Skip to main content

Vilkår for anvendelse

Træder i kraft: 29. september 2023

Oversigt over vores vilkår

Disse vilkår for anvendelse ("vilkår") er en del af brugeraftalen – en juridisk bindende aftale, der gælder for din brug af X. Du bør læse disse vilkår for anvendelse ("vilkår") i deres helhed, men her er et par vigtige ting, du bør lægge mærke til:

  • Du vil se annoncering på platformen: Til gengæld for at få adgang til tjenesterne kan X og vores tredjepartsudbydere og partnere vise dig annoncer.

  • Når du poster indhold og bruger tjenesterne på anden vis, skal du overholde denne brugeraftale og gældende lovgivning: Du er ansvarlig for din brug af tjenesterne og dit indhold. Du skal overholde denne brugeraftale, dens indarbejdede politikker og alle gældende love.

  • Du skal overholde tjenesternes acceptable vilkår for brug: Du må ikke tilgå tjenesterne på anden vis end gennem de aktuelt tilgængelige, offentliggjorte grænseflader, som vi stiller til rådighed. For eksempel betyder det, at du ikke må skrabe data fra tjenesterne, forsøge at omgå eventuelle tekniske begrænsninger, vi pålægger, eller på anden måde forsøge at forstyrre driften af tjenesterne. 

  • Vi har brede håndhævelsesrettigheder: X forbeholder sig retten til at træffe håndhævelsesforanstaltninger mod dig, hvis du overtræder disse vilkår, såsom at fjerne dit indhold, begrænse synligheden, afbryde din adgang til X eller tage retslige skridt. Vi kan også suspendere eller lukke din konto af andre årsager, såsom langvarig inaktivitet, risiko for juridisk eksponering eller manglende kommerciel bæredygtighed. 

  • Disse vilkår omfatter licenser til intellektuel ejendom: Du bevarer ejerskabet og rettighederne til alt det indhold, du poster eller deler, og du giver os en bred, royaltyfri licens til at gøre dit indhold tilgængeligt for resten af verden og lade andre gøre det samme. Omvendt giver vi dig en licens til at bruge den software, vi stiller til rådighed som en del af tjenesterne, såsom X-applikationen, udelukkende med det formål at gøre det muligt for dig at bruge og få gavn af tjenesterne. 

  • Din brug af tjenesterne sker på egen risiko: Vi leverer tjenesterne "SOM DE ER" og "SOM DE ER TILGÆNGELIGE", og vi fraskriver os alle garantier, ansvar og erstatningsansvar over for dig eller andre i det omfang, loven tillader det. Du kan blive udsat for stødende eller skadeligt indhold postet af andre brugere. Tjenesterne kan ændre sig fra tid til anden, og vi kan til enhver tid begrænse eller afslutte tilgængeligheden af tjenesterne eller bestemte funktioner for dig eller andre brugere. 

  • Du har retsmidler og klagemekanismer, men vores ansvar er begrænset: Du har ret til at opsige denne aftale til enhver tid ved at deaktivere din konto og ophøre med at bruge tjenesterne. Bemærk, at vi ikke er ansvarlige for visse typer skader som beskrevet i aftalen, og under alle omstændigheder må vores samlede ansvar ikke overstige det største af 100 USD eller det beløb, du eventuelt har betalt os i de seneste seks måneder for de tjenester, der giver anledning til kravet. Hvis du mener, at dit indhold er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, er indberetningsprocessen desuden beskrevet i disse vilkår. 

Bemærk også, at disse vilkår inkorporerer vores privatlivspolitik (https://x.com/privacy) samt andre vilkår, der gælder for din brug af tjenesterne og dit indhold. Endelig kan disse vilkår variere afhængigt af hvor du bor, men under alle omstændigheder skal du være mindst 13 år for at bruge X.

Hvis du bor uden for EU, EFTA-staterne eller Storbritannien, herunder hvis du bor i USA, omfatter X-brugeraftalen disse vilkår for anvendelse, vores privatlivspolitikvores regler og politikker og alle indarbejdede politikker.

Hvis du bor i EU, EFTA-stater eller Storbritannien, omfatter X-brugeraftalen disse vilkår for anvendelse, vores privatlivspolitikvores regler og politikker og alle indarbejdede politikker.

 

X's vilkår for anvendelse

Hvis du bor uden for EU, EFTA-staterne eller Storbritannien, herunder hvis du bor i USA

Disse vilkår for anvendelse ("vilkår") regulerer din adgang til og brug af vores tjenester, herunder vores forskellige websteder, sms, API'er, e-mailmeddelelser, applikationer, knapper, widgets, annoncer, handelstjenester og vores andre omfattede ydelser (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates), der linker til disse vilkår (samlet kaldet "tjenesterne"), og enhver information, tekst, links, grafik, billeder, lyd, videoer eller andet materiale eller arrangementer af materialer, der er uploadet, downloadet eller vist på tjenesterne (samlet benævnt "indhold"). Ved at bruge tjenesterne accepterer du at være bundet af disse vilkår.

Disse vilkår er en aftale mellem dig og X Corp, som leverer X og tjenesterne, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Ordene "vi", "os" og "vores" betyder X Corp.

 

1. Hvem må bruge tjenesterne

Du må kun bruge tjenesterne, hvis du accepterer at indgå en bindende aftale med os og ikke er en person, der er udelukket fra at modtage tjenester iht. lovene i den gældende jurisdiktion. Under alle omstændigheder skal du være mindst 13 år for at bruge tjenesterne. Hvis du accepterer disse vilkår og bruger tjenesterne på vegne af en virksomhed, organisation, myndighed eller anden juridisk enhed, erklærer og garanterer du, at du er bemyndiget til at gøre det og har myndighed til at binde en sådan enhed til disse vilkår, i hvilket tilfælde ordene "du" og "din" i disse vilkår skal henvise til en sådan enhed.

 

2. Privatliv

Vores privatlivspolitik (https://www.x.com/privacy) beskriver, hvordan vi håndterer de oplysninger, du giver os, når du bruger tjenesterne. Du forstår, at du gennem din brug af tjenesterne giver samtykke til indsamling og brug (som angivet i privatlivspolitikken) af disse oplysninger, herunder overførsel af disse oplysninger til USA, Irland og/eller andre lande til opbevaring, behandling og brug af os og vores tilknyttede selskaber.

 

3. Indhold på tjenesterne

Du er ansvarlig for din brug af tjenesterne og for ethvert indhold, du leverer, herunder overholdelse af gældende love, regler og bestemmelser. Du bør kun bidrage med indhold, som du er tryg ved at dele med andre.

Enhver brug af eller tiltro til indhold eller materialer, der er postet via tjenesterne, eller som du har fået via tjenesterne, sker på egen risiko. Vi godkender, støtter, repræsenterer eller garanterer ikke fuldstændigheden, sandheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af noget indhold eller kommunikation, der er postet via tjenesterne, eller støtter nogen meninger, der er udtrykt via tjenesterne. Du forstår, at du ved at bruge tjenesterne kan blive udsat for indhold, der kan være stødende, skadeligt, forkert eller på anden måde upassende, eller i nogle tilfælde posts, der er mærket forkert eller på anden måde er vildledende. Alt indhold er alene den persons ansvar, som har skabt det pågældende indhold. Vi må ikke overvåge eller kontrollere det indhold, der postes via tjenesterne, og vi kan ikke tage ansvar for sådant indhold.

Vi forbeholder os retten til at fjerne indhold, der overtræder brugeraftalen, herunder f.eks. krænkelser af ophavsret eller varemærker eller anden uretmæssig tilegnelse af intellektuel ejendom, imitation, ulovlig adfærd eller chikane. Oplysninger om specifikke politikker og processen for indberetning eller appel af overtrædelser kan findes i vores hjælpecenter (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation#specific-violations og https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Hvis du mener, at dit indhold er blevet kopieret på en måde, der krænker ophavsretten, bedes du indberette dette ved at bruge vores formular til indberetning af ophavsret (https://help.x.com/forms/dmca) eller kontakte vores udpegede Copyright Agent på adressen:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Indberetninger: https://help.x.com/forms/dmca
E-mail: [email protected]

Dine rettigheder og tildeling af rettigheder til indholdet

Du bevarer dine rettigheder til ethvert indhold, du indsender, poster eller viser på eller via tjenesterne. Det, der er dit, er dit – du ejer dit indhold (og integreret lyd, billeder og videoer betragtes som en del af indholdet).

Ved at indsende, poste eller vise indhold på eller via tjenesterne giver du os en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens (med ret til underlicens) til at bruge, kopiere, gengive, behandle, tilpasse, ændre, offentliggøre, overføre, vise og distribuere sådant indhold via alle medier eller distributionsmetoder, der er kendt i dag eller senere bliver udviklet (for klarhedens skyld omfatter disse rettigheder f.eks. kuratering, bearbejdning og oversættelse). Denne licens giver os tilladelse til at gøre dit indhold tilgængeligt for resten af verden og lade andre gøre det samme. Du accepterer, at denne licens omfatter vores ret til at levere, promovere og forbedre tjenesterne og til at gøre indhold, der sendes til eller gennem tjenesterne, tilgængeligt for andre virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner til syndikering, udsendelse, distribution, repostning, promovering eller offentliggørelse af sådant indhold på andre medier og tjenester, underlagt vores vilkår og betingelser for brug af sådant indhold. Sådan yderligere brug af os, eller andre virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, foretages uden kompensation til dig med hensyn til det indhold, du indsender, poster, overfører eller på anden måde gør tilgængeligt gennem tjenesterne, da din brug af tjenesterne hermed er accepteret som værende tilstrækkelig kompensation for indholdet og tildelingen af rettigheder heri.

Vi har et regelsæt, der er under udvikling, for, hvordan partnere i økosystemet kan interagere med dit indhold på tjenesterne. Disse regler er til for at muliggøre et åbent økosystem med dine rettigheder i tankerne. Du forstår, at vi kan ændre eller tilpasse dit indhold, efterhånden som det distribueres, syndikeres, udgives eller udsendes af os og vores partnere og/eller foretage ændringer i dit indhold for at tilpasse indholdet til forskellige medier.

Du erklærer og garanterer, at du har eller har opnået alle rettigheder, licenser, samtykker, tilladelser, beføjelser og/eller godkendelser, der er nødvendige for at give de heri tildelte rettigheder til alt indhold, som du indsender, poster eller viser på eller via tjenesterne. Du accepterer, at sådant indhold ikke vil indeholde materiale, der er underlagt ophavsret eller andre ejendomsrettigheder, medmindre du har den nødvendige tilladelse eller på anden måde er juridisk berettiget til at poste materialet og give os den ovenfor beskrevne licens.

 

4. Brug af tjenesterne

Gennemgå vores regler og politikker, som er en del af brugeraftalen og beskriver adfærd, der er forbudt på tjenesterne. Du må kun bruge tjenesterne i overensstemmelse med disse vilkår og alle gældende love, regler og bestemmelser. X træffer håndhævelsesforanstaltninger, når indhold eller brugeradfærd er i strid med vores regler og politikker eller i forhold til følsomme medier. Du kan gennemgå X's håndhævelsesmuligheder, og hvordan du kan appellere vores håndhævelsesafgørelse her.

Tjenesterne udvikler sig konstant. Som sådan kan tjenesterne ændres fra tid til anden efter vores skøn. Vi kan stoppe (permanent eller midlertidigt) med at levere tjenesterne eller funktioner i tjenesterne til dig eller til brugere generelt. Vi bevarer også retten til at oprette begrænsninger for brug og opbevaring efter eget skøn til enhver tid. Vi kan også fjerne eller nægte at distribuere indhold på tjenesterne, begrænse distribution eller synlighed af indhold på tjenesten, suspendere eller opsige brugere og kræve brugernavne tilbage uden ansvar over for dig.

Som modydelse for, at vi giver dig adgang til og brug af tjenesterne, accepterer du, at vi og vores tredjepartsudbydere og partnere kan placere reklamer på tjenesterne eller i forbindelse med visning af indhold eller oplysninger fra tjenesterne, uanset om det er udgivet af dig eller andre. Vi forbeholder os også retten til at tilgå, læse, opbevare og offentliggøre enhver information, som vi med rimelighed mener er nødvendig for (i) at opfylde enhver gældende lovgivning, regulering, juridiske processer eller statslige anmodninger, (ii) håndhæve vilkårene, herunder undersøgelse af potentielle krænkelser heraf, (iii) opdage, forhindre eller på anden måde behandle svindel, sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer, (iv) svare på supportanmodninger fra brugere eller (v) beskytte X, dets brugeres og offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Vi videregiver ikke personidentificerende oplysninger til tredjeparter undtagen i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Visse tjenester eller funktioner kan blive tilbudt på X, for hvilke yderligere vilkår og betingelser kan gælde i forbindelse med din brug af disse tjenester. Ved at bruge eller betale for en af disse yderligere tjenester, accepterer du eventuelle yderligere vilkår, der gælder for disse tjenester, og disse yderligere vilkår bliver en del af vores aftale med dig. Hvis nogen af de gældende yderligere vilkår er i konflikt med disse vilkår, vil de yderligere vilkår have forrang, mens du bruger de tjenester, som de gælder for.

Hvis du bruger betalte funktioner i tjenesterne, accepterer du de gældende vilkår for betalte tjenester (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Hvis du bruger udviklerfunktioner i tjenesterne, herunder men ikke begrænset til X til websteder (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X-kort (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), offentligt API (https://developer.x.com/docs), eller logger ind med X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), accepterer du vores udvikleraftale (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) og udviklerpolitik (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Hvis du ønsker at gengive, ændre, skabe afledte værker af, distribuere, sælge, overføre, offentligt vise, offentligt udføre, overføre eller på anden måde bruge tjenesterne eller indholdet på tjenesterne, skal du bruge de grænseflader og instruktioner, vi leverer, undtagen som tilladt gennem tjenesterne, disse vilkår eller de vilkår, der er angivet i https://developer.x.com/developer-terms. Ellers er alle sådanne handlinger strengt forbudt. Hvis du er sikkerhedsforsker, er du forpligtet til at overholde reglerne i vores sårbarhedsrapporteringsprogram (https://hackerone.com/x). Kravene angivet i det foregående afsnit gælder muligvis ikke for dem, der deltager i vores program for indberetning af sårbarheder.

Hvis du bruger tjenesternes annonceringsfunktioner, accepterer du vores overordnede tjenesteaftale (https://ads.x.com/terms).

Din konto

Du skal muligvis oprette en konto for at bruge tjenesterne. Du er ansvarlig for at beskytte din konto, så brug en stærk adgangskode og begræns dens brug til denne konto. Vi kan ikke og vil ikke være ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af din manglende overholdelse af ovenstående.

Du kan styre det meste af kommunikationen fra tjenesterne. Vi kan have brug for at give dig visse meddelelser, såsom servicemeddelelser og administrative meddelelser. Disse meddelelser betragtes som en del af tjenesterne og din konto, og du kan muligvis ikke fravælge at modtage dem. Hvis du har føjet dit telefonnummer til din konto, og du senere ændrer eller deaktiverer det, skal du opdatere dine kontooplysninger for at forhindre os i at kommunikere med nogen, der overtager dit gamle nummer.

Din licens til at bruge tjenesterne

Vi giver dig en personlig, verdensomspændende, royaltyfri, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv licens til at bruge den software, du får leveret som en del af tjenesterne. Denne licens har udelukkende til formål at gøre det muligt for dig at bruge og nyde godt af tjenesterne, som de leveres på X, på den måde, der er tilladt iht. disse vilkår.

Tjenesterne er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre love i både USA og andre lande. Intet i vilkårene giver dig ret til at bruge X-navnet eller nogen af X-varemærkerne, logoer, domænenavne, andre karakteristiske varemærketræk og andre ejendomsrettigheder. Alle rettigheder, ejendomsret og interesse i og til tjenesterne (undtagen indhold leveret af brugere) er og forbliver vores og vores licensgiveres eksklusive ejendom. Al feedback og alle kommentarer eller forslag, du måtte komme med vedrørende X eller tjenesterne, er helt frivilligt, og vi kan frit bruge sådan feedback, kommentarer eller forslag, som vi finder det passende og uden nogen forpligtelse over for dig.

Misbrug af tjenesterne

Du accepterer også ikke at misbruge tjenesterne, f.eks. ved at forstyrre dem eller tilgå dem ved hjælp af en anden metode end den grænseflade og de instruktioner, vi stiller til rådighed. Du accepterer, at du ikke vil omgå nogen tekniske begrænsninger i den software, der leveres til dig som en del af tjenesterne, eller foretage reverse engineering, dekompilere eller adskille softwaren, undtagen og kun i det omfang, at gældende lovgivning udtrykkeligt tillader det. Du må ikke gøre noget af følgende, når du har adgang til eller bruger tjenesterne: (i) tilgå, manipulere eller bruge ikke-offentlige områder af tjenesterne, vores computersystemer eller vores udbyderes tekniske leveringssystemer; (ii) undersøge, scanne eller teste sårbarheden af et system eller netværk eller bryde eller omgå sikkerheds- eller autentificeringsforanstaltninger; (iii) tilgå eller forsøge at tilgå eller søge i tjenesterne på en anden måde (automatiseret eller på anden måde) end gennem vores aktuelt tilgængelige, offentliggjorte grænseflader, som leveres af os (og kun iht. de gældende vilkår og betingelser), medmindre du specifikt har fået tilladelse til at gøre det i en separat aftale med os (BEMÆRK: Gennemsøgning eller dataskrab af tjenesterne i nogen form, til noget formål uden vores forudgående skriftlige samtykke er udtrykkeligt forbudt); (iv) forfalske enhver TCP/IP-pakkeoverskrift eller enhver del af overskriftinformationen i en e-mail eller en post, eller på nogen måde bruge tjenesterne til at sende ændrede, vildledende eller falske kildeidentificerende oplysninger; (v) deltage i en handling, der krænker vores politik for manipulation af platformen og spam eller alle andre regler og politikker; eller (vi) forstyrre eller afbryde (eller forsøge at gøre det) adgangen for enhver bruger, vært eller netværk, herunder, uden begrænsning, afsende virus, overbelaste, oversvømme, spamme, mailbombe tjenesterne eller scripte indhold på en sådan måde, at det forstyrrer eller skaber en unødig byrde for tjenesterne. Det er også en overtrædelse af disse vilkår at fremme eller hjælpe andre med at overtræde disse vilkår, herunder ved at distribuere produkter eller tjenester, der muliggør eller tilskynder til overtrædelse af disse vilkår.

Opsigelse af disse vilkår

Du kan til enhver tid opsige din juridiske aftale med os ved at deaktivere dine konti og ophøre med at bruge tjenesterne. Se https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account for instruktioner om, hvordan du deaktiverer din konto og privatlivspolitikken for at få flere oplysninger om, hvad der sker med dine oplysninger.

Vi kan til enhver tid suspendere eller opsige din konto eller ophøre med at levere alle eller dele af tjenesterne til dig, hvis vi med rimelighed mener: (i) at du har overtrådt disse vilkår eller vores regler og politikker; (ii) at du skaber risiko eller mulig juridisk eksponering for os; (iii) at din konto bør fjernes pga. ulovlig adfærd; (iv) at din konto bør fjernes pga. længere tids inaktivitet; eller (v) at vores levering af tjenesterne til dig ikke længere er kommercielt rentabel. Vi vil gøre en rimelig indsats for at give dig besked via den e-mailadresse, der er knyttet til din konto, eller næste gang du forsøger at få adgang til din konto, afhængigt af omstændighederne. I det omfang loven tillader det, kan vi også opsige din konto eller ophøre med at levere alle eller dele af tjenesterne til dig af enhver anden grund eller uden grund, når det passer os. I alle sådanne tilfælde ophører vilkårene, herunder, uden begrænsning, din licens til at bruge tjenesterne, bortset fra at følgende afsnit fortsat gælder: 2, 3, 5, 6 og misbrugsbestemmelserne i afsnit 4 ("Misbrug af tjenesterne"). Hvis du mener, at din konto er blevet lukket ved en fejl, kan du indsende en appel ved at følge trinene i vores hjælpecenter (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). For at undgå enhver tvivl gælder disse vilkår også efter deaktivering eller opsigelse af din konto.

 

5. Ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger

Tjenesterne er tilgængelige "SOM DE ER"

Din adgang til og brug af tjenesterne eller ethvert indhold er på egen risiko. Du forstår og accepterer, at tjenesterne leveres til dig "SOM DE ER" og "SOM DE ER TILGÆNGELIGE". "X-enhederne" henviser til X Corp, dets moderselskaber, tilknyttede selskaber, relaterede virksomheder, ledere, direktører, medarbejdere, agenter, repræsentanter, partnere og licensgivere. Uden at begrænse det foregående fraskriver X-ENHEDERNE sig, i det maksimale omfang det er tilladt iht. gældende lovgivning, ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. X-enhederne giver ingen garanti eller erklæring og fraskriver sig alt ansvar for: (i) fuldstændigheden, korrektheden, tilgængeligheden, rettidigheden, sikkerheden eller pålideligheden af tjenesterne eller noget indhold; (ii) enhver skade på dit computersystem, tab af data eller anden skade, der skyldes din adgang til eller brug af tjenesterne eller noget indhold; (iii) sletning af eller manglende lagring eller overførsel af indhold og anden kommunikation, der vedligeholdes af tjenesterne; og (iv) hvorvidt tjenesterne vil opfylde dine krav eller være tilgængelige på et uafbrudt, sikkert eller fejlfrit grundlag. Ingen rådgivning eller information, hverken mundtlig eller skriftlig, indhentet fra X-enhederne eller gennem tjenesterne, udgør nogen garanti eller erklæring, der ikke udtrykkeligt er angivet heri.

Ansvarsbegrænsning

I DET MAKSIMALE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER X-ENHEDERNE IKKE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER ELLER STRAFSKADER ELLER TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTÆGTER, UANSET OM DE OPSTÅR DIREKTE ELLER INDIREKTE, ELLER ETHVERT TAB AF DATA, BRUG, GOODWILL ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB, DER SKYLDES (i) DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE TJENESTERNE; (ii) ENHVER ADFÆRD ELLER INDHOLD FRA TREDJEPART PÅ TJENESTERNE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ENHVER KRÆNKENDE, STØDENDE ELLER ULOVLIG ADFÆRD FRA ANDRE BRUGERE ELLER TREDJEPARTER; (iii) ALT INDHOLD, DER ER OPNÅET FRA TJENESTERNE; ELLER (iv) UAUTORISERET ADGANG, BRUG ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER ELLER INDHOLD. X-ENHEDERNES SAMLEDE ANSVAR MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE ET STØRRE BELØB END ET HUNDREDE AMERIKANSKE DOLLARS (USD 100,00) ELLER DET BELØB, DU EVENTUELT HAR BETALT OS I DE SENESTE SEKS MÅNEDER FOR DE TJENESTER, DER GIVER ANLEDNING TIL KRAVET. BEGRÆNSNINGERNE I DETTE UNDERAFSNIT GÆLDER FOR ETHVERT TEORETISK ANSVAR, UANSET OM DET ER BASERET PÅ GARANTI, AFTALE, LOV, ERSTATNING (HERUNDER UAGTSOMHED) ELLER ANDET, OG UANSET OM X-ENHEDERNE ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE, OG SELV HVIS ET RETSMIDDEL, DER ER BESKREVET HERI, VISER SIG IKKE AT HAVE OPFYLDT SIT VÆSENTLIGE FORMÅL.

 

6. Generelt

Vi kan ændre disse vilkår fra tid til anden. Ændringerne vil ikke have tilbagevirkende kraft, og den nyeste version af vilkårene, som altid vil være tilgængelige på x.com/tos, vil regulere vores forhold til dig. Vi giver dig besked om væsentlige ændringer, f.eks. via en tjenestemeddelelse eller en e-mail til den e-mailadresse, der er knyttet til din konto. Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge tjenesterne, efter at disse revisioner træder i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. I det omfang loven tillader det, giver du også afkald på retten til at deltage som sagsøger eller gruppemedlem i et påstået gruppesøgsmål, kollektivt søgsmål eller repræsentativt søgsmål.

Lovene i staten Californien, med undtagelse af dens valg af lovbestemmelser, vil regulere disse vilkår og enhver tvist, der opstår mellem dig og os. Alle tvister relateret til disse vilkår eller tjenesterne vil udelukkende blive anlagt ved de føderale eller statslige domstole i San Francisco County, Californien, USA, og du giver samtykke til personlig jurisdiktion og giver afkald på enhver indsigelse vedrørende forum non conveniens. I det omfang loven tillader det, giver du også afkald på retten til at deltage som sagsøger eller gruppemedlem i ethvert påstået gruppesøgsmål, kollektivt søgsmål eller repræsentativt søgsmål. 

Hvis du er en føderal, statslig eller lokal myndighed i USA, der bruger tjenesterne i din officielle egenskab og juridisk ikke er i stand til at acceptere ovenstående bestemmelser om gældende lov, jurisdiktion eller værneting, så gælder disse bestemmelser ikke for dig. For sådanne amerikanske føderale myndigheder vil disse vilkår og enhver handling i forbindelse hermed være underlagt lovgivningen i USA (uden henvisning til lovkonflikter) og, i mangel af føderal lovgivning og i det omfang, det er tilladt i henhold til føderal lovgivning, lovgivningen i staten Californien (undtagen lovvalg).

X's brugeraftale er skrevet på engelsk, men er tilgængelig på flere sprog via oversættelser. X bestræber sig på at gøre oversættelserne så nøjagtige som muligt i forhold til den originale engelske version. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser eller afvigelser har den engelsksprogede version af X's brugeraftale forrang. Du anerkender, at engelsk skal være referencesproget til fortolkning og udfærdigelse af vilkårene i X's brugeraftale.

I tilfælde af, at en bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil den pågældende bestemmelse blive begrænset eller fjernet i det mindst mulige omfang, og de resterende bestemmelser i disse vilkår vil fortsat have fuld gyldighed og virkning. Hvis vi undlader at håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår, betragtes det ikke som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår, bedes du kontakte os.

Træder i kraft: 29. september 2023

Arkiv over tidligere vilkår

 
 
 

X's vilkår for anvendelse

Hvis du bor i EU, EFTA-stater eller Storbritannien

Disse vilkår for anvendelse ("vilkår") regulerer din adgang til og brug af vores tjenester, herunder vores forskellige websteder, sms, API'er, e-mail-meddelelser, applikationer, knapper, widgets, annoncer, handelstjenester og vores andre omfattede tjenester (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates), der knytter sig til disse vilkår (samlet benævnt "tjenesterne"), og enhver information, tekst, links, grafik, billeder, lyd, videoer eller andet materiale eller arrangementer af materialer, der uploades, downloades eller vises på tjenesterne (samlet benævnt "indhold"). Ved at bruge tjenesterne accepterer du at være bundet af disse vilkår.

Disse vilkår er en aftale mellem dig og Twitter International Unlimited Company (Co.-nummer 503351, momsnummer IE9803175Q), et irsk selskab, som leverer X og tjenesterne, med sit registrerede kontor på One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irland. Ordene "vi", "os" og "vores" betyder Twitter International Unlimited Company.

 

1. Hvem må bruge tjenesterne

Du må kun bruge tjenesterne, hvis du accepterer at indgå en bindende aftale med os og ikke er en person, der er udelukket fra at modtage tjenester iht. lovene i den gældende jurisdiktion. Under alle omstændigheder skal du være mindst 13 år for at bruge tjenesterne. Hvis du accepterer disse vilkår og bruger tjenesterne på vegne af en virksomhed, organisation, myndighed eller anden juridisk enhed, erklærer og garanterer du, at du er bemyndiget til at gøre det og har myndighed til at binde en sådan enhed til disse vilkår, i hvilket tilfælde ordene "du" og "din" i disse vilkår skal henvise til en sådan enhed.

 

2. Privatliv

Vores privatlivspolitik (https://www.x.com/privacy) beskriver, hvordan vi håndterer de oplysninger, du giver os, når du bruger tjenesterne. Du forstår, at du gennem din brug af tjenesterne giver samtykke til indsamling og brug (som angivet i privatlivspolitikken) af disse oplysninger, herunder overførsel af disse oplysninger til USA, Irland og/eller andre lande til opbevaring, behandling og brug af os og vores tilknyttede selskaber.

 

3. Indhold på tjenesterne

Du er ansvarlig for din brug af tjenesterne og for ethvert indhold, du leverer, herunder overholdelse af gældende love, regler og bestemmelser. Du bør kun bidrage med indhold, som du er tryg ved at dele med andre.

Enhver brug af eller tiltro til indhold eller materialer, der er postet via tjenesterne, eller som du har fået via tjenesterne, sker på egen risiko. Vi godkender, støtter, repræsenterer eller garanterer ikke fuldstændigheden, sandheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af noget indhold eller kommunikation, der er postet via tjenesterne, eller støtter nogen meninger, der er udtrykt via tjenesterne. Du forstår, at du ved at bruge tjenesterne kan blive udsat for indhold, der kan være stødende, skadeligt, forkert eller på anden måde upassende, eller i nogle tilfælde posts, der er mærket forkert eller på anden måde er vildledende. Alt indhold er alene den persons ansvar, som har skabt det pågældende indhold. Vi må ikke overvåge eller kontrollere det indhold, der postes via tjenesterne, og vi kan ikke tage ansvar for sådant indhold.

Vi forbeholder os retten til at fjerne indhold, der overtræder brugeraftalen, herunder f.eks. krænkelser af ophavsret eller varemærker eller anden uretmæssig tilegnelse af intellektuel ejendom, imitation, ulovlig adfærd eller chikane. Oplysninger om specifikke politikker og processen for indberetning eller appel af overtrædelser kan findes i vores hjælpecenter (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation og https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Hvis du mener, at dit indhold er blevet kopieret på en måde, der krænker ophavsretten, bedes du indberette dette ved at bruge vores formular til indberetning af ophavsret (https://help.x.com/forms/dmca) eller kontakte vores udpegede Copyright Agent på adressen:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Indberetninger: https://help.x.com/forms/dmca
E-mail: [email protected]

Dine rettigheder og tildeling af rettigheder til indholdet

Du bevarer dine rettigheder til ethvert indhold, du indsender, poster eller viser på eller via tjenesterne. Det, der er dit, er dit – du ejer dit indhold (og integreret lyd, billeder og videoer betragtes som en del af indholdet).

Ved at indsende, poste eller vise indhold på eller via tjenesterne giver du os en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens (med ret til underlicens) til at bruge, kopiere, gengive, behandle, tilpasse, ændre, offentliggøre, overføre, vise og distribuere sådant indhold via alle medier eller distributionsmetoder, der er kendt i dag eller senere bliver udviklet (for klarhedens skyld omfatter disse rettigheder f.eks. kuratering, bearbejdning og oversættelse). Denne licens giver os tilladelse til at gøre dit indhold tilgængeligt for resten af verden og lade andre gøre det samme. Men hvis du via vores funktioner har valgt at begrænse distributionen af dit indhold til et begrænset fællesskab, respekterer vi dette valg. Du accepterer også, at denne licens omfatter retten til at analysere tekst og andre oplysninger, du giver med henblik på at forbedre tjenesterne. Du accepterer, at denne licens omfatter vores ret til at levere, promovere og forbedre tjenesterne og til at gøre indhold, der sendes til eller gennem tjenesterne, tilgængeligt for andre virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner til syndikering, udsendelse, distribution, repostning, promovering eller offentliggørelse af sådant indhold på andre medier og tjenester, underlagt vores vilkår og betingelser for brug af sådant indhold. Sådan yderligere brug af os, eller andre virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, foretages uden kompensation til dig med hensyn til det indhold, du indsender, poster, overfører eller på anden måde gør tilgængeligt gennem tjenesterne, da din brug af tjenesterne hermed er accepteret som værende tilstrækkelig kompensation for indholdet og tildelingen af rettigheder heri.

Vi har et regelsæt, der er under udvikling, for, hvordan partnere i økosystemet kan interagere med dit indhold på tjenesterne. Disse regler er til for at muliggøre et åbent økosystem med dine rettigheder i tankerne. Du forstår, at vi kan ændre eller tilpasse dit indhold, efterhånden som det distribueres, syndikeres, udgives eller udsendes af os og vores partnere og/eller foretage ændringer i dit indhold for at tilpasse indholdet til forskellige medier.

Du erklærer og garanterer, at du har eller har opnået alle rettigheder, licenser, samtykker, tilladelser, beføjelser og/eller godkendelser, der er nødvendige for at give de heri tildelte rettigheder til alt indhold, som du indsender, poster eller viser på eller via tjenesterne. Du accepterer, at sådant indhold ikke vil indeholde materiale, der er underlagt ophavsret eller andre ejendomsrettigheder, medmindre du har den nødvendige tilladelse eller på anden måde er juridisk berettiget til at poste materialet og give os den ovenfor beskrevne licens.

 

4. Brug af tjenesterne

Gennemgå vores regler og politikker, som er en del af brugeraftalen og beskriver adfærd, der er forbudt på tjenesterne. Du må kun bruge tjenesterne i overensstemmelse med disse vilkår og alle gældende love, regler og bestemmelser. X træffer håndhævelsesforanstaltninger, når indhold eller brugeradfærd er i strid med vores regler og politikker eller i forhold til følsomme medier. Du kan gennemgå X's håndhævelsesmuligheder, og hvordan du kan appellere vores håndhævelsesafgørelse her.

Tjenesterne udvikler sig konstant. Som sådan kan tjenesterne ændres fra tid til anden efter vores skøn. Vi kan stoppe (permanent eller midlertidigt) med at levere tjenesterne eller funktioner i tjenesterne til dig eller til brugere generelt. Vi bevarer også retten til at oprette begrænsninger for brug og opbevaring efter eget skøn til enhver tid. Vi kan også fjerne eller nægte at distribuere indhold på tjenesterne, begrænse distribution eller synlighed af indhold på tjenesten, suspendere eller afbryde brugere og kræve brugernavne tilbage, hvis det er passende, herunder af følgende årsager: (i) beskyttelse af tjenesterne eller vores brugere; (ii) overholdelse af gældende love eller ordrer fra kompetente myndigheder; (iii) brud på disse vilkår eller vores regler og politikker eller tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder; (iv) hvis du eller dit indhold udsætter os, andre brugere eller en tredjepart for juridiske eller regulatoriske risici; og/eller (v) din langvarige inaktivitet. 

Som modydelse for, at vi giver dig adgang til og brug af tjenesterne, accepterer du, at vi og vores tredjepartsudbydere og partnere kan placere reklamer på tjenesterne eller i forbindelse med visning af indhold eller oplysninger fra tjenesterne, uanset om det er udgivet af dig eller andre. Vi forbeholder os også retten til at tilgå, læse, opbevare og offentliggøre enhver information, som vi med rimelighed mener er nødvendig for (i) at opfylde enhver gældende lovgivning, regulering, juridiske processer eller statslige anmodninger, (ii) håndhæve vilkårene, herunder undersøgelse af potentielle krænkelser heraf, (iii) opdage, forhindre eller på anden måde behandle svindel, sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer, (iv) svare på supportanmodninger fra brugere eller (v) beskytte X, dets brugeres og offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Vi videregiver ikke personidentificerende oplysninger til tredjeparter undtagen i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Visse tjenester eller funktioner kan blive tilbudt på X, for hvilke yderligere vilkår og betingelser kan gælde i forbindelse med din brug af disse tjenester. Disse yderligere vilkår er tilgængelige fra vores websteder og applikationer dedikeret til disse tjenester eller funktioner. Ved at bruge eller betale for en af disse yderligere tjenester, accepterer du eventuelle yderligere vilkår, der gælder for disse tjenester, og disse yderligere vilkår bliver derved også en del af vores aftale med dig. Hvis nogen af de gældende yderligere vilkår er i konflikt med disse vilkår, vil de yderligere vilkår have forrang, mens du bruger de tjenester, som de gælder for.

Hvis du bruger betalte funktioner i tjenesterne, accepterer du de gældende vilkår for betalte tjenester (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Hvis du bruger udviklerfunktioner i tjenesterne, herunder men ikke begrænset til X til websteder (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X-kort (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), offentligt API (https://developer.x.com/docs), eller logger ind med X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), accepterer du vores udvikleraftale (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) og udviklerpolitik (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Hvis du ønsker at gengive, ændre, skabe afledte værker af, distribuere, sælge, overføre, offentligt vise, offentligt udføre, overføre eller på anden måde bruge tjenesterne eller indholdet på tjenesterne, skal du bruge de grænseflader og instruktioner, vi leverer, undtagen som tilladt gennem tjenesterne, disse vilkår eller de vilkår, der er angivet i https://developer.x.com/developer-terms. Ellers er alle sådanne handlinger strengt forbudt. Hvis du er sikkerhedsforsker, er du forpligtet til at overholde reglerne i vores sårbarhedsrapporteringsprogram (https://hackerone.com/x). Kravene angivet i det foregående afsnit gælder muligvis ikke for dem, der deltager i vores program for indberetning af sårbarheder.

Hvis du bruger tjenesternes annonceringsfunktioner, accepterer du vores overordnede tjenesteaftale (https://ads.x.com/terms).

Din konto

Du skal muligvis oprette en konto for at bruge tjenesterne. Du er ansvarlig for at beskytte din konto, så brug en stærk adgangskode og begræns dens brug til denne konto. Vi kan ikke og vil ikke være ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af din manglende overholdelse af ovenstående.

Du kan styre det meste af kommunikationen fra tjenesterne. Vi kan have brug for at give dig visse meddelelser, såsom servicemeddelelser og administrative meddelelser. Disse meddelelser betragtes som en del af tjenesterne og din konto, og du kan muligvis ikke fravælge at modtage dem. Hvis du har føjet dit telefonnummer til din konto, og du senere ændrer eller deaktiverer det, skal du opdatere dine kontooplysninger for at forhindre os i at kommunikere med nogen, der overtager dit gamle nummer.

Din licens til at bruge tjenesterne

Vi giver dig en personlig, verdensomspændende, royaltyfri, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv licens til at bruge den software, du får leveret som en del af tjenesterne. Denne licens har udelukkende til formål at gøre det muligt for dig at bruge og nyde godt af tjenesterne, som de leveres på X, på den måde, der er tilladt iht. disse vilkår.

Tjenesterne er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre love i både USA og andre lande. Intet i vilkårene giver dig ret til at bruge X-navnet eller nogen af X-varemærkerne, logoer, domænenavne, andre karakteristiske varemærketræk og andre ejendomsrettigheder. Alle rettigheder, ejendomsret og interesse i og til tjenesterne (undtagen indhold leveret af brugere) er og forbliver vores og vores licensgiveres eksklusive ejendom. Al feedback og alle kommentarer eller forslag, du måtte komme med vedrørende X eller tjenesterne, er helt frivilligt, og vi kan frit bruge sådan feedback, kommentarer eller forslag, som vi finder det passende og uden nogen forpligtelse over for dig.

Misbrug af tjenesterne

Du accepterer også ikke at misbruge tjenesterne, f.eks. ved at forstyrre dem eller tilgå dem ved hjælp af en anden metode end den grænseflade og de instruktioner, vi stiller til rådighed. Du accepterer, at du ikke vil omgå nogen tekniske begrænsninger i den software, der leveres til dig som en del af tjenesterne, eller foretage reverse engineering, dekompilere eller adskille softwaren, undtagen og kun i det omfang, at gældende lovgivning udtrykkeligt tillader det. Du må ikke gøre noget af følgende, når du har adgang til eller bruger tjenesterne: (i) tilgå, manipulere eller bruge ikke-offentlige områder af tjenesterne, vores computersystemer eller vores udbyderes tekniske leveringssystemer; (ii) undersøge, scanne eller teste sårbarheden af et system eller netværk eller bryde eller omgå sikkerheds- eller autentificeringsforanstaltninger; (iii) tilgå eller forsøge at tilgå eller søge i tjenesterne på en anden måde (automatiseret eller på anden måde) end gennem vores aktuelt tilgængelige, offentliggjorte grænseflader, som leveres af os (og kun iht. de gældende vilkår og betingelser), medmindre du specifikt har fået tilladelse til at gøre det i en separat aftale med os (BEMÆRK: Gennemsøgning eller dataskrab af tjenesterne i nogen form, til noget formål uden vores forudgående skriftlige samtykke er udtrykkeligt forbudt); (iv) forfalske enhver TCP/IP-pakkeoverskrift eller enhver del af overskriftinformationen i en e-mail eller en post, eller på nogen måde bruge tjenesterne til at sende ændrede, vildledende eller falske kildeidentificerende oplysninger; (v) deltage i en handling, der krænker vores politik for manipulation af platformen og spam eller alle andre regler og politikker; eller (vi) forstyrre eller afbryde (eller forsøge at gøre det) adgangen for enhver bruger, vært eller netværk, herunder, uden begrænsning, afsende virus, overbelaste, oversvømme, spamme, mailbombe tjenesterne eller scripte indhold på en sådan måde, at det forstyrrer eller skaber en unødig byrde for tjenesterne. Det er også en overtrædelse af disse vilkår at fremme eller hjælpe andre med at overtræde disse vilkår, herunder ved at distribuere produkter eller tjenester, der muliggør eller tilskynder til overtrædelse af disse vilkår.

Opsigelse af disse vilkår

Du kan til enhver tid opsige din juridiske aftale med os ved at deaktivere dine konti og ophøre med at bruge tjenesterne. Se https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account for instruktioner om, hvordan du deaktiverer din konto og privatlivspolitikken, for at få flere oplysninger om, hvad der sker med dine oplysninger.

Vi kan til enhver tid suspendere eller opsige din konto eller ophøre med at levere alle eller dele af tjenesterne til dig, hvis vi med rimelighed mener: (i) at du har overtrådt disse vilkår eller vores regler og politikker; (ii) at du skaber risiko eller mulig juridisk eksponering for os; (iii) at din konto bør fjernes pga. ulovlig adfærd; (iv) at din konto bør fjernes pga. længere tids inaktivitet; eller (v) at vores levering af tjenesterne til dig ikke længere er kommercielt rentabel. Vi vil gøre en rimelig indsats for at give dig besked via den e-mailadresse, der er knyttet til din konto, eller næste gang du forsøger at få adgang til din konto, afhængigt af omstændighederne. I alle sådanne tilfælde ophører vilkårene, herunder, uden begrænsning, din licens til at bruge tjenesterne, bortset fra at følgende afsnit fortsat gælder: 2, 3, 5, 6 og misbrugsbestemmelserne i afsnit 4 ("Misbrug af tjenesterne"). Hvis du mener, at din konto er blevet lukket ved en fejl, kan du indsende en appel ved at følge trinene i vores hjælpecenter (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). For at undgå enhver tvivl gælder disse vilkår også efter deaktivering eller opsigelse af din konto.

 

5. Ansvarsbegrænsning

Ved at bruge tjenesterne accepterer du, at ansvaret for X Corp., dets moderselskaber, tilknyttede selskaber, relaterede virksomheder, ledere, direktører, medarbejdere, agenter, repræsentanter, partnere og licensgivere er begrænset til det maksimale omfang, det er tilladt i dit bopælsland.

 

6. Generelt

Vi kan ændre disse vilkår fra tid til anden. Ændringerne vil ikke have tilbagevirkende kraft, og den nyeste version af vilkårene, som altid vil være tilgængelige på x.com/tos, vil regulere vores forhold til dig. Bortset fra ændringer, der vedrører nye funktioner eller foretages af juridiske årsager, giver vi dig besked 30 dage i forvejen om ændringer af disse vilkår, der påvirker rettigheder eller forpligtelser for en af parterne i disse vilkår, f.eks. via en servicemeddelelse eller en e-mail til den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto. Ved fortsat at tilgå eller bruge tjenesterne, efter at disse ændringer er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de ændrede vilkår.

I det omfang loven tillader det, giver du også afkald på retten til at deltage som sagsøger eller gruppemedlem i ethvert påstået gruppesøgsmål, kollektivt søgsmål eller repræsentativt søgsmål.

X's brugeraftale er skrevet på engelsk, men er tilgængelig på flere sprog via oversættelser. X bestræber sig på at gøre oversættelserne så nøjagtige som muligt i forhold til den originale engelske version. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser eller afvigelser har den engelsksprogede version af X's brugeraftale forrang. Du anerkender, at engelsk skal være referencesproget til fortolkning og udfærdigelse af vilkårene i X's brugeraftale.

I tilfælde af, at en bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil den pågældende bestemmelse blive begrænset eller fjernet i det mindst mulige omfang, og de resterende bestemmelser i disse vilkår vil fortsat have fuld gyldighed og virkning. Hvis vi undlader at håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår, betragtes det ikke som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår, bedes du kontakte os.

Træder i kraft: 29. september 2023

Arkiv over tidligere vilkår