Skip to main content

Όροι χρήσης

Έναρξη ισχύος: 29 Σεπτεμβρίου 2023

Περίληψη των Όρων μας

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών («Όροι») αποτελούν μέρος της Συμφωνίας Χρήστη - μια νομικά δεσμευτική σύμβαση που διέπει τη χρήση του X από εσάς. Θα πρέπει να διαβάσετε τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών («Όροι») στο σύνολό τους, αλλά εδώ είναι μερικά βασικά πράγματα που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

  • Θα δείτε διαφημίσεις στην πλατφόρμα: Σε αντάλλαγμα για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, το X και οι τρίτοι πάροχοι και συνεργάτες μας ενδέχεται να εμφανίζουν διαφημίσεις σε εσάς.

  • Κατά τη δημοσίευση Περιεχομένου και τη χρήση με άλλο τρόπο των Υπηρεσιών, πρέπει να συμμορφώνεστε με την παρούσα Συμφωνία χρήστη και την ισχύουσα νομοθεσία: Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου σας. Πρέπει να συμμορφώνεστε με την παρούσα Συμφωνία χρήστη, τις ενσωματωμένες πολιτικές της και όλους τους ισχύοντες νόμους.

  • Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους αποδεκτούς όρους χρήσης των Υπηρεσιών: Δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παρά μόνο μέσω των διαθέσιμων, δημοσιευμένων διεπαφών που παρέχουμε. Για παράδειγμα, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να σαρώσετε τις Υπηρεσίες, να προσπαθήσετε να παρακάμψετε τυχόν τεχνικούς περιορισμούς που επιβάλλουμε ή να επιχειρήσετε με άλλο τρόπο να διαταράξετε τη λειτουργία των Υπηρεσιών. 

  • Έχουμε ευρεία δικαιώματα επιβολής: Το X διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε ενέργειες επιβολής εναντίον σας εάν παραβιάσετε αυτούς τους όρους, όπως, για παράδειγμα, κατάργηση του Περιεχομένου σας, περιορισμό της ορατότητας, διακοπή της πρόσβασής σας στο X ή λήψη νομικών μέτρων. Ενδέχεται επίσης να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας για άλλους λόγους, όπως παρατεταμένη αδράνεια, κίνδυνος νομικής έκθεσης ή εμπορική μη βιωσιμότητα. 

  • Στους παρόντες Όρους υπάρχουν άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας: Διατηρείτε την κυριότητα και τα δικαιώματά σας σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που δημοσιεύετε ή μοιράζεστε και μας παρέχετε μια ευρεία, χωρίς δικαιώματα άδεια να διαθέτουμε το Περιεχόμενό σας στον υπόλοιπο κόσμο και να επιτρέπουμε σε άλλους να κάνουν το ίδιο. Αντίθετα, σας παρέχουμε άδεια χρήσης του λογισμικού που παρέχουμε ως μέρος των Υπηρεσιών, όπως η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα X, αποκλειστικά και μόνο για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε και να απολαμβάνετε τα οφέλη των Υπηρεσιών. 

  • Η χρήση των Υπηρεσιών γίνεται με δική σας ευθύνη: Παρέχουμε τις Υπηρεσίες σε βάση "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" και "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ" και αποποιούμαστε κάθε εγγύηση, ευθύνη και υποχρέωση προς εσάς ή άλλους, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Ενδέχεται να εκτεθείτε σε προσβλητικό ή επιβλαβές περιεχόμενο που αναρτάται από άλλους χρήστες. Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό και ενδέχεται να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε τη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών ή συγκεκριμένων λειτουργιών σε εσάς ή άλλους χρήστες ανά πάσα στιγμή. 

  • Έχετε ένδικα μέσα και μηχανισμούς προσφυγής, αλλά η ευθύνη μας είναι περιορισμένη: Έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή, απενεργοποιώντας το λογαριασμό σας και διακόπτοντας τη χρήση των Υπηρεσιών. Σημειώστε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για ορισμένους τύπους ζημιών, όπως περιγράφονται στη συμφωνία, και σε κάθε περίπτωση, η συνολική μας ευθύνη δεν θα υπερβαίνει το μεγαλύτερο ποσό από 100 δολάρια ΗΠΑ ή το ποσό που μας πληρώσατε, εάν υπάρχει, κατά τους τελευταίους έξι μήνες για τις Υπηρεσίες που προκάλεσαν τη ζημία. Επιπλέον, εάν πιστεύετε ότι το Περιεχόμενό σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η διαδικασία αναφοράς περιγράφεται λεπτομερώς στους παρόντες Όρους. 

Σημειώστε επίσης ότι οι παρόντες Όροι ενσωματώνουν την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας (https://x.com/privacy) καθώς και άλλους όρους που ισχύουν για τη χρήση των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου σας. Τέλος, οι όροι αυτοί μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας, αλλά σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είστε τουλάχιστον 13 ετών για να χρησιμοποιήσετε το X.

Εάν ζείτε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών ΕΖΕΣ ή του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένου εάν ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Συμφωνία Χρήστη X περιλαμβάνει τους παρόντες Όρους χρήσης της υπηρεσίας, την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένωντους Κανόνες και τις Πολιτικές μας, και όλες τις ενσωματωμένες πολιτικές.

Εάν ζείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη ΕΖΕΣ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Συμφωνία Χ χρήστη περιλαμβάνει τους παρόντες Όρους χρήσης της υπηρεσίας, την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων , τους Κανόνες και τις Πολιτικές , καθώς και όλες τις ενσωματωμένες πολιτικές.

 

X Όροι χρήσης

Εάν ζείτε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών ΕΖΕΣ ή του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών

Οι παρόντες Όροι χρήσης της υπηρεσίας ("Όροι") διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων ιστότοπων, SMS, API, ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφαρμογών, κουμπιών, widgets, διαφημίσεων, υπηρεσιών εμπορίου και των λοιπών καλυπτόμενων υπηρεσιών μας (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates) που παραπέμπουν στους παρόντες Όρους (συλλογικά, οι "Υπηρεσίες"), καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες, κείμενα, συνδέσμους, γραφικά, φωτογραφίες, ήχο, βίντεο ή άλλα υλικά ή ρυθμίσεις υλικών που μεταφορτώνονται, κατεβαίνουν ή εμφανίζονται στις Υπηρεσίες (συλλογικά αναφερόμενα ως "Περιεχόμενο"). Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους.

Οι παρόντες Όροι αποτελούν συμφωνία μεταξύ εσάς και της X Corp., η οποία παρέχει το X και τις Υπηρεσίες, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Οι λέξεις «εμείς», «μας» και «μας» σημαίνουν X Corp.

 

1. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μόνο εάν συμφωνείτε να συνάψετε δεσμευτική σύμβαση μαζί μας και εάν δεν είστε πρόσωπο που απαγορεύεται να λαμβάνει υπηρεσίες σύμφωνα με τους νόμους της ισχύουσας δικαιοδοσίας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είστε τουλάχιστον 13 ετών για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Εάν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για λογαριασμό μιας εταιρείας, οργανισμού, κυβέρνησης ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να το πράξετε και έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα με αυτούς τους Όρους, στους οποίους Σε περίπτωση που οι λέξεις "εσείς" και "σας" όπως χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους θα αναφέρονται σε αυτήν την οντότητα.

 

2. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (https://www.x.com/privacy) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών συναινείτε στη συλλογή και χρήση (όπως ορίζεται στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων) αυτών των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς αυτών των πληροφοριών στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρλανδία ή/και άλλες χώρες για αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση από εμάς και τους συνεργάτες μας.

 

3. Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες

Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση των Υπηρεσιών και για οποιοδήποτε Περιεχόμενο που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Θα πρέπει να παρέχετε μόνο Περιεχόμενο που αισθάνεστε άνετα να μοιράζεστε με άλλους.

Οποιαδήποτε χρήση ή επίκληση οποιουδήποτε Περιεχομένου ή υλικού που δημοσιεύεται μέσω των Υπηρεσιών ή λαμβάνεται από εσάς μέσω των Υπηρεσιών γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν εγκρίνουμε, υποστηρίζουμε, αντιπροσωπεύουμε ή εγγυόμαστε την πληρότητα, την ειλικρίνεια, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επικοινωνιών που δημοσιεύονται μέσω των Υπηρεσιών ούτε υποστηρίζουμε οποιεσδήποτε απόψεις που εκφράζονται μέσω των Υπηρεσιών. Αντιλαμβάνεστε ότι, χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο που μπορεί να είναι προσβλητικό, επιβλαβές, ανακριβές ή άλλως ακατάλληλο ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε αναρτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί εσφαλμένα ή είναι άλλως παραπλανητικές. Όλο το Περιεχόμενο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ατόμου που το δημιούργησε. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε ή να ελέγχουμε το Περιεχόμενο που αναρτάται μέσω των Υπηρεσιών και δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για το εν λόγω Περιεχόμενο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε το Περιεχόμενο που παραβιάζει τη Συμφωνία Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων ή άλλων παραβιάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας, της μίμησης, της παράνομης συμπεριφοράς ή της παρενόχλησης. Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες πολιτικές και τη διαδικασία αναφοράς ή ένστασης κατά παραβάσεων μπορείτε να βρείτε στο Κέντρο Βοήθειας (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation#specific-violations και https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Εάν πιστεύετε ότι το Περιεχόμενό σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, αναφέρετε αυτό μεταβαίνοντας στη φόρμα αναφοράς πνευματικών δικαιωμάτων (https://help.x.com/forms/dmca) ή επικοινωνώντας με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων στη διεύθυνση:

X Corp.
Προσοχή: Αντιπρόσωπος Πνευματικών Δικαιωμάτων
1355 Market Street, Suite 900
Σαν Φρανσίσκο, CA 94103
Αναφορές: https://help.x.com/forms/dmca
Email: [email protected]

Τα δικαιώματά σας και η παραχώρηση δικαιωμάτων στο Περιεχόμενο

Διατηρείτε τα δικαιώματά σας για οποιοδήποτε Περιεχόμενο υποβάλλετε, δημοσιεύετε ή προβάλλετε στις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών. Ό,τι είναι δικό σας είναι δικό σας - το Περιεχόμενό σας είναι δικό σας (και ο ενσωματωμένος ήχος, οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας θεωρούνται μέρος του Περιεχομένου).

Με την υποβολή, ανάρτηση ή προβολή Περιεχομένου στις ή μέσω των Υπηρεσιών, μας παραχωρείτε μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, δωρεάν άδεια χρήσης (με δικαίωμα υποαδειοδότησης) για τη χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, επεξεργασία, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, προβολή και διανομή του εν λόγω Περιεχομένου σε όλα τα μέσα ή μεθόδους διανομής που είναι σήμερα γνωστά ή θα αναπτυχθούν αργότερα (για λόγους σαφήνειας, τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την επιμέλεια, το μετασχηματισμό και τη μετάφραση). Αυτή η άδεια μάς εξουσιοδοτεί να κάνουμε το Περιεχόμενό σας διαθέσιμο στον υπόλοιπο κόσμο και να επιτρέψουμε σε άλλους να κάνουν το ίδιο. Συμφωνείτε ότι η παρούσα άδεια περιλαμβάνει το δικαίωμα να παρέχουμε, να προωθούμε και να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες και να διαθέτουμε το Περιεχόμενο που υποβάλλεται στις Υπηρεσίες ή μέσω των Υπηρεσιών σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή άτομα για την κοινοπραξία, τη μετάδοση, τη διανομή, την αναδημοσίευση, την προώθηση ή τη δημοσίευση του εν λόγω Περιεχομένου σε άλλα μέσα και υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας για την εν λόγω χρήση του Περιεχομένου. Τέτοιες πρόσθετες χρήσεις από εμάς, ή άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή άτομα, γίνονται χωρίς να σας καταβάλλεται αποζημίωση σε σχέση με το Περιεχόμενο που υποβάλλετε, δημοσιεύετε, μεταδίδετε ή με άλλο τρόπο διαθέτετε μέσω των Υπηρεσιών, καθώς η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς συμφωνείται με το παρόν ως επαρκής αποζημίωση για το Περιεχόμενο και την παραχώρηση των δικαιωμάτων του παρόντος.

Έχουμε ένα εξελισσόμενο σύνολο κανόνων για τον τρόπο με τον οποίο οι συνεργάτες του οικοσυστήματος μπορούν να αλληλεπιδρούν με το Περιεχόμενό σας στις Υπηρεσίες. Αυτοί οι κανόνες υπάρχουν για να επιτρέψουν ένα ανοιχτό οικοσύστημα με γνώμονα τα δικαιώματά σας. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε ή να προσαρμόσουμε το Περιεχόμενό σας καθώς διανέμεται, κοινοποιείται, δημοσιεύεται ή μεταδίδεται από εμάς και τους συνεργάτες μας ή/και να κάνουμε αλλαγές στο Περιεχόμενό σας προκειμένου να προσαρμόσουμε το Περιεχόμενο σε διαφορετικά μέσα.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι διαθέτετε ή έχετε αποκτήσει όλα τα δικαιώματα, τις άδειες, τις συγκαταθέσεις, τις άδειες, την εξουσία ή/και την εξουσιοδότηση που απαιτούνται για την παραχώρηση των δικαιωμάτων που παραχωρούνται με την παρούσα για οποιοδήποτε Περιεχόμενο που υποβάλλετε, αναρτάτε ή εμφανίζετε στις ή μέσω των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι το εν λόγω Περιεχόμενο δεν θα περιέχει υλικό που υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, εκτός εάν έχετε την απαραίτητη άδεια ή έχετε άλλο νόμιμο δικαίωμα να δημοσιεύσετε το υλικό και να μας παραχωρήσετε την άδεια που περιγράφεται παραπάνω.

 

4. Χρήση των Υπηρεσιών

Παρακαλούμε διαβάστε τους Κανόνες και τις Πολιτικές μας, που αποτελούν μέρος της Συμφωνίας Χρήστη και περιγράφουν τη συμπεριφορά που απαγορεύεται στις Υπηρεσίες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Το X λαμβάνει μέτρα επιβολής όταν το Περιεχόμενο ή η συμπεριφορά των χρηστών παραβιάζει τους κανόνες και τις πολιτικές μας ή σε σχέση με ευαίσθητα μέσα. Μπορείτε να εξετάσετε τις επιλογές επιβολής του X και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης επιβολής εδώ.

Οι Υπηρεσίες μας εξελίσσονται συνεχώς. Ως εκ τούτου, οι Υπηρεσίες ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Ενδέχεται να διακόψουμε (μόνιμα ή προσωρινά) την παροχή των Υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε λειτουργιών εντός των Υπηρεσιών σε εσάς ή σε χρήστες γενικά. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να δημιουργήσουμε όρια στη χρήση και την αποθήκευση κατά τη διακριτική μας ευχέρεια ανά πάσα στιγμή. Μπορούμε επίσης να αφαιρέσουμε ή να αρνηθούμε τη διανομή οποιουδήποτε Περιεχομένου στις Υπηρεσίες, να περιορίσουμε τη διανομή ή την ορατότητα οποιουδήποτε Περιεχομένου στην υπηρεσία, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τη λειτουργία των χρηστών και να διεκδικήσουμε ονόματα χρηστών χωρίς καμία ευθύνη απέναντί σας.

Ως αντάλλαγμα για τη χορήγηση πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι εμείς και οι τρίτοι πάροχοι και συνεργάτες μας ενδέχεται να τοποθετούμε διαφημίσεις στις Υπηρεσίες ή σε σχέση με την προβολή Περιεχομένου ή πληροφοριών από τις Υπηρεσίες, είτε αυτές υποβάλλονται από εσάς είτε από άλλους. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να έχουμε πρόσβαση, να διαβάζουμε, να διατηρούμε και να αποκαλύπτουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες, όπως ευλόγως πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για (i) την ικανοποίηση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, κανονισμού, νομικής διαδικασίας ή κυβερνητικού αιτήματος, (ii) την επιβολή των Όρων, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης πιθανών παραβιάσεων του παρόντος, (iii) την ανίχνευση, πρόληψη ή άλλη αντιμετώπιση απάτης, ασφάλειας ή τεχνικών ζητημάτων, (iv) την ανταπόκριση σε αιτήματα υποστήριξης χρηστών ή (v) την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας του X, των χρηστών του και του κοινού. Δεν αποκαλύπτουμε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης σε τρίτους παρά μόνο σύμφωνα με την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ορισμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες μπορεί να προσφέρονται στο X για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις σε σχέση με τη χρήση αυτών των υπηρεσιών από εσάς. Χρησιμοποιώντας ή πληρώνοντας για οποιαδήποτε από αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες, συμφωνείτε με οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους που ισχύουν για αυτές τις υπηρεσίες, και οι εν λόγω πρόσθετοι όροι γίνονται μέρος της συμφωνίας μας μαζί σας. Εάν οποιοσδήποτε από τους εφαρμοστέους πρόσθετους όρους έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους, οι πρόσθετοι όροι θα υπερισχύουν όσο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες στις οποίες εφαρμόζονται.

Εάν χρησιμοποιείτε επί πληρωμή λειτουργίες των Υπηρεσιών, συμφωνείτε με τους ισχύοντες Όρους για τις Υπηρεσίες επί πληρωμή (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Εάν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες προγραμματιστή εφαρμογών των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των X για ιστοτόπους (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X κάρτες (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), Δημόσιο API (https://developer.x.com/docs), ή Σύνδεση με το X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), συμφωνείτε με τη Συμφωνία προγραμματιστή εφαρμογών (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) και την Πολιτική προγραμματιστή εφαρμογών (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Εάν θέλετε να αναπαραγάγετε, να τροποποιήσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να διανείμετε, να πουλήσετε, να μεταβιβάσετε, να εκθέσετε δημοσίως, να ερμηνεύσετε δημοσίως, να μεταδώσετε ή να χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο των Υπηρεσιών, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις διεπαφές και τις οδηγίες που παρέχουμε, εκτός εάν επιτρέπεται μέσω των Υπηρεσιών μας, των παρόντων Όρων ή των όρων που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας https://developer.x.com/developer-terms. Σε αντίθετη περίπτωση, όλες αυτές οι ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Εάν είστε ερευνητής ασφάλειας, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους κανόνες του προγράμματος αναφοράς ευπάθειας  (https://hackerone.com/x). Οι απαιτήσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο ενδέχεται να μην ισχύουν για όσους συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αναφοράς ευπάθειας.

Εάν χρησιμοποιείτε τις διαφημιστικές λειτουργίες των Υπηρεσιών, συμφωνείτε με την Κύρια Συμφωνία Υπηρεσιών  (https://ads.x.com/terms).

Ο λογαριασμός σας

Ενδέχεται να χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Είστε υπεύθυνοι για την προστασία του λογαριασμού σας, γι' αυτό χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης και περιορίστε τη χρήση του σε αυτόν τον λογαριασμό. Δεν μπορούμε και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη μη συμμόρφωσή σας με τα παραπάνω.

Μπορείτε να ελέγχετε τις περισσότερες επικοινωνίες από τις Υπηρεσίες. Ενδέχεται να χρειαστεί να σας παρέχουμε ορισμένες επικοινωνίες, όπως ανακοινώσεις υπηρεσιών και διοικητικά μηνύματα. Αυτές οι επικοινωνίες θεωρούνται μέρος των Υπηρεσιών και του λογαριασμού σας και ενδέχεται να μην μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη τους. Εάν προσθέσατε τον αριθμό τηλεφώνου σας στον λογαριασμό σας και αργότερα αλλάξετε ή απενεργοποιήσετε αυτόν τον αριθμό τηλεφώνου, πρέπει να ενημερώσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας για να μας βοηθήσετε να μην επικοινωνήσουμε με οποιονδήποτε αποκτήσει τον παλιό σας αριθμό.

Η Άδειά σας για Χρήση των Υπηρεσιών

Σας παρέχουμε μια προσωπική, παγκόσμια, δωρεάν, μη εκχωρήσιμη και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού που σας παρέχεται ως μέρος των Υπηρεσιών. Η παρούσα άδεια έχει ως μοναδικό σκοπό να σας επιτρέψει να χρησιμοποιείτε και να απολαμβάνετε τα οφέλη των Υπηρεσιών, όπως παρέχονται στο X, με τον τρόπο που επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους.

Οι Υπηρεσίες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και άλλων χωρών. Τίποτα στους Όρους δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το όνομα X ή οποιοδήποτε από τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, ονόματα τομέα, άλλα διακριτικά χαρακτηριστικά του εμπορικού σήματος και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας του X. Όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα επί των Υπηρεσιών (εξαιρουμένου του Περιεχομένου που παρέχεται από τους χρήστες) αποτελούν και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και των δικαιοπαρόχων μας. Κάθε παρατήρηση, σχόλιο ή πρόταση που μπορεί να παρέχετε σχετικά με το X ή τις Υπηρεσίες είναι απολύτως εθελοντική και θα είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα σχόλια, τις παρατηρήσεις ή τις προτάσεις όπως κρίνουμε σκόπιμο και χωρίς καμία υποχρέωση απέναντί σας.

Κακή χρήση των Υπηρεσιών

Συμφωνείτε επίσης να μην κάνετε κατάχρηση των Υπηρεσιών μας, για παράδειγμα, παρεμβαίνοντας σε αυτές ή αποκτώντας πρόσβαση σε αυτές χρησιμοποιώντας μέθοδο διαφορετική από τη διεπαφή και τις οδηγίες που παρέχουμε. Συμφωνείτε ότι δεν θα παρακάμψετε τυχόν τεχνικούς περιορισμούς στο λογισμικό που σας παρέχεται ως μέρος των Υπηρεσιών, ούτε θα προβείτε σε αντίστροφη μηχανική, αποσυμπίληση ή αποσυναρμολόγηση του λογισμικού, εκτός και μόνο στο βαθμό που το εφαρμοστέο δίκαιο το επιτρέπει ρητά. Δεν επιτρέπεται να κάνετε τίποτα από τα ακόλουθα κατά την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών: (i) πρόσβαση, παραποίηση ή χρήση μη δημόσιων περιοχών των Υπηρεσιών, των υπολογιστικών μας συστημάτων ή των τεχνικών συστημάτων παράδοσης των παρόχων μας, (ii) διερεύνηση, σάρωση ή δοκιμή της τρωτότητας οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου ή παραβίαση ή παράκαμψη οποιωνδήποτε μέτρων ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας, (iii) πρόσβαση ή αναζήτηση ή προσπάθεια πρόσβασης ή αναζήτησης στις Υπηρεσίες με οποιοδήποτε μέσο (αυτοματοποιημένο ή άλλο) εκτός από τις διαθέσιμες επί του παρόντος, δημοσιευμένες διεπαφές που παρέχονται από εμάς (και μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις), εκτός εάν σας έχει επιτραπεί ρητά να το κάνετε σε ξεχωριστή συμφωνία μαζί μας (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: απαγορεύεται ρητά η ανίχνευση ή η απόξεση των Υπηρεσιών με οποιαδήποτε μορφή, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας), (iv) η παραποίηση οποιασδήποτε επικεφαλίδας πακέτου TCP/IP ή οποιουδήποτε μέρους των πληροφοριών επικεφαλίδας σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημοσίευση ή η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των Υπηρεσιών για την αποστολή τροποποιημένων, παραπλανητικών ή ψευδών πληροφοριών αναγνώρισης πηγής, (v) η συμμετοχή σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που παραβιάζει την Πολιτική μας για τη χειραγώγηση της πλατφόρμας και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή οποιουσδήποτε άλλους κανόνες και πολιτικές , ή (vi) παρεμβαίνετε ή διαταράσσετε (ή επιχειρείτε να το κάνετε) την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη, κεντρικού υπολογιστή ή δικτύου, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αποστολής ιού, της υπερφόρτωσης, της πλημμύρας, του spamming, του mail-bombing των Υπηρεσιών ή της δημιουργίας Περιεχομένου με σενάριο κατά τρόπο που να παρεμβαίνει ή να δημιουργεί αδικαιολόγητη επιβάρυνση στις Υπηρεσίες. Επίσης, αποτελεί παραβίαση αυτών των Όρων η διευκόλυνση ή η παροχή βοήθειας σε άλλους στην παραβίαση αυτών των Όρων, συμπεριλαμβανομένης της διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών που επιτρέπουν ή ενθαρρύνουν την παραβίαση αυτών των Όρων.

Τερματισμός αυτών των Όρων

Μπορείτε να τερματίσετε τη νόμιμη συμφωνία σας μαζί μας ανά πάσα στιγμή απενεργοποιώντας τους λογαριασμούς σας και διακόπτοντας τη χρήση των Υπηρεσιών. Ανατρέξτε στη διεύθυνση https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης του λογαριασμού σας και στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει με τις πληροφορίες σας.

Μπορούμε να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό σας ή να παύσουμε να σας παρέχουμε όλες ή μέρος των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, εάν ευλόγως πιστεύουμε ότι: (i) έχετε παραβιάσει τους παρόντες Όρους ή τους Κανόνες και τις Πολιτικές μας , (ii) δημιουργείτε κίνδυνο ή πιθανή νομική έκθεση για εμάς, (iii) ο λογαριασμός σας θα πρέπει να διαγραφεί λόγω παράνομης συμπεριφοράς, (iv) ο λογαριασμός σας θα πρέπει να διαγραφεί λόγω παρατεταμένης αδράνειας ή (v) η παροχή των Υπηρεσιών μας σε εσάς δεν είναι πλέον εμπορικά βιώσιμη. Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με το λογαριασμό σας ή την επόμενη φορά που θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας, ανάλογα με τις περιστάσεις. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, μπορούμε επίσης να τερματίσουμε το λογαριασμό σας ή να παύσουμε να σας παρέχουμε το σύνολο ή μέρος των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε άλλο λόγο ή χωρίς λόγο κατά την κρίση μας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι Όροι λήγουν, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της άδειας χρήσης των Υπηρεσιών, εκτός από το ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν οι ακόλουθες ενότητες: 2, 3, 5, 6 και οι διατάξεις κατάχρησης της Ενότητας 4 ("Κατάχρηση των Υπηρεσιών»). Εάν πιστεύετε ότι ο λογαριασμός σας τερματίστηκε κατά λάθος, μπορείτε να υποβάλετε ένα ένσταση ακολουθώντας τα βήματα που βρίσκονται στο Κέντρο βοηθείας (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι παρόντες Όροι ισχύουν και μετά την απενεργοποίηση ή τον τερματισμό του λογαριασμού σας.

 

5. Αποποίηση ευθυνών και Περιορισμοί Ευθύνης

Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες "ΩΣ ΕΧΟΥΝ"

Η πρόσβαση και η χρήση των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε Περιεχομένου γίνεται με δική σας ευθύνη. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες παρέχονται σε εσάς "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ". Οι "Οντότητες X" αναφέρονται στην X Corp., τις μητρικές, τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες και τους δικαιοπάροχους. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Χ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ρητοί ή σιωπηροί, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Οι οντότητες Χ δεν παρέχουν καμία εγγύηση ή δήλωση και αποποιούνται κάθε ευθύνη και υποχρέωση για: (i) την πληρότητα, την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα, την επικαιρότητα, την ασφάλεια ή την αξιοπιστία των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε Περιεχομένου, (ii) οποιαδήποτε βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή σας, απώλεια δεδομένων ή άλλη βλάβη που προκύπτει από την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε Περιεχομένου, (iii) τη διαγραφή ή την αποτυχία αποθήκευσης ή μετάδοσης οποιουδήποτε Περιεχομένου και άλλων επικοινωνιών που διατηρούνται από τις Υπηρεσίες και (iv) το κατά πόσον οι Υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας ή θα είναι διαθέσιμες χωρίς διακοπή, ασφάλεια ή σφάλματα. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λαμβάνεται από τις Οντότητες του Χ ή μέσω των Υπηρεσιών, δεν δημιουργεί οποιαδήποτε εγγύηση ή δήλωση που δεν διατυπώνεται ρητά στο παρόν.

Περιορισμός της ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Χ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, TYXAIA, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΤΙΜΩΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΕΣΟΔΩΝ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ, ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΥΛΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ (i) ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (ii) ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗΣ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΆΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Ή ΤΡΙΤΩΝ,, (iii) ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Ή (iv) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Χ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΑΡIΩΝ ΗΠΑ (100,00 $ ΗΠΑ) Ή ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚAΛΕΣΑΝ ΤΗΝ ΑΠΑIΤΗΣΗ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΚΑΙ ΕΙΤΕ ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ X ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΤΙ ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ.

 

6. Γενικά

Ενδέχεται να αναθεωρούμε αυτούς τους Όρους από καιρό σε καιρό. Οι αλλαγές δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ και η πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων, η οποία θα βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση x.com/tos, θα διέπει τη σχέση μας μαζί σας. Θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε για σημαντικές αναθεωρήσεις, για παράδειγμα μέσω μιας ειδοποίησης υπηρεσίας ή ενός email στο email που είναι συνδεδεμένο με το λογαριασμό σας. Συνεχίζοντας την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών μετά την έναρξη ισχύος των εν λόγω αναθεωρήσεων, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους Όρους. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, παραιτείστε επίσης από το δικαίωμα να συμμετάσχετε ως ενάγων ή μέλος κατηγορίας σε οποιαδήποτε υποτιθέμενη ομαδική ή συλλογική αγωγή ή διαδικασία αντιπροσωπευτικής αγωγής.

Οι νόμοι της Πολιτείας της Καλιφόρνια, εξαιρουμένων των διατάξεων περί επιλογής νόμου, θα διέπουν τους παρόντες Όρους και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ εσάς και εμάς. Όλες οι διαφορές που σχετίζονται με τους παρόντες Όρους ή τις Υπηρεσίες θα εκδικάζονται αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά ή πολιτειακά δικαστήρια που βρίσκονται στην κομητεία του Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες, και εσείς συναινείτε στην προσωπική σας δικαιοδοσία και παραιτείστε από κάθε ένσταση ως προς την έλλειψη κατάλληλου δικαστηρίου. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, παραιτείστε επίσης από το δικαίωμα να συμμετάσχετε ως ενάγων ή μέλος κατηγορίας σε οποιαδήποτε υποτιθέμενη διαδικασία συλλογικής ή αντιπροσωπευτικής αγωγής. 

Εάν είστε ομοσπονδιακός, πολιτειακός ή τοπικός κυβερνητικός φορέας στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες υπό την επίσημη ιδιότητά σας και δεν είστε νομικά σε θέση να αποδεχτείτε τις ρήτρες για το εφαρμοστέο δίκαιο, τη δικαιοδοσία ή τον τόπο διεξαγωγής που αναφέρονται παραπάνω, τότε οι εν λόγω ρήτρες δεν ισχύουν για εσάς. Για τις εν λόγω ομοσπονδιακές κυβερνητικές οντότητες των ΗΠΑ, οι παρόντες Όροι και κάθε σχετική ενέργεια θα διέπονται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (χωρίς αναφορά στη σύγκρουση νόμων) και, ελλείψει ομοσπονδιακού νόμου και στο βαθμό που επιτρέπεται από τον ομοσπονδιακό νόμο, από τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια (εξαιρουμένης της επιλογής νόμου).

Η Συμφωνία χρήστη X είναι γραμμένη στα αγγλικά, αλλά διατίθεται σε πολλές γλώσσες μέσω μεταφράσεων. Το X προσπαθεί να κάνει τις μεταφράσεις όσο το δυνατόν ακριβέστερες στην αρχική αγγλική έκδοση. Ωστόσο, σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας ή ασυνέπειας, υπερισχύει η αγγλική έκδοση της Συμφωνίας χρήστη X. Αναγνωρίζετε ότι η αγγλική γλώσσα είναι η γλώσσα αναφοράς για την ερμηνεία και τη διαμόρφωση των όρων της Συμφωνίας Χρήστη X.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, τότε αυτή η διάταξη θα περιοριστεί ή θα καταργηθεί στον ελάχιστο δυνατό βαθμό και οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ. Η αδυναμία μας να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας.

Έναρξη ισχύος: 29 Σεπτεμβρίου 2023

Αρχείο Προηγούμενων Όρων

 
 
 

X Όροι χρήσης

Εάν ζείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη της ΕΖΕΣ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών («Όροι») διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων ιστότοπων, SMS, APIs, ειδοποιήσεων μέσω email, εφαρμογών, κουμπιών, widgets, διαφημίσεων, υπηρεσιών εμπορίου και των υπηρεσιών μας άλλες καλυπτόμενες υπηρεσίες (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates) που παραπέμπουν στους παρόντες Όρους (συλλογικά, οι «Υπηρεσίες»), καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες, κείμενα, συνδέσμους, γραφικά, φωτογραφίες, ήχο, βίντεο ή άλλα υλικά ή ρυθμίσεις υλικών που αποστέλλονται, λαμβάνονται ή εμφανίζονται στις Υπηρεσίες (συλλογικά αναφερόμενα ως «Περιεχόμενο»). Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους.

Οι παρόντες Όροι αποτελούν συμφωνία μεταξύ εσάς και της Twitter International Unlimited Company (αριθμός μητρώου 503351, αριθμός ΦΠΑ IE9803175Q), μιας ιρλανδικής εταιρείας, η οποία παρέχει το X και τις Υπηρεσίες, με έδρα τη διεύθυνση One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland. Οι λέξεις "εμείς", "εμάς" και "μας" σημαίνουν Twitter International Unlimited Company.

 

1. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μόνο εάν συμφωνείτε να συνάψετε δεσμευτική σύμβαση μαζί μας και εάν δεν είστε πρόσωπο που απαγορεύεται να λαμβάνει υπηρεσίες σύμφωνα με τους νόμους της ισχύουσας δικαιοδοσίας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είστε τουλάχιστον 13 ετών για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Εάν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για λογαριασμό μιας εταιρείας, οργανισμού, κυβέρνησης ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να το πράξετε και έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα με αυτούς τους Όρους, στους οποίους Σε περίπτωση που οι λέξεις "εσείς" και "σας" όπως χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους θα αναφέρονται σε αυτήν την οντότητα.

 

2. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (https://www.x.com/privacy) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών συναινείτε στη συλλογή και χρήση (όπως ορίζεται στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων) αυτών των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς αυτών των πληροφοριών στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρλανδία ή/και άλλες χώρες για αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση από εμάς και τους συνεργάτες μας.

 

3. Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες

Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση των Υπηρεσιών και για οποιοδήποτε Περιεχόμενο που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Θα πρέπει να παρέχετε μόνο Περιεχόμενο που αισθάνεστε άνετα να μοιράζεστε με άλλους.

Οποιαδήποτε χρήση ή επίκληση οποιουδήποτε Περιεχομένου ή υλικού που δημοσιεύεται μέσω των Υπηρεσιών ή λαμβάνεται από εσάς μέσω των Υπηρεσιών γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν εγκρίνουμε, υποστηρίζουμε, αντιπροσωπεύουμε ή εγγυόμαστε την πληρότητα, την ειλικρίνεια, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επικοινωνιών που δημοσιεύονται μέσω των Υπηρεσιών ούτε υποστηρίζουμε οποιεσδήποτε απόψεις που εκφράζονται μέσω των Υπηρεσιών. Αντιλαμβάνεστε ότι, χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο που μπορεί να είναι προσβλητικό, επιβλαβές, ανακριβές ή άλλως ακατάλληλο ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε αναρτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί εσφαλμένα ή είναι άλλως παραπλανητικές. Όλο το Περιεχόμενο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ατόμου που το δημιούργησε. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε ή να ελέγχουμε το Περιεχόμενο που αναρτάται μέσω των Υπηρεσιών και δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για το εν λόγω Περιεχόμενο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε το Περιεχόμενο που παραβιάζει τη Συμφωνία Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων ή άλλων παραβιάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας, της μίμησης, της παράνομης συμπεριφοράς ή της παρενόχλησης. Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες πολιτικές και τη διαδικασία αναφοράς ή ένστασης κατά παραβάσεων μπορείτε να βρείτε στο Κέντρο Βοήθειας (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation και https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Εάν πιστεύετε ότι το Περιεχόμενό σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, αναφέρετε αυτό μεταβαίνοντας στη φόρμα αναφοράς πνευματικών δικαιωμάτων (https://help.x.com/forms/dmca) ή επικοινωνώντας με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων στη διεύθυνση:

X Corp.
Προσοχή: Αντιπρόσωπος Πνευματικών Δικαιωμάτων
1355 Market Street, Suite 900
Σαν Φρανσίσκο, CA 94103
Αναφορές: https://help.x.com/forms/dmca
Email: [email protected]

Τα δικαιώματά σας και η παραχώρηση δικαιωμάτων στο Περιεχόμενο

Διατηρείτε τα δικαιώματά σας για οποιοδήποτε Περιεχόμενο υποβάλλετε, δημοσιεύετε ή προβάλλετε στις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών. Ό,τι είναι δικό σας είναι δικό σας - το Περιεχόμενό σας είναι δικό σας (και ο ενσωματωμένος ήχος, οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας θεωρούνται μέρος του Περιεχομένου).

Με την υποβολή, ανάρτηση ή προβολή Περιεχομένου στις ή μέσω των Υπηρεσιών, μας παραχωρείτε μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, δωρεάν άδεια χρήσης (με δικαίωμα υποαδειοδότησης) για τη χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, επεξεργασία, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, προβολή και διανομή του εν λόγω Περιεχομένου σε όλα τα μέσα ή μεθόδους διανομής που είναι σήμερα γνωστά ή θα αναπτυχθούν αργότερα (για λόγους σαφήνειας, τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την επιμέλεια, το μετασχηματισμό και τη μετάφραση). Αυτή η άδεια μάς εξουσιοδοτεί να κάνουμε το Περιεχόμενό σας διαθέσιμο στον υπόλοιπο κόσμο και να επιτρέψουμε σε άλλους να κάνουν το ίδιο. Ωστόσο, εάν έχετε επιλέξει μέσω των λειτουργιών μας να περιορίσετε τη διανομή του Περιεχομένου σας σε μια περιορισμένη κοινότητα, θα σεβαστούμε αυτή την επιλογή. Συμφωνείτε επίσης ότι η παρούσα άδεια περιλαμβάνει το δικαίωμα ανάλυσης κειμένου και άλλων πληροφοριών που παρέχετε με σκοπό τη βελτίωση των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι η παρούσα άδεια περιλαμβάνει το δικαίωμα να παρέχουμε, να προωθούμε και να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες και να διαθέτουμε το Περιεχόμενο που υποβάλλεται στις Υπηρεσίες ή μέσω των Υπηρεσιών σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή άτομα για την κοινοπραξία, τη μετάδοση, τη διανομή, την αναδημοσίευση, την προώθηση ή τη δημοσίευση του εν λόγω Περιεχομένου σε άλλα μέσα και υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας για την εν λόγω χρήση του Περιεχομένου. Τέτοιες πρόσθετες χρήσεις από εμάς, ή άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή άτομα, γίνονται χωρίς να σας καταβάλλεται αποζημίωση σε σχέση με το Περιεχόμενο που υποβάλλετε, δημοσιεύετε, μεταδίδετε ή με άλλο τρόπο διαθέτετε μέσω των Υπηρεσιών, καθώς η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς συμφωνείται με το παρόν ως επαρκής αποζημίωση για το Περιεχόμενο και την παραχώρηση των δικαιωμάτων του παρόντος.

Έχουμε ένα εξελισσόμενο σύνολο κανόνων για τον τρόπο με τον οποίο οι συνεργάτες του οικοσυστήματος μπορούν να αλληλεπιδρούν με το Περιεχόμενό σας στις Υπηρεσίες. Αυτοί οι κανόνες υπάρχουν για να επιτρέψουν ένα ανοιχτό οικοσύστημα με γνώμονα τα δικαιώματά σας. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε ή να προσαρμόσουμε το Περιεχόμενό σας καθώς διανέμεται, κοινοποιείται, δημοσιεύεται ή μεταδίδεται από εμάς και τους συνεργάτες μας ή/και να κάνουμε αλλαγές στο Περιεχόμενό σας προκειμένου να προσαρμόσουμε το Περιεχόμενο σε διαφορετικά μέσα.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι διαθέτετε ή έχετε αποκτήσει όλα τα δικαιώματα, τις άδειες, τις συγκαταθέσεις, τις άδειες, την εξουσία ή/και την εξουσιοδότηση που απαιτούνται για την παραχώρηση των δικαιωμάτων που παραχωρούνται με την παρούσα για οποιοδήποτε Περιεχόμενο που υποβάλλετε, αναρτάτε ή εμφανίζετε στις ή μέσω των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι το εν λόγω Περιεχόμενο δεν θα περιέχει υλικό που υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, εκτός εάν έχετε την απαραίτητη άδεια ή έχετε άλλο νόμιμο δικαίωμα να δημοσιεύσετε το υλικό και να μας παραχωρήσετε την άδεια που περιγράφεται παραπάνω.

 

4. Χρήση των Υπηρεσιών

Παρακαλούμε διαβάστε τους Κανόνες και τις Πολιτικές μας,που αποτελούν μέρος της Συμφωνίας Χρήστη και περιγράφουν τη συμπεριφορά που απαγορεύεται στις Υπηρεσίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Το X λαμβάνει μέτρα επιβολής όταν το Περιεχόμενο ή η συμπεριφορά του χρήστη παραβιάζει τους Κανόνες και τις Πολιτικές μας  ή σε σχέση με ευαίσθητα μέσα. Μπορείτε να εξετάσετε τις επιλογές επιβολής του X και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης επιβολής εδώ.

Οι Υπηρεσίες μας εξελίσσονται συνεχώς. Ως εκ τούτου, οι Υπηρεσίες ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Ενδέχεται να διακόψουμε (μόνιμα ή προσωρινά) την παροχή των Υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε λειτουργιών εντός των Υπηρεσιών σε εσάς ή σε χρήστες γενικά. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να δημιουργήσουμε όρια στη χρήση και την αποθήκευση κατά τη διακριτική μας ευχέρεια ανά πάσα στιγμή. Μπορούμε επίσης να αφαιρέσουμε ή να αρνηθούμε τη διανομή οποιουδήποτε Περιεχομένου στις Υπηρεσίες, να περιορίσουμε τη διανομή ή την ορατότητα οποιουδήποτε Περιεχομένου στην υπηρεσία, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τη λειτουργία των χρηστών και να ανακτήσουμε τα ονόματα χρηστών, εάν αυτό είναι σκόπιμο, μεταξύ άλλων για τους ακόλουθους λόγους: (i) προστασία των Υπηρεσιών ή των χρηστών μας, (ii) συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους ή τις εντολές των αρμόδιων αρχών, (iii) παραβίαση των παρόντων Όρων ή των Κανόνων και Πολιτικών μας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων, (iv) εάν εσείς ή το Περιεχόμενό σας εκθέτει εμάς, άλλους χρήστες ή οποιονδήποτε τρίτο σε νομικό ή κανονιστικό κίνδυνο, ή/και (v) παρατεταμένη αδράνεια. 

Ως αντάλλαγμα για τη χορήγηση πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι εμείς και οι τρίτοι πάροχοι και συνεργάτες μας ενδέχεται να τοποθετούμε διαφημίσεις στις Υπηρεσίες ή σε σχέση με την προβολή Περιεχομένου ή πληροφοριών από τις Υπηρεσίες, είτε αυτές υποβάλλονται από εσάς είτε από άλλους. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να έχουμε πρόσβαση, να διαβάζουμε, να διατηρούμε και να αποκαλύπτουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες, όπως ευλόγως πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για (i) την ικανοποίηση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, κανονισμού, νομικής διαδικασίας ή κυβερνητικού αιτήματος, (ii) την επιβολή των Όρων, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης πιθανών παραβιάσεων του παρόντος, (iii) την ανίχνευση, πρόληψη ή άλλη αντιμετώπιση απάτης, ασφάλειας ή τεχνικών ζητημάτων, (iv) την ανταπόκριση σε αιτήματα υποστήριξης χρηστών ή (v) την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας του X, των χρηστών του και του κοινού. Δεν αποκαλύπτουμε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης σε τρίτους παρά μόνο σύμφωνα με την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ορισμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες μπορεί να προσφέρονται στο X για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις σε σχέση με τη χρήση αυτών των υπηρεσιών από εσάς. Αυτοί οι πρόσθετοι όροι είναι προσβάσιμοι από τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας που είναι αφιερωμένοι σε αυτές τις υπηρεσίες ή λειτουργίες. Χρησιμοποιώντας ή πληρώνοντας για οποιαδήποτε από αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες, θα πρέπει να συμφωνήσετε με οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους που ισχύουν για αυτές τις υπηρεσίες, και αυτοί οι πρόσθετοι όροι θα αποτελέσουν επίσης μέρος της συμφωνίας μας μαζί σας. Εάν οποιοσδήποτε από τους εφαρμοστέους πρόσθετους όρους έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους, οι πρόσθετοι όροι θα υπερισχύουν όσο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες στις οποίες εφαρμόζονται.

Εάν χρησιμοποιείτε επί πληρωμή λειτουργίες των Υπηρεσιών, συμφωνείτε με τους ισχύοντες Όρους για τις Υπηρεσίες επί πληρωμή (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Εάν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες προγραμματιστή εφαρμογών των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των X για ιστοτόπους (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X κάρτες  (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), Δημόσιο API (https://developer.x.com/docs), ή Σύνδεση με το X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), συμφωνείτε με τη Συμφωνία προγραμματιστή εφαρμογών (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) και την Πολιτική προγραμματιστή εφαρμογών (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Εάν θέλετε να αναπαραγάγετε, να τροποποιήσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να διανείμετε, να πουλήσετε, να μεταβιβάσετε, να εκθέσετε δημοσίως, να ερμηνεύσετε δημοσίως, να μεταδώσετε ή να χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο των Υπηρεσιών, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις διεπαφές και τις οδηγίες που παρέχουμε, εκτός εάν επιτρέπεται μέσω των Υπηρεσιών μας, των παρόντων Όρων ή των όρων που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας https://developer.x.com/developer-terms. Σε αντίθετη περίπτωση, όλες αυτές οι ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Εάν είστε ερευνητής ασφάλειας, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους κανόνες του προγράμματος αναφοράς ευπάθειας  (https://hackerone.com/x). Οι απαιτήσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο ενδέχεται να μην ισχύουν για όσους συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αναφοράς ευπάθειας.

Εάν χρησιμοποιείτε τις διαφημιστικές λειτουργίες των Υπηρεσιών, συμφωνείτε με την Κύρια Συμφωνία Υπηρεσιών  (https://ads.x.com/terms).

Ο λογαριασμός σας

Ενδέχεται να χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Είστε υπεύθυνοι για την προστασία του λογαριασμού σας, γι' αυτό χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης και περιορίστε τη χρήση του σε αυτόν τον λογαριασμό. Δεν μπορούμε και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη μη συμμόρφωσή σας με τα παραπάνω.

Μπορείτε να ελέγχετε τις περισσότερες επικοινωνίες από τις Υπηρεσίες. Ενδέχεται να χρειαστεί να σας παρέχουμε ορισμένες επικοινωνίες, όπως ανακοινώσεις υπηρεσιών και διοικητικά μηνύματα. Αυτές οι επικοινωνίες θεωρούνται μέρος των Υπηρεσιών και του λογαριασμού σας και ενδέχεται να μην μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη τους. Εάν προσθέσατε τον αριθμό τηλεφώνου σας στον λογαριασμό σας και αργότερα αλλάξετε ή απενεργοποιήσετε αυτόν τον αριθμό τηλεφώνου, πρέπει να ενημερώσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας για να μας βοηθήσετε να μην επικοινωνήσουμε με οποιονδήποτε αποκτήσει τον παλιό σας αριθμό.

Η Άδειά σας για Χρήση των Υπηρεσιών

Σας παρέχουμε μια προσωπική, παγκόσμια, δωρεάν, μη εκχωρήσιμη και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού που σας παρέχεται ως μέρος των Υπηρεσιών. Η παρούσα άδεια έχει ως μοναδικό σκοπό να σας επιτρέψει να χρησιμοποιείτε και να απολαμβάνετε τα οφέλη των Υπηρεσιών, όπως παρέχονται στο X, με τον τρόπο που επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους.

Οι Υπηρεσίες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και άλλων χωρών. Τίποτα στους Όρους δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το όνομα X ή οποιοδήποτε από τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, ονόματα τομέα, άλλα διακριτικά χαρακτηριστικά του εμπορικού σήματος και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας του X. Όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα επί των Υπηρεσιών (εξαιρουμένου του Περιεχομένου που παρέχεται από τους χρήστες) αποτελούν και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και των δικαιοπαρόχων μας. Κάθε παρατήρηση, σχόλιο ή πρόταση που μπορεί να παρέχετε σχετικά με το X ή τις Υπηρεσίες είναι απολύτως εθελοντική και θα είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα σχόλια, τις παρατηρήσεις ή τις προτάσεις όπως κρίνουμε σκόπιμο και χωρίς καμία υποχρέωση απέναντί σας.

Κακή χρήση των Υπηρεσιών

Συμφωνείτε επίσης να μην κάνετε κατάχρηση των Υπηρεσιών μας, για παράδειγμα, παρεμβαίνοντας σε αυτές ή αποκτώντας πρόσβαση σε αυτές χρησιμοποιώντας μέθοδο διαφορετική από τη διεπαφή και τις οδηγίες που παρέχουμε. Συμφωνείτε ότι δεν θα παρακάμψετε τυχόν τεχνικούς περιορισμούς στο λογισμικό που σας παρέχεται ως μέρος των Υπηρεσιών, ούτε θα προβείτε σε αντίστροφη μηχανική, αποσυμπίληση ή αποσυναρμολόγηση του λογισμικού, εκτός και μόνο στο βαθμό που το εφαρμοστέο δίκαιο το επιτρέπει ρητά. Δεν επιτρέπεται να κάνετε τίποτα από τα ακόλουθα κατά την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών: (i) πρόσβαση, παραποίηση ή χρήση μη δημόσιων περιοχών των Υπηρεσιών, των υπολογιστικών μας συστημάτων ή των τεχνικών συστημάτων παράδοσης των παρόχων μας, (ii) διερεύνηση, σάρωση ή δοκιμή της τρωτότητας οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου ή παραβίαση ή παράκαμψη οποιωνδήποτε μέτρων ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας, (iii) πρόσβαση ή αναζήτηση ή προσπάθεια πρόσβασης ή αναζήτησης στις Υπηρεσίες με οποιοδήποτε μέσο (αυτοματοποιημένο ή άλλο) εκτός από τις διαθέσιμες επί του παρόντος, δημοσιευμένες διεπαφές που παρέχονται από εμάς (και μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις), εκτός εάν σας έχει επιτραπεί ρητά να το κάνετε σε ξεχωριστή συμφωνία μαζί μας (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: απαγορεύεται ρητά η ανίχνευση ή η απόξεση των Υπηρεσιών με οποιαδήποτε μορφή, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας), (iv) η παραποίηση οποιασδήποτε επικεφαλίδας πακέτου TCP/IP ή οποιουδήποτε μέρους των πληροφοριών επικεφαλίδας σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημοσίευση ή η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των Υπηρεσιών για την αποστολή τροποποιημένων, παραπλανητικών ή ψευδών πληροφοριών αναγνώρισης πηγής, (v) η συμμετοχή σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που παραβιάζει την Πολιτική μας για τη χειραγώγηση της πλατφόρμας και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή οποιουσδήποτε άλλους κανόνες και πολιτικές,  ή (vi) παρεμβαίνετε ή διαταράσσετε (ή επιχειρείτε να το κάνετε) την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη, κεντρικού υπολογιστή ή δικτύου, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αποστολής ιού, της υπερφόρτωσης, της πλημμύρας, του spamming, του mail-bombing των Υπηρεσιών ή της δημιουργίας Περιεχομένου με σενάριο κατά τρόπο που να παρεμβαίνει ή να δημιουργεί αδικαιολόγητη επιβάρυνση στις Υπηρεσίες. Επίσης, αποτελεί παραβίαση αυτών των Όρων η διευκόλυνση ή η παροχή βοήθειας σε άλλους στην παραβίαση αυτών των Όρων, συμπεριλαμβανομένης της διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών που επιτρέπουν ή ενθαρρύνουν την παραβίαση αυτών των Όρων.

Τερματισμός αυτών των Όρων

Μπορείτε να τερματίσετε τη νόμιμη συμφωνία σας μαζί μας ανά πάσα στιγμή απενεργοποιώντας τους λογαριασμούς σας και διακόπτοντας τη χρήση των Υπηρεσιών. Ανατρέξτε στη διεύθυνση https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης του λογαριασμού σας και στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει με τις πληροφορίες σας.

Μπορούμε να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό σας ή να παύσουμε να σας παρέχουμε όλες ή μέρος των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, εάν ευλόγως πιστεύουμε ότι: (i) έχετε παραβιάσει τους παρόντες Όρους ή τους Κανόνες και τις Πολιτικές μας, (ii) δημιουργείτε κίνδυνο ή πιθανή νομική έκθεση για εμάς, (iii) ο λογαριασμός σας θα πρέπει να διαγραφεί λόγω παράνομης συμπεριφοράς, (iv) ο λογαριασμός σας θα πρέπει να διαγραφεί λόγω παρατεταμένης αδράνειας ή (v) η παροχή των Υπηρεσιών μας σε εσάς δεν είναι πλέον εμπορικά βιώσιμη. Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με το λογαριασμό σας ή την επόμενη φορά που θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας, ανάλογα με τις περιστάσεις. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι Όροι λήγουν, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της άδειας χρήσης των Υπηρεσιών, εκτός από το ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν οι ακόλουθες ενότητες: 2, 3, 5, 6 και οι διατάξεις κατάχρησης της Ενότητας 4 ("Κατάχρηση των Υπηρεσιών»). Εάν πιστεύετε ότι ο λογαριασμός σας τερματίστηκε κατά λάθος, μπορείτε να υποβάλετε ένα ένσταση ακολουθώντας τα βήματα που βρίσκονται στο Κέντρο βοηθείας (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι παρόντες Όροι ισχύουν και μετά την απενεργοποίηση ή τον τερματισμό του λογαριασμού σας.

 

5. Περιορισμοί ευθύνης

Με τη χρήση των Υπηρεσιών συμφωνείτε ότι η ευθύνη της X Corp., των μητρικών, των θυγατρικών, των συνδεδεμένων εταιρειών, των στελεχών, των διευθυντών, των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων, των συνεργατών και των δικαιοπαρόχων της περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται στη χώρα διαμονής σας.

 

6. Γενικά

Ενδέχεται να αναθεωρούμε αυτούς τους Όρους από καιρό σε καιρό. Οι αλλαγές δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ και η πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων, η οποία θα βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση x.com/tos, θα διέπει τη σχέση μας μαζί σας. Εκτός από τις αλλαγές που αφορούν νέες λειτουργίες ή γίνονται για νομικούς λόγους, θα σας ειδοποιήσουμε 30 ημέρες πριν από την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αλλαγών στους παρόντες Όρους που επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε μέρους στους παρόντες Όρους, για παράδειγμα μέσω μιας ειδοποίησης υπηρεσίας ή ενός email στο email που σχετίζεται με το λογαριασμό σας. Συνεχίζοντας την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους Όρους.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, παραιτείστε από το δικαίωμα να συμμετάσχετε ως ενάγων ή μέλος της κατηγορίας σε οποιαδήποτε υποτιθέμενη διαδικασία συλλογικής ή αντιπροσωπευτικής αγωγής.

Η Συμφωνία χρήστη X είναι γραμμένη στα αγγλικά, αλλά διατίθεται σε πολλές γλώσσες μέσω μεταφράσεων. Το X προσπαθεί να κάνει τις μεταφράσεις όσο το δυνατόν ακριβέστερες στην αρχική αγγλική έκδοση. Ωστόσο, σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας ή ασυνέπειας, υπερισχύει η αγγλική έκδοση της Συμφωνίας χρήστη X. Αναγνωρίζετε ότι η αγγλική γλώσσα είναι η γλώσσα αναφοράς για την ερμηνεία και τη διαμόρφωση των όρων της Συμφωνίας Χρήστη X.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, τότε αυτή η διάταξη θα περιοριστεί ή θα καταργηθεί στον ελάχιστο δυνατό βαθμό και οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ. Η αδυναμία μας να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας.

Έναρξη ισχύος: 29 Σεπτεμβρίου 2023

Αρχείο Προηγούμενων Όρων