Skip to main content

Käyttöehdot

Voimaantulo: 29.9.2023

Yhteenveto käyttöehdoista

Nämä käyttöehdot muodostavat osan käyttäjäsopimusta eli laillisesti sitovaa sopimusta, jolla määrätään X:n käytöstäsi. Sinun tulee lukea nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan. Tässä kuitenkin muutama keskeinen kohta tiivistettynä:

  • Alustalla näytetään mainoksia: Vastineeksi palveluiden käytöstä X, palveluita tuottavat kolmannet osapuolet ja kumppanimme voivat näyttää sinulle mainoksia.

  • Sisältöjen julkaisussa ja muussa palveluiden käytössä sinun on noudatettava tätä käyttäjäsopimusta ja sovellettavaa lakia: Olet itse vastuussa palveluiden käytöstäsi ja sisällöstäsi. Sinun on noudatettava tätä käyttäjäsopimusta, siihen integroituja käytäntöjä ja kaikkia sovellettavia lakeja.

  • Sinun on noudatettava palveluiden hyväksyttyä käyttöä koskevia ehtoja: Et saa käyttää palveluita muulla tavalla kuin tarjoamiemme saatavilla olevien julkistettujen käyttöliittymien kautta. Et saa esimerkiksi kaapia palvelua (”scraping”), kiertää asettamiamme teknisiä rajoituksia tai muuten yrittää häiritä palveluiden toimintaa. 

  • Meillä on laajat täytäntöönpano-oikeudet: X pidättää oikeuden ryhtyä toimenpiteisiin näitä ehtoja rikkovia vastaan esimerkiksi poistamalla sisältöä, rajaamalla näkyvyyttä, estämällä pääsyn X:n alustoille tai ryhtymällä oikeustoimiin. Voimme myös jäädyttää tai irtisanoa tilisi muista syistä, kuten sen oltua pitkään käyttämättä, muodostaessa mainehaittariskin tai tilin ollessa kaupallisesti kannattamaton. 

  • Näihin ehtoihin sisältyy immateriaalioikeuksia koskeva käyttölupa: Säilytät itselläsi oikeudet kaikkeen julkaisemaasi tai jakamaasi sisältöön ja annat meille laajan, rojaltivapaan käyttöluvan saattaa sisältösi muun maailman saataville ja antaa muiden tehdä samoin. Kääntäen myönnämme sinulle käyttöluvan ohjelmistoihin, joita tarjoamme osana palveluita, kuten X:n mobiilisovellukseen, yksinomaan palveluiden käyttöä ja niistä nauttimista varten. 

  • Käytät palveluita omalla vastuullasi: Tarjoamme palvelut SELLAISENAAN. Emme anna niiden käytettävyydestä takuita ja kiistämme vastuumme ja korvausvastuumme sinua tai muita kohtaan siinä laajuudessa kuin laki sen sallii. Saatat kohdata muiden käyttäjien julkaisemaa loukkaavaa tai haitallista sisältöä. Palveluihin voidaan tehdä muutoksia, ja voimme milloin tahansa rajoittaa tai irtisanoa palveluiden tai tiettyjen ominaisuuksien tarjoamisen sinulle tai muille käyttäjille. 

  • Palvelussa on muutoksenhakumekanismi käyttäjille, mutta vastuumme on rajoitettu: Sinulla on oikeus irtisanoa tämä sopimus milloin tahansa poistamalla tilisi käytöstä ja lopettamalla palveluiden käyttö. Huomaa, että sopimuksessa kuvatusti emme ole korvausvastuussa tietyistä vahinkotyypeistä, eikä kokonaisvastuumme missään tapauksessa ylitä 100 dollaria (USD) tai summaa, jonka olet maksanut meille edeltävien kuuden kuukauden aikana palveluista, joihin korvausvaade kohdistuu. Mikäli uskot, että sisältöäsi on kopioitu tekijänoikeuksiasi loukkaavalla tavalla, näissä käyttöehdoissa kuvataan prosessi ilmoituksen tekemiseen asiasta. 

Huomaa, että näihin käyttöehtoihin sisältyy tietosuojakäytäntö (https://x.com/privacy) sekä muita palvelujen ja sisällön käyttöäsi koskevia ehtoja. Käyttöehdoissa voi olla eroja riippuen käyttäjän asuinpaikasta; kaikissa tapauksissa X:n käyttäjän on kuitenkin oltava vähintään 13-vuotias.

Jos asut Euroopan unionin, EFTA-maiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, kuten Yhdysvalloissa, X:n käyttäjäsopimus sisältää nämä käyttöehdot, tietosuojakäytäntömmesääntömme ja käytäntömme sekä niihin integroidut käytännöt.

Jos asut Euroopan unionissa, EFTA-maissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, X:n käyttäjäsopimus sisältää nämä käyttöehdot, tietosuojakäytäntömmesääntömme ja käytäntömme sekä niihin integroidut käytännöt.

 

X:n käyttöehdot

Jos asut Euroopan unionin, EFTA-maiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, kuten Yhdysvalloissa

Näillä käyttöehdoilla säädellään, miten voit käyttää palveluitamme, kuten sivustojamme, tekstiviestejämme, rajapintojamme, sähköposti-ilmoituksiamme, sovelluksiamme, painikkeita, pienoisohjelmia, mainontaa, kaupallisia palveluita ja muita katettuja palveluita (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates), joissa on linkki näihin käyttöehtoihin (yhdessä ”Palvelut”) ja tietoja, tekstejä, linkkejä, grafiikkaa, valokuvia, äänitteitä, videoita tai muita materiaaleja, joita ladataan tai näytetään Palveluissa (yhdessä ”Sisältö”). Palveluita käyttäessäsi sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Nämä ehdot muodostavat sopimuksen sinun ja X:n palvelut tarjoavan X Corpin välillä. Sen osoite on X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Viittauksilla ”meihin” tarkoitetaan X Corpia.

 

1. Kuka voi käyttää Palveluita

Voit käyttää Palveluita vain , jos sitoudut sopimukseen kanssamme eivätkä sovellettavan lainkäyttöalueen lait kiellä sinulta palveluiden vastaanottamista. Kaikissa tapauksissa sinun on oltava vähintään 13-vuotias voidaksesi käyttää Palveluita. Jos hyväksyt nämä käyttöehdot ja käytät Palveluita yrityksen, organisaation, viranomaisten tai muun oikeushenkilön nimissä, vahvistat, että sinulla on valtuudet siihen ja valtuudet sitoutua käyttöehtoihin oikeushenkilön nimissä; tällöin ”sinä” ja ”sinun” viittaavat tällaiseen oikeushenkilöön.

 

2. Yksityisyys

Tietosuojakäytännössä (https://www.x.com/privacy) kuvaamme, miten käsittelemme meille antamiasi tietoja Palveluita käyttäessäsi. Ymmärrät, että käyttämällä Palveluita hyväksyt näiden tietojen keräämisen ja käytön (tietosuojakäytännössä kuvatusti), mukaan lukien tietojen siirron Yhdysvaltoihin, Irlantiin ja/tai muihin maihin tallennusta, käsittelyä ja käyttöä varten meidän ja affiliaattiemme toimesta.

 

3. Palveluiden sisältö

Vastaat itse Palveluiden käytöstäsi ja tarjoamastasi Sisällöstä sekä sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamisesta. Sinun tulee tarjota vain Sisältöä, jota olet valmis jakamaan muille käyttäjille.

Palveluissa julkaistun tai Palvelujen kautta saamasi Sisällön tai materiaalien käyttö tai niihin tukeutuminen tapahtuu omalla vastuullasi. Emme takaa Palvelujen kautta lähetetyn sisällön tai viestien täydellisyyttä, totuudenmukaisuutta, paikkansapitävyyttä tai luotettavuutta emmekä oletusarvoisesti kannata mitään Palvelujen kautta ilmaistuja mielipiteitä. Ymmärrät, että Palveluita käyttäessäsi saatat kohdat Sisältöä, joka on loukkaavaa, haitallista, paikkansapitämätöntä tai asiatonta, sekä joissakin tapauksissa julkaisuja, jotka on nimetty harhaanjohtavasti tai jotka johtavat muuten harhaan. Kaikki Sisältö on yksinomaan Sisällön laatijan vastuulla. Emme välttämättä pysty valvomaan tai hallitsemaan Palveluissa julkaistua Sisältöä, emmekä myöskään ole vastuussa Sisällöstä.

Pidätämme oikeuden poistaa käyttäjäsopimusta rikkovaa Sisältöä, joka esimerkiksi rikkoo tekijänoikeutta tai tavaramerkkiä, käyttää luvatta toisen immateriaaliomaisuutta, jossa esiinnytään toisena, toimitaan laittomasti tai syyllistytään häirintään. Tietoja yksittäisistä käytännöistä, rikkomuksista ilmoittamisesta ja muutoksenhausta löytyy ohjekeskuksesta (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation#specific-violations ja https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Jos uskot, että Sisältöäsi on kopioitu tavalla, joka rikkoo tekijänoikeuksiasi, ilmoita asiasta ilmoituslomakkeella (https://help.x.com/forms/dmca) tai ottamalla yhteys tekijänoikeusasioista vastaavaan edustajaamme:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103, USA
Ilmoitukset: https://help.x.com/forms/dmca
Sähköposti: [email protected]

Oikeutesi Sisältöön ja luvallinen käyttö

Säilytät oikeutesi kaikkeen Palveluissa tai niiden kautta julkaisemaasi, lähettämääsi tai näyttämääsi Sisältöön. Se, mikä on sinun, on sinun – omistat Sisältösi (ja mediaan sisältyvä ääni, valokuvat ja videot katsotaan osaksi Sisältöä).

Lähettämällä, julkaisemalla tai näyttämällä Sisältöä Palveluissa tai niiden välityksellä annat meille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan käyttöluvan (jonka voimme ulottaa myös käyttäjille) käyttää, kopioida, toisintaa, käsitellä, mukauttaa, muokata, julkaista, välittää, näyttää ja jaella tällaista Sisältöä kaikissa nykyisin tunnetuissa tai myöhemmin kehitetyissä medioissa tai jakelumenetelmissä (sisältäen esimerkiksi Sisältöjen kuratoinnin, muuntamisen ja kääntämisen). Tämä käyttölupa valtuuttaa meidät saattamaan Sisältösi muun maailman saataville ja antamaan muiden tehdä samoin. Hyväksyt sen, että tämä käyttölupa käsittää oikeuden tarjota, edistää ja parantaa Palveluita ja saattaa Palveluihin tai niiden kautta lähetettyä Sisältöä muiden yritysten, organisaatioiden tai henkilöiden saataville tällaisen Sisällön syndikointia, lähettämistä, jakelua, uudelleenjulkaisua, mainontaa tai julkaisua varten muissa tiedotusvälineissä ja palveluissa tällaisen Sisällön käyttöehtojemme mukaisesti. Tällaisesta meidän tai muiden yritysten, organisaatioiden tai henkilöiden suorittamasta käytöstä ei makseta sinulle korvausta Palveluissa lähettämästäsi, julkaisemastasi, välittämästäsi tai muutoin saataville tuomastasi Sisällöstä, koska oikeutesi käyttää Palveluita katsotaan täten riittäväksi korvaukseksi Sisällöstä ja sen käytöstä muiden toimesta.

Meillä on ajoittain päivittyvät säännöt koskien sitä, miten ekosysteemikumppanit voivat hyödyntää Palveluissa olevaa Sisältöäsi. Näillä säännöillä pyrimme tarjoamaan avoimen ekosysteemin, jossa oikeutesi huomioidaan. Ymmärrät, että voimme muokata tai mukauttaa Sisältöäsi, kun me ja kumppanimme jakelemme tai julkaisemme sitä, ja voimme tehdä muutoksia Sisältöösi sen mukauttamiseksi eri medioihin.

Vakuutat, että omistat tai olet hankkinut kaikki oikeudet, lisenssit, suostumukset, luvat tai valtuutukset Palvelussa lähettämääsi, julkaisemaasi tai esittämääsi Sisältöön. Ne ovat tarpeen, jotta voit luovuttaa tässä mainitusti oikeuksia edelleen. Vakuutat, ettei Sisältösi sisällä tekijänoikeuden tai muiden omistusoikeuksien alaista materiaalia, paitsi jos olet saanut luvan julkaista tai olet muutoin laillisesti oikeutettu julkaisemaan materiaalin ja myöntämään meille yllä kuvatut oikeudet.

 

4. Palveluiden käyttäminen

Lue sääntömme ja käytäntömme, jotka muodostavat osan käyttäjäsopimusta ja joissa kuvataan toimintatavat, jotka Palveluiden käyttäjiltä on kielletty. Saat käyttää Palveluita vain näitä käyttöehtoja ja kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä noudattaen. X ryhtyy toimenpiteisiin, jos Sisältö tai käyttäjä toiminnallaan rikkoo sääntöjämme ja käytäntöjämme tai arkaluonteista mediaa koskevia määräyksiä. Voit lukea X:n käytettävissä olevista pakkokeinoista ja siitä, miten voit hakea muutosta ratkaisuihimme täältä.

Palveluita kehitetään jatkuvasti. Näin ollen Palveluihin voi tulla muutoksia harkintamme mukaan. Saatamme lopettaa (pysyvästi tai tilapäisesti) Palveluiden tai niiden ominaisuuksien tarjoamisen sinulle tai käyttäjille yleensä. Pidätämme myös oikeuden asettaa rajoja käytölle ja tallennustilalle harkintamme mukaan. Saatamme myös poistaa Sisältöä tai kieltää sen jakelun Palveluissa, rajoittaa Sisällön jakelua tai näkyvyyttä, jäädyttää tai irtisanoa käyttäjätilejä ja kierrättää aiemmin käytössä olleita käyttäjätunnuksia ilman korvausvastuuta.

Vastineeksi siitä, että myönnämme sinulle Palveluiden käyttöoikeuden, hyväksyt sen, että me, palveluita tuottavat kolmannet osapuolet ja kumppanimme voimme sijoittaa mainoksia Palveluihin tai Sisällön tai Palvelun lähettämien tietojen yhteyteen riippumatta siitä, kuka lähettäjä on. Pidätämme myös oikeuden käyttää, lukea, säilyttää ja luovuttaa tietoja, mikäli perustellusti katsomme sen olevan tarpeellista (i) soveltuvien lakien, määräysten, oikeusprosessien tai viranomaispyynnön noudattamiseksi, (ii) käyttöehtojen täytäntöönpanemiseksi ja mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi, (iii) petosten, turvallisuusuhkien tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai niihin puuttumiseksi, (iv) käyttäjien tukipyyntöihin vastaamiseksi tai (v) X:n, sen käyttäjien ja yleisön oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamiseksi. Emme paljasta yksilöiden tunnistetietoja kolmansille osapuolille muutoin kuin tietosuojakäytännön sitä edellyttäessä.

X:ssä saattaa olla tarjolla palveluita tai ominaisuuksia, joihin sovelletaan lisäehtoja niiden käytön yhteydessä. Käyttämällä tällaisia palveluita tai maksamalla niistä hyväksyt niihin sovellettavat lisäehdot, ja tällaiset lisäehdot muodostavat osan kanssasi tekemäämme sopimusta. Jos jokin sovellettavista lisäehdoista on ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan lisäehtoja niiden alaisten palveluiden käyttöön.

Jos käytät Palveluiden maksullisia ominaisuuksia, hyväksyt sovellettavat Maksullisten palveluiden ehdot (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Jos käytät Palveluiden kehittäjäominaisuuksia, joita ovat mm. X for Websites (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X Cards (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), Public API (https://developer.x.com/docs) tai Sign in with X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), hyväksyt kehittäjäsopimuksemme (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) ja kehittäjäkäytäntömme (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Jos haluat toisintaa, muokata, luoda johdannaisteoksia, jaella, myydä, siirtää, esittää julkisesti, siirtää tai muuten käyttää Palveluita tai Palveluissa olevaa Sisältöä, sinun on käytettävä tarjoamiamme käyttöliittymiä ja ohjeita, ellei Palveluissa, näissä käyttöehdoissa tai sivuston https://developer.x.com/developer-terms ehdoissa erikseen muuta sallita. Muuten kaikki tällainen toiminta on ehdottomasti kielletty. Jos olet tietoturvatutkija, sinun on noudatettava Vulnerability Reporting Program (https://hackerone.com/x) ‑ohjelmamme sääntöjä. Edellisen kappaleen vaatimukset eivät välttämättä koske Vulnerability Reporting Program ‑ohjelmaamme osallistuvia.

Jos käytät Palveluiden mainontaominaisuuksia, sinun on hyväksyttävä yleinen palvelusopimuksemme (https://ads.x.com/terms).

Tilisi

Sinun on mahdollisesti perustettava tili voidaksesi käyttää Palveluita. Vastaat itse tilisi suojaamisesta, joten käytä vahvaa salasanaa, jota et käytä minkään muun tilin yhteydessä. Emme vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, ettet ole noudattanut tätä ohjetta.

Voit itse määrätä, minkä verran viestintää saat Palveluista. On olemassa ilmoituksia, joiden toimittaminen sinulle on välttämätöntä, kuten palveluilmoituksia ja hallinnollisia viestejä. Nämä viestit katsotaan Palveluiden ja tilisi osaksi, etkä ehkä voi kieltäytyä vastaanottamasta niitä. Jos olet lisännyt puhelinnumeron tiliisi ja vaihdat puhelinnumeron myöhemmin tai poistat sen käytöstä, sinun on päivitettävä tilille uusi numerosi, jotta emme lähetä viestejä taholle, jonka käyttöön vanha numerosi tulee.

Palveluiden käyttölupasi

Saat meiltä henkilökohtaisen, maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, ei-siirrettävän ja ei-yksinomaisen luvan käyttää ohjelmistoa, joka toimitetaan sinulle osana Palveluita. Tämän käyttöluvan ainoa tarkoitus on antaa sinulle mahdollisuus käyttää X:n Palveluita ja nauttia niistä näiden käyttöehtojen sallimalla tavalla.

Palveluilla on tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden lakien suoja sekä Yhdysvalloissa että muissa maissa. Mikään käyttöehdoissa ei anna sinulle oikeutta käyttää X:n nimeä tai sen tavaramerkkejä, logoja, verkkotunnuksia, brändin ominaispiirteitä tai muita immateriaalioikeuksia. Palveluiden omistus ja kaikki oikeudet niihin (pois lukien käyttäjien julkaisemaan Sisältöön) ovat pysyvästi yksinomaan meidän ja lisenssinantajiemme. Jos annat X:lle palautetta, kommentteja tai ehdotuksia sen Palveluihin liittyen, teet sen täysin vapaaehtoisesti, ja meillä on oikeus vapaasti käyttää niitä parhaaksi katsomallamme tavalla ilman, että meille muodostuu sitoumusta sinua kohtaan.

Palveluiden väärinkäyttö

Sitoudut olemaan väärinkäyttämättä tai häiritsemättä Palveluita ja olemaan kiertämättä tarjoamaamme käyttöliittymää ja ohjeita. Ymmärrät, ettet saa kiertää Palveluihin kuuluvien ohjelmistojen teknisiä rajoituksia etkä takaisinmallintaa tai takaisinkääntää ohjelmistoa, paitsi ja vain siinä laajuudessa kuin sovellettava laki nimenomaisesti sen sallii. Et saa tehdä mitään seuraavista Palveluita käyttäessäsi: (i) tunkeutua Palveluiden, tietokonejärjestelmiemme tai palveluntarjoajien teknisten järjestelmien ei-julkisiin osiin tai peukaloida niitä; (ii) tutkia, skannata tai testata järjestelmän tai verkon haavoittuvuutta tai rikkoa tai kiertää suojaus- tai todennusratkaisuja; (iii) käyttää tai yrittää käyttää Palveluita tai tehdä tai yrittää tehdä niihin hakuja (koneellisesti tai muutoin) muuten kuin tällä hetkellä saatavilla olevien, julkaistujen käyttöliittymiemme kautta (ja käyttöehtojen mukaisesti), ellemme ole valtuuttaneet sinua siihen nimenomaisella sopimuksella (HUOMAA: Palveluiden indeksointi tai haravointi ilman kirjallista lupaamme mihin tahansa tarkoitukseen on nimenomaisesti kielletty); (iv) väärentää TCP/IP-paketin otsikkoa tai otsikkotiedon osaa missä tahansa sähköpostiviestissä tai julkaisussa tai käyttää millään tavalla Palveluita muunnellun, harhaanjohtavan tai väärän lähdetiedon lähettämiseen; (v) ryhtyä toimiin, jotka loukkaavat Alustan manipulointia ja roskapostia koskevaa käytäntöämme tai muita Twitter sääntöjä tai käytäntöjä; tai (vi) häiritä (tai yrittää häiritä) minkään käyttäjän, palvelimen tai verkon palveluun pääsyä esimerkiksi lähettämällä viruksia, ylikuormittamalla, spämmäämällä tai sähköpostipommittamalla Palveluita tai tuottamalla komentosarjoja, joilla häiritään Palveluja tai muodostetaan palveluille aiheetonta kuormitusta. Näiden ehtojen vastaista on myös auttaa muita rikkomaan näitä ehtoja esimerkiksi jakamalla tuotteita tai palveluita, jotka mahdollistavat näiden käyttöehtojen rikkomisen tai kannustavat siihen.

Näiden käyttöehtojen päättäminen

Voit päättää laillisen sopimuksen kanssamme milloin tahansa poistamalla tilisi käytöstä (deaktivoimalla sen) ja lopettamalla Palveluiden käytön. Lue ohjeet tilin deaktivointiin sivulta https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account ; lue tietosuojakäytäntö saadaksesi lisätietoja siitä, mitä tiedoillesi tapahtuu.

Voimme jäädyttää tai irtisanoa tilisi tai lakata tarjoamasta Palveluita tai osaa niistä sinulle milloin tahansa, jos perustellusti uskomme: (i) sinun rikkoneen näitä ehtoja tai sääntöjämme ja käytäntöjämme; (ii) sinun muodostavan meille mainehaittariskin; (iii) että tilisi pitäisi poistaa lainvastaisen toiminnan vuoksi; (iv) että tilisi pitäisi poistaa sen oltua pitkään käyttämättä; tai (v) ettei Palveluidemme tarjoaminen sinulle ole enää kaupallisesti kannattavaa. Pyrimme kohtuullisin keinoin ilmoittamaan sinulle asiasta, tilanteesta riippuen joko tiliisi liitettyyn sähköpostiosoitteeseen tai kun seuraavan kerran pyrit käyttämään tiliäsi. Lain sallimissa rajoissa voimme myös irtisanoa tilisi tai keskeyttää Palvelujen tai osan niistä tarjoamisen sinulle mistä tahansa muusta syystä tai ilman syytä oman harkintamme mukaan. Näissä tapauksissa käyttöehtojen voimassaolo päättyy ja Palveluiden käyttölupasi päättyy, paitsi että seuraavat kohdat ovat edelleen voimassa: 2, 3, 5, 6 ja kohdan 4 (Palveluiden väärinkäyttö) väärinkäyttöä koskevat määräykset. Jos uskot, että tilisi on irtisanottu erehdyksessä, voit hakea muutosta noudattamalla ohjeita, jotka löydät ohjekeskuksessa (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Selvyyden vuoksi nämä käyttöehdot säilyvät siis voimassa, jos tilisi poistetaan käytöstä tai irtisanotaan.

 

5. Vastuuvapauslausekkeet ja vastuunrajoitukset

Palvelut tarjotaan "SELLAISENAAN"

Palveluiden ja kaikkien sisältöjen käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Ymmärrät sen, että Palvelut tarjotaan sinulle sellaisenaan ja saatavuuden mukaan. ”X-yhtiöt” tarkoittaa X Corp.-yhtiötä, sen emoyhtiöitä, affiliaatteja, rinnakkaisyhtiöitä, toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä, agentteja, edustajia, kumppaneita ja lisenssinantajia. Edellä sanottua rajoittamatta ja niin pitkälti kuin sovellettava laki sen sallii, X-YHTIÖT KIISTÄVÄT KAIKKI ILMAISTUT JA HILJAISET TAKUUT JA EHDOT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA. X-yhtiöt eivät anna takuita ja irtisanoutuvat kaikesta vastuusta koskien: (i) Palveluiden tai Sisällön täydellisyyttä, paikkansapitävyyttä, saatavuutta, oikea-aikaisuutta, tietoturvaa ja luotettavuutta; (ii) tietokonejärjestelmällesi aiheutuvaa haittaa, tietojen katoamista tai muuta haittaa, joka aiheutuu Palveluiden tai Sisällön käytöstäsi; (iii) Palveluissa ylläpidetyn Sisällön ja muun viestinnän poistamista tai tallennuksen tai lähettämisen häiriötä; ja (iv) Palveluiden vaatimustesi mukaisuutta tai niiden keskeytyksetöntä, tietoturvallista tai virheetöntä saatavuutta. Mikään X-yhtiöiden suullisesti tai kirjallisesti tai Palveluiden kautta antama neuvo tai tieto ei muodosta takuuta, jota ei ole ilmaistu näissä käyttöehdoissa.

Vastuun rajoitus

SIINÄ ENIMMÄISLAAJUUDESSA KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, X-YHTIÖIDEN KORVATTAVAKSI EI TULE EPÄSUORIA, SATUNNAISIA, ERITYISIÄ, VÄLILLISIÄ EIKÄ RIKOSOIKEUDELLISIA VAHINKOJA, SUORIA TAI VÄLILLISIÄ LIIKEVOITON TAI LIIKEVAIHDON MENETYKSIÄ TAI TIETOJEN, KÄYTÖN, LIIKEARVON TAI MUUSTA AINEETTOMASTA MENETYKSESTÄ JOHTUVIA KORVAUKSIA, JOTKA AIHEUTUVAT (i) PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄSI TAI KYVYTTÖMYYDESTÄSI KÄYTTÄÄ NIITÄ; (ii) KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUISSA JULKAISEMASTA TOIMINNASTA TAI SISÄLLÖSTÄ, KUTEN MUIDEN KÄYTTÄJIEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN HALVENTAVASTA, LOUKKAAVASTA TAI LAITTOMASTA TOIMINNASTA; (iii) PALVELUISTA SAADUSTA SISÄLLÖSTÄ; TAI (iv) VIESTIESI TAI SISÄLTÖSI LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI MUUNTELUSTA. X-YHTIÖIDEN MAKSETTAVAKSI TULEVAT KORVAUKSET EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ SATAA YHDYSVALTAIN DOLLARIA (100,00 $) TAI SUMMAA, JONKA OLET SUORITTANUT MEILLE EDELTÄVIEN KUUDEN KUUKAUDEN AIKANA PALVELUISTA, JOIHIN KORVAUSVAADE PERUSTUU. TÄMÄN ALAKOHDAN RAJOITUKSET PÄTEVÄT RIIPPUMATTA SIITÄ, HAETAANKO KORVAUSTA TAKUUN, SOPIMUKSEN, ASETUKSEN, TUOTTAMUSVASTUUN TAI MUUN PERUSTEELLA JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO X-YHTIÖILLE KERROTTU VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA JA SILLOINKIN, JOS NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA ILMOITETTU OIKEUSKEINO TODETAAN PERUSTEILTAAN EPÄONNISTUNEEKSI.

 

6. Yleistä

Voimme muuttaa näitä käyttöehtoja tarpeen mukaan. Muutokset eivät astu voimaan takautuvasti, ja Palveluiden käyttöösi sovelletaan aina käyttöehtojen ajantasaista versiota, joka on saatavilla osoitteessa x.com/tos. Pyrimme ilmoittamaan sinulle olennaisista muutoksista esimerkiksi palveluilmoituksella tai sähköpostilla tiliisi liitettyyn sähköpostiin. Jatkamalla Palveluiden käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen sitoudut noudattamaan muutettuja ehtoja. Lain sallimassa laajuudessa luovut myös oikeudesta osallistua kantajana tai ryhmäkanteen osallisena ryhmäkanteeseen tai muuhun kollektiiviseen kanteeseen.

Näihin käyttöehtoihin ja sinun ja meidän välisiin kiistoihin sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja, lainvalintasäännöt pois lukien. Kaikki näihin käyttöehtoihin tai Palveluihin liittyvät kiistat ratkaistaan yksinomaan San Franciscon piirikunnassa, Kaliforniassa, Yhdysvalloissa sijaitsevissa liittovaltion tai osavaltion tuomioistuimissa; hyväksyt tuomioistuimen toimivallan ja luovut sopimatonta oikeuspaikkaa koskevista vastalauseista. Lain sallimassa laajuudessa luovut myös oikeudesta osallistua kantajana tai ryhmäkanteen osallisena ryhmäkanteeseen tai muuhun kollektiiviseen kanteeseen. 

Jos olet Yhdysvaltain liittovaltion, osavaltion tai paikallishallinnon yksikkö, joka käyttää Palveluita virallisessa ominaisuudessa eikä voi laillisesti hyväksyä edellä mainittuja toimivaltaa ja oikeuspaikkaa koskevia kohtia, nämä lausekkeet eivät koske sinua. Kun kyseessä on Yhdysvaltain liittovaltion hallintoelin, näitä käyttöehtoja ja niihin liittyviä toimia säätelee Yhdysvaltain lainsäädäntö (lainvalintasäännöksiin katsomatta); liittovaltion lainsäädännön puuttuessa ja liittovaltion lain sallimissa rajoissa niitä säätelee Kalifornian osavaltion lainsäädäntö (lainvalintaa lukuun ottamatta).

X:n käyttäjäsopimus on laadittu englanniksi, mutta käännösversioita on saatavilla useilla kielillä. X pyrkii tekemään käännöksistä mahdollisimman tarkoin alkuperäistä englanninkielistä versiota vastaavia. Jos kieliversioissa kuitenkin on eroja tai epäjohdonmukaisuuksia, X:n käyttäjäsopimuksen englanninkielinen versio on ensisijainen. Hyväksyt sen, että X:n käyttäjäsopimuksen ehtojen tulkinnassa englanninkielinen versio katsotaan määrääväksi.

Mikäli näiden käyttöehtojen jokin kohta katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kohta rajataan pois vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä, ja muut näiden käyttöehtojen määräykset pysyvät sellaisenaan voimassa. Mikäli emme pane täytäntöön jotakin näihin käyttöehtoihin kirjattua oikeutta tai määräystä, tätä ei tule tulkita niin, että olisimme luopuneet kyseisestä oikeudesta tai määräyksestä.

Jos sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista, ole yhteydessä meihin.

Voimaantulo: 29.9.2023

Aiempien käyttöehtojen arkisto

 
 
 

X:n käyttöehdot

Jos asut Euroopan unionin, EFTA-maiden tai Yhdistyneen kuningaskunnan alueella

Näillä käyttöehdoilla säädellään, miten voit käyttää palveluitamme, kuten sivustojamme, tekstiviestejämme, rajapintojamme, sähköposti-ilmoituksiamme, sovelluksiamme, painikkeita, pienoisohjelmia, mainontaa, kaupallisia palveluita ja muita ehtojen piirissä olevia palveluita (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates), joissa on linkki näihin käyttöehtoihin (yhdessä ”Palvelut”) ja tietoja, tekstejä, linkkejä, grafiikkaa, valokuvia, äänitteitä, videoita tai muita materiaaleja, joita ladataan tai näytetään Palveluissa (yhdessä ”Sisältö”). Palveluita käyttäessäsi sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Nämä käyttöehdot muodostavat sopimuksen sinun ja Twitter International Unlimited Companyn (Y-tunnus 503351, ALV-tunnus IE9803175Q) välillä. Se on irlantilainen yhtiö, joka tarjoaa X:n ja Palvelut ja jonka kotipaikka on One Cumberland Place, 2, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irlanti. Viittauksilla ”meihin” tarkoitetaan Twitter International Unlimited Companya.

 

1. Kuka voi käyttää Palveluita

Voit käyttää Palveluita vain , jos sitoudut sopimukseen kanssamme eivätkä sovellettavan lainkäyttöalueen lait kiellä sinulta palveluiden vastaanottamista. Kaikissa tapauksissa sinun on oltava vähintään 13-vuotias voidaksesi käyttää Palveluita. Jos hyväksyt nämä käyttöehdot ja käytät Palveluita yrityksen, organisaation, viranomaisten tai muun oikeushenkilön nimissä, vahvistat, että sinulla on valtuudet siihen ja valtuudet sitoutua käyttöehtoihin oikeushenkilön nimissä; tällöin ”sinä” ja ”sinun” viittaavat tällaiseen oikeushenkilöön.

 

2. Yksityisyys

Tietosuojakäytännössä (https://www.x.com/privacy) kuvaamme, miten käsittelemme meille antamiasi tietoja Palveluita käyttäessäsi. Ymmärrät, että käyttämällä Palveluita hyväksyt näiden tietojen keräämisen ja käytön (tietosuojakäytännössä kuvatusti), mukaan lukien tietojen siirron Yhdysvaltoihin, Irlantiin ja/tai muihin maihin tallennusta, käsittelyä ja käyttöä varten meidän ja affiliaattiemme toimesta.

 

3. Palveluiden sisältö

Vastaat itse Palveluiden käytöstäsi ja tarjoamastasi Sisällöstä sekä sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamisesta. Sinun tulee tarjota vain Sisältöä, jota olet valmis jakamaan muille käyttäjille.

Palveluissa julkaistun tai Palvelujen kautta saamasi Sisällön tai materiaalien käyttö tai niihin tukeutuminen tapahtuu omalla vastuullasi. Emme takaa Palvelujen kautta lähetetyn sisällön tai viestien täydellisyyttä, totuudenmukaisuutta, paikkansapitävyyttä tai luotettavuutta emmekä oletusarvoisesti kannata mitään Palvelujen kautta ilmaistuja mielipiteitä. Ymmärrät, että Palveluita käyttäessäsi saatat kohdat Sisältöä, joka on loukkaavaa, haitallista, paikkansapitämätöntä tai asiatonta, sekä joissakin tapauksissa julkaisuja, jotka on nimetty harhaanjohtavasti tai jotka johtavat muuten harhaan. Kaikki Sisältö on yksinomaan Sisällön laatijan vastuulla. Emme välttämättä pysty valvomaan tai hallitsemaan Palveluissa julkaistua Sisältöä, emmekä myöskään ole vastuussa Sisällöstä.

Pidätämme oikeuden poistaa käyttäjäsopimusta rikkovaa Sisältöä, joka esimerkiksi rikkoo tekijänoikeutta tai tavaramerkkiä, käyttää luvatta toisen immateriaaliomaisuutta, jossa esiinnytään toisena, toimitaan laittomasti tai syyllistytään häirintään. Tietoja yksittäisistä käytännöistä, rikkomuksista ilmoittamisesta ja muutoksenhausta löytyy ohjekeskuksesta (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation ja https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Jos uskot, että Sisältöäsi on kopioitu tavalla, joka rikkoo tekijänoikeuksiasi, ilmoita asiasta ilmoituslomakkeella (https://help.x.com/forms/dmca) tai ottamalla yhteys tekijänoikeusasioista vastaavaan edustajaamme:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103, USA
Ilmoitukset: https://help.x.com/forms/dmca
Sähköposti: [email protected]

Oikeutesi Sisältöön ja luvallinen käyttö

Säilytät oikeutesi kaikkeen Palveluissa tai niiden kautta julkaisemaasi, lähettämääsi tai näyttämääsi Sisältöön. Se, mikä on sinun, on sinun – omistat Sisältösi (ja mediaan sisältyvä ääni, valokuvat ja videot katsotaan osaksi Sisältöä).

Lähettämällä, julkaisemalla tai näyttämällä Sisältöä Palveluissa tai niiden välityksellä annat meille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan käyttöluvan (jonka voimme ulottaa myös käyttäjille) käyttää, kopioida, toisintaa, käsitellä, mukauttaa, muokata, julkaista, välittää, näyttää ja jaella tällaista Sisältöä kaikissa nykyisin tunnetuissa tai myöhemmin kehitetyissä medioissa tai jakelumenetelmissä (sisältäen esimerkiksi Sisältöjen kuratoinnin, muuntamisen ja kääntämisen). Tämä käyttölupa valtuuttaa meidät saattamaan Sisältösi muun maailman saataville ja antamaan muiden tehdä samoin. Jos olet kuitenkin alustan toimintoja hyödyntäen rajannut Sisältösi näkyvyyden rajatulle yhteisölle, kunnioitamme tätä valintaa. Hyväksyt myös sen, että tämä käyttöoikeus sallii meille tekstin ja muiden antamiesi tietojen analysoinnin Palvelujen parantamiseksi. Hyväksyt sen, että tämä käyttölupa käsittää oikeuden tarjota, edistää ja parantaa Palveluita ja saattaa Palveluihin tai niiden kautta lähetettyä Sisältöä muiden yritysten, organisaatioiden tai henkilöiden saataville tällaisen Sisällön syndikointia, lähettämistä, jakelua, uudelleenjulkaisua, mainontaa tai julkaisua varten muissa tiedotusvälineissä ja palveluissa tällaisen Sisällön käyttöehtojemme mukaisesti. Tällaisesta meidän tai muiden yritysten, organisaatioiden tai henkilöiden suorittamasta käytöstä ei makseta sinulle korvausta Palveluissa lähettämästäsi, julkaisemastasi, välittämästäsi tai muutoin saataville tuomastasi Sisällöstä, koska oikeutesi käyttää Palveluita katsotaan täten riittäväksi korvaukseksi Sisällöstä ja sen käytöstä muiden toimesta.

Meillä on ajoittain päivittyvät säännöt koskien sitä, miten ekosysteemikumppanit voivat hyödyntää Palveluissa olevaa Sisältöäsi. Näillä säännöillä pyrimme tarjoamaan avoimen ekosysteemin, jossa oikeutesi huomioidaan. Ymmärrät, että voimme muokata tai mukauttaa Sisältöäsi, kun me ja kumppanimme jakelemme tai julkaisemme sitä, ja voimme tehdä muutoksia Sisältöösi sen mukauttamiseksi eri medioihin.

Vakuutat, että omistat tai olet hankkinut kaikki oikeudet, lisenssit, suostumukset, luvat tai valtuutukset Palvelussa lähettämääsi, julkaisemaasi tai esittämääsi Sisältöön. Ne ovat tarpeen, jotta voit luovuttaa tässä mainitusti oikeuksia edelleen. Vakuutat, ettei Sisältösi sisällä tekijänoikeuden tai muiden omistusoikeuksien alaista materiaalia, paitsi jos olet saanut luvan julkaista tai olet muutoin laillisesti oikeutettu julkaisemaan materiaalin ja myöntämään meille yllä kuvatut oikeudet.

 

4. Palveluiden käyttäminen

Lue sääntömme ja käytäntömme, jotka muodostavat osan käyttäjäsopimusta ja joissa kuvataan toimintatavat, jotka Palveluissa on kielletty. Voit käyttää Palveluita vain näitä käyttöehtoja ja sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä noudattaen. X ryhtyy toimenpiteisiin, jos Sisältö tai käyttäjä toiminnallaan rikkoo sääntöjämme ja käytäntöjämme tai arkaluonteista mediaa koskevia määräyksiä. Voit lukea X:n käytettävissä olevista pakkokeinoista ja siitä, miten voit hakea muutosta ratkaisuihimme täältä.

Palveluita kehitetään jatkuvasti. Näin ollen Palveluihin voi tulla muutoksia harkintamme mukaan. Saatamme lopettaa (pysyvästi tai tilapäisesti) Palveluiden tai niiden ominaisuuksien tarjoamisen sinulle tai käyttäjille yleensä. Pidätämme myös oikeuden asettaa rajoja käytölle ja tallennustilalle harkintamme mukaan. Voimme myös poistaa tai kieltäytyä jakamasta Palveluissa olevaa sisältöä, rajoittaa Palvelussa olevan Sisällön jakelua tai näkyvyyttä, jäädyttää tai lopettaa käyttäjätilejä ja ottaa käyttäjätunnuksia muuhun käyttöön esimerkiksi seuraavista syistä: (i) Palveluiden tai käyttäjien suojaamiseksi; (ii) sovellettavien lakien tai viranomaismääräysten noudattamiseksi; (iii) käyttäjän rikottua näitä ehtoja tai sääntöjämme ja käytäntöjämme tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia; (iv) jos sinä tai Sisältösi altistaa meidät, muut käyttäjät tai kolmannet osapuolet oikeudellisille riskeille; ja/tai (v) tilisi oltua pitkään käyttämättä. 

Vastineeksi siitä, että myönnämme sinulle Palveluiden käyttöoikeuden, hyväksyt sen, että me, palveluita tuottavat kolmannet osapuolet ja kumppanimme voimme sijoittaa mainoksia Palveluihin tai Sisällön tai Palvelun lähettämien tietojen yhteyteen riippumatta siitä, kuka lähettäjä on. Pidätämme myös oikeuden käyttää, lukea, säilyttää ja luovuttaa tietoja, mikäli perustellusti katsomme sen olevan tarpeellista (i) soveltuvien lakien, määräysten, oikeusprosessien tai viranomaispyynnön noudattamiseksi, (ii) käyttöehtojen täytäntöönpanemiseksi ja mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi, (iii) petosten, turvallisuusuhkien tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai niihin puuttumiseksi, (iv) käyttäjien tukipyyntöihin vastaamiseksi tai (v) X:n, sen käyttäjien ja yleisön oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamiseksi. Emme paljasta yksilöiden tunnistetietoja kolmansille osapuolille muutoin kuin tietosuojakäytännön sitä edellyttäessä.

X:ssä saattaa olla tarjolla palveluita tai ominaisuuksia, joihin sovelletaan lisäehtoja niiden käytön yhteydessä. Nämä lisäehdot ovat saatavilla sivustoiltamme ja sovelluksistamme, joissa näitä palveluita tarjotaan. Käyttämällä tällaisia palveluita tai maksamalla niistä sinun on hyväksyttävä niihin sovellettavat lisäehdot, ja tällaiset lisäehdot muodostavat näin ollen osan kanssasi tekemäämme sopimusta. Jos jokin sovellettavista lisäehdoista on ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan lisäehtoja niiden alaisten palveluiden käyttöön.

Jos käytät Palveluiden maksullisia ominaisuuksia, hyväksyt sovellettavat Maksullisten palveluiden ehdot (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Jos käytät Palveluiden kehittäjäominaisuuksia, joita ovat mm. X for Websites (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X Cards (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), Public API (https://developer.x.com/docs) tai Sign in with X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), hyväksyt kehittäjäsopimuksemme (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) ja kehittäjäkäytäntömme (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Jos haluat toisintaa, muokata, luoda johdannaisteoksia, jaella, myydä, siirtää, esittää julkisesti, siirtää tai muuten käyttää Palveluita tai Palveluissa olevaa Sisältöä, sinun on käytettävä tarjoamiamme käyttöliittymiä ja ohjeita, ellei Palveluissa, näissä käyttöehdoissa tai sivuston https://developer.x.com/developer-terms ehdoissa erikseen muuta sallita. Muuten kaikki tällainen toiminta on ehdottomasti kielletty. Jos olet tietoturvatutkija, sinun on noudatettava Vulnerability Reporting Program (https://hackerone.com/x) ‑ohjelmamme sääntöjä. Edellisen kappaleen vaatimukset eivät välttämättä koske Vulnerability Reporting Program ‑ohjelmaamme osallistuvia.

Jos käytät Palveluiden mainontaominaisuuksia, sinun on hyväksyttävä yleinen palvelusopimuksemme (https://ads.x.com/terms).

Tilisi

Sinun on mahdollisesti perustettava tili voidaksesi käyttää Palveluita. Vastaat itse tilisi suojaamisesta, joten käytä vahvaa salasanaa, jota et käytä minkään muun tilin yhteydessä. Emme vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, ettet ole noudattanut tätä ohjetta.

Voit itse määrätä, minkä verran viestintää saat Palveluista. On olemassa ilmoituksia, joiden toimittaminen sinulle on välttämätöntä, kuten palveluilmoituksia ja hallinnollisia viestejä. Nämä viestit katsotaan Palveluiden ja tilisi osaksi, etkä ehkä voi kieltäytyä vastaanottamasta niitä. Jos olet lisännyt puhelinnumeron tiliisi ja vaihdat puhelinnumeron myöhemmin tai poistat sen käytöstä, sinun on päivitettävä tilille uusi numerosi, jotta emme lähetä viestejä taholle, jonka käyttöön vanha numerosi tulee.

Palveluiden käyttölupasi

Saat meiltä henkilökohtaisen, maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, ei-siirrettävän ja ei-yksinomaisen luvan käyttää ohjelmistoa, joka toimitetaan sinulle osana Palveluita. Tämän käyttöluvan ainoa tarkoitus on antaa sinulle mahdollisuus käyttää X:n Palveluita ja nauttia niistä näiden käyttöehtojen sallimalla tavalla.

Palveluilla on tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden lakien suoja sekä Yhdysvalloissa että muissa maissa. Mikään käyttöehdoissa ei anna sinulle oikeutta käyttää X:n nimeä tai sen tavaramerkkejä, logoja, verkkotunnuksia, brändin ominaispiirteitä tai muita immateriaalioikeuksia. Palveluiden omistus ja kaikki oikeudet niihin (pois lukien käyttäjien julkaisemaan Sisältöön) ovat pysyvästi yksinomaan meidän ja lisenssinantajiemme. Jos annat X:lle palautetta, kommentteja tai ehdotuksia sen Palveluihin liittyen, teet sen täysin vapaaehtoisesti, ja meillä on oikeus vapaasti käyttää niitä parhaaksi katsomallamme tavalla ilman, että meille muodostuu sitoumusta sinua kohtaan.

Palveluiden väärinkäyttö

Sitoudut olemaan väärinkäyttämättä tai häiritsemättä Palveluita ja olemaan kiertämättä tarjoamaamme käyttöliittymää ja ohjeita. Ymmärrät, ettet saa kiertää Palveluihin kuuluvien ohjelmistojen teknisiä rajoituksia etkä takaisinmallintaa tai takaisinkääntää ohjelmistoa, paitsi ja vain siinä laajuudessa kuin sovellettava laki nimenomaisesti sen sallii. Et saa tehdä mitään seuraavista Palveluita käyttäessäsi: (i) tunkeutua Palveluiden, tietokonejärjestelmiemme tai palveluntarjoajien teknisten järjestelmien ei-julkisiin osiin tai peukaloida niitä; (ii) tutkia, skannata tai testata järjestelmän tai verkon haavoittuvuutta tai rikkoa tai kiertää suojaus- tai todennusratkaisuja; (iii) käyttää tai yrittää käyttää Palveluita tai tehdä tai yrittää tehdä niihin hakuja (koneellisesti tai muutoin) muuten kuin tällä hetkellä saatavilla olevien, julkaistujen käyttöliittymiemme kautta (ja käyttöehtojen mukaisesti), ellemme ole valtuuttaneet sinua siihen nimenomaisella sopimuksella (HUOMAA: Palveluiden indeksointi tai kaavinta ilman kirjallista lupaamme mihin tahansa tarkoitukseen on nimenomaisesti kielletty); (iv) väärentää TCP/IP-paketin otsikkoa tai otsikkotiedon osaa missä tahansa sähköpostiviestissä tai julkaisussa tai käyttää millään tavalla Palveluita muunnellun, harhaanjohtavan tai väärän lähdetiedon lähettämiseen; (v) ryhtyä toimiin, jotka loukkaavat Alustan manipulointia ja roskapostia koskevaa käytäntöämme tai muita sääntöjä tai käytäntöjä; tai (vi) häiritä (tai yrittää häiritä) minkään käyttäjän, palvelimen tai verkon palveluun pääsyä esimerkiksi lähettämällä viruksia, ylikuormittamalla, spämmäämällä tai sähköpostipommittamalla Palveluita tai tuottamalla komentosarjoja, joilla häiritään Palveluja tai muodostetaan palveluille aiheetonta kuormitusta. Näiden ehtojen vastaista on myös auttaa muita rikkomaan näitä ehtoja esimerkiksi jakamalla tuotteita tai palveluita, jotka mahdollistavat näiden käyttöehtojen rikkomisen tai kannustavat siihen.

Näiden käyttöehtojen päättäminen

Voit päättää laillisen sopimuksen kanssamme milloin tahansa poistamalla tilisi käytöstä (deaktivoimalla sen) ja lopettamalla Palveluiden käytön. Lue ohjeet tilin deaktivointiin sivulta https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account ja lue tietosuojakäytäntö saadaksesi lisätietoja siitä, mitä tiedoillesi tapahtuu.

Voimme jäädyttää tai irtisanoa tilisi tai lakata tarjoamasta Palveluita tai osaa niistä sinulle milloin tahansa, jos perustellusti uskomme: (i) sinun rikkoneen näitä ehtoja tai sääntöjämme ja käytäntöjämme; (ii) sinun muodostavan meille mainehaittariskin; (iii) että tilisi pitäisi poistaa lainvastaisen toiminnan vuoksi; (iv) että tilisi pitäisi poistaa sen oltua pitkään käyttämättä; tai (v) ettei Palveluidemme tarjoaminen sinulle ole enää kaupallisesti kannattavaa. Pyrimme kohtuullisin keinoin ilmoittamaan sinulle asiasta, tilanteesta riippuen joko tiliisi liitettyyn sähköpostiosoitteeseen tai kun seuraavan kerran pyrit käyttämään tiliäsi. Näissä tapauksissa käyttöehtojen voimassaolo päättyy ja Palveluiden käyttölupasi päättyy, paitsi että seuraavat kohdat ovat edelleen voimassa: 2, 3, 5, 6 ja kohdan 4 (Palveluiden väärinkäyttö) väärinkäyttöä koskevat määräykset. Jos uskot, että tilisi on irtisanottu erehdyksessä, voit hakea muutosta noudattamalla ohjeita, jotka löydät ohjekeskuksessa (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Selvyyden vuoksi nämä käyttöehdot säilyvät siis voimassa, jos tilisi poistetaan käytöstä tai irtisanotaan.

 

5. Vastuun rajoitukset

Palveluita käyttämällä hyväksyt sen, että X Corpin, sen emoyhtiöiden, affiliaattien, rinnakkaisyhtiöiden, toimihenkilöiden, johtajien, työntekijöiden, agenttien, edustajien, kumppanien ja lisenssinantajien vastuuta on rajattu niin pitkälti kuin asuinmaasi lainsäädäntö sallii.

 

6. Yleistä

Voimme muuttaa näitä käyttöehtoja tarpeen mukaan. Muutokset eivät astu voimaan takautuvasti, ja Palveluiden käyttöösi sovelletaan aina käyttöehtojen ajantasaista versiota, joka on saatavilla osoitteessa x.com/tos. Muutoin kuin uusia toiminnallisuuksia koskevista tai oikeudellisista syistä tehdyistä muutoksista, ilmoitamme sinulle 30 päivää ennen voimaantuloa sellaisista käyttöehtojen muutoksista, jotka vaikuttavat näiden käyttöehtojen jonkin osapuolen oikeuksiin tai velvollisuuksiin; ilmoitus annetaan esimerkiksi Palvelussa tai sähköpostilla tiliisi liitettyyn osoitteeseen. Jatkamalla Palveluiden käyttöä muutosten tultua voimaan sitoudut noudattamaan muutettuja käyttöehtoja.

Lain sallimassa laajuudessa luovut oikeudesta osallistua kantajana tai ryhmäkanteen osallisena ryhmäkanteeseen tai muuhun kollektiiviseen kanteeseen.

X:n käyttäjäsopimus on laadittu englanniksi, mutta käännösversioita on saatavilla useilla kielillä. X pyrkii tekemään käännöksistä mahdollisimman tarkoin alkuperäistä englanninkielistä versiota vastaavia. Jos kieliversioissa kuitenkin on eroja tai epäjohdonmukaisuuksia, X:n käyttäjäsopimuksen englanninkielinen versio on ensisijainen. Hyväksyt sen, että X:n käyttäjäsopimuksen ehtojen tulkinnassa englanninkielinen versio katsotaan määrääväksi.

Mikäli näiden käyttöehtojen jokin kohta katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kohta rajataan pois vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä, ja muut näiden käyttöehtojen määräykset pysyvät sellaisenaan voimassa. Mikäli emme pane täytäntöön jotakin näihin käyttöehtoihin kirjattua oikeutta tai määräystä, tätä ei tule tulkita niin, että olisimme luopuneet kyseisestä oikeudesta tai määräyksestä.

Jos sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista, ole yhteydessä meihin.

Voimaantulo: 29.9.2023

Aiempien käyttöehtojen arkisto