Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Lyhyesti

Maaliskuu 2024


Toisten ihmisten häirintä ja epäasiallinen kohtelu sekä näihin kannustaminen on kiellettyä.

X:n tavoite on antaa jokaiselle mahdollisuus ideoiden ja tiedon tuottamiseen ja jakamiseen sekä mielipiteiden ja näkemysten esteettömään ilmaisuun. Ilmaisunvapaus on ihmisoikeus. Katsomme, että jokaisella on ääni ja oikeus sen käyttöön. Meidän roolimme on palvella julkista keskustelua. Tämä edellyttää erilaisten näkökulmien esille pääsemistä. 

Tiedostamme, että kenen tahansa X:ssä kohtaama häirintä, henkilön taustasta riippumatta, voi vaarantaa hänen kykynsä ilmaista itseään ja aiheuttaa haittaa. Jotta alustalla voidaan käydä tervettä vuoropuhelua ja jotta siellä on tilaa eriäville mielipiteille ja näkemyksille, kiellämme toisia epäasiallisesti kohtelevan, häpäisevän ja halventavan käytöksen ja sisällön. Tällainen käytös uhkaa ihmisten turvallisuutta ja voi johtaa fyysisiin ja emotionaalisiin kärsimyksiin.


Mikä rikkoo tätä käytäntöä?

Kiellämme kaiken toisia epäasiallisesti kohtelevan, häpäisevän ja halventavan käytöksen ja sisällön, kuten jäljempänä on määritetty. Asiayhteyden ymmärtääksemme meidän voi joskus olla tarpeen kuulla kohteena olevaa henkilöä, jotta mahdolliset toimet pohjautuvat oikeaan tietoon ja jotta toimet ovat oikein mitoitetut.


Kohdennettu häirintä

Kiellämme yksilöihin (esimerkiksi mainitsemalla ja merkitsemisellä) kohdistuvan pahansuovan käytöksen ilman vastapuolen myötämielisyyttä. Nöyryyttävä tai halventava käytös on erityisen tuomittavaa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi seuraavia:

 • Toistuva, henkilöön kohdistettu pahansuopien julkaisujen jakaminen tai jatkuva pahansuopien vastausten julkaisu. Tämä pitää sisällään tilit, jotka keskittyvät henkilön tai henkilöiden häirintään.

 • Käyttäjien pahansuopaan sisältöön merkitseminen tai sellaisen yhteydessä mainitseminen.


Väkivaltaisen tapahtuman kieltäminen

Kiellämme sisällön, joka kieltää joukkomurhan tai muun useita ihmishenkiä vaatineen tapahtuman, kun tapahtuneesta on aukottomat todisteet ja kun sisältöä jaetaan häirintämielessä. Kielto kattaa tällaisen tapahtuman nimittämisen huijaukseksi ja väitteet, joiden mukaan uhrit tai eloonjääneet olisivat keksittyjä tai ”näyttelijöitä”. Holokausti, kouluampumiset, terrori-iskut ja luonnonkatastrofit ovat esimerkkejä tällaisista tapahtumista.


Häirintään yllyttäminen

Kiellämme käytöksen, joka yllyttää kohdentamaan häirintää tiettyihin yksilöihin tai ryhmiin. Tämä kielto kattaa kehotukset kohdennettuun häirintään tai epäasialliseen käytökseen verkossa sekä yllytyksen verkon ulkopuolisiin tekoihin, kuten fyysiseen häirintään.


Ei-toivottu seksuaalinen sisältö ja räikeä esineellistäminen

Vaikka X:ssä sallitaankin jonkin verran luvalla esitettyä alastomuutta ja aikuissisältöä, kiellämme ei-toivotun seksuaalisen sisällön ja räikeän esineellistämisen, jossa henkilö esitetään seksiobjektina ilman suostumusta. Kielto kattaa esimerkiksi

 • aikuissisällön lähettämisen henkilölle ilman tämän suostumusta kuvien, videoiden tai GIFien muodossa 

 • henkilön vartalon seksuaalisen kommentoinnin ilman tämän suostumusta 

 • seksuaalisten tekojen ehdottelun

 • muun yksilöä ilman tämän suostumusta seksualisoivan sisällön. 


Solvaukset

Puutumme toisiin henkilöihin kohdistettuihin solvauksiin ja hävyttömyyksiin. On kuitenkin huomattava, että vaikka osa ihmisistä kokee tietyt ilmaukset loukkaaviksi, emme puutu jokaiseen solvausten käyttöön. 


Aiempien nimien ja pronominien käyttö

Alueilla, joilla paikallinen lainsäädäntö niin velvoittaa, vähennämme sellaisten julkaisujen näkyvyyttä, joissa käytetään henkilöstä eri pronomineja kuin henkilö itse nykyään käyttää tai henkilön aiempaa nimeä, jota hän ei enää käytä transitionsa jälkeen. Tällaiset tilanteet ovat monimutkaisia, joten sen selvittäminen, onko häirintää tapahtunut, edellyttää meitä aina selvittämään epäillyn häirinnän kohteelta, onko hänen mielessään kyseessä häirintä.


Mikä ei ole tämän käytännön vastaista?

Jotkin julkaisut saattavat vaikuttaa haitallisilta erillään asiayhteydestä, mutta eivät välttämättä olekaan sitä osana laajempaa keskustelua. Ystävät saattavat esimerkiksi käyttää keskenään sanoja ja ilmaisuja, jotka saattavat näyttää häirinnältä ilman tietoa henkilöiden välisestä ystävyydestä. Tiedostamme myös, että alustaamme voidaan käyttää huomion kiinnittämiseen muiden haitalliseen käytökseen tai sen tuomitsemiseen tai esiin tuomiseen. Tällaisissa tapauksissa emme ryhdy toimiin, kun toiminta on asiayhteyden perusteella selkeästi loukkaamattomaksi tarkoitettua ja itse asiassa häirintää vastaan suunnattua.

Uskomme myös, että erilaisten instituutioiden, käytäntöjen ja aatteiden kritisoiminen on osa ilmaisunvapautta, joten emme ryhdy toimiin tällaista kriittistä kommentointia vastaan.


Kuka voi ilmoittaa tämän käytännön rikkomuksista?

Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen tämän käytännön rikkomuksista sitä varten suunnitellun ilmiantoprosessimme mukaisesti. Joissakin tapauksissa meidän on kuitenkin kuultava suoraan kohteena olevaa henkilöä ennen valvontatoimiin ryhtymistä ja varmistettava, että meillä on tarvittavat tiedot toimeen ryhtymiseen.


Mitä tapahtuu, jos rikot tätä käytäntöä?

Tämän käytännön rikkomisesta seuraavan rangaistuksen määrityksessä otamme huomioon useita tekijöitä, kuten rikkomuksen vakavuuden, rikkomuksen kohdistumisen henkilöön (esimerkiksi mainitsemalla, viittaamalla henkilöön tämän koko nimellä tai käyttämällä valokuvaa henkilöstä) ja yksilön aiemman sääntörikkomushistorian. Seuraavassa on lueteltu mahdolliset toimenpiteet, joilla tätä käytäntöä rikkovaan sisältöön puututaan:

 • Sisällön näkyvyyden vähentäminen X:ssä seuraavin keinoin:

  • Julkaisu poistetaan hakutuloksista, sovelluksen suosituksista, suosituista puheenaiheista, ilmoituksista ja etusivun aikajanoilta 

  • Julkaisun löydettävyys rajataan kirjoittajan profiiliin

  • Julkaisun sijoitusta alennetaan vastauksissa

  • Julkaisun tykkäyksiä, vastauksia, uudelleenjulkaisua, lainaamista, kirjanmerkkeihin lisäämistä, jakamista, profiiliin kiinnittämistä ja reagointilukemia rajataan 

  • Julkaisu suljetaan pois mainosten läheisyydestä

 • Julkaisut ja/tai tilit suljetaan pois sähköposti- tai sovellussuosituksista. 

 • Vaadimme julkaisun poistamista.

  • Saatamme esimerkiksi pyytää käyttäjää poistamaan sääntöjen vastaisen sisällön ja myöntää tilille pelkät lukuoikeudet määrätyksi ajaksi, ennen kuin oikeus julkaisemiseen palautetaan. Toistuvat rikkomukset saattavat johtaa tilin jäädyttämiseen.

 • Jäädytämme tilit, joiden ainoa tarkoitus on rikkoa ei-toivotun seksuaalisen sisällön ja räikeän esineellistämisen kieltoa sekä häirintään keskittyvät tilit.

Lisätietoja on käytössämme olevien pakkokeinojen kuvauksissa. Mikäli joku uskoo hänen tiliinsä kohdistetun pakkokeinopäätöksen olevan tehty virheellisin perustein, hän voi hakea päätökseen muutosta.

Jaa tämä artikkeli