Comportament abusiu i assetjament

Resum

Març de 2024


No pots tenir un comportament abusiu amb altres persones ni assetjar-les; tampoc pots animar altres persones a fer-ho.

La missió de X és oferir a tothom la possibilitat de crear i compartir idees i informació, així com expressar les seves opinions i creences sense barreres. La llibertat d'expressió és un dret humà: creiem que tothom té dret a utilitzar la seva veu. El nostre paper és facilitar les converses públiques, per la qual cosa cal una representació d'una àmplia varietat de perspectives. 

Som conscients que, si algú, independentment de quin sigui el seu context, pateix assetjament a X, es pot posar en perill la seva capacitat d'expressar-se i es poden causar danys. Per facilitar un diàleg sa a la plataforma i empoderar els usuaris perquè expressin les seves opinions i creences diverses, prohibim qualsevol comportament i contingut que assetgin, avergonyeixin o menystinguin altres persones. A més de posar en perill la seguretat de les persones, aquests tipus de comportament també poden provocar danys físics i emocionals a aquells que en són víctimes.


Què infringeix aquesta política?

Prohibim qualsevol comportament i contingut que assetgin, avergonyeixin o menystinguin altres persones, tal com es defineix a continuació. Tingues en compte que, per ajudar els nostres equips a entendre el context, de vegades necessitem parlar directament amb la persona a qui es dirigeix el comportament en qüestió per assegurar-nos que disposem de la informació necessària abans de prendre les mesures oportunes i proporcionades.


Assetjament selectiu

Prohibim els atacs maliciosos i no recíprocs (com ara les mencions i les etiquetes) a persones, especialment quan l'objectiu és humiliar o menystenir algú. Entre aquests atacs, s'inclouen els casos següents:

 • Compartir diverses publicacions, durant un període de temps curt, o publicar respostes contínuament amb contingut maliciós dirigit a una persona en concret. Això inclou els comptes que es dediquen a assetjar una o diverses persones.

 • Mencionar o etiquetar usuaris amb contingut maliciós.


Negació d'esdeveniments violents

Prohibim el contingut que negui la veracitat d'assassinats en massa o altres fets amb un gran nombre de víctimes en els casos en què podem verificar que l'esdeveniment va passar realment i quan el contingut es comparteix en un context d'abús. Això inclou, entre d'altres, referir-se a un esdeveniment com un "muntatge" o afirmar que les víctimes o supervivents són falsos o que són "actors". És el cas, per exemple, de fets com l'holocaust, tirotejos en escoles, atacs terroristes i desastres naturals.


Incitació a l'assetjament

Prohibim qualsevol comportament que encoratgi els altres a assetjar o atacar persones o grups de persones específiques amb un comportament abusiu. Això inclou, per exemple, crides a atacar persones mitjançant insults o assetjament en línia i també comportaments que instin a actuar fora de la plataforma, com ara l'assetjament físic.


Cosificació gràfica i contingut sexual no desitjat

Si bé X permet certes formes de nuesa consentida i contingut per a adults, prohibim el contingut sexual no desitjat i la cosificació gràfica en què es cosifica sexualment una persona sense el seu consentiment. Això inclou, per exemple:

 • L'enviament de contingut multimèdia per a adults (imatges, vídeos o GIF) sense que el receptor ho demani o ho vulgui. 

 • Comentaris de caràcter sexual no desitjats sobre el cos d'una altra persona. 

 • Sol·licitud d'actes sexuals.

 • Qualsevol contingut que sexualitzi una altra persona sense el seu consentiment. 


Insults

Prenem mesures contra l'ús d'insults o llenguatge obscè o amb la voluntat d'atacar els altres. Tanmateix, tot i que algunes persones poden trobar que determinats termes són ofensius, no prendrem mesures contra tots els casos en què s'utilitzin termes insultants. 


Ús de noms anteriors i pronoms

Quan les lleis locals ho requereixin, reduirem la visibilitat de les publicacions que utilitzin pronoms diferents per adreçar-se a algú que no siguin els que aquesta persona faci servir per a ella mateixa, o que utilitzin un nom anterior que algú ja no faci servir com a part de la seva transició. Com que és molt complicat determinar si s'ha produït una infracció d'aquest tipus, sempre parlarem amb la persona objectiu per determinar si s'ha produït una infracció.


Què no infringeix aquesta política?

Algunes publicacions poden semblar perjudicials si es llegeixen de manera aïllada, però potser no ho són si es llegeixen en el context d'una conversa més llarga. Per exemple, els amics poden utilitzar de manera consentida determinats termes o frases per interactuar entre ells que podrien semblar abusius sense context. També som conscients que la nostra plataforma es pot utilitzar per cridar l'atenció d'altres persones, condemnar-les o destacar-les per comportaments perjudicials. En aquests casos, no prenem mesures quan el context és clarament inofensiu i pretén contrarestar aquest tipus de retòrica.

També creiem que la crítica a les institucions, pràctiques i idees és una part fonamental de la llibertat d'expressió i, per tant, no actuarem davant aquests comentaris crítics.


Qui pot denunciar les infraccions d'aquesta política?

Qualsevol persona pot denunciar infraccions d'aquesta política mitjançant el nostre flux de denúncies dedicat. No obstant això, a vegades hem de parlar amb la persona a qui es dirigeix el missatge, per assegurar-nos que tenim tota la informació necessària abans de prendre cap mesura.


Què passa si infringeixes aquesta política?

A l'hora de determinar la sanció per infringir aquesta política, tenim en compte una sèrie de factors, com ara la gravetat de l'incompliment, si aquesta actuació s'ha dirigit a una persona en concret (per exemple, amb una menció, una referència al seu nom complet, una foto seva, etc.) i els antecedents d'incompliment de les normes de la persona infractora, entre d'altres. Aquesta llista recull algunes de les possibles accions que podem emprendre en cas de contingut que infringeixi aquesta política:

 • Fer que el contingut sigui menys visible a X realitzant el següent:

  • Eliminar la publicació dels resultats de la cerca, les recomanacions al producte, les tendències, les notificacions i les cronologies principals. 

  • Restringir la detectabilitat de la publicació al perfil de l'autor.

  • Posicionar més avall la publicació a les respostes.

  • Restringir els agradaments, les respostes, les republicacions, les cites, els preferits, la compartició, la fixació al perfil o els nombres d'implicacions 

  • Excloure la publicació en posicions al costat d'anuncis.

 • Excloure les publicacions o els comptes a les recomanacions per correu electrònic o dins del producte mateix. 

 • Exigir la supressió de la publicació.

  • Per exemple, podem demanar a un usuari que suprimeixi el contingut que infringeix la política i que, durant un temps, només pugui fer servir el compte en mode de lectura abans de poder tornar a publicar. Les infraccions posteriors poden comportar la suspensió del compte.

 • Suspendre els comptes que tenen com a únic propòsit infringir la nostra política de contingut sexual no desitjat i cosificació gràfica, o bé els comptes que es dediquen a assetjar persones.

Per obtenir més informació, consulta les nostres mesures de control de compliment. Si algú considera que s'han aplicat mesures coercitives al seu compte per error, pot enviar una apel·lació.

Comparteix aquest article