🤳 Kaligtasan at seguridad

Matutunan kung paanong manatiling ligtas sa pamamagitan ng pangangasiwa ng iyong setting ng pagkapribado