Tingkah Laku yang Kesat dan Gangguan

Gambaran Keseluruhan

Mac 2024


Anda tidak boleh menyasarkan orang lain dengan tingkah laku yang kesat atau gangguan, atau menggalakkan orang lain agar berbuat demikian.

Misi X adalah untuk memberi semua orang kuasa bagi mencipta dan berkongsi idea dan maklumat serta meluahkan pendapat serta kepercayaan mereka tanpa batasan. Kebebasan bersuara ialah hak asasi manusia – kami percaya bahawa semua orang mempunyai suara dan hak menggunakan suara tersebut. Peranan kami adalah untuk memudahkan perbualan awam, yang memerlukan perwakilan pelbagai jenis pandangan. 

Kami menyedari bahawa jika sesiapa, tanpa mengira latar belakang, mengalami gangguan di X, perkara ini boleh menjejaskan keupayaan mereka untuk bersuara dan menyebabkan kemudaratan. Untuk memudahkan dialog yang sihat pada platform ini dan memperkasakan individu untuk meluahkan pendapat serta kepercayaan yang pelbagai, kami melarang tingkah laku dan kandungan yang mengganggu, memalukan atau merendahkan orang lain. Selain mendatangkan risiko kepada keselamatan orang ramai, tingkah laku seperti ini juga boleh menyebabkan kesukaran fizikal dan emosi kepada mereka yang terjejas.


Apakah perkara yang melanggar dasar ini?

Kami melarang tingkah laku dan kandungan yang mengganggu, memalukan atau merendahkan orang lain, seperti yang ditakrifkan di bawah. Harap maklum bahawa untuk membantu pasukan kami memahami konteks, kadangkala kami perlu mendengar secara langsung daripada orang yang disasarkan, bagi memastikan bahawa kami mempunyai maklumat yang diperlukan sebelum mengambil tindakan penguatkuasaan yang wajar dan setara.


Gangguan yang Disasarkan

Kami melarang penyasaran berniat jahat, tidak berbalas (seperti menyebut atau mengeteg) terhadap individu, terutamanya apabila dikongsi untuk memalukan atau merendahkan seseorang. Ini boleh bermaksud:

 • Tindakan berkongsi berbilang Siaran, dalam tempoh masa yang singkat, atau secara berterusan menyiarkan balasan dengan kandungan yang berniat jahat, untuk menyasarkan individu. Ini termasuklah akaun yang khusus untuk mengganggu individu atau berbilang individu.

 • Menyebut atau mengeteg pengguna dengan kandungan yang berniat jahat.


Penafian Peristiwa Keganasan

Kami melarang kandungan yang menafikan bahawa pembunuhan beramai-ramai atau korban besar-besaran lain berlaku, yang boleh kami sahkan peristiwa tersebut berlaku dan semasa kandungan tersebut dikongsi dengan konteks yang kesat. Ini termasuk rujukan kepada peristiwa sedemikian sebagai “penipuan” atau mendakwa bahawa mangsa atau orang yang terselamat sebagai palsu atau “pelakon”. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada, peristiwa seperti Holocaust, tembakan di sekolah, serangan pengganas dan bencana alam.


Hasutan Gangguan

Kami melarang tingkah laku yang menggalakkan orang lain untuk mengganggu atau menyasarkan individu atau kumpulan orang tertentu dengan tingkah laku yang kesat. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada: panggilan untuk menyasarkan orang dengan tingkah laku yang kesat atau gangguan dalam talian dan tingkah laku yang menggesa tindakan di luar talian seperti gangguan fizikal.


Kandungan Seks Tidak Dikehendaki & Objektifikasi Grafik

Walaupun sesetengah kebogelan dengan izin dan kandungan dewasa dibenarkan di X, kami melarang kandungan seksual dan objektifikasi grafik yang tidak diingini yang mengobjektifkan individu secara seksual tanpa persetujuan mereka. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • menghantar media dewasa yang tidak diminta dan/atau tidak diingini kepada seseorang (imej, video dan GIF) 

 • perbincangan seksual yang tidak diminta tentang tubuh seseorang 

 • permintaan aksi seksual

 • apa-apa kandungan lain yang menjadikan individu bahan seksual tanpa persetujuan mereka. 


Penghinaan

Kami mengambil tindakan terhadap penggunaan penghinaan atau kata-kata kasar untuk menyasarkan orang lain. Walau bagaimanapun, meskipun sesetengah individu mungkin mendapati istilah tertentu menyinggung perasaan, kami tidak akan mengambil tindakan setiap kali istilah yang menyinggung perasaan digunakan. 


Penggunaan Nama Terdahulu dan Kata Ganti Nama

Sekiranya diperlukan oleh undang-undang tempatan, kami akan mengurangkan keterlihatan siaran yang sengaja menggunakan kata ganti nama yang lain untuk memanggil seseorang selain kata ganti nama yang digunakan oleh orang tersebut untuk diri mereka, atau yang menggunakan nama terdahulu yang tidak digunakan lagi oleh seseorang sebagai sebahagian daripada peralihan mereka. Oleh sebab kerumitan dalam menentukan sama ada pelanggaran sedemikian telah berlaku atau tidak, kami mesti sentiasa mendengar daripada sasaran untuk menentukan jika pelanggaran telah berlaku.


Apakah perkara yang tidak melanggar dasar ini?

Sesetengah siaran mungkin kelihatan memudaratkan apabila dilihat secara berasingan tetapi mungkin tidak sebegitu apabila dilihat dalam konteks perbualan yang lebih besar. Sebagai contoh, rakan mungkin menggunakan istilah atau frasa tertentu dengan kebenaran untuk berinteraksi antara satu sama lain yang mungkin kelihatan kasar tanpa konteks ini. Kami juga menyedari bahawa platform kami boleh digunakan untuk membawa perhatian kepada, mengutuk atau menyerlahkan orang lain kerana tingkah laku yang memudaratkan. Dalam kes sebegini, kami tidak mengambil tindakan apabila konteks adalah jelas tidak berbentuk kecaman dan bertujuan untuk membalas retorik seperti ini.

Kami juga percaya bahawa kritikan terhadap institusi, amalan dan idea merupakan bahagian asas daripada kebebasan bersuara dan oleh itu kami tidak akan mengambil tindakan terhadap ulasan kritis sedemikian.


Siapakah yang boleh melaporkan pelanggaran dasar ini?

Sesiapa sahaja boleh melaporkan pelanggaran dasar ini menggunakan aliran pelaporan khusus kami. Walau bagaimanapun, kami kadangkala mungkin perlu mendengar secara langsung daripada individu yang disasarkan, bagi memastikan bahawa kami mempunyai maklumat yang diperlukan sebelum mengambil apa-apa tindakan penguatkuasaan.


Apakah yang berlaku jika anda melanggar dasar ini?

Apabila menentukan penalti pelanggaran dasar ini, kami mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk, tetapi tidak terhad kepada keterukan pelanggaran itu, sama ada seseorang telah disasarkan (seperti disebut, dirujuk dengan nama penuh, dirujuk dengan foto, dll), dan rekod pelanggaran peraturan terdahulu individu. Berikut ialah senarai pilihan penguatkuasaan berpotensi untuk kandungan yang melanggar dasar ini:

 • Menjadikan kandungan kurang dilihat di X dengan:

  • Mengalih keluar siaran tersebut daripada hasil carian, cadangan dalam produk, trend, pemberitahuan, dan garis masa laman utama 

  • Mengehadkan kebolehtemuan siaran tersebut pada profil pengarang

  • Menurun taraf siaran tersebut dalam balasan

  • Mengehadkan sukaan, balasan, siaran semula, petikan, bookmark, perkongsian, pin pada profil, atau kiraan penglibatan 

  • Mengecualikan siaran tersebut daripada mempunyai iklan di sebelahnya

 • Mengecualikan siaran dan/atau akaun dalam e-mel atau pengesyoran dalam produk. 

 • Meminta agar siaran dialih keluar.

  • Sebagai contoh, kami mungkin meminta seseorang untuk mengalih keluar kandungan yang melanggar peraturan dan menjalani tempoh masa dalam mod baca sahaja sebelum mereka boleh membuat siaran semula. Pelanggaran yang seterusnya mungkin menyebabkan penggantungan akaun.

 • Menggantung akaun yang tujuan utamanya adalah untuk melanggar dasar Kandungan Seksual & Objektifikasi Grafik yang Tidak Diingini kami, atau akaun yang khusus untuk mengganggu individu.

Untuk mengetahui lebih lanjut, sila lihat pelbagai pilihan penguatkuasaan kami, dan jika seseorang percaya bahawa penguatkuasan ke atas akaunnya merupakan satu kesilapan, dia boleh menyerahkan rayuan.

Kongsi artikel ini