuq.

Inti tista' tikkontrolla l-biċċa l-kbira tal-komunikazzjonijiet mis-Servizzi. Jista' jkun li jkollna bżonn nibagħtulek ċerti komunikazzjonijiet, bħall-avviżi tas-servizz u l-messaġġi amministrattivi. Dawn il-komunikazzjonijiet jitqiesu bħala parti mis-Servizzi u l-kont tiegħek, u jista' jkun li ma tkunx tista' tagħżel li ma tirċevihomx. Jekk żidt in-numru tal-mowbajl tiegħek fil-kont tiegħek u aktar tard tibdel jew tiddiżattiva dak in-numru tal-mowbajl, ikollok taġġorna l-informazzjoni tal-kont tiegħek biex tgħinna ma nikkomunikawx ma' min jakkwista n-numru l-antik tiegħek.

Il-Liċenzja Tiegħek biex Tuża s-Servizzi

Aħna nagħtuk liċenzja personali, mad-dinja kollha, mingħajr royalties, mhux assenjabbli u mhux esklussiva biex tuża s-software mogħti lilek bħala parti mis-Servizzi. Din il-liċenzja għandha l-iskop uniku li tippermettilek li tuża u tgawdi l-benefiċċju tas-Servizzi kif mogħtija fuq X, bil-mod permess minn dawn it-Termini.

Is-Servizzi huma protetti bid-drittijiet tal-awtur, it-trademark, u liġijiet oħra kemm tal-Istati Uniti kif ukoll ta' pajjiżi oħra. M'hemm xejn fit-Termini li jagħtik id-dritt li tuża l-isem ta' X jew xi waħda mit-trademarks, logos, ismijiet tad-dominji, karatteristiċi distintivi oħra tal-marka, u drittijiet proprjetarji oħra ta' X. Id-drittijiet, it-titli u l-interessi kollha fis-Servizzi u għas-Servizzi (eskluż il-Kontenut ipprovdut mill-utenti) huma u se jibqgħu l-proprjetà esklussiva tagħna u tal-liċenzjaturi tagħna. Kwalunkwe feedback, kummenti, jew suġġerimenti li tista' tagħti rigward X, jew is-Servizzi, huma għal kollox volontarji u aħna nkunu nistgħu nużaw tali feedback, kummenti jew suġġerimenti kif naraw xieraq u mingħajr ebda obbligu lejk.

Użu ħażin tas-Servizzi

Inti taqbel ukoll li ma tużax ħażin is-Servizzi, pereżempju, billi tfixkilhom jew taċċessahom billi tuża metodu għajr l-interface u l-istruzzjonijiet li nipprovdu aħna. Inti taqbel li ma taħdimx madwar xi limitazzjoni teknika fis-software mogħti lilek bħala parti mis-Servizzi, jew twettaq inġinerija inversa, tiddekompila jew iżżarma s-software, ħlief u biss sal-punt permess espressament mil-liġi applikabbli. Ma tista' tagħmel l-ebda wieħed minn dawn li ġejjin waqt li taċċessa jew tuża s-Servizzi: (i) taċċessa, tbagħbas jew tuża żoni mhux pubbliċi tas-Servizzi, is-sistemi tal-kompjuter tagħna, jew is-sistemi tekniċi tal-konsenja tal-fornituri tagħna; (ii) tesplora, tiskennja, jew tittestja l-vulnerabbiltà ta' kwalunkwe sistema jew network jew tinfed jew taħdem madwar kwalunkwe miżura ta' sigurtà jew awtentikazzjoni; (iii) taċċessa jew tfittex jew tagħmel tentattivi biex taċċessa jew tfittex fis-Servizzi bi kwalunkwe mezz (awtomatizzat jew xi mod ieħor) għajr permezz tal-interfaces tagħna ppubblikati u disponibbli bħalissa u li jingħataw minna (u biss skont it-termini u l-kundizzjonijiet applikabbli), sakemm ma tkunx tħallejt tagħmel speċifikament dan fi ftehim separat magħna (NOTA: it-tiftix u t-teħid tad-data mis-Servizzi fi kwalunkwe forma, għal kwalunkwe skop mingħajr il-kunsens bil-miktub minn qabel tagħna huwa pprojbit b'mod espliċitu); (iv) toħloq kwalunkwe intestatura tal-pakkett TCP/IP jew kwalunkwe parti tal-informazzjoni dwar l-intestatura fi kwalunkwe email jew posting, jew b'xi mod tuża s-Servizzi biex tibgħat informazzjoni mibdula, qarrieqa jew falza li tidentifika s-sors; (v) twettaq kwalunkwe imġiba li tikser il-Politika dwar il-Manipulazzjoni tal-Pjattaformi u l-Ispam tagħna jew kwalunkwe Regoli u Politiki oħra; jew (vi) tfixkel jew tħarbat, (jew tipprova tagħmel dan), l-aċċess ta' kwalunkwe utent, ospitant jew network, inkluż, mingħajr limitazzjoni, li tibgħat xi virus, twettaq overload, tagħmel flooding, twettaq spamming, u tibbumbardja lis-Servizzi bl-emails, jew billi tippjana l-ħolqien ta' Kontenut b'tali mod li tfixkel jew toħloq piż żejjed fuq is-Servizzi. Huwa wkoll ksur ta' dawn it-Termini li tiffaċilita jew tassisti lil ħaddieħor biex jikser dawn it-Termini, inkluż billi tqassam prodotti jew servizzi li jippermettu jew jinkoraġġixxu l-ksur ta' dawn it-Termini.

Kif Ittemm Dawn it-Termini

Inti tista' ttemm il-ftehim legali tiegħek magħna fi kwalunkwe ħin billi tiddiżattiva l-kontijiet tiegħek u twaqqaf l-użu tiegħek tas-Servizzi. Ara https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account għall-istruzzjonijiet dwar kif tiddiżattiva l-kont tiegħek u l-Politika ta' Privatezza għal aktar informazzjoni dwar x'jiġri mill-informazzjoni tiegħek.

Aħna nistgħu nissospendu jew intemmu l-kont tiegħek jew nieqfu nagħtuk is-Servizzi kollha jew parti minnhom fi kwalunkwe ħin jekk nemmnu b'mod raġonevoli li: (i) inti tkun ksirt dawn it-Termini jew ir-Regoli u l-Politiki tagħna; (ii) inti toħloq riskju jew possibilment skopertura legali għalina; (iii) il-kont tiegħek għandu jitneħħa minħabba mġiba illegali; (iv) il-kont tiegħek għandu jitneħħa minħabba nuqqas ta' attività fit-tul; jew (v) il-provvista tagħna tas-Servizzi għalik m'għadhiex kummerċjalment vijabbli. Aħna nagħmlu sforzi raġonevoli biex ninnotifikawk permezz tal-indirizz elettroniku assoċjat mal-kont tiegħek jew meta terġa' tipprova taċċessa l-kont tiegħek, skont iċ-ċirkostanzi. Sal-limitu permess mil-liġi, nistgħu wkoll intemmu l-kont tiegħek jew nieqfu nagħtuk is-Servizzi kollha jew parti minnhom għal kwalunkwe raġuni oħra jew għall-ebda raġuni skont il-konvenjenza tagħna. F'dawn il-każijiet kollha, it-Termini għandhom jintemmu, inklużi, mingħajr limitazzjoni, il-liċenzja tiegħek biex tuża s-Servizzi, ħlief li t-taqsimiet li ġejjin għandhom ikomplu japplikaw: 2, 3, 5, 6, u d-dispożizzjonijiet dwar l-użu ħażin tat-Taqsima 4 ("Użu ħażin tas-Servizzi"). Jekk temmen li l-kont tiegħek ġie tterminat bi żball tista' tippreżenta appell billi ssegwi l-passi misjuba fiċ-Ċentru tal-Għajnuna tagħna (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Biex jiġi evitat kull dubju, dawn it-Termini jibqgħu effettivi wara d-diżattivazzjoni jew it-terminazzjoni tal-kont tiegħek.

 

5. Ċaħdiet u Limitazzjonijiet tar-Responsabbiltà

Is-Servizzi huma Disponibbli "KIF INHI"

L-aċċess tiegħek għas-Servizzi u l-użu tas-Servizzi jew kwalunkwe Kontenut huma fir-riskju tiegħek stess. Inti tifhem u taqbel li s-Servizzi jingħataw lilek fuq bażi "KIF INHI" u "KIF DISPONIBBLI". L-"Entitajiet ta' X" tirreferi għal X Corp., il-kumpaniji ġenituri, l-affiljati, il-kumpaniji rrelatati, l-uffiċjali, id-diretturi, l-impjegati, l-aġenti, ir-rappreżentanti, l-imsieħba, u l-liċenzjaturi tagħha. Mingħajr ma jillimitaw dak li ntqal hawn fuq, sal-limitu massimu permess skont il-liġi applikabbli, L-ENTITAJIET TA' X JIĊĦDU L-GARANZIJI U L-KUNDIZZJONIJIET KOLLHA, KEMM JEKK ESPLIĊITI JEW IMPLIĊITI, TA' KUMMERĊJABBILTÀ, ADEGWATEZZA GĦAL SKOP PARTIKULARI, JEW TA' NUQQAS TA' KSUR. L-Entitajiet ta' X ma jagħmlu l-ebda garanzija jew dikjarazzjoni u jiċħdu kull responsabbiltà u obbligazzjoni rigward: (i) il-kompletezza, l-eżattezza, id-disponibbiltà, il-puntwalità, is-sigurtà jew l-affidabbiltà tas-Servizzi jew kwalunkwe Kontenut; (ii) kull ħsara lis-sistema tal-kompjuter tiegħek, telf ta' data, jew ħsara oħra li tirriżulta mill-aċċess tiegħek għas-Servizzi jew kwalunkwe Kontenut jew l-użu tagħhom; (iii) it-tħassir ta', jew in-nuqqas ta' ħażna jew trażmissjoni, ta' kwalunkwe Kontenut u komunikazzjonijiet oħra miżmuma mis-Servizzi; u (iv) jekk is-Servizzi jissodisfawx ir-rekwiżiti tiegħek jew ikunux disponibbli fuq bażi mingħajr waqfien, sigura, jew mingħajr żbalji. L-ebda parir jew informazzjoni, orali jew bil-miktub, miksub mingħand l-Entitajiet ta' X jew permezz tas-Servizzi, ma toħloq ebda garanzija jew dikjarazzjoni li ma saritx espressament hawnhekk.

Limitazzjoni tar-Responsabbiltà

SAL-LIMITU MASSIMU PERMESS MIL-LIĠI APPLIKABBLI, L-ENTITAJIET TA' X M'GĦANDHOMX IKUNU RESPONSABBLI GĦAL KWALUNKWE DANNU INDIRETT, INĊIDENTALI, SPEĊJALI, KONSEGWENZJALI JEW PUNITTIV, JEW KWALUNKWE TELF TA' PROFITTI JEW DĦUL, KEMM JEKK IMĠARRBA DIRETTAMENT JEW INDIRETTAMENT, JEW KWALUNKWE TELF TA' DATA, UŻU, AVVJAMENT, JEW TELF INTANĠIBBLI IEĦOR, LI JIRRIŻULTA MINN (i) L-AĊĊESS TIEGĦEK GĦAL, L-UŻU JEW IN-NUQQAS TA' ABBILTÀ LI TAĊĊESSA JEW TUŻA IS-SERVIZZI; (ii) KWALUNKWE IMĠIBA JEW KONTENUT TA' KWALUNKWE PARTI TERZA FUQ IS-SERVIZZI, INKLUŻ MINGĦAJR LIMITAZZJONI, KWALUNKWE MĠIBA MALAFAMANTI, OFFENSIVA JEW ILLEGALI TA' UTENTI OĦRA JEW PARTIJIET TERZI; (iii) KWALUNKWE KONTENUT MIKSUB MIS-SERVIZZI BI ĦLAS; JEW (iv) AĊĊESS, UŻU JEW TIBDIL MHUX AWTORIZZATI TAT-TRAŻMISSJONIJIET JEW TAL-KONTENUT TIEGĦEK. IR-RESPONSABBILTÀ AGGREGATA TAL-ENTITAJIET TA' X FL-EBDA KAŻ M'GĦANDHA TAQBEŻ L-AKBAR MINN MITT DOLLARU AMERIKAN (US $100.00) JEW L-AMMONT LI ĦALLASTNA, JEKK KIEN HEMM, FL-AĦĦAR SITT XHUR GĦAS-SERVIZZI LI QED JAGĦTU LOK GĦAT-TALBA. IL-LIMITAZZJONIJIET TA' DIN IS-SUBTAQSIMA GĦANDHOM JAPPLIKAW GĦAL KWALUNKWE TEORIJA DWAR IR-RESPONSABBILTÀ, KEMM JEKK IBBAŻATA FUQ GARANZIJA, KUNTRATT, STATUT, TORT (INKLUŻA N-NEGLIĠENZA) JEW MOD IEĦOR, U KEMM JEKK L-ENTITAJIET TA' X ĠEWX INFURMATI JEW LE BIL-POSSIBBILTÀ TA' KWALUNKWE TALI DANNU, U KEMM JEKK RIMEDJU STABBILIT HAWNHEKK JIRRIŻULTA LI MA RNEXXIEX FL-ISKOP ESSENZJALI TIEGĦU.

 

6. Ġenerali

Minn żmien għal żmien nistgħu nirrevedu dawn it-Termini. Il-bidliet mhux se jkunu retroattivi, u l-aktar verżjoni attwali tat-Termini, li dejjem se tkun f'x.com/tos, se tirregola r-relazzjoni tagħna miegħek. Aħna se nippruvaw ninnotifikawk dwar ir-reviżjonijiet materjali, pereżempju permezz ta' notifika tas-servizz jew email lill-indirizz elettroniku assoċjat mal-kont tiegħek. Billi tkompli taċċessa jew tuża s-Servizzi wara li dawk ir-reviżjonijiet isiru effettivi, inti taqbel li tkun marbut bit-Termini riveduti. Sal-limitu permess mil-liġi, tirrinunzja wkoll għad-dritt li tipparteċipa bħala attur jew membru tal-klassi fi kwalunkwe azzjoni ta' klassi allegata, azzjoni kollettiva jew proċedura ta' azzjoni rappreżentattiva.

Il-liġijiet tal-Istat ta' Kalifornja, minbarra l-għażla tiegħu ta' dispożizzjonijiet tal-liġi, se jirregolaw dawn it-Termini u kwalunkwe tilwima li tinqala' bejnek u bejnna. It-tilwim kollu rrelatat ma' dawn it-Termini jew is-Servizzi se jitressqu biss fil-qrati federali jew statali li jinsabu fil-Kontea ta' San Francisco, Kalifornja, l-Istati Uniti, u inti tagħti l-kunsens tiegħek għall-ġurisdizzjoni personali u tirrinunzja kwalunkwe oġġezzjoni dwar forum inkonvenjenti. Sal-limitu permess mil-liġi, tirrinunzja wkoll għad-dritt li tipparteċipa bħala rikorrent jew membru ta' klassi fi kwalunkwe azzjoni ta' klassi, azzjoni kollettiva jew proċedura ta' azzjoni rappreżentattiva allegata. 

Jekk int entità tal-gvern federali, statali jew lokali fl-Istati Uniti li tuża s-Servizzi fil-kapaċità uffiċjali tiegħek u legalment ma tistax taċċetta l-klawżoli tal-liġi, tal-ġurisdizzjoni jew tal-post ta' kontroll t'hawn fuq, allura dawk il-klawżoli ma japplikawx għalik. Għal tali entitajiet tal-gvern federali tal-Istati Uniti, dawn it-Termini u kwalunkwe azzjoni rrelatata magħhom se jkunu rregolati mil-liġijiet tal-Istati Uniti tal-Amerka (mingħajr referenza għall-kunflitt tal-liġijiet) u, fin-nuqqas ta' liġi federali u sal-punt permess skont il-liġi federali, mil-liġijiet tal-Istat ta' Kalifornja (eskluża l-għażla tal-liġi).

Il-Ftehim tal-Utent ta' X huwa miktub bl-Ingliż imma huwa disponibbli f'diversi lingwi permezz tat-traduzzjonijiet. X tistinka biex it-traduzzjonijiet ikunu kemm jista' jkun preċiżi fir-rigward tal-verżjoni oriġinali bl-Ingliż. Madankollu, f'każ ta' xi diskrepanzi jew inkonsistenzi, il-verżjoni bil-lingwa Ingliża tal-Ftehim tal-Utent ta' X għandha tieħu preċedenza. Inti tirrikonoxxi li l-Ingliż għandu jkun il-lingwa ta' referenza għall-interpretazzjoni u l-kostruzzjoni tat-termini tal-Ftehim tal-Utent ta' X.

Fil-każ li xi dispożizzjoni ta' dawn it-Termini titqies mhux tajba jew mhux infurzabbli, allura dik id-dispożizzjoni tiġi limitata jew eliminata sal-limitu minimu meħtieġ, u d-dispożizzjonijiet li jifdal ta' dawn it-Termini jibqgħu fis-seħħ u b'effett sħiħ. Jekk ma jirnexxilniex ninfurzaw xi dritt jew dispożizzjoni ta' dawn it-Termini dan m'għandux jitqies bħala rinunzja ta' tali dritt jew dispożizzjoni.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar dawn it-Termini, jekk jogħġbok ikkuntattjana.

Effettiv: 29 ta' Settembru, 2023

Arkivju tat-Termini ta' Qabel

 
 
 

Termini tas-Servizz ta' X

Jekk tgħix fl-Unjoni Ewropea, l-Istati tal-EFTA, jew ir-Renju Unit

Dawn it-Termini tas-Servizz ("Termini") jirregolaw l-aċċess tiegħek għal u l-użu tas-servizzi tagħna, inklużi l-websites differenti tagħna, l-SMS, l-APIs, in-notifiki bl-email, l-applikazzjonijiet, il-buttuni, il-widgets, ir-reklami, is-servizzi kummerċjali, u s-servizzi koperti l-oħra tagħna (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates) li jorbtu ma' dawn it-Termini (kollettivament, is-“Servizzi”), u kwalunkwe informazzjoni, test, links, grafika, ritratti, awdjo, vidjows, jew materjali jew arranġamenti oħra ta' materjali mtellgħa, imniżżla jew li jidhru fis-Servizzi (kollettivament imsejħa l-“Kontenut”). Meta tuża s-Servizzi inti taqbel li tkun marbut b'dawn it-Termini.

Dawn it-Termini huma ftehim bejnek u bejn Twitter International Unlimited Company (Co. numru 503351, numru tal-VAT IE9803175Q), kumpanija Irlandiża, li tipprovdi X u s-Servizzi, bl-uffiċċju reġistrat tagħha f'One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 l-Irlanda. Il-kliem "aħna," "lilna," u "tagħna," ifissru Twitter International Unlimited Company.

 

1. Min Jista' Juża s-Servizzi

Tista' tuża s-Servizzi biss jekk taqbel li tagħmel kuntratt vinkolanti magħna u ma tkunx persuna prekluża milli tirċievi s-servizzi skont il-liġijiet tal-ġurisdizzjoni applikabbli. Fi kwalunkwe każ, irid ikollok mill-inqas 13-il sena biex tuża s-Servizzi. Jekk qed taċċetta dawn it-Termini u tuża s-Servizzi f'isem kumpanija, organizzazzjoni, gvern, jew entità legali oħra, inti tiddikjara u tiggarantixxi li inti awtorizzat li tagħmel dan u għandek l-awtorità li torbot lil dik l-entità ma' dawn it-Termini, u f'dan il-każ il-kliem "int" u "tiegħek" kif użati f'dawn it-Termini għandhom jirreferu għat-tali entità.

 

2. Privatezza

Il-Politika tal-Privatezza (https://www.x.com/privacy) tagħna tiddeskrivi kif nieħdu ħsieb l-informazzjoni li tibagħtilna meta tuża s-Servizzi. Inti tifhem li permezz tal-użu tiegħek tas-Servizzi inti tagħti l-kunsens tiegħek għall-ġbir u l-użu (kif stabbilit fil-Politika tal-Privatezza) ta' din l-informazzjoni, inkluż it-trasferiment ta' din l-informazzjoni lill-Istati Uniti, l-Irlanda, u/jew pajjiżi oħra għall-ħażna, l-ipproċessar u l-użu minna u l-affiljati tagħna.

 

3. Kontenut fis-Servizzi

Inti responsabbli għall-użu tiegħek tas-Servizzi u għal kwalunkwe Kontenut li tibgħat, inkluż li tkun konformi mal-liġijiet, ir-regoli u r-regolamenti applikabbli. Għandek tipprovdi biss Kontenut li inti komdu taqsam ma' ħaddieħor.

Kull użu jew dipendenza fuq kwalunkwe Kontenut jew materjal ippostjat permezz tas-Servizzi jew miksub minnek permezz tas-Servizzi huwa fir-riskju tiegħek stess. Aħna ma napprovawx, ma nappoġġjawx, ma nirrappreżentawx jew ma niggarantixxux il-kompletezza, il-verità, l-eżattezza, jew l-affidabbiltà ta' kwalunkwe Kontenut u komunikazzjoni ppostjati permezz tas-Servizzi u ma napprovawx kull opinjoni espressa permezz tas-Servizzi. Inti tifhem li meta tuża s-Servizzi, tista' tkun espost għal Kontenut li jista' jkun offensiv, ta' ħsara, mhux eżatt jew b'xi mod ieħor mhux xieraq, jew f'xi każijiet, postings li ngħataw tikketta ħażina jew li huma qarrieqa bi kwalunkwe mod ieħor. Il-Kontenut kollu huwa r-responsabbiltà unika tal-persuna li ħolqot tali Kontenut. Aħna ma nistgħux niċċekkjaw jew nikkontrollaw il-Kontenut ippostjat permezz tas-Servizzi u ma nistgħux nerfgħu r-responsabbiltà għal tali Kontenut.

Aħna nirriżervaw id-dritt li nneħħu Kontenut li jikser il-Ftehim tal-Utent, inkluż pereżempju, il-ksur tad-drittijiet tal-awtur jew tat-trademarks jew kull miżapproprjazzjoni oħra tal-proprjetà intellettwali, impersonazzjoni, imġiba illegali, jew fastidju. Informazzjoni dwar il-politiki speċifiċi u l-proċess għar-rappurtar jew l-appell tal-ksur tinstab fiċ-Ċentru tal-Għajnuna tagħna (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation u https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Jekk temmen li l-Kontenut tiegħek ġie kkupjat b'mod li jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tal-awtur, jekk jogħġbok irrapporta dan billi tuża l-formola tar-rappurtar tad-Drittijiet tal-Awtur tagħna (https://help.x.com/forms/dmca) jew billi tikkuntattja lill-aġent tad-drittijiet tal-awtur magħżul tagħna f':

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Rapporti: https://help.x.com/forms/dmca
Email: [email protected]

Id-Drittijiet Tiegħek u l-Għoti tad-Drittijiet fil-Kontenut

Inti żżomm id-drittijiet tiegħek għal kwalunkwe Kontenut li tibgħat, tippostja jew turi fis-Servizzi jew permezz tagħhom. Dak li hu tiegħek jibqa' tiegħek — inti għandek il-Kontenut tiegħek (u l-awdjo, ir-ritratti u l-vidjows inkorporati tiegħek huma kkunsidrati bħala parti mill-Kontenut).

Meta tibgħat, tippostja jew turi Kontenut fis-Servizzi jew permezz tagħhom, inti tagħtina liċenzja dinjija, mhux esklussiva, liċenzja (bid-dritt li nissottoliċenzjaw) mingħajr royalties li nużaw, nikkupjaw, nirriproduċu, nipproċessaw, nadattaw, nimmodifikaw, nippubblikaw, nittrażmettu, nuru u nqassmu tali Kontenut fi kwalunkwe u kull midja u metodi tad-distribuzzjoni li issa huma magħrufa jew li jistgħu jiġu żviluppati aktar tard (biex inkunu ċari, dawn id-drittijiet jinkludu, pereżempju, il-kura, it-trasformazzjoni u t-traduzzjoni). Din il-liċenzja tawtorizzana nagħmlu l-Kontenut tiegħek disponibbli għall-bqija tad-dinja u li nħallu lil ħaddieħor jagħmel l-istess. Madankollu, jekk għażilt permezz tal-karatteristiċi tagħna biex tillimita d-distribuzzjoni tal-Kontenut tiegħek għal komunità ristretta, aħna nirrispettaw dik l-għażla. Inti taqbel ukoll li din il-liċenzja tinkludi d-dritt li tanalizza test u informazzjoni oħra li tipprovdi bil-ħsieb li ttejjeb is-Servizzi. Inti taqbel li din il-liċenzja tinkludi d-dritt li aħna nipprovdu, nippromwovu u ntejbu s-Servizzi u li nagħmlu l-Kontenut mibgħut lil jew permezz tas-Servizzi disponibbli għal kumpaniji, organizzazzjonijiet jew individwi oħra għas-sindikazzjoni, ix-xandir, id-distribuzzjoni, l-ippostjar mill-ġdid, il-promozzjoni jew il-pubblikazzjoni ta' tali Kontenut fil-midja u servizzi oħra, skont it-termini u l-kundizzjonijiet tagħna għal tali użu tal-Kontenut. Dawn l-użi addizzjonali minna, jew kumpaniji, organizzazzjonijiet jew individwi oħra, isiru mingħajr ma jitħallas kumpens lilek fir-rigward tal-Kontenut li tibgħat, tippostja, tittrażmetti jew b'xi mod ieħor tagħmlu disponibbli permezz tas-Servizzi minħabba li l-użu tas-Servizzi minnek huwa hawnhekk miftiehem bħala kumpens biżżejjed għall-Kontenut u l-għoti tad-drittijiet hawnhekk.

Aħna għandna sett ta' regoli li qed jevolvu dwar kif l-imsieħba tal-ekosistema jistgħu jinteraġixxu mal-Kontenut tiegħek fis-Servizzi. Dawn ir-regoli jeżistu biex jippermettu ekosistema miftuħa u li tirrispetta d-drittijiet tiegħek. Inti tifhem li jista' jkun li nimmodifikaw jew nadattaw il-Kontenut tiegħek meta jiġi mqassam, issindakat, ippubblikat, jew imxandar minna u mill-imsieħba tagħna u/jew li nagħmlu bidliet fil-Kontenut tiegħek sabiex nadattaw il-Kontenut għal midja differenti.

Inti tiddikjara u tiggarantixxi li għandek, jew ksibt, id-drittijiet, il-liċenzji, il-kunsensi, il-permessi, is-setgħa u/jew l-awtorità kollha meħtieġa biex tagħti d-drittijiet mogħtija hawnhekk għal kwalunkwe Kontenut li tibgħat, tippostja jew turi fis-Servizzi jew permezz tagħhom. Inti taqbel li tali Kontenut ma jkunx fih materjal soġġett għad-drittijiet tal-awtur jew drittijiet proprjetarji oħra, sakemm ma jkollokx il-permess meħtieġ jew inkella tkun legalment intitolat li tippostja l-materjal u li tagħtina l-liċenzja deskritta hawn fuq.

 

4. Meta Tuża s-Servizzi

Jekk jogħġbok irrevedi r-Regoli u l-Politiki tagħna, li huma parti mill-Ftehim tal-Utent u jiddeskrivu l-imġiba li hija pprojbita fis-Servizzi. Tista' tuża s-Servizzi biss f'konformità ma' dawn it-Termini u l-liġijiet, ir-regoli u r-regolamenti kollha applikabbli. X twettaq azzjonijiet ta' infurzar meta l-Kontenut jew l-imġiba tal-utent tkun qed tikser ir-Regoli u l-Politiki tagħna jew tkun marbuta ma' midja sensittiva. Tista' tirrevedi l-għażliet tal-infurzar ta' X u kif tista' tappella d-deċiżjoni tal-infurzar tagħna hawnhekk.

Is-Servizzi jevolvu kontinwament. Bħala tali, is-Servizzi jistgħu jinbidlu minn żmien għal żmien, skont id-diskrezzjoni tagħna. Nistgħu nieqfu (b'mod permanenti jew temporanju) nipprovdu s-Servizzi, jew kwalunkwe karatteristika fi ħdan is-Servizzi, lilek jew lill-utenti b'mod ġenerali. Aħna nżommu wkoll id-dritt li fi kwalunkwe ħin noħolqu limiti skont id-diskrezzjoni unika tagħna rigward l-użu u l-ħażna. Nistgħu wkoll inneħħu jew nirrifjutaw li nqassmu kwalunkwe Kontenut fuq is-Servizzi, nillimitaw id-distribuzzjoni jew il-viżibilità ta' kwalunkwe Kontenut fuq is-servizz, nissospendu jew nitterminaw lill-utenti, u nirkupraw lura l-usernames jekk ikun xieraq, inkluż għar-raġunijiet li ġejjin: (i) il-protezzjoni tas-Servizzi jew tal-utenti tagħna; (ii) konformità mal-liġijiet jew ordnijiet applikabbli mill-awtoritajiet kompetenti; (iii) ksur ta' dawn it-Termini jew tar-Regoli u l-Politiki tagħna jew tal-proprjetà intellettwali ta' partijiet terzi jew drittijiet oħra; (iv) jekk inti jew il-Kontenut tiegħek jesponu lilna, lil utenti oħrajn jew kwalunkwe parti terza għal riskju legali jew regolatorju; u/jew (v) in-nuqqas ta' attività fit-tul tiegħek. 

B'kunsiderazzjoni għall-fatt li qed nagħtuk aċċess għas-Servizzi u l-użu tagħhom, inti taqbel li aħna u l-fornituri u l-imsieħba ta' partijiet terzi tagħna nistgħu npoġġu reklamar fis-Servizzi jew b'rabta mal-wiri ta' Kontenut jew informazzjoni mis-Servizzi kemm jekk mibgħuta minnek kif ukoll minn oħrajn. Aħna nirriżervaw ukoll id-dritt tal-aċċess, il-qari, il-preservazzjoni u l-iżvelar ta' kwalunkwe informazzjoni li nemmnu b'mod raġonevoli li hija meħtieġa biex (i) nissodisfaw kwalunkwe liġi, regolament, proċess legali jew talba governattiva applikabbli, (ii) ninfurzaw it-Termini, inkluża l-investigazzjoni tal-ksur potenzjali tagħhom, (iii) niskopru, nipprevjenu, jew b'xi mod ieħor nindirizzaw kwistjonijiet ta' frodi, sigurtà jew tekniċi, (iv) inwieġbu t-talbiet ta' għajnuna għall-utent, jew (v) nipproteġu d-drittijiet, il-proprjetà jew is-sikurezza ta' X, tal-utenti tagħha u tal-pubbliku. Aħna ma niżvelawx lil partijiet terzi l-informazzjoni ta' identifikazzjoni personali ħlief f'konformità mal-Politika tal-Privatezza tagħna.

Ċerti servizzi jew karatteristiċi jistgħu jiġu offruti fuq X li għalihom jistgħu japplikaw termini u kundizzjonijiet addizzjonali b'rabta mal-użu tiegħek ta' dawk is-servizzi. Dawn it-termini addizzjonali huma aċċessibbli mis-siti u l-applikazzjonijiet tagħna ddedikati għal dawn is-servizzi jew karatteristiċi. Meta tuża jew tħallas għal xi wieħed minn dawn is-servizzi addizzjonali, inti jkollok taqbel ma' kwalunkwe terminu addizzjonali applikabbli għal dawn is-servizzi, u dawn it-termini addizzjonali imbagħad isiru wkoll parti mill-ftehim tagħna miegħek. Jekk xi wieħed mit-termini addizzjonali applikabbli jkun f'kunflitt ma' dawn it-Termini, it-termini addizzjonali jipprevalu waqt li tkun qed tuża dawk is-servizzi li għalihom japplikaw.

Jekk tuża l-karatteristiċi mħallsa tas-Servizzi, inti taqbel mat-Termini tas-Servizzi Mħallsa applikabbli (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Jekk tuża l-karatteristiċi tal-iżviluppatur tas-Servizzi, inklużi imma mhux limitati għal X għall-Websites (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X Cards (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), API Pubbliku (https://developer.x.com/docs), jew Irreġistra ma' X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), inti taqbel mal-Ftehim tal-Iżviluppaturi (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) u l-Politika dwar l-Iżviluppaturi tagħna (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Jekk trid tirriproduċi, timmodifika, toħloq xogħlijiet derivattivi, tqassam, tbigħ, tittrasferixxi, turi pubblikament, teżegwixxi pubblikament, tittrażmetti, jew inkella tuża s-Servizzi jew il-Kontenut fis-Servizzi, trid tuża l-interfaces u l-istruzzjonijiet li nipprovdu, ħlief kif jippermettu s-Servizzi tagħna, dawn it-Termini, jew it-termini mogħtija fuq https://developer.x.com/developer-terms. Inkella, dawn l-azzjonijiet kollha huma strettament ipprojbiti. Jekk inti riċerkatur tas-sigurtà, inti mitlub tikkonforma mar-regoli tal- Programm tar-Rappurtar tal-Vulnerabbiltà tagħna (https://hackerone.com/x). Ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu ta' qabel jistgħu ma japplikawx għal dawk li jipparteċipaw fil-Programm tar-Rappurtar tal-Vulnerabbiltà tagħna.

Jekk tuża l-karatteristiċi tar-reklamar tas-Servizzi, inti taqbel mal- Ftehim dwar is-Servizzi Prinċipali tagħna (https://ads.x.com/terms).

Il-Kont Tiegħek

Jista' jkollok bżonn toħloq kont biex tuża s-Servizzi. Inti responsabbli għas-salvagwardja tal-kont tiegħek, għalhekk uża password b'saħħitha u llimita l-użu tagħha għal dan il-kont. Ma nistgħux u mhux se nkunu responsabbli għal xi telf jew ħsara li jirriżultaw min-nuqqas tiegħek li tkun konformi ma' dan t'hawn fuq.

Inti tista' tikkontrolla l-biċċa l-kbira tal-komunikazzjonijiet mis-Servizzi. Jista' jkun li jkollna bżonn nibagħtulek ċerti komunikazzjonijiet, bħall-avviżi tas-servizz u l-messaġġi amministrattivi. Dawn il-komunikazzjonijiet jitqiesu bħala parti mis-Servizzi u l-kont tiegħek, u jista' jkun li ma tkunx tista' tagħżel li ma tirċevihomx. Jekk żidt in-numru tal-mowbajl tiegħek fil-kont tiegħek u aktar tard tibdel jew tiddiżattiva dak in-numru tal-mowbajl, ikollok taġġorna l-informazzjoni tal-kont tiegħek biex tgħinna ma nikkomunikawx ma' min jakkwista n-numru l-antik tiegħek.

Il-Liċenzja Tiegħek biex Tuża s-Servizzi

Aħna nagħtuk liċenzja personali, mad-dinja kollha, mingħajr royalties, mhux assenjabbli u mhux esklussiva biex tuża s-software mogħti lilek bħala parti mis-Servizzi. Din il-liċenzja għandha l-iskop uniku li tippermettilek li tuża u tgawdi l-benefiċċju tas-Servizzi kif mogħtija fuq X, bil-mod permess minn dawn it-Termini.

Is-Servizzi huma protetti bid-drittijiet tal-awtur, it-trademark, u liġijiet oħra kemm tal-Istati Uniti kif ukoll ta' pajjiżi oħra. M'hemm xejn fit-Termini li jagħtik id-dritt li tuża l-isem ta' X jew xi waħda mit-trademarks, logos, ismijiet tad-dominji, karatteristiċi distintivi oħra tal-marka, u drittijiet proprjetarji oħra ta' X. Id-drittijiet, it-titli u l-interessi kollha fis-Servizzi u għas-Servizzi (eskluż il-Kontenut ipprovdut mill-utenti) huma u se jibqgħu l-proprjetà esklussiva tagħna u tal-liċenzjaturi tagħna. Kwalunkwe feedback, kummenti, jew suġġerimenti li tista' tagħti rigward X, jew is-Servizzi, huma għal kollox volontarji u aħna nkunu nistgħu nużaw tali feedback, kummenti jew suġġerimenti kif naraw xieraq u mingħajr ebda obbligu lejk.

Użu ħażin tas-Servizzi

Inti taqbel ukoll li ma tużax ħażin is-Servizzi, pereżempju, billi tfixkilhom jew taċċessahom billi tuża metodu għajr l-interface u l-istruzzjonijiet li nipprovdu aħna. Inti taqbel li ma taħdimx madwar xi limitazzjoni teknika fis-software mogħti lilek bħala parti mis-Servizzi, jew twettaq inġinerija inversa, tiddekompila jew iżżarma s-software, ħlief u biss sal-punt permess espressament mil-liġi applikabbli. Ma tista' tagħmel l-ebda wieħed minn dawn li ġejjin waqt li taċċessa jew tuża s-Servizzi: (i) taċċessa, tbagħbas jew tuża żoni mhux pubbliċi tas-Servizzi, is-sistemi tal-kompjuter tagħna, jew is-sistemi tekniċi tal-konsenja tal-fornituri tagħna; (ii) tesplora, tiskennja, jew tittestja l-vulnerabbiltà ta' kwalunkwe sistema jew network jew tinfed jew taħdem madwar kwalunkwe miżura ta' sigurtà jew awtentikazzjoni; (iii) taċċessa jew tfittex jew tagħmel tentattivi biex taċċessa jew tfittex fis-Servizzi bi kwalunkwe mezz (awtomatizzat jew xi mod ieħor) għajr permezz tal-interfaces tagħna ppubblikati u disponibbli bħalissa u li jingħataw minna (u biss skont it-termini u l-kundizzjonijiet applikabbli), sakemm ma tkunx tħallejt tagħmel speċifikament dan fi ftehim separat magħna (NOTA: it-tiftix u t-teħid tad-data mis-Servizzi fi kwalunkwe forma, għal kwalunkwe skop mingħajr il-kunsens bil-miktub minn qabel tagħna huwa pprojbit b'mod espliċitu); (iv) toħloq kwalunkwe intestatura tal-pakkett TCP/IP jew kwalunkwe parti tal-informazzjoni dwar l-intestatura fi kwalunkwe email jew posting, jew b'xi mod tuża s-Servizzi biex tibgħat informazzjoni mibdula, qarrieqa jew falza li tidentifika s-sors; (v) twettaq kwalunkwe imġiba li tikser il-Politika dwar il-Manipulazzjoni tal-Pjattaformi u l-Ispam tagħna jew kwalunkwe Regoli u Politiki oħra; jew (vi) tfixkel jew tħarbat, (jew tipprova tagħmel dan), l-aċċess ta' kwalunkwe utent, ospitant jew network, inkluż, mingħajr limitazzjoni, li tibgħat xi virus, twettaq overload, tagħmel flooding, twettaq spamming, u tibbumbardja lis-Servizzi bl-emails, jew billi tippjana l-ħolqien ta' Kontenut b'tali mod li tfixkel jew toħloq piż żejjed fuq is-Servizzi. Huwa wkoll ksur ta' dawn it-Termini li tiffaċilita jew tassisti lil ħaddieħor biex jikser dawn it-Termini, inkluż billi tqassam prodotti jew servizzi li jippermettu jew jinkoraġġixxu l-ksur ta' dawn it-Termini.

Kif Ittemm Dawn it-Termini

Inti tista' ttemm il-ftehim legali tiegħek magħna fi kwalunkwe ħin billi tiddiżattiva l-kontijiet tiegħek u twaqqaf l-użu tiegħek tas-Servizzi. Ara https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account għall-istruzzjonijiet dwar kif tiddiżattiva l-kont tiegħek u l-Politika ta' Privatezza għal aktar informazzjoni dwar x'jiġri mill-informazzjoni tiegħek.

Aħna nistgħu nissospendu jew intemmu l-kont tiegħek jew nieqfu nagħtuk is-Servizzi kollha jew parti minnhom fi kwalunkwe ħin jekk nemmnu b'mod raġonevoli li: (i) inti tkun ksirt dawn it-Termini jew ir-Regoli u l-Politiki tagħna; (ii) inti toħloq riskju jew possibilment skopertura legali għalina; (iii) il-kont tiegħek għandu jitneħħa minħabba mġiba illegali; (iv) il-kont tiegħek għandu jitneħħa minħabba nuqqas ta' attività fit-tul; jew (v) il-provvista tagħna tas-Servizzi għalik m'għadhiex kummerċjalment vijabbli. Aħna nagħmlu sforzi raġonevoli biex ninnotifikawk permezz tal-indirizz elettroniku assoċjat mal-kont tiegħek jew meta terġa' tipprova taċċessa l-kont tiegħek, skont iċ-ċirkostanzi. F'dawn il-każijiet kollha, it-Termini għandhom jintemmu, inklużi, mingħajr limitazzjoni, il-liċenzja tiegħek biex tuża s-Servizzi, ħlief li t-taqsimiet li ġejjin għandhom ikomplu japplikaw: 2, 3, 5, 6, u d-dispożizzjonijiet dwar l-użu ħażin tat-Taqsima 4 ("Użu ħażin tas-Servizzi"). Jekk temmen li l-kont tiegħek ġie tterminat bi żball tista' tippreżenta appell billi ssegwi l-passi misjuba fiċ-Ċentru tal-Għajnuna tagħna (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Biex jiġi evitat kull dubju, dawn it-Termini jibqgħu effettivi wara d-diżattivazzjoni jew it-terminazzjoni tal-kont tiegħek.

 

5. Limitazzjonijiet tar-Responsabbiltà

Meta tuża s-Servizzi inti taqbel li meta tuża s-Servizzi taqbel li r-responsabbiltà ta' X Corp., il-kumpaniji ġenituri, l-affiljati, il-kumpaniji relatati, l-uffiċjali, id-diretturi, l-impjegati, l-aġenti, ir-rappreżentanti, l-imsieħba u l-liċenzjaturi tagħha, hija limitata sal-limitu massimu permissibbli fil-pajjiż tar-residenza tiegħek.

 

6. Ġenerali

Minn żmien għal żmien nistgħu nirrevedu dawn it-Termini. Il-bidliet mhux se jkunu retroattivi, u l-aktar verżjoni attwali tat-Termini, li dejjem se tkun f'x.com/tos, se tirregola r-relazzjoni tagħna miegħek. Minbarra l-bidliet li jindirizzaw funzjonijiet ġodda jew li jsiru għal raġunijiet legali, aħna se ninnotifikawk 30 jum qabel ma nagħmlu bidliet effettivi f'dawn it-Termini li jkollhom impatt fuq id-drittijiet jew l-obbligi ta' kwalunkwe parti involuta f'dawn it-Termini, pereżempju permezz ta' notifika tas-servizz jew email lill-indirizz elettroniku assoċjat mal-kont tiegħek. Meta tkompli taċċessa jew tuża s-Servizzi wara li dawk ir-reviżjonijiet isiru effettivi, inti taqbel li tkun marbut bit-Termini rriveduti.

Sal-limitu permess mil-liġi, inti tirrinunzja għad-dritt li tipparteċipa bħala attur jew membru ta' klassi fi kwalunkwe azzjoni ta' klassi, azzjoni kollettiva jew proċedura ta' azzjoni rappreżentattiva allegata.

Il-Ftehim tal-Utent ta' X huwa miktub bl-Ingliż imma huwa disponibbli f'diversi lingwi permezz tat-traduzzjonijiet. X tistinka biex it-traduzzjonijiet ikunu kemm jista' jkun preċiżi fir-rigward tal-verżjoni oriġinali bl-Ingliż. Madankollu, f'każ ta' xi diskrepanzi jew inkonsistenzi, il-verżjoni bil-lingwa Ingliża tal-Ftehim tal-Utent ta' X għandha tieħu preċedenza. Inti tirrikonoxxi li l-Ingliż għandu jkun il-lingwa ta' referenza għall-interpretazzjoni u l-kostruzzjoni tat-termini tal-Ftehim tal-Utent ta' X.

Fil-każ li xi dispożizzjoni ta' dawn it-Termini titqies mhux tajba jew mhux infurzabbli, allura dik id-dispożizzjoni tiġi limitata jew eliminata sal-limitu minimu meħtieġ, u d-dispożizzjonijiet li jifdal ta' dawn it-Termini jibqgħu fis-seħħ u b'effett sħiħ. Jekk ma jirnexxilniex ninfurzaw xi dritt jew dispożizzjoni ta' dawn it-Termini dan m'għandux jitqies bħala rinunzja ta' tali dritt jew dispożizzjoni.

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar dawn it-Termini, jekk jogħġbok ikkuntattjana.

Effettiv: 29 ta' Settembru, 2023

Arkivju tat-Termini ta' Qabel