Злостављање и узнемиравање

Преглед

Март 2024.


Не смеш да циљаш друге садржајем који злоставља или узнемирава и не смеш друге да подстичеш на то.

Мисија компаније X да свима омогући креирање и дељење идеја и информација, као и изражавање ставова и веровања без препрека. Слобода говора је људско право, а ми верујемо да сви имају право да изразе свој став. Наш циљ је да омогућимо јавни разговор за који су потребне шаролике перспективе. 

Јасно нам је да ако неко искуси узнемиравање на мрежи X, без обзира на контекст, то може да утиче негативно на изражавање и повреди ту особу. Да бисмо подстакли здрав дијалог на платформи и омогућили људима да изразе различите ставове и веровања, забрањујемо узнемиравање, посрамљивање или понижавање других. Поред тога што то представљају ризик по безбедност људи, таква понашања могу да доведу до физичких и емотивних потешкоћа код оних који су таквим понашањем погођени.


Шта представља кршење ове политике?

Забрањујемо понашање и садржај којима се други узнемиравају, посрамљују или понижавају, на начин дефинисан у наставку. Имај на уму следеће – да бисмо помогли тимовима да разумеју контекст, понекад морамо да затражимо директну изјаву од особе која је циљана да бисмо се уверили да имамо све потребне информације пре предузимања одговарајуће и сразмерне радње спровођења политике.


Циљано узнемиравање

Забрањујемо злонамерно, неузвраћено циљање појединаца (као што су помињање или означавање), посебно када се садржај дели у циљу понижавања или деградирања некога. То може да значи следеће:

 • Објављивање више објава током краћег временског периода или стално објављивање одговора са злонамерним садржајем како би се циљала друга особа. То обухвата налоге који за циљ имају узнемиравање једне или више особа.

 • Помињање или означавање корисника уз злонамеран садржај.


Порицање насилног догађаја

Забрањујемо садржај којим се пориче масовно убиство или други догађаји са великим бројем жртава када имамо потврду да се тај догађај десио и када се садржај дели у контексту узнемиравања. То може да укључује тумачење таквих догађаја као „преваре“ или тврдње да су жртве или преживели лажни или „глумци“. Ту, између осталог, спадају догађаји као што су Холокауст, пуцњаве у школама, терористички напади и природне катастрофе.


Подстицање узнемиравања

Забрањујемо понашање којим се други подстичу да узнемиравају или циљају одређене особе или групе ради злостављања. Ту, између осталог, спада: позивање на циљање особа ради злостављања или узнемиравања на мрежи и понашање које захтева да се предузму мере ван мреже, као што је физичко узнемиравање.


Нежељени сексуални садржај и експлицитна објективизација

Иако је голотиње уз сагласност и садржаја за одрасле дозвољен на мрежи X у одређеној мери, забрањујемо нежељени сексуални садржај и експлицитну објективизацију, којима се сексуално објективизују друге особе без њихове сагласности. Ту, између осталог, спада:

 • слање нежељеног садржаја за одрасле другима (слике, видео записи и GIF датотеке) 

 • нежељени разговор о туђем телу са сексуалном конотацијом 

 • подстицање на сексуални чин

 • било који други садржај који на други начин сексуализује особу без њене сагласности. 


Увреде

Предузимамо мере против употребе увреда или вулгарности у сврху циљања других. Међутим, иако се може десити да неким појединцима одређени термини могу бити увредљиви, не предузимамо мере у свакој ситуацији у којој се увредљиви термини користе. 


Употреба претходних имена и заменица

Када то локални закони захтевају, смањићемо видљивост објава у којима се за обраћање некоме намерно користе заменице које се разликују од оних које је та особа навела, односно у којима се користи име које је коришћено пре транзиције те особе. Будући да је утврђивање тога да ли је дошло до кршења сложен задатак, неопходно је да у ту сврху увек добијемо изјаву од саме особе која је циљана.


Шта не представља кршење ове политике?

Неке објаве могу деловати увредљиво када се посматрају ван контекста, али можда нису када се посматрају у контексту дужег разговора. На пример, пријатељи можда уз пристанак у међусобним интеракцијама користе одређене термине или фразе које ван тог контекста могу деловати увредљиво. Такође, разумемо да наша платформа може да се користи за осуђивање, истицање других или скретање пажње на те особе због увредљивог понашања. У тим случајевима не предузимамо мере ако контекст јасно показује да нема узнемиравања и да се таква реторика осуђује.

Такође, верујемо у то да критике на рачун институција, пракси и идеја представљају кључни део слободе говора и због тога не предузимамо мере када је реч о таквим критичким коментарима.


Ко може да пријави кршење ове политике?

Свако може да пријави кршење ове политике поштујући наменски протокол пријављивања. Међутим, понекад морамо да затражимо директну изјаву од особе која је циљана да бисмо се уверили да имамо потребне информације пре било какве реакције.


Шта се дешава ако прекршиш ову политику?

При утврђивању казне за кршење те политике, разматрамо разне факторе у које, између осталог, спадају степен озбиљности кршења, то да ли је нека особа циљана (путем помињања, навођењем пуног имена и презимена, прилагањем фотографије итд.) и историја претходних кршења правила тог појединца. Следи листа могућих опција спровођења казни за садржај који крши ову политику:

 • Садржај се може учинити мање видљивим на мрежи X на следеће начине:

  • Уклањањем објаве из резултата претраге, препорука у оквиру производа, трендова, обавештења и почетних временских трака 

  • Ограничавањем приступачности објаве на профил аутора

  • Смањењем ранга (позиције) објаве у одговорима

  • Ограничавањем свиђања, одговора, поновних објава, цитирања, обележавања, дељења, качења на профил или броја интеракција

  • Изузимањем објаве из огласа који се налазе поред ње

 • Изузимањем објава и/или налога из препорука путем е-порука или у оквиру производа. 

 • Зхтевањем уклањања објаве.

  • На пример, можемо да затражимо од некога да уклони садржај који крши правила и да одређени период проведе у режиму само за читање пре него што поново буде могао да објављује. Наредна кршења могу да доведу до суспензије налога.

 • Суспендовање налога чија је једина сврха кршење наше политике о нежељеном сексуалном садржају и експлицитној објективизацији или налога који служе за узнемиравање особа.

Погледај низ опција за спровођење казни и сазнај нешто више. Ако особа мисли да је њен налог добио казну грешком, може да проследи жалбу.

Подели овај чланак