Krænkende adfærd og chikane

Oversigt

Marts 2022


Du må ikke udsætte andre for krænkende adfærd eller chikane eller opfordre andre til at gøre det.

Det er X's mission at give alle mulighed for at udvikle og dele idéer og oplysninger samt at udtrykke deres holdninger og overbevisninger uden barrierer. Ytringsfrihed er en menneskeret. Vi mener, at alle har en ret til at bruge deres stemme til at blive hørt. Vores rolle er at tjene den offentlige samtale, hvilket indebærer, at en bred vifte af forskellige perspektiver får mulighed for at komme til orde. 

Vi anerkender, at hvis nogen, uanset baggrund, oplever chikane på X, kan det bringe deres evne til at udtrykke sig i fare og være skadeligt. For at fremme en sund dialog på platformen og give enkeltpersoner mulighed for at udtrykke forskellige meninger og overbevisninger, forbyder vi adfærd og indhold, der chikanerer, udskammer eller nedgør andre. Ud over at udgøre en risiko for folks sikkerhed, kan denne form for adfærd også få fysiske og følelsesmæssige konsekvenser for de involverede.


Hvad er en overtrædelse af denne politik?

Vi forbyder adfærd og indhold, der chikanerer, udskammer eller nedværdiger andre, som defineret nedenfor. Bemærk, at for at hjælpe vores teams med at forstå konteksten kan det nogle gange være nødvendigt at høre direkte fra den person, som der målrettes imod, for at sikre, at vi har de nødvendige oplysninger, før vi træffer passende og forholdsmæssige foranstaltninger.


Målrettet chikane

Vi forbyder ondsindet, ensidig målretning (såsom at nævne eller tagge) mod enkeltpersoner, især når det deles for at ydmyge eller nedgøre nogen. Dette kan betyde:

 • At dele flere posts over en kort periode eller løbende sende svar med ondsindet indhold for at ramme en person. Dette omfatter konti, der har til formål at chikanere en person eller flere personer.

 • Omtale eller tagge brugere med ondsindet indhold.


Fornægtelse af voldelige hændelser

Vi forbyder indhold, der afviser, at massemord eller andre masseulykker har fundet sted, hvor vi kan bekræfte, at begivenheden fandt sted, og når indholdet deles med en krænkende kontekst. Det kan f.eks. være henvisning til en sådan begivenhed som "opspind" eller påstande om, at ofre eller overlevende lyver eller er "skuespillere". Det inkluderer, men er ikke begrænset til, begivenheder såsom Holocaust, skoleskyderier, terroristangreb og naturkatastrofer.


Opfordring til chikane

Vi forbyder adfærd, som opmuntrer andre til at chikanere eller målrette krænkende adfærd mod specifikke enkeltpersoner eller grupper. Dette omfatter blandt andet: Opfordringer til at krænke eller chikanere personer online og opførsel, som opfordrer til handlinger offline, såsom fysisk chikane.


Uønsket seksuelt indhold og eksplicit objektivering

Mens noget nøgenhed med samtykke og voksenindhold er tilladt på X, forbyder vi uønsket seksuelt indhold og eksplicit objektificering, der seksuelt objektifiserer en person uden vedkommendes samtykke. Dette omfatter blandt andet:

 • at sende nogen uopfordrede og/eller uønskede voksenmedier (billeder, videoer og GIF'er) 

 • uønsket seksuel diskussion af en persons krop 

 • anmodning om seksuelle handlinger

 • ethvert andet indhold, som på nogen måde seksualiserer en enkeltperson uden dennes samtykke. 


Fornærmelser

Vi griber ind over for brugen af fornærmelser eller bandeord mod andre. Selv om nogle personer kan finde visse udtryk stødende, reagerer vi ikke i alle tilfælde, hvor fornærmende udtryk anvendes. 


Brug af tidligere navne og pronominer

Hvor lokal lovgivning kræver det, vil vi begrænse synligheden af opslag, der bevidst bruger andre pronominer til at tiltale en person end det, personen selv bruger, eller som bruger et tidligere navn, som personen ikke længere bruger som en del af sin forandring. På grund af kompleksiteten i at afgøre, om en sådan overtrædelse har fundet sted, skal vi altid høre fra den, det er gået ud over, for at afgøre, om der har fundet en overtrædelse sted.


Hvad er ikke en overtrædelse af denne politik?

Visse posts kan forekomme skadelige, når de står alene, men ikke når de ses i kontekst med en længere samtale. For eksempel kan venner bruge bestemte udtryk eller sætninger til at tale indforstået med hinanden, som kan virke krænkende uden denne kontekst. Vi anerkender også, at vores platform kan bruges til at henlede opmærksomheden på, fordømme eller fremhæve andre pga. skadelig adfærd. I sådanne tilfælde griber vi ikke ind, hvis konteksten tydeligvis ikke er krænkende og har til formål at modvirke denne form for retorik.

Vi mener også, at kritik af institutioner, praksis og holdninger er en grundlæggende del af ytringsfriheden, og derfor vil vi ikke gribe ind over for sådanne kritiske kommentarer.


Hvem kan indberette overtrædelser af denne politik?

Alle kan indberette overtrædelser af denne politik ved hjælp af vores særlige indberetningsproces. Nogle gange kan det dog være nødvendigt at høre direkte fra den person, som der målrettes imod, for at sikre, at vi har alle de nødvendige oplysninger, før vi træffer de nødvendige foranstaltninger.


Hvad sker der, hvis du overtræder denne politik?

Ved udmålingen af straffen for overtrædelse af denne politik overvejer vi en række faktorer, blandt andet hvor alvorlig overtrædelsen er, om en person er blevet udset som mål (f.eks. nævnt, omtalt med fuldt navn, henvist til med et foto osv.), og om vedkommende tidligere har overtrådt reglerne. Følgende er en liste over potentielle håndhævelsesmuligheder, som vi forbeholder os retten til at benytte i tilfælde af brud på denne politik:

 • Gøre indholdet mindre synligt på X ved at:

  • Fjerne posten fra søgeresultater, anbefalinger i produkter, trender, meddelelser og forsidetidslinjer 

  • Begrænse synligheden af posten til forfatterens profil

  • Nedgradere posten i svar

  • Begrænse likes, svar, reposts, citater, bogmærker, deling, fastgørelse til profil eller antal engagementer 

  • Udelukke posten fra at få vist annoncer ved siden af den

 • Udelukke posts og/eller konti i e-mailanbefalinger eller anbefalinger i produkter. 

 • Kræve, at posten fjernes.

  • Vi kan f.eks. bede en person om at fjerne det overtrædende indhold og aktivere skrivebeskyttet tilstand, så vedkommende ikke kan poste i en periode. Gentagne overtrædelser kan føre til suspendering af kontoen.

 • Suspendering af konti, hvis eneste formål er at overtræde vores politik for uønsket seksuelt indhold og grafisk objektificering eller konti, der er dedikeret til at chikanere enkeltpersoner.

Hvis du vil vide mere, kan du se vores håndhævelsesmuligheder, og hvis nogen mener, at deres konto er blevet udsat for håndhævelse ved en fejl, kan de indsende en appel.

Del denne artikel