Bántalmazó viselkedés és zaklatás

Áttekintés

2024. március


Másokat nem célozhatsz zaklatással vagy bántalmazással, és nem is bátoríthatsz másokat ilyen viselkedésre.

Az X küldetése, hogy mindenki számára lehetővé tegye az ötletek kigondolását és információk létrehozását és megosztását, valamint az emberek véleményének és meggyőződésének korlátok nélküli kifejezését. A szabad véleménynyilvánítás emberi jog – hiszünk abban, hogy mindenkinek van hangja, és joga van hallatni azt. A mi szerepünk a nyilvános párbeszéd támogatása, amihez szükség van a különböző nézőpontok képviseletére is. 

Tudjuk, hogy ha bárki, függetlenül a hátterétől, zaklatást tapasztal az X-en, az veszélyeztetheti az önkifejezési képességét, és kárt okozhat. Annak érdekében, hogy elősegítsük az egészséges párbeszédet a platformon és lehetővé tegyük az egyének számára a különböző vélemények és meggyőződések kifejezését, tiltjuk a másokat zaklató, megszégyenítő vagy lealacsonyító tartalmakat és viselkedést. Ezek a viselkedéstípusok amellett, hogy veszélyeztetik az emberek biztonságát, fizikai és érzelmi megpróbáltatásokhoz is vezethetnek az érintettek számára.


Mi minősül ezen irányelvek megsértésének?

Tiltott az olyan viselkedés vagy olyan tartalmak közzététele, amelyek zaklatóak, megszégyenítőek vagy degradálóak másokra nézve, a lent leírtak szerint. Tájékoztatunk, hogy ahhoz, hogy csapataink megértsék az összefüggéseket, néha szükség lehet arra, hogy közvetlenül a célszemélytől halljuk a szükséges információkat, mielőtt meghoznánk a megfelelő és arányos intézkedést.


Célzott zaklatás

Tilos a személy(ek) rosszindulatú, viszonzás nélküli célba vétele (például megemlítése vagy megjelölése), különösen, ha a megosztás célja valakinek a megalázása vagy lealacsonyítása. Ilyenek lehetnek a következők:

 • Több bejegyzés megosztása rövid időn belül, vagy rosszindulatú tartalmú válaszok folyamatos közzététele azért, hogy egy adott személyt vegyenek célba. Ide tartoznak azok a felhasználói fiókok is, amelyek egy vagy több személy zaklatására szolgálnak.

 • Felhasználók megemlítése vagy megjelölése rosszindulatú tartalmakkal.


Erőszakos események tagadása

Tiltjuk az olyan tartalmakat, amelyek tagadják, hogy bizonyos tömeggyilkosságok vagy más, tömeges áldozatokkal járó események megtörténtek, ha igazolni tudjuk, hogy az esemény megtörtént, és ha a tartalom megosztása bántalmazó szándékkal történik. Ide tartozhat az ilyen események „átverésként” való említése, vagy az olyan állítások, hogy az áldozatok vagy túlélők nem igaziak vagy „színészek”. Ide tartoznak többek között olyan események, mint a holokauszt, az iskolai lövöldözések, a terrortámadások és a természeti katasztrófák.


Zaklatásra való felbujtás

Tiltott az olyan viselkedés, amely másokat arra ösztönöz, hogy zaklassanak vagy bántalmazó magatartást tanúsítsanak bizonyos személyek vagy csoportok ellen. Ide tartozik többek között, de nem kizárólagosan: felhívás arra, hogy egyes embereket bántalmazzanak vagy zaklassanak online, valamint az olyan viselkedések, amelyek offline cselekvésre, például fizikai zaklatásra biztatnak.


Kéretlen szexuális tartalom és képi tárgyiasítás

Bár bizonyos mértékig megengedett a beleegyezésen alapuló meztelen és felnőtt tartalmak megjelenítése az X-en, tiltjuk a nemkívánatos szexuális tartalmakat és az olyan tartalmakat, amelyek szexuálisan tárgyiasítanak egy személyt az illető beleegyezése nélkül. Ide tartoznak, de nem kizárólagosan a következők:

 • kéretlen és/vagy nemkívánatos felnőtt médiatartalmakat küldeni valakinek (képek, videók és GIF-ek) 

 • valakinek a testével kapcsolatos, nemkívánatos szexuális témájú beszélgetés 

 • szexuális aktusra való felhívás

 • bármely más olyan tartalom, amely más módon szexualizál egy személyt a beleegyezése nélkül. 


Sértések

Fellépünk a mások ellen irányuló sértések vagy trágár kifejezések használata ellen. Bár egyesek bizonyos kifejezéseket sértőnek találhatnak, nem fogunk minden olyan eset ellen fellépni, amikor sértő kifejezéseket használnak. 


Korábbi nevek és névmások használata

Ahol a helyi törvények előírják, csökkenteni fogjuk az olyan bejegyzések láthatóságát, amelyek szándékosan más névmást használnak valakinek a megszólítására, mint amit az adott személy magával kapcsolatban használ, vagy amelyek olyan korábbi nevet használnak, amelyet valaki már nem használ az átalakulása részeként. Tekintettel annak megállapításának összetettségére, hogy történt-e ilyen jogsértés, mindig meg kell hallgatnunk a célszemélyt, hogy megállapítsuk, történt-e jogsértés.


Mi nem minősül ezen irányelvek megsértésének?

Egyes bejegyzések elszigetelten nézve károsnak tűnhetnek, de nem biztos, hogy azok, ha egy nagyobb beszélgetés kontextusában nézzük őket. A barátok például konszenzusos módon használhatnak bizonyos kifejezéseket vagy mondatokat egymás között, amelyek e kontextus nélkül sértőnek tűnhetnének. Azt is tudjuk, hogy platformunk arra is felhasználható, hogy felhívja a figyelmet másokra, illetve elítéljen vagy kiemeljen másokat káros viselkedésük miatt. Ilyen esetekben nem teszünk lépéseket, ha a kontextus egyértelműen nem sértő, és célja az ilyen retorika ellensúlyozása.

Hiszünk abban is, hogy az intézmények, gyakorlatok és eszmék kritikája a véleménynyilvánítás szabadságának alapvető része, ezért nem fogunk fellépni az ilyen kritikus megjegyzésekkel szemben.


Ki jelentheti az irányelvek megsértését?

Bárki jelentheti ezen irányelv megsértését az erre a célra szolgáló jelentési folyamat segítségével. Azonban néha szükség lehet arra, hogy közvetlenül a célszemélytől halljuk a szükséges információkat, mielőtt bármilyen intézkedést hoznánk.


Mi történik, ha megsérted az irányelveket?

Az irányelv megsértéséért kiszabott büntetés meghatározásakor számos tényezőt figyelembe veszünk, többek között, de nem kizárólagosan a szabálysértés súlyosságát, azt, hogy valakit megcéloztak-e (például megemlítettek-e valakit, hivatkoztak-e rá teljes nevén, hivatkoztak-e rá fényképpel stb.), és az egyén korábbi szabályszegéseit. Az alábbiakban felsoroljuk az ezt az irányelvet sértő tartalmakra vonatkozó lehetséges válaszlépéseket:

 • A tartalom láthatóságának korlátozása az X-en:

  • A bejegyzés eltávolítása a keresési találatok közül, a termékeken belüli ajánlásokból, a trendekből, az értesítésekből és az kezdőlapi idővonalakról 

  • A bejegyzés felfedezhetőségének korlátozása a szerző profiljára

  • A bejegyzés hátrébb rangsorolása a válaszokban

  • A kedvelések, válaszok, újraposztolt bejegyzések, idézések, könyvjelzők közé helyezések, megosztások, profilban való kitűzések vagy kapcsolatfelvételek számának korlátozása 

  • A bejegyzés kizárása a bejegyzések melletti hirdetések megjelenítéséből

 • Bejegyzések és/vagy felhasználói fiókok kizárása az e-mailben történő vagy terméken belüli ajánlásokban. 

 • A bejegyzés törlésének kérése.

  • Például megkérhetünk valakit, hogy távolítsa el a jogsértő tartalmat, és beállíthatjuk, hogy egy ideig „csak olvasás” módban használhassa az X-et, mielőtt újra közzétehetne egy bejegyzést. A folyamatos jogsértések a fiók felfüggesztéséhez vezethetnek.

 • Azon felhasználók fiókjainak felfüggesztése, akiknek egyetlen célja, hogy megsértsék a Nemkívánatos szexuális tartalmakra és a szexuális tárgyiasításra vonatkozó irányelveket, illetve akiknek a célja más felhasználók zaklatása.

További információkért tekintsd meg a szabályok betartatásával kapcsolatos lehetőségeinket, és ha valaki úgy véli, hogy hibáztunk, amikor intézkedtünk a fiókjával szemben, akkor fellebbezést nyújthat be.

Cikk megosztása