Skip to main content

Условия за ползване

В сила от: 29 септември 2023 г.

Резюме на нашите Условия

Тези Условия за ползване („Условия“) са част от Споразумението с потребителя – правно обвързващ договор, който урежда използването от страна на X. Трябва да прочетете тези Общи условия („Условия“) изцяло, но ето няколко ключови неща, които трябва да не забравяте:

  • Ще виждате реклами на платформата: В замяна за достъпа до Услугите X и нашите доставчици и партньори трети страни могат да Ви показват реклами.

  • Когато публикувате Съдържание и по друг начин използвате Услугите, трябва да спазвате настоящото Споразумение с потребителя и приложимото законодателство: Вие носите отговорност за използването на Услугите и Вашето Съдържание. Трябва да спазвате настоящото Споразумение с потребителя, включените в него правила и всички приложими закони.

  • Трябва да спазвате приемливите условия за използване на Услугите: Нямате право да осъществявате достъп до Услугите по никакъв начин, освен чрез наличните в момента публикувани интерфейси, които предоставяме. Например това означава, че не можете да изчерпвате Услугите, да се опитвате да заобикаляте всякакви технически ограничения, които налагаме, или по друг начин да се опитвате да нарушите работата на Услугите. 

  • Имаме права за прилагане с широк обхват: X си запазва правото да предприеме принудителни действия срещу Вас, ако нарушите настоящите условия, като например премахване на Вашето Съдържание, ограничаване на видимостта, прекратяване на достъпа Ви до X или предприемане на правни действия. Можем също така да спрем или прекратим Вашия профил по други причини, като например продължително бездействие, риск от правни последствия или търговска нежизнеспособност. 

  • В настоящите Условия има лицензи за интелектуална собственост: Вие запазвате собствеността и правата върху всяко свое Съдържание, което публикувате или споделяте, и ни предоставяте широкообхватен, безплатен лиценз, за ​​да направим Вашето Съдържание достъпно за останалата част от света и да позволим на другите да правят същото. Обратно, ние Ви предоставяме лиценз за използване на софтуера, който предоставяме като част от Услугите, като мобилното приложение X, единствено с цел да Ви позволи да използвате и да се насладите на предимствата на Услугите. 

  • Използването на Услугите е на Ваш собствен риск: Ние предоставяме Услугите на принципа „КАКТО СА“ и „КАКТО СА НАЛИЧНИ“ и отхвърляме всякакви гаранции, отговорности и задължения към Вас или други лица до степента, разрешена от закона. Може да бъдете изложени на обидно или вредно съдържание, публикувано от други потребители. Услугите може да се променят от време на време и ние можем да ограничим или прекратим наличността на Услугите или определени функции за Вас или други потребители по всяко време. 

  • Имате средства и механизми за правна защита, но нашата отговорност е ограничена: Имате право да прекратите настоящото споразумение по всяко време, като деактивирате профила си и прекратите използването на Услугите. Обърнете внимание, че ние няма да носим отговорност за определени видове щети, както е описано в споразумението, и при всички случаи нашата обща отговорност няма да надвишава 100 USD или сумата, която сте ни платили, ако има такава, през последните шест месеца за Услугите, пораждащи претенцията. Освен това, ако смятате, че Вашето Съдържание е копирано по начин, който представлява нарушение на авторските права, процесът на докладване е описан подробно в настоящите Условия. 

Моля, имайте предвид също, че настоящите Условия включват нашата Политика за поверителност (https://x.com/privacy), както и други условия, приложими за употребата от Ваша страна на Услугите и Вашето Съдържание. И накрая, настоящите условия може да варират в зависимост от това къде живеете, но във всеки случай трябва да сте навършили 13 години, за да използвате X.

Ако живеете извън Европейския съюз, държавите от ЕАСТ или Обединеното кралство, включително ако живеете в Съединените щати, Споразумението с потребители на X включва настоящите Условия за ползване, нашата Политика за поверителностнашите Правила и политики и всички включени политики.

Ако живеете в Европейския съюз, държавите от ЕАСТ или Обединеното кралство, Споразумението с потребители на X включва настоящите Условия за ползване, нашата Политика за поверителностнашите Правила и политики и всички включени политики.

 

Условия за ползване на X

Ако живеете извън Европейския съюз, държавите от ЕАСТ или Обединеното кралство, включително ако живеете в Съединените щати

Настоящите Условия за ползване („Условия“) уреждат достъпа и използването на нашите услуги, включително нашите различни уебсайтове, SMS, API, имейл известия, приложения, бутони, уиджети, реклами, търговски услуги, и другите услуги, които покриваме, (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates), които се свързват с настоящите Условия (наричани събирателно „Услугите“) и всякаква информация, текст, връзки, графики, снимки, аудио, видеоклипове или други материали или подредби на материали, качени, изтеглени или появяващи се в Услугите (наричани събирателно „Съдържание“). С използването на Услугите Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия.

Настоящите Условия са споразумение между Вас и X Corp., което предоставя X и Услугите, 1355 Market Street, Suite 900, Сан Франциско, Калифорния 94103 САЩ. Думите „ние“, „нас“ и „наш“ означават X Corp.

 

1. Кой може да използва Услугите

Можете да използвате Услугите само ако се съгласите да сключите обвързващ договор с нас и не сте лице, на което е забранено да получава услуги съгласно законите на приложимата юрисдикция. Във всеки случай трябва да сте на поне 13 години, за да използвате Услугите. Ако приемете настоящите Условия и използвате Услугите от името на компания, организация, правителство или друго юридическо лице, Вие декларирате и гарантирате, че сте упълномощени да направите това и имате правомощието да обвържете такова юридическо лице с настоящите Условия, в който случай думите „Вие“ и „Вашият“, както се използват в настоящите Условия, се отнасят за това юридическо лице.

 

2. Поверителност

Нашата Политика за поверителност (https://www.x.com/privacy) описва как обработваме информацията, която ни предоставяте, когато използвате Услугите. Вие разбирате, че чрез използването на Услугите Вие се съгласявате със събирането и използването (както е посочено в Политиката за поверителност) на тази информация, включително прехвърлянето на тази информация в Съединените щати, Ирландия и/или други държави за съхранение, обработка и използване от нас и нашите афилиейт партньори.

 

3. Съдържание в Услугите

Вие носите отговорност за използването на Услугите и за всяко Съдържание, което предоставяте, включително спазването на приложимите закони, правила и разпоредби. Трябва да предоставяте само Съдържание, което Ви е удобно да споделяте с други.

Всяко използване или разчитане на каквото и да е Съдържание или материали, публикувани чрез Услугите или получени от Вас чрез Услугите, е на Ваш собствен риск. Ние не одобряваме, подкрепяме, представляваме или гарантираме пълнотата, истинността, точността или надеждността на каквото и да е Съдържание или комуникации, публикувани чрез Услугите, или одобряваме мнения, изразени чрез Услугите. Вие разбирате, че като използвате Услугите, може да бъдете изложени на Съдържание, което може да е обидно, вредно, неточно или по друг начин неподходящо, или в някои случаи публикации, на които са били сложени погрешни етикети, или са по друг начин подвеждащи. Цялото Съдържание е отговорност единствено на лицето, което е създало това Съдържание. Не можем да наблюдаваме или контролираме Съдържанието, публикувано чрез Услугите, и не можем да поемем отговорност за такова Съдържание.

Ние си запазваме правото да премахваме Съдържание, което нарушава Споразумението с потребителя, включително например нарушения на авторски права или търговска марка или друго незаконно присвояване на интелектуална собственост, имитиране, незаконно поведение или тормоз. Информация относно конкретни правила и процеса за докладване или обжалване на нарушения можете да намерите в нашия Център за помощ (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation#specific-violations и https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Ако смятате, че Вашето Съдържание е копирано по начин, който представлява нарушение на авторски права, моля, съобщете за това, като посетите нашия формуляр за докладване на авторски права (https://help.x.com/forms/dmca) или като се свържете с нашия определен агент по авторски права на:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Доклади: https://help.x.com/forms/dmca
Имейл: [email protected]

Вашите права и предоставянето на права върху Съдържанието

Вие запазвате правата си върху всяко Съдържание, което изпращате, публикувате или показвате във или чрез Услугите. Това, което е Ваше, си е Ваше – Вие притежавате Вашето Съдържание (и Вашите включени аудио, снимки и видеоклипове се считат за част от Съдържанието).

Чрез изпращане, публикуване или показване на Съдържание на или чрез Услугите, Вие ни предоставяте световен, неизключителен, безплатен лиценз (с правото на преотстъпване) за използване, копиране, възпроизвеждане, обработка, адаптиране, модифициране, публикуване, предаване, показване и разпространение на такова Съдържание във всяка и всички медии или методи за разпространение, известни сега или разработени по-късно (за яснота, тези права включват например организиране, трансформиране и превод). Този лиценз ни упълномощава да направим Вашето Съдържание достъпно за останалата част от света и да позволим на други да направят същото. Вие се съгласявате, че този лиценз включва правото за нас да предоставяме, популяризираме и подобряваме Услугите и да правим Съдържание, изпратено до или чрез Услугите, достъпно за други компании, организации или физически лица за обединяване, предаване на живо, разпространение, повторно публикуване, промоция или публикуване на такова Съдържание в други медии и услуги, предмет на нашите правила и условия за такова използване на Съдържанието. Такива допълнителни употреби от нас или от други компании, организации или лица се извършват без изплащане на компенсация на Вас по отношение на Съдържанието, което изпращате, публикувате, предавате или по друг начин правите достъпно чрез Услугите, тъй като използването на Услугите от Вас се счита с настоящото за достатъчно възнаграждение за Съдържанието и предоставянето на права в настоящото.

Имаме развиващ се набор от правила за това как партньорите от екосистемата могат да взаимодействат с Вашето Съдържание в Услугите. Тези правила съществуват, за да се даде възможност за отворена екосистема с оглед на Вашите права. Вие разбирате, че можем да модифицираме или адаптираме Вашето Съдържание, докато то се разпространява, обединява, публикува или предава на живо от нас и нашите партньори и/или да правим промени във Вашето Съдържание, за да адаптираме Съдържанието към различни медии.

Вие заявявате и гарантирате, че имате или сте получили всички права, лицензи, съгласия, разрешения, правомощия и/или пълномощия, необходими за предоставяне на правата, изложени тук, за всяко Съдържание, което изпращате, публикувате или показвате във или чрез Услугите. Вие се съгласявате, че такова Съдържание няма да съдържа материал, който е обект на авторско право или други права на собственост, освен ако нямате необходимото разрешение или по друг начин законно имате право да публикувате материала и да ни предоставите описания по-горе лиценз.

 

4. Използване на Услугите

Моля, прегледайте нашите Правила и политики, които са част от Споразумението с потребителя и очертават поведение, което е забранено в Услугите. Можете да използвате Услугите само в съответствие с настоящите Условия и всички приложими закони, правила и разпоредби. X предприема принудителни действия, когато Съдържанието или поведението на даден потребител е в нарушение на нашите Правила и политики или във връзка с материали с деликатен характер. Можете да прегледате опциите за прилагане на X и как можете да обжалвате нашето решение за прилагане тук.

Услугите се развиват непрекъснато. Поради това Услугите могат да се променят периодично по наша преценка. Можем да спрем (постоянно или временно) предоставянето на Услугите или функциите в рамките на Услугите за Вас или за потребителите като цяло. Също така си запазваме правото да създаваме ограничения върху използването и съхранението по наша собствена преценка по всяко време. Можем също така да премахнем или да откажем да разпространяваме каквото и да е Съдържание в Услугите, да ограничим разпространението или видимостта на всяко Съдържание в услугата, да спрем или прекратим потребители и да си възстановим потребителски имена, без да носим отговорност пред Вас.

В замяна на това, че Ви предоставяме достъп до и използването на Услугите, Вие се съгласявате, че ние и нашите доставчици и партньори трети страни можем да показваме реклами в Услугите или във връзка с показването на Съдържание или информация от Услугите, независимо дали са предоставени от Вас, или други. Също така си запазваме правото на достъп, четене, запазване и разкриване на всякаква информация, която разумно смятаме, че е необходима, за да (i) изпълним всеки приложим закон, регламент, правен процес или правителствено искане, (ii) приложим Условията, включително разследване на потенциални нарушения на това, (iii) открием, предотвратим или по друг начин адресираме измами, проблеми със сигурността или технически проблеми, (iv) отговорим на заявки на потребители за поддръжка или (v) защитим правата, собствеността или безопасността на X, неговите потребители и обществеността. Ние не разкриваме лична информация на трети страни, освен ако това не е в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Определени услуги или функции може да се предлагат в X, за които може да се прилагат допълнителни правила и условия във връзка с използването на тези услуги от Ваша страна. Като използвате или плащате за някоя от тези допълнителни услуги, Вие се съгласявате с всички допълнителни условия, приложими към тези услуги, и тези допълнителни условия стават част от нашето споразумение с Вас. Ако някое от приложимите допълнителни условия противоречи на настоящите Условия, допълнителните условия ще имат предимство, докато използвате тези услуги, за които те се прилагат.

Ако използвате платени функции на Услугите, Вие се съгласявате с приложимите Условия за платени услуги (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Ако използвате функции за програмисти на Услугите, включително, но не само X за уебсайтове (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X Карти (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), Публичен API (https://developer.x.com/docs), или Вход с X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), Вие се съгласявате с нашето Споразумение с програмисти (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) и Политика за програмисти (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Ако искате да възпроизвеждате, модифицирате, създавате производни произведения, разпространявате, продавате, прехвърляте, показвате публично, изпълнявате публично, предавате или използвате по друг начин Услугите или Съдържанието на Услугите, трябва да използвате интерфейсите и инструкциите, които предоставяме, освен когато е позволено чрез Услугите, настоящите Условия или условията, предоставени на https://developer.x.com/developer-terms. В противен случай всички подобни действия са строго забранени. Ако сте изследовател по сигурността, от Вас се изисква да спазвате правилата на нашата Програма за докладване на уязвимости (https://hackerone.com/x). Изискванията, посочени в предходния параграф, може да не се прилагат за тези, които участват в нашата Програма за докладване на уязвимости.

Ако използвате рекламни функции на Услугите, трябва да приемете нашето Основно споразумение за услуги (https://ads.x.com/terms).

Вашият Профил

Може да се наложи да създадете профил, за да използвате Услугите. Вие носите отговорност за защитата на Вашия профил, така че използвайте сигурна парола и ограничете употребата ѝ само до този профил. Ние не можем и няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от неспазването от Ваша страна на гореизложеното.

Можете да контролирате повечето комуникации от Услугите. Може да се наложи да Ви предоставим определени комуникации, като например съобщения за обслужване и административни съобщения. Тези съобщения се считат за част от Услугите и Вашия профил и е възможно да не можете да се откажете от получаването им. Ако сте добавили телефонния си номер към профила си и по-късно промените или деактивирате този телефонен номер, трябва да актуализирате информацията за профила си, за да предотвратите комуникацията ни с всеки, който се сдобие със стария Ви номер.

Вашият лиценз за използване на Услугите

Ние Ви даваме личен, глобален, безплатен, непрехвърляем и неизключителен лиценз за използване на софтуера, който Ви е предоставен като част от Услугите. Този лиценз има за цел единствено да Ви позволи да използвате и да се наслаждавате на предимствата на Услугите, както са предоставени на X, по начина, разрешен от настоящите Условия.

Услугите са защитени от законите за авторското право, търговските марки и други закони както на Съединените щати, така и на други държави. Нищо в Условията не Ви дава право да използвате името X или която и да е от търговските марки, лога, имена на домейни на X, други отличителни характеристики на марката и други права на собственост. Всички права, право на собственост и интерес към Услугите (с изключение на Съдържанието, предоставено от потребителите) са и ще останат изключителна собственост на нас и нашите лицензодатели. Всякакви отзиви, коментари или предложения, които можете да предоставите относно X или Услугите, са изцяло доброволни и ние ще имаме право да използваме такива отзиви, коментари или предложения, както сметнем за добре, и без никакви задължения към Вас.

Злоупотреба с Услугите

Вие също така се съгласявате да не злоупотребявате с Услугите, като например се намесвате в тях или осъществявате достъп до тях чрез метод, различен от интерфейса и инструкциите, които предоставяме. Вие се съгласявате, че няма да заобикаляте каквито и да било технически ограничения в софтуера, който Ви е предоставен като част от Услугите, нито да прилагате обратно инженерство, да декомпилирате или разглобявате софтуера, освен и само до степента, до която приложимото законодателство изрично позволява. Нямате право да правите нито едно от следните неща, докато осъществявате достъп до или използвате Услугите: (i) да осъществявате достъп до, подправяте или използвате непублични области на Услугите, нашите компютърни системи или техническите системи за доставка на нашите доставчици; (ii) да проучвате, сканирате или тествате уязвимостта на която и да е система или мрежа или да нарушавате или заобикаляте мерки за сигурност или удостоверяване; (iii) да осъществявате достъп или търсите или се опитвате да осъществите достъп или се опитвате да търсите в Услугите по какъвто и да е начин (автоматизиран или друг), различен от нашите налични в момента, публикувани интерфейси, които се предоставят от нас (и само в съответствие с приложимите правила и условия), освен ако Вие нямате изрично разрешение да направите това в отделно споразумение с нас (ЗАБЕЛЕЖКА: обхождането или извличането на Услугите под каквато и да е форма, за всякакви цели без нашето предварително писмено съгласие, е изрично забранено); (iv) да фалшифицирате заглавка на TCP/IP пакет или която и да е част от информацията в заглавката в който и да е имейл или публикация или по какъвто и да е начин да използвате Услугите за изпращане на променена, измамна или невярна информация за идентифициране на източника; (v) да участвате в каквото и да било поведение, което нарушава нашата Политика за манипулиране на платформата и спам или които и да е други Правила и политики; или (vi) да пречите или прекъсвате (или се опитвате да направите това) достъпа на който и да е потребител, хост или мрежа, включително, без ограничение, изпращане на вирус, претоварване, натрупване, спам, бомбардиране по пощата на Услугите, или чрез скриптиране на създаването на Съдържание по такъв начин, че да пречи или да създава прекомерна тежест върху Услугите. Нарушение на настоящите Условия е също така улесняването или подпомагането на други хора при нарушаване на Условията, включително чрез разпространение на продукти или услуги, които позволяват или насърчават нарушаването на настоящите Условия.

Прекратяване на настоящите Условия

Можете да прекратите правното си споразумение с нас по всяко време, като деактивирате профилите си и прекратите използването на Услугите. Вижте https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account за инструкции как да деактивирате профила си и Политиката за поверителност за повече информация относно това какво се случва с Вашата информация.

Можем да спрем или прекратим Вашия профил или да спрем да Ви предоставяме всички или част от Услугите по всяко време, ако основателно смятаме: (i) че сте нарушили настоящите Условия или нашите Правилата и политиките; (ii) че създавате риск или възможно правно последствие за нас; (iii) че Вашият профил трябва да бъде премахнат поради незаконно поведение; (iv) че Вашият профил трябва да бъде премахнат поради продължителна неактивност; или (v) че нашето предоставяне на Услугите за Вас вече не е оправдано от търговска гледна точка. Ще положим разумни усилия, за да Ви уведомим чрез имейл адреса, свързан с Вашия профил, или следващия път, когато се опитате да получите достъп до профила си, в зависимост от обстоятелствата. До степента, разрешена от закона, ние можем също така да прекратим Вашия профил или да спрем да Ви предоставяме всички или част от Услугите по всякаква причина или без причина по наше усмотрение. Във всички подобни случаи Условията се прекратяват, включително, но не само, Вашия лиценз за използване на Услугите, с изключение на това, че следните раздели продължават да се прилагат: 2, 3, 5, 6, както и разпоредбите за злоупотреба в Раздел 4 („Злоупотреба с Услугите“). Ако смятате, че профилът Ви е прекратен по погрешка, можете да подадете жалба, като следвате стъпките в нашия Център за помощ (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). За избягване на съмнение настоящите Условия остават в сила и след деактивирането или прекратяването на Вашия профил.

 

5. Отказ от отговорност и ограничения на отговорността

Услугите са налични „КАКТО СА“

Вашият достъп до и използване на Услугите или каквото и да е Съдържание е на Ваш собствен риск. Вие разбирате и се съгласявате, че Услугите Ви се предоставят на база „КАКТО СА“ и „КАКТО СА НАЛИЧНИ“. „Дружествата на X“ се отнася за X Corp., неговите дружества майки, афилиейт партньори, свързани компании, служители, директори, работници, агенти, представители, партньори и лицензодатели. Без да ограничава гореизложеното, до максималната степен, позволена от приложимото законодателство, ДРУЖЕСТВАТА НА X ОТХВЪРЛЯТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ. Дружествата на X не дават никакви гаранции или декларации и отказват всякаква отговорност и задължения за: (i) пълнотата, точността, наличността, навременността, сигурността или надеждността на Услугите или всяко Съдържание; (ii) всяка вреда на Вашата компютърна система, загуба на данни или друга вреда, произтичаща от Вашия достъп до или използване на Услугите или каквото и да е Съдържание; (iii) изтриването на или невъзможността за съхраняване или предаване на всяко Съдържание и други комуникации, поддържани от Услугите; и (iv) това дали Услугите ще отговарят на Вашите изисквания или ще бъдат достъпни без прекъсване, сигурно и без грешки. Никакви съвети или информация, независимо устни или писмени, получени от Дружествата на X или чрез Услугите, няма да създават никакви гаранции или декларации, които не са изрично направени тук.

Ограничаване на отговорността

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДРУЖЕСТВАТА НА X НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ ИЛИ ПРИХОДИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ВЪЗНИКНАЛИ ПРЯКО, ИЛИ НЕПРЯКО, ИЛИ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНЕ, РЕПУТАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ, В РЕЗУЛТАТ ОТ (i) ВАШИЯ ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ; (ii) ПОВЕДЕНИЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТА СТРАНА НА УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КЛЕВЕТА, ОБИДНО ИЛИ НЕЗАКОННО ПОВЕДЕНИЕ НА ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ; (iii) СЪДЪРЖАНИЕ, ПОЛУЧЕНО ОТ УСЛУГИТЕ; ИЛИ (iv) НЕУПЪЛНОМОЩЕН ДОСТЪП, ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ВАШИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВАТА НА X НЯМА ДА НАДХВЪРЛЯ СТО ЩАТСКИ ДОЛАРА (100,00 $) ИЛИ СУМАТА, КОЯТО СТЕ НИ ПЛАТИЛИ, АКО ИМА ТАКАВА, ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА ЗА УСЛУГИТЕ, ПОВДИГАЩИ ПРЕТЕНЦИЯТА. ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ТОЗИ ПОДРАЗДЕЛ СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ВСЯКА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, СТАТУТ, ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ИЛИ ДРУГО И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ДРУЖЕСТВАТА НА X СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ИЛИ НЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ, И ДОРИ АКО ДАДЕНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА, ПОСОЧЕНО ТУК, СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ НЕ Е ИЗПЪЛНИЛО ГЛАВНАТА СИ ЦЕЛ.

 

6. Общи положения

Можем да преразглеждаме настоящите Условия периодично. Промените няма да имат обратно действие и най-актуалната версия на Условията, която винаги ще бъде достъпна на x.com/tos, ще управлява отношенията ни с Вас. Ще се опитаме да Ви уведомяваме за съществени ревизии, например чрез известие за услуга или имейл до адреса, свързан с Вашия профил. Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате Услугите, след като тези промени влязат в сила, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените Условия. До степента, позволена от закона, Вие също така се отказвате от правото да участвате като ищец или член на група в предполагаем групов иск, колективен иск или производство по представителен иск.

Законите на щата Калифорния, с изключение на разпоредбите за избор на право, ще управляват настоящите Условия и всеки спор, който възниква между Вас и нас. Всички спорове, свързани с настоящите Условия или Услугите, ще се разглеждат единствено във федералните или щатските съдилища, разположени в окръг Сан Франциско, Калифорния, Съединените щати, и Вие се съгласявате с личната юрисдикция и се отказвате от всякакви възражения относно неудобен форум. До степента, позволена от закона, Вие също така се отказвате от правото да участвате като ищец или член на група в предполагаем групов иск, колективен иск или производство по представителен иск. 

Ако сте федерална, щатска или местна правителствена организация в Съединените щати, използваща Услугите в официалното си качество, и законово не можете да приемете клаузите за контролиращ закон, юрисдикция или място на действие по-горе, тогава тези клаузи не се отнасят за Вас. За такива организации на федералното правителство на САЩ, настоящите Условия и всяко действие, свързано с тях, ще се уреждат от законите на Съединените американски щати (без позоваване на конфликт на закони) и, при липса на федерален закон и до степента, разрешена от федералния закон, законите на щата Калифорния (с изключение на избор на право).

Споразумението с потребителя на X е написано на английски език, но е достъпно на множество езици чрез преводи. X се стреми да направи преводите възможно най-точни спрямо оригиналната английска версия. Въпреки това, в случай на грешки или несъответствия, версията на английски език на Споразумението с потребителя на X ще има предимство. Вие потвърждавате, че английският език ще бъде референтният език за тълкуване и разбиране на условията за Споразумението с потребителя на X.

В случай че някоя разпоредба от настоящите Условия се счита за невалидна или неприложима, тогава тази разпоредба ще бъде ограничена или премахната до минималната необходима степен, а останалите разпоредби на настоящите Условия ще останат в пълна сила и действие. Нашият неуспех да наложим което и да е право или разпоредба на настоящите Условия няма да се счита за отказ от такова право или разпоредба.

Ако имате въпроси относно настоящите Условия, моля, свържете се с нас.

В сила от: 29 септември 2023 г.

Архив на предишни Условия

 
 
 

Условия за ползване на X

Ако живеете в Европейския съюз, държавите от ЕАСТ или Обединеното кралство

Настоящите Условия за ползване („Условия“) уреждат достъпа и използването на услугите, включително нашите различни уебсайтове, SMS, API, имейл известия, приложения, бутони, уиджети, реклами, търговски услуги и нашите други услуги, които покриваме (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates), които се свързват с настоящите Условия (наричани събирателно „Услугите“) и всякаква информация, текст, връзки, графики, снимки, аудио, видеоклипове или други материали или подредби на материали, качени, изтеглени или появяващи се в Услугите (наричани събирателно „Съдържание“). С използването на Услугите Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия.

Настоящите Условия са споразумение между Вас и Twitter International Unlimited Company (Co. номер 503351, ДДС номер IE9803175Q), ирландска компания, която предоставя X и Услугите, със седалище на One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ирландия. Думите „ние“, „нас“ и „наш“ означават Twitter International Unlimited Company.

 

1. Кой може да използва Услугите

Можете да използвате Услугите само ако се съгласите да сключите обвързващ договор с нас и не сте лице, на което е забранено да получава услуги съгласно законите на приложимата юрисдикция. Във всеки случай трябва да сте на поне 13 години, за да използвате Услугите. Ако приемете настоящите Условия и използвате Услугите от името на компания, организация, правителство или друго юридическо лице, Вие декларирате и гарантирате, че сте упълномощени да направите това и имате правомощието да обвържете такова юридическо лице с настоящите Условия, в който случай думите „Вие“ и „Вашият“, както се използват в настоящите Условия, се отнасят за това юридическо лице.

 

2. Поверителност

Нашата Политика за поверителност (https://www.x.com/privacy) описва как обработваме информацията, която ни предоставяте, когато използвате Услугите. Вие разбирате, че чрез използването на Услугите Вие се съгласявате със събирането и използването (както е посочено в Политиката за поверителност) на тази информация, включително прехвърлянето на тази информация в Съединените щати, Ирландия и/или други държави за съхранение, обработка и използване от нас и нашите афилиейт партньори.

 

3. Съдържание в Услугите

Вие носите отговорност за използването на Услугите и за всяко Съдържание, което предоставяте, включително спазването на приложимите закони, правила и разпоредби. Трябва да предоставяте само Съдържание, което Ви е удобно да споделяте с други.

Всяко използване или разчитане на каквото и да е Съдържание или материали, публикувани чрез Услугите или получени от Вас чрез Услугите, е на Ваш собствен риск. Ние не одобряваме, подкрепяме, представляваме или гарантираме пълнотата, истинността, точността или надеждността на каквото и да е Съдържание или комуникации, публикувани чрез Услугите, или одобряваме мнения, изразени чрез Услугите. Вие разбирате, че като използвате Услугите, може да бъдете изложени на Съдържание, което може да е обидно, вредно, неточно или по друг начин неподходящо, или в някои случаи публикации, на които са били сложени погрешни етикети, или са по друг начин подвеждащи. Цялото Съдържание е отговорност единствено на лицето, което е създало това Съдържание. Не можем да наблюдаваме или контролираме Съдържанието, публикувано чрез Услугите, и не можем да поемем отговорност за такова Съдържание.

Ние си запазваме правото да премахваме Съдържание, което нарушава Споразумението с потребителя, включително например нарушения на авторски права или търговска марка или друго незаконно присвояване на интелектуална собственост, имитиране, незаконно поведение или тормоз. Информация относно конкретни правила и процеса за докладване или обжалване на нарушения можете да намерите в нашия Център за помощ (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation и https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Ако смятате, че Вашето Съдържание е копирано по начин, който представлява нарушение на авторски права, моля, съобщете за това, като посетите нашия формуляр за докладване на авторски права (https://help.x.com/forms/dmca) или като се свържете с нашия определен агент по авторски права на:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Доклади: https://help.x.com/forms/dmca
Имейл: [email protected]

Вашите права и предоставянето на права върху Съдържанието

Вие запазвате правата си върху всяко Съдържание, което изпращате, публикувате или показвате във или чрез Услугите. Това, което е Ваше, си е Ваше – Вие притежавате Вашето Съдържание (и Вашите включени аудио, снимки и видеоклипове се считат за част от Съдържанието).

Чрез изпращане, публикуване или показване на Съдържание на или чрез Услугите, Вие ни предоставяте световен, неизключителен, безплатен лиценз (с правото на преотстъпване) за използване, копиране, възпроизвеждане, обработка, адаптиране, модифициране, публикуване, предаване, показване и разпространение на такова Съдържание във всяка и всички медии или методи за разпространение, известни сега или разработени по-късно (за яснота, тези права включват например организиране, трансформиране и превод). Този лиценз ни упълномощава да направим Вашето Съдържание достъпно за останалата част от света и да позволим на други да направят същото. Ако обаче сте избрали чрез нашите функции да ограничите разпространението на Вашето Съдържание до ограничена общност, ние ще уважим този избор. Вие също така се съгласявате, че този лиценз включва правото на анализ на текст и друга информация, която предоставяте, с цел подобряване на Услугите. Вие се съгласявате, че този лиценз включва правото за нас да предоставяме, популяризираме и подобряваме Услугите и да правим Съдържание, изпратено до или чрез Услугите, достъпно за други компании, организации или физически лица за обединяване, предаване на живо, разпространение, повторно публикуване, промоция или публикуване на такова Съдържание в други медии и услуги, предмет на нашите правила и условия за такова използване на Съдържанието. Такива допълнителни употреби от нас или от други компании, организации или лица се извършват без изплащане на компенсация на Вас по отношение на Съдържанието, което изпращате, публикувате, предавате или по друг начин правите достъпно чрез Услугите, тъй като използването на Услугите от Вас се счита с настоящото за достатъчно възнаграждение за Съдържанието и предоставянето на права в настоящото.

Имаме развиващ се набор от правила за това как партньорите от екосистемата могат да взаимодействат с Вашето Съдържание в Услугите. Тези правила съществуват, за да се даде възможност за отворена екосистема с оглед на Вашите права. Вие разбирате, че можем да модифицираме или адаптираме Вашето Съдържание, докато то се разпространява, обединява, публикува или предава на живо от нас и нашите партньори и/или да правим промени във Вашето Съдържание, за да адаптираме Съдържанието към различни медии.

Вие заявявате и гарантирате, че имате или сте получили всички права, лицензи, съгласия, разрешения, правомощия и/или пълномощия, необходими за предоставяне на правата, изложени тук, за всяко Съдържание, което изпращате, публикувате или показвате във или чрез Услугите. Вие се съгласявате, че такова Съдържание няма да съдържа материал, който е обект на авторско право или други права на собственост, освен ако нямате необходимото разрешение или по друг начин законно имате право да публикувате материала и да ни предоставите описания по-горе лиценз.

 

4. Използване на Услугите

Моля, прегледайте нашите Правила и политики, които са част от Споразумението с потребителя и очертават поведение, което е забранено в Услугите. Можете да използвате Услугите само в съответствие с настоящите Условия и всички приложими закони, правила и разпоредби. X предприема принудителни действия, когато Съдържанието или поведението на даден потребител е в нарушение на нашите Правила и политики или във връзка с материали с деликатен характер. Можете да прегледате опциите за прилагане на X и как можете да обжалвате нашето решение за прилагане тук.

Услугите се развиват непрекъснато. Поради това Услугите могат да се променят периодично по наша преценка. Можем да спрем (постоянно или временно) предоставянето на Услугите или функциите в рамките на Услугите за Вас или за потребителите като цяло. Също така си запазваме правото да създаваме ограничения върху използването и съхранението по наша собствена преценка по всяко време. Можем също така да премахнем или да откажем да разпространяваме каквото и да е Съдържание в Услугите, да ограничим разпространението или видимостта на всяко Съдържание в услугата, да спрем или прекратим потребители и да си възстановим потребителски имена, ако това е уместно, включително по следните причини: (i) защита на Услугите или на нашите потребители; (ii) спазване на приложимите закони или заповеди на компетентните органи; (iii) нарушаване на настоящите Условия или на нашите Правила и политики или на правата на интелектуална собственост на трети страни или други права; (iv) ако Вие или Вашето Съдържание излагате нас, други потребители или трети страни на правен или регулаторен риск; и/или (v) Ваша продължителна неактивност. 

В замяна на това, че Ви предоставяме достъп до и използването на Услугите, Вие се съгласявате, че ние и нашите доставчици и партньори трети страни можем да показваме реклами в Услугите или във връзка с показването на Съдържание или информация от Услугите, независимо дали са предоставени от Вас, или други. Също така си запазваме правото на достъп, четене, запазване и разкриване на всякаква информация, която разумно смятаме, че е необходима, за да (i) изпълним всеки приложим закон, регламент, правен процес или правителствено искане, (ii) приложим Условията, включително разследване на потенциални нарушения на това, (iii) открием, предотвратим или по друг начин адресираме измами, проблеми със сигурността или технически проблеми, (iv) отговорим на заявки на потребители за поддръжка или (v) защитим правата, собствеността или безопасността на X, неговите потребители и обществеността. Ние не разкриваме лична информация на трети страни, освен ако това не е в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Определени услуги или функции може да се предлагат в X, за които може да се прилагат допълнителни правила и условия във връзка с използването на тези услуги от Ваша страна. Тези допълнителни условия са достъпни от нашите сайтове и приложения, посветени на тези услуги или функции. Като използвате или плащате за някоя от тези допълнителни услуги, Вие трябва да се съгласите с всички допълнителни условия, приложими към тези услуги, и тези допълнителни условия тогава също стават част от нашето споразумение с Вас. Ако някое от приложимите допълнителни условия противоречи на настоящите Условия, допълнителните условия ще имат предимство, докато използвате тези услуги, за които те се прилагат.

Ако използвате платени функции на Услугите, Вие се съгласявате с приложимите Условия за платени услуги (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Ако използвате функции за програмисти на Услугите, включително, но не само X за уебсайтове (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), X Карти (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), Публичен API (https://developer.x.com/docs) или Вход с X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), Вие се съгласявате с нашето Споразумение с програмисти (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) и Политика за програмисти (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Ако искате да възпроизвеждате, модифицирате, създавате производни произведения, разпространявате, продавате, прехвърляте, показвате публично, изпълнявате публично, предавате или използвате по друг начин Услугите или Съдържанието на Услугите, трябва да използвате интерфейсите и инструкциите, които предоставяме, освен когато е позволено чрез Услугите, настоящите Условия или условията, предоставени на https://developer.x.com/developer-terms. В противен случай всички подобни действия са строго забранени. Ако сте изследовател по сигурността, от Вас се изисква да спазвате правилата на нашата Програма за докладване на уязвимости (https://hackerone.com/x). Изискванията, посочени в предходния параграф, може да не се прилагат за тези, които участват в нашата Програма за докладване на уязвимости.

Ако използвате рекламни функции на Услугите, трябва да приемете нашето Основно споразумение за услуги (https://ads.x.com/terms).

Вашият Профил

Може да се наложи да създадете профил, за да използвате Услугите. Вие носите отговорност за защитата на Вашия профил, така че използвайте сигурна парола и ограничете употребата ѝ само до този профил. Ние не можем и няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от неспазването от Ваша страна на гореизложеното.

Можете да контролирате повечето комуникации от Услугите. Може да се наложи да Ви предоставим определени комуникации, като например съобщения за обслужване и административни съобщения. Тези съобщения се считат за част от Услугите и Вашия профил и е възможно да не можете да се откажете от получаването им. Ако сте добавили телефонния си номер към профила си и по-късно промените или деактивирате този телефонен номер, трябва да актуализирате информацията за профила си, за да предотвратите комуникацията ни с всеки, който се сдобие със стария Ви номер.

Вашият лиценз за използване на Услугите

Ние Ви даваме личен, глобален, безплатен, непрехвърляем и неизключителен лиценз за използване на софтуера, който Ви е предоставен като част от Услугите. Този лиценз има за цел единствено да Ви позволи да използвате и да се наслаждавате на предимствата на Услугите, както са предоставени на X, по начина, разрешен от настоящите Условия.

Услугите са защитени от законите за авторското право, търговските марки и други закони както на Съединените щати, така и на други държави. Нищо в Условията не Ви дава право да използвате името X или която и да е от търговските марки, лога, имена на домейни на X, други отличителни характеристики на марката и други права на собственост. Всички права, право на собственост и интерес към Услугите (с изключение на Съдържанието, предоставено от потребителите) са и ще останат изключителна собственост на нас и нашите лицензодатели. Всякакви отзиви, коментари или предложения, които можете да предоставите относно X или Услугите, са изцяло доброволни и ние ще имаме право да използваме такива отзиви, коментари или предложения, както сметнем за добре, и без никакви задължения към Вас.

Злоупотреба с Услугите

Вие също така се съгласявате да не злоупотребявате с Услугите, като например се намесвате в тях или осъществявате достъп до тях чрез метод, различен от интерфейса и инструкциите, които предоставяме. Вие се съгласявате, че няма да заобикаляте каквито и да било технически ограничения в софтуера, който Ви е предоставен като част от Услугите, нито да прилагате обратно инженерство, да декомпилирате или разглобявате софтуера, освен и само до степента, до която приложимото законодателство изрично позволява. Нямате право да правите нито едно от следните неща, докато осъществявате достъп до или използвате Услугите: (i) да осъществявате достъп до, подправяте или използвате непублични области на Услугите, нашите компютърни системи или техническите системи за доставка на нашите доставчици; (ii) да проучвате, сканирате или тествате уязвимостта на която и да е система или мрежа или да нарушавате или заобикаляте мерки за сигурност или удостоверяване; (iii) да осъществявате достъп или търсите или се опитвате да осъществите достъп или се опитвате да търсите в Услугите по какъвто и да е начин (автоматизиран или друг), различен от нашите налични в момента, публикувани интерфейси, които се предоставят от нас (и само в съответствие с приложимите правила и условия), освен ако Вие нямате изрично разрешение да направите това в отделно споразумение с нас (ЗАБЕЛЕЖКА: обхождането или извличането на Услугите под каквато и да е форма, за всякакви цели без нашето предварително писмено съгласие, е изрично забранено); (iv) да фалшифицирате заглавка на TCP/IP пакет или която и да е част от информацията в заглавката в който и да е имейл или публикация или по какъвто и да е начин да използвате Услугите за изпращане на променена, измамна или невярна информация за идентифициране на източника; (v) да участвате в каквото и да било поведение, което нарушава нашата Политика за манипулиране на платформата и спам или които и да е други Правила и политики; или (vi) да пречите или прекъсвате (или се опитвате да направите това) достъпа на който и да е потребител, хост или мрежа, включително, без ограничение, изпращане на вирус, претоварване, натрупване, спам, бомбардиране по пощата на Услугите, или чрез скриптиране на създаването на Съдържание по такъв начин, че да пречи или да създава прекомерна тежест върху Услугите. Нарушение на настоящите Условия е също така улесняването или подпомагането на други хора при нарушаване на Условията, включително чрез разпространение на продукти или услуги, които позволяват или насърчават нарушаването на настоящите Условия.

Прекратяване на настоящите Условия

Можете да прекратите правното си споразумение с нас по всяко време, като деактивирате профилите си и прекратите използването на Услугите. Вижте https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account за инструкции как да деактивирате профила си и Политиката за поверителност за повече информация относно това какво се случва с Вашата информация.

Можем да спрем или прекратим Вашия профил или да спрем да Ви предоставяме всички или част от Услугите по всяко време, ако основателно смятаме: (i) че сте нарушили настоящите Условия или нашите Правилата и политики; (ii) че създавате риск или възможно правно последствие за нас; (iii) че Вашият профил трябва да бъде премахнат поради незаконно поведение; (iv) че Вашият профил трябва да бъде премахнат поради продължителна неактивност; или (v) че нашето предоставяне на Услугите за Вас вече не е оправдано от търговска гледна точка. Ще положим разумни усилия, за да Ви уведомим чрез имейл адреса, свързан с Вашия профил, или следващия път, когато се опитате да получите достъп до профила си, в зависимост от обстоятелствата. Във всички подобни случаи Условията се прекратяват, включително, но не само, Вашия лиценз за използване на Услугите, с изключение на това, че следните раздели продължават да се прилагат: 2, 3, 5, 6, както и разпоредбите за злоупотреба в Раздел 4 („Злоупотреба с Услугите“). Ако смятате, че профилът Ви е прекратен по погрешка, можете да подадете жалба, като следвате стъпките в нашия Център за помощ (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). За избягване на съмнение настоящите Условия остават в сила и след деактивирането или прекратяването на Вашия профил.

 

5. Ограничения на отговорността

Като използвате Услугите, Вие се съгласявате, че отговорността на X Corp., неговите дружества майки, афилиейт партньори, свързани компании, служители, директори, работници, агенти, представители, партньори и лицензодатели е ограничена до максималната степен, допустима във Вашата държава на пребиваване.

 

6. Общи положения

Можем да преразглеждаме настоящите Условия периодично. Промените няма да имат обратно действие и най-актуалната версия на Условията, която винаги ще бъде достъпна на x.com/tos, ще управлява отношенията ни с Вас. Освен за промени, отнасящи се до нови функции или направени по правни причини, ние ще Ви уведомим 30 дни предварително за извършване на ефективни промени в настоящите Условия, които засягат правата или задълженията на която и да е страна по настоящите Условия, например чрез известие за услуга или имейл на имейла, свързан с Вашия профил. Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате Услугите, след като тези промени влязат в сила, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените Условия.

До степента, позволена от закона, Вие се отказвате от правото да участвате като ищец или член на група в предполагаем групов иск, колективен иск или производство по представителен иск.

Споразумението с потребителя на X е написано на английски език, но е достъпно на множество езици чрез преводи. X се стреми да направи преводите възможно най-точни спрямо оригиналната английска версия. Въпреки това, в случай на грешки или несъответствия, версията на английски език на Споразумението с потребителя на X ще има предимство. Вие потвърждавате, че английският език ще бъде референтният език за тълкуване и разбиране на условията за Споразумението с потребителя на X.

В случай че някоя разпоредба от настоящите Условия се счита за невалидна или неприложима, тогава тази разпоредба ще бъде ограничена или премахната до минималната необходима степен, а останалите разпоредби на настоящите Условия ще останат в пълна сила и действие. Нашият неуспех да наложим което и да е право или разпоредба на настоящите Условия няма да се счита за отказ от такова право или разпоредба.

Ако имате въпроси относно настоящите Условия, моля, свържете се с нас.

В сила от: 29 септември 2023 г.

Архив на предишни Условия