Trakassering

Oversikt

Mars 2024


Du kan ikke trakassere andre eller oppfordre andre til å trakassere.

Xs fokus er å gi alle muligheten til å skape og dele ideer og informasjon, samt uttrykke sine meninger og tro uten grenser. Å kunne uttrykke seg fritt er en menneskerett. Vi mener at alle har en stemme og rett til å bruke den. Vår rolle er å muliggjøre samtaler i det offentlige rom, og dette krever at ulike synsvinkler representeres. 

Vi erkjenner at hvis noen, uavhengig av bakgrunn, opplever trakassering på X, kan det gjøre det vanskelig for dem å uttrykke seg selv og forårsake skade. For å legge til rette for sunn dialog på plattformen og styrke individer som vil uttrykke sine mangfoldige meninger og tro, forbyr vi atferd og innhold som trakasserer, bringer skam over eller fornedrer andre. I tillegg til å være en risiko for andres sikkerhet, kan også denne typen atferd føre til fysiske og emosjonelle vanskeligheter for de som blir utsatt.


Hva er i strid med disse retningslinjene?

Vi forbyr atferd og innhold som trakasserer, skammer eller fornedrer andre, som angitt under. Merk, for at vi skal få en bedre forståelse av konteksten til samtalen, må vi noen ganger høre direkte fra personen som føler seg utsatt, for å sørge for at vi har all nødvendig informasjon før vi iverksetter egnet tiltak.


Målrettet trakassering

Vi forbyr skadelig, ugjengjeldt målretting (f.eks. nevne eller tagge) mot individer, spesielt når det er delt for å ydmyke eller fornedre noen. Dette omfatter:

 • Dele flere innlegg over en kort periode, eller å kontinuerlig legge ut svar, med ondskapsfullt innhold rettet mot en enkeltperson. Dette omfatter kontoer som brukes nesten bare til å trakassere en eller flere enkeltpersoner.

 • Å omtale eller tagge brukere med ondskapsfullt innhold.


Benekting av voldelige hendelser

Vi forbyr innhold som benekter at massedrap eller andre massedrapshendelser har funnet sted, der vi kan bekrefte at hendelsen skjedde og at innholdet deles for å trakassere andre. Dette kan omfatte referanser til en slik hendelse som «svindel» eller påstander om at ofre eller overlevende lyver eller bare driver skuespill. Det omfatter blant annet hendelser som holocaust, skoleskytinger, terrorangrep og naturkatastrofer.


Å hisse opp til trakassering

Vi forbyr atferd som oppfordrer andre til å trakassere bestemte enkeltpersoner eller grupper av personer. Dette omfatter blant annet oppfordring til å trakassere enkeltpersoner enten på nettet eller rent fysisk.


Uønsket seksuelt innhold og kjønnsobjektivisering

Selv om noe nakenhet eller seksuelt innhold med samtykke er tillatt på X, forbyr vi uønsket seksuelt innhold og kjønnsobjektivisering av en person uten vedkommendes samtykke. Dette kan omfatte følgende:

 • å sende uønsket seksuelt innhold til noen, f.eks. bilder, videoer og GIF-filer 

 • uønsket seksuelt ladet diskusjon om noens kropp 

 • anmodning om seksuelle handlinger

 • annet innhold som på annet vis seksualiserer en enkeltperson uten vedkommendes samtykke. 


Fornærmelser

Vi iverksetter tiltak mot bruk av fornærmelser eller støtende språk rettet mot andre. Men selv om en enkeltperson synes enkelte begreper er fornærmende, så iverksetter vi ikke tiltak mot hvert tilfelle der fornærmende begreper brukes. 


Bruk av tidligere navn og pronomener

Der det er påkrevd av lokalt lovverk, vil vi redusere synligheten av innlegg som med hensikt bruker andre pronomener for å adressere noen enn den pronomenen de bruker, eller bruken av et tidligere navn før noen gjennomgikk sin overgang. Gitt hvor komplisert det er å avgjøre hvorvidt et slikt brudd har oppstått, må vi alltid høre fra den som er målrettet for å avgjøre om det er et brudd.


Hva er i strid med disse retningslinjene?

Noen innlegg kan virke skadelig isolert sett, men er kanskje ikke det når de vises i en sammenheng med en større samtale. For eksempel, venner kan samtykke bruken av enkelte begreper eller fraser for å engasjere med hverandre, som kan tolkes som trakassering uten denne konteksten. Vi erkjenner også at vår plattform kan brukes til å bringe oppmerksomhet til, kondemnere eller fremheve andre for skadelig atferd. I slike tilfeller, vil vi ikke foreta noen tiltak der konteksten gjør det klart at det ikke er trakassering og ment for å motarbeide den typen retorikk.

Vi mener også at kritikk av institusjoner, praksiser og ideer er en viktig del av ytringsfriheten og derfor vil vi ikke foreta noen tiltak mot kommentarer ment som kritikk.


Hvem kan rapportere brudd på disse retningslinjene?

Alle kan rapportere brudd på denne retningslinjen ved bruk av vår dedikerte rapporteringsfunksjon. Men vi må noen ganger høre direkte fra personen som føler seg utsatt, for å sørge for at vi har all nødvendig informasjon før vi håndhever reglene.


Hva skjer dersom jeg bryter denne regelen?

Når vi skal fastsette reaksjonene for brudd på disse reglene, vurderer vi en rekke faktorer, blant annet alvorlighetsgraden av overtredelsen, hvorvidt noen er blitt målrettet (f.eks. blitt nevnt, referert til ved fulle navn, referert til med et bilde, osv.), og en persons tidligere registrerte regelbrudd.  Følgende er en liste tiltak vi kan iverksette overfor innhold som bryter med disse reglene:

 • Vi kan gjøre innhold mindre synlig på X på følgende måter:

  • Fjerne innlegg fra søkeresultater, anbefalinger i produkt, trender, varsler og hjemmetidslinjer

  • begrense innlegget søkbarhet til forfatterens profil

  • Rangere innlegget lavere i svar

  • begrense antall likerklikk, svar, nye innlegg, sitat-innlegg, bokmerker, delinger, festinger til profil og engasjementer 

  • Hindre at det vises annonser sammen med innlegget

 • Ekskludering av innlegg eller kontoer i e-post eller anbefalinger av produktet.  

 • Å kreve at innlegget fjernes.

  • For eksempel kan vi be noen om å fjerne innhold som bryter med reglene, og bare få tilgang til lesemodus for en periode før de kan publisere igjen. Senere brudd kan føre til suspendering av konto

 • Sperring av kontoer som bryter reglene vedrørende seksuelt innhold og kjønnsobjektivisering, eller kontoer som brukes nesten bare til å trakassere enkeltpersoner.

For å finne ut mer, kan du se våre alternativer for håndheving, og hvis noen mener det er gjort en feil vurdering mot kontoen sin, kan de sende inn en klage.

Del denne artikkelen