การกระทำที่ไม่เหมาะสมและการคุกคาม

ภาพรวม

มีนาคม 2024


คุณต้องไม่กำหนดเป้าหมายผู้อื่นด้วยการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือการคุกคาม หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นทำเช่นนั้น

ภารกิจของ X คือการให้ทุกคนมีพลังในการสร้างสรรค์และแบ่งปันแนวคิดและข้อมูล พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและความเชื่อโดยไม่มีอุปสรรค การแสดงออกอย่างเสรีถือเป็นสิทธิมนุษยชน และเราเชื่อว่าทุกคนมีความคิดเห็น และมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น บทบาทของเราคือการให้บริการด้านบทสนทนาสาธารณะ ซึ่งจำเป็นต้องนำเสนอมุมมองที่หลากหลาย 

เราตระหนักดีว่าหากใครก็ตามประสบกับการคุกคามบน X ไม่ว่าจะมีภูมิหลังเช่นใดก็ตาม ก็อาจเป็นอันตรายต่อความสามารถในการแสดงออกและก่อให้เกิดอันตรายได้ เราห้ามพฤติกรรมและเนื้อหาที่คุกคาม ทำให้อับอาย หรือทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียเพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาที่ไม่มีพิษมีภัยบนแพลตฟอร์ม และส่งเสริมให้บุคคลแสดงความคิดเห็นและความเชื่อที่หลากหลาย นอกจากจะเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้คนแล้ว พฤติกรรมประเภทนี้ยังอาจนำไปสู่ความยากลำบากทั้งทางร่างกายและจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ


สิ่งที่ถือเป็นการละเมิดนโยบายนี้มีอะไรบ้าง

เราห้ามพฤติกรรมและเนื้อหาที่คุกคาม ทำให้อับอาย หรือทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่าเพื่อช่วยให้ทีมของเราเข้าใจเกี่ยวกับบริบท ในบางครั้ง เราต้องรับฟังโดยตรงจากบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีข้อมูลที่จำเป็นก่อนที่จะดำเนินการบังคับใช้อย่างเหมาะสม


การคุกคามที่กำหนดเป้าหมาย

เราห้ามการกำหนดเป้าหมายที่เป็นการมุ่งร้ายและไม่ได้รับการตอบสนอง (เช่น การพูดถึงหรือการแท็ก) ของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการแชร์เพื่อทำให้ผู้อื่นอับอายหรือเสื่อมเสีย ซึ่งอาจหมายถึง:

 • การแชร์โพสต์หลายรายการในช่วงเวลาสั้นๆ หรือโพสต์การตอบกลับที่มีเนื้อหาที่เป็นอันตรายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังบุคคล ซึ่งรวมถึงบัญชีที่มีไว้เพื่อคุกคามบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล

 • การพูดถึงหรือการแท็กผู้ใช้ด้วยเนื้อหาที่เป็นอันตราย


การปฏิเสธเหตุการณ์ที่รุนแรง

เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่ปฏิเสธว่าการฆาตกรรมหมู่หรือเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากไม่เคยเกิดขึ้นจริง โดยที่เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงและเมื่อมีการแชร์เนื้อหาด้วยบริบทที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ เช่น "การหลอกลวง" หรือการอ้างว่าเหยื่อหรือผู้รอดชีวิตเป็นตัวปลอมหรือ "นักแสดง" โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การยิงในโรงเรียน การโจมตีของผู้ก่อการร้าย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ


การยั่วยุให้เกิดการคุกคาม

เราห้ามไม่ให้มีพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้อื่นคุกคามหรือกำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องให้กำหนดเป้าหมายไปยังผู้คนด้วยการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือการคุกคามทางออนไลน์และพฤติกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำทางออฟไลน์ เช่น การคุกคามทางร่างกาย


เนื้อหาทางเพศและการทำให้กลายเป็นวัตถุทางเพศในรูปแบบของภาพที่ไม่พึงประสงค์

แม้ว่า X จะอนุญาตให้มีภาพเปลือยโดยสมัครใจและเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ แต่เราห้ามไม่ให้มีเนื้อหาทางเพศและการทำให้กลายเป็นวัตถุทางเพศในรูปแบบของภาพที่ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้บุคคลกลายเป็นวัตถุทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • การส่งสื่อสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่พึงประสงค์และ/หรือไม่เป็นที่ต้องการ (รูปภาพ วิดีโอ และ GIF) 

 • การสนทนาทางเพศที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับร่างกายของใครบางคน 

 • การชักชวนเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ

 • เนื้อหาอื่นใดที่ทำให้บุคคลกลายเป็นวัตถุทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น 


การสบประมาท

เราดำเนินการต่อต้านการใช้คำสบประมาทหรือคำดูหมิ่นเพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ในขณะที่บางคนอาจพบว่าคำบางคำแสดงถึงความก้าวร้าว แต่เราจะไม่ดำเนินการกับทุกกรณีที่มีการใช้คำสบประมาท 


การใช้ชื่อเดิมและคำสรรพนาม

ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด เราจะลดการเปิดเผยโพสต์ที่จงใจใช้สรรพนามที่แตกต่างกันเพื่อกล่าวถึงบุคคลอื่นนอกเหนือจากสรรพนามที่บุคคลนั้นใช้เพื่อตนเอง หรือใช้ชื่อเดิมที่บุคคลนั้นไม่ได้ใช้อีกต่อไป โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของพวกเขา เนื่องจากความซับซ้อนในการพิจารณาว่าการละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่ เราต้องรับฟังจากเป้าหมายเสมอเพื่อพิจารณาว่ามีการละเมิดเกิดขึ้นหรือไม่


สิ่งที่ไม่เป็นการละเมิดในนโยบายนี้คืออะไร

บางโพสต์อาจดูเหมือนแสดงถึงความเกลียดชังเมื่อดูแยกต่างหาก แต่อาจไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อดูประกอบกับบริบทในบทสนทนาที่มากขึ้น ตัวอย่างเช่น เพื่อนอาจสมัครใจใช้คำหรือวลีบางอย่างเพื่อมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจดูเหมือนเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อไม่ได้พิจารณาบริบทนี้ นอกจากนี้ เรายังตระหนักดีว่าเราสามารถใช้แพลตฟอร์มเพื่อเรียกร้องความสนใจ ประณาม หรือเน้นย้ำให้ผู้อื่นมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายได้ ในกรณีเช่นนี้ เราจะไม่ดำเนินการใดๆ ในกรณีที่มีบริบทที่เห็นได้ชัดว่าไม่ถือเป็นการละเมิดและมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบโต้เชิงวาทศิลป์นี้

นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่าการวิพากษ์วิจารณ์สถาบัน แนวทางปฏิบัติ และแนวความคิดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเสรีภาพในการแสดงออก และด้วยเหตุนี้ เราจะไม่ดำเนินการใดๆ กับการแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว


ใครสามารถรายงานการละเมิดนโยบายนี้ได้บ้าง

ทุกคนสามารถรายงานการละเมิดนโยบายนี้ได้โดยใช้ขั้นตอนการรายงานเฉพาะของเรา อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง เราต้องรับฟังโดยตรงจากบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีข้อมูลที่จำเป็นก่อนดำเนินการบังคับใช้


จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณละเมิดนโยบายนี้

เมื่อกำหนดบทลงโทษสำหรับการละเมิดนโยบายนี้ เราจะพิจารณาปัจจัยหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความร้ายแรงของการละเมิด ว่ามีคนตกเป็นเป้าหมายหรือไม่ (เช่น ถูกพูดถึง อ้างอิงด้วยชื่อเต็ม อ้างอิงด้วยภาพถ่าย ฯลฯ) และบันทึกการละเมิดกฎก่อนหน้านี้ของบุคคล ต่อไปนี้เป็นรายการตัวเลือกการบังคับใช้ที่อาจนำไปใช้สำหรับเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายนี้:

 • การทำให้เนื้อหาปรากฏบน X น้อยลงโดย:

  • การลบโพสต์ออกจากผลการค้นหา คำแนะนำในผลิตภัณฑ์ ความนิยม การแจ้งเตือน และลำดับเหตุการณ์หน้าแรก 

  • การจำกัดความสามารถในการค้นหาโพสต์ในข้อมูลส่วนตัวของผู้เขียน

  • การลดอันดับโพสต์ในการตอบกลับ

  • การจำกัดการถูกใจ ตอบกลับ รีโพสต์ อ้างอิง บุ๊คมาร์ก แชร์ ปักหมุดข้อมูลส่วนตัว หรือจำนวนการมีส่วนร่วม 

  • การยกเว้นโพสต์ไม่ให้มีโฆษณาที่เกี่ยวข้องติดกับโพสต์นั้น

 • ไม่รวมโพสต์และ/หรือบัญชีในอีเมลหรือการแนะนำในผลิตภัณฑ์ 

 • การกำหนดให้ลบโพสต์

  • ตัวอย่างเช่น เราอาจขอให้บุคคลลบเนื้อหาที่ละเมิดและให้บริการในโหมดอ่านอย่างเดียวในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะสามารถกลับมาโพสต์อีกครั้ง การละเมิดเพิ่มเติมในภายหลังอาจนำไปสู่การระงับบัญชี

 • การระงับการใช้งานบัญชีที่มีวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวคือละเมิดนโยบายเนื้อหาทางเพศและการทำให้กลายเป็นวัตถุทางเพศในรูปแบบของภาพที่ไม่พึงประสงค์ หรือบัญชีที่มีไว้เพื่อคุกคามบุคคล

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูตัวเลือกการบังคับใช้ที่หลากหลายของเรา และหากบุคคลเชื่อว่าบัญชีของตนถูกบังคับใช้ด้วยข้อผิดพลาด ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้

แบ่งปันบทความนี้