Skip to main content

Điều khoản dịch vụ

Ngày có hiệu lực: Ngày 29 tháng 9 năm 2023

Tóm tắt các Điều khoản của chúng tôi

Các Điều khoản dịch vụ này ("Điều khoản") là một phần của Thỏa thuận người dùng – một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý chi phối việc bạn sử dụng X. Bạn nên đọc đầy đủ các Điều khoản dịch vụ này ("Điều khoản"), tuy nhiên, dưới đây là một số điểm chính bạn cần ghi nhớ:

  • Bạn sẽ thấy quảng cáo trên nền tảng: Để đổi lấy việc truy cập vào Dịch vụ, X và các nhà cung cấp cũng như đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo cho bạn.

  • Khi đăng tải Nội dung và sử dụng Dịch vụ theo cách khác, bạn phải tuân thủ Thỏa thuận người dùng này và Luật hiện hành: Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ cũng như Nội dung của mình. Bạn phải tuân thủ Thỏa thuận người dùng này, các chính sách kết hợp của Thỏa thuận cùng tất cả các luật hiện hành.

  • Bạn phải tuân thủ các điều khoản sử dụng được chấp nhận của Dịch vụ: Bạn không được truy cập vào Dịch vụ theo bất kỳ cách nào khác ngoài thông qua các giao diện đã phát hành hiện có mà chúng tôi cung cấp. Ví dụ: điều này có nghĩa là bạn không được trích xuất Dịch vụ, tìm giải pháp thay thế cho mọi giới hạn kỹ thuật mà chúng tôi áp đặt hoặc tìm cách làm gián đoạn hoạt động của Dịch vụ. 

  • Chúng tôi có các quyền thực thi tổng quát: X giữ quyền thực hiện các hành động cưỡng chế đối với bạn nếu bạn vi phạm các điều khoản này, chẳng hạn như xóa Nội dung của bạn, hạn chế khả năng hiển thị, ngừng quyền truy cập của bạn vào X hoặc thực hiện hành động pháp lý. Chúng tôi cũng có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn vì những lý do khác, chẳng hạn như không hoạt động trong một thời gian dài, rủi ro pháp lý hoặc tình trạng không khả thi về mặt thương mại. 

  • Có các điều khoản về Giấy phép sở hữu trí tuệ trong các Điều khoản này: Bạn giữ quyền sở hữu và các quyền đối với bất kỳ Nội dung nào mà bạn đăng tải hoặc chia sẻ và bạn cung cấp cho chúng tôi giấy phép tổng quát, miễn phí bản quyền để cung cấp Nội dung của bạn cho các nơi khác trên thế giới và cho phép những người khác làm điều tương tự. Ngược lại, chúng tôi cung cấp cho bạn giấy phép sử dụng phần mềm mà chúng tôi cung cấp như một phần của Dịch vụ, chẳng hạn như ứng dụng X dành cho thiết bị di động, chỉ nhằm mục đích cho phép bạn sử dụng và tận hưởng lợi ích của Dịch vụ. 

  • Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ: Chúng tôi cung cấp Dịch vụ trên cơ sở "NGUYÊN TRẠNG" và "NHƯ CÓ SẴN", đồng thời chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm bảo đảm, trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với bạn hoặc những người khác trong phạm vi pháp luật cho phép. Bạn có thể tiếp xúc với nội dung xúc phạm hoặc có hại do người dùng khác đăng. Dịch vụ có thể thay đổi tùy từng thời điểm và chúng tôi có thể giới hạn hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ hoặc các tính năng cụ thể cho bạn hoặc những người dùng khác tại bất kỳ thời điểm nào. 

  • Bạn có các biện pháp khắc phục và cơ chế khắc phục nhưng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi bị giới hạn: Bạn có quyền chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách vô hiệu hóa tài khoản của mình và ngừng sử dụng Dịch vụ. Hãy lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với một số loại thiệt hại nhất định như được mô tả trong thỏa thuận và trong mọi trường hợp, toàn bộ trách nhiệm của chúng tôi sẽ không vượt quá 100 USD hoặc số tiền bạn đã trả cho chúng tôi, nếu có, trong vòng sáu tháng qua đối với Dịch vụ làm phát sinh khiếu nại. Ngoài ra, nếu bạn cho rằng Nội dung của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành hành vi vi phạm bản quyền thì bạn có thể xem quy trình báo cáo sẽ được trình bày chi tiết trong các Điều khoản này. 

Cũng xin lưu ý rằng các Điều khoản này kết hợp Chính sách riêng tư (https://x.com/privacy) của chúng tôi cũng như các điều khoản khác áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ và Nội dung của mình. Cuối cùng, các điều khoản này có thể khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn sống, nhưng trong mọi trường hợp, bạn phải ít nhất 13 tuổi mới có thể sử dụng X.

Nếu bạn sống bên ngoài Liên minh Châu Âu, các Quốc gia EFTA (Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ) hoặc Vương quốc Anh, kể cả nếu bạn sống ở Hoa Kỳ, Thỏa thuận người dùng X bao gồm Điều khoản dịch vụ, Chính sách riêng tưcác Quy tắc và Chính sách của chúng tôi, cũng như tất cả các chính sách được kết hợp.

Nếu bạn sống ở Liên minh Châu Âu, các Quốc gia EFTA (Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ) hoặc Vương quốc Anh, Thỏa thuận người dùng X bao gồm Điều khoản dịch vụ, Chính sách riêng tưcác Quy tắc và Chính sách của chúng tôi, cũng như tất cả các chính sách được kết hợp.

 

Điều khoản dịch vụ của X

Nếu bạn sống bên ngoài Liên minh Châu Âu, các Quốc gia EFTA hoặc Vương quốc Anh, kể cả nếu bạn sống ở Hoa Kỳ

Các Điều khoản dịch vụ này ("Điều khoản") chi phối việc bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các trang web khác nhau, SMS, API, thông báo qua email, ứng dụng, nút, tiện ích, quảng cáo, dịch vụ thương mại và các dịch vụ được bao gồm khác (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates) liên kết đến các Điều khoản này (gọi chung là "Dịch vụ") và mọi thông tin, văn bản, liên kết, đồ họa, ảnh, âm thanh, video, hoặc các tài liệu hoặc cách sắp xếp tài liệu khác được tải lên, tải xuống hoặc xuất hiện trên Dịch vụ (gọi chung là "Nội dung"). Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này.

Các Điều khoản này là thỏa thuận giữa bạn và X Corp., công ty cung cấp X và Dịch vụ, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA. Các từ "chúng tôi" và "của chúng tôi" có nghĩa là X Corp.

 

1. Ai có thể sử dụng dịch vụ

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ nếu bạn đồng ý lập hợp đồng ràng buộc với chúng tôi và không phải là người bị cấm nhận dịch vụ theo luật pháp của khu vực tài phán áp dụng. Trong mọi trường hợp, bạn phải ít nhất 13 tuổi thì mới được sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn chấp nhận các Điều khoản này và sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một công ty, tổ chức, chính phủ hoặc pháp nhân khác, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn được phép làm như vậy và có quyền ràng buộc pháp nhân đó với các Điều khoản này, trong trường hợp đó các từ "bạn" và "của bạn" được sử dụng trong các Điều khoản này sẽ đề cập đến pháp nhân này.

 

2. Bảo mật

Chính sách riêng tư của chúng tôi (https://www.x.com/privacy) mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng Dịch vụ. Bạn hiểu rằng thông qua việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin này (như được nêu trong Chính sách riêng tư), bao gồm cả việc chuyển thông tin này đến Hoa Kỳ, Ireland và/hoặc các quốc gia khác để chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi lưu trữ, xử lý và sử dụng.

 

3. Nội dung trên Dịch vụ

Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ và về bất kỳ Nội dung nào bạn cung cấp, bao gồm cả việc tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định hiện hành. Bạn chỉ nên cung cấp Nội dung mà bạn cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với người khác.

Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ Nội dung hoặc tài liệu nào được đăng qua Dịch vụ hoặc bạn có được thông qua Dịch vụ. Chúng tôi không chứng thực, hỗ trợ, tuyên bố hoặc đảm bảo tính đầy đủ, trung thực, chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ Nội dung hoặc thông tin liên lạc nào được đăng qua Dịch vụ hoặc chứng thực bất kỳ ý kiến ​​nào được thể hiện qua Dịch vụ. Bạn hiểu rằng khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung có thể gây xúc phạm, có hại, không chính xác hoặc không phù hợp hoặc trong một số trường hợp, các bài đăng bị gắn nhãn sai hoặc mang tính chất lừa đảo. Tất cả Nội dung chỉ thuộc trách nhiệm của người tạo ra Nội dung đó. Chúng tôi có thể không giám sát hoặc kiểm soát Nội dung được đăng qua Dịch vụ và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về Nội dung đó.

Chúng tôi có quyền xóa Nội dung vi phạm Thỏa thuận người dùng, bao gồm vi phạm bản quyền hoặc nhãn hiệu hoặc hành vi chiếm đoạt tài sản trí tuệ, mạo danh, hành vi trái pháp luật hoặc quấy rối. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên quan đến các chính sách cụ thể và quy trình báo cáo hoặc kháng nghị vi phạm trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation#specific-violations và https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Nếu bạn cho rằng Nội dung của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành hành vi vi phạm bản quyền, vui lòng báo cáo điều này bằng cách truy cập biểu mẫu báo cáo Bản quyền của chúng tôi (https://help.x.com/forms/dmca) hoặc liên hệ với nhân viên do chúng tôi chỉ định phụ trách các vấn đề về bản quyền tại:

X Corp.
Người nhận: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Báo cáo: https://help.x.com/forms/dmca
Email: [email protected]

Quyền của bạn và việc Cấp quyền đối với Nội dung

Bạn giữ quyền của mình đối với bất kỳ Nội dung nào bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ. Những gì của bạn là của bạn — bạn sở hữu Nội dung của mình (và âm thanh, ảnh và video tích hợp của bạn được coi là một phần của Nội dung).

Bằng việc gửi, đăng hoặc hiển thị Nội dung trên hoặc thông qua Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền (có quyền cấp giấy phép phụ) để sử dụng, sao chép, tái sản xuất, xử lý, điều chỉnh, sửa đổi, xuất bản, truyền tải, hiển thị và phân phối Nội dung đó trên bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông hoặc phương thức phân phối nào hiện đã biết hoặc được phát triển sau này (để rõ ràng thì các quyền này bao gồm, ví dụ: quản lý, chuyển đổi và dịch). Giấy phép này cho phép chúng tôi cung cấp Nội dung của bạn cho các nơi khác trên thế giới và cho phép những người khác làm điều tương tự. Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm quyền để chúng tôi cung cấp, quảng bá và cải thiện Dịch vụ cũng như cung cấp Nội dung được gửi tới hoặc thông qua Dịch vụ cho các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác để cung cấp, phát sóng, phân phối, đăng lại, quảng cáo hoặc xuất bản Nội dung đó trên các phương tiện và dịch vụ khác, tuân theo các điều khoản và điều kiện của chúng tôi đối với việc sử dụng Nội dung đó. Việc sử dụng bổ sung như vậy của chúng tôi hoặc các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác được thực hiện mà không phải trả khoản thù lao nào cho bạn đối với Nội dung mà bạn gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp theo cách khác thông qua Dịch vụ vì việc bạn sử dụng Dịch vụ theo đây đã được đồng ý là khoản đền bù thỏa đáng cho Nội dung và việc cấp các quyền nêu ở đây.

Chúng tôi có một bộ quy tắc ngày càng phát triển về cách các đối tác trong hệ sinh thái có thể tương tác với Nội dung của bạn trên Dịch vụ. Những quy tắc này tồn tại để tạo điều kiện cho một hệ sinh thái mở luôn lưu tâm đến quyền của bạn. Bạn hiểu rằng chúng tôi có thể sửa đổi hoặc điều chỉnh Nội dung của bạn khi Nội dung đó được chúng tôi và các đối tác của chúng tôi phân phối, cung cấp, xuất bản hoặc phát sóng và/hoặc thực hiện các thay đổi đối với Nội dung của bạn để điều chỉnh Nội dung cho phù hợp với các phương tiện khác nhau.

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có hoặc đã có được tất cả các quyền, giấy phép, sự đồng ý, sự cho phép, quyền hạn và/hoặc thẩm quyền cần thiết để cấp các quyền được cấp ở đây cho bất kỳ Nội dung nào bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng Nội dung đó sẽ không chứa tài liệu có bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác, trừ phi bạn có sự cho phép cần thiết hoặc có quyền hợp pháp để đăng tài liệu và cấp cho chúng tôi giấy phép được mô tả ở trên.

 

4. Sử dụng Dịch vụ

Vui lòng xem lại Quy tắc và Chính sách của chúng tôi, vốn là một phần của Thỏa thuận người dùng và nêu ra hành vi bị cấm trên Dịch vụ. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ khi tuân thủ các Điều khoản này cũng như tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành. X thực hiện các biện pháp thực thi khi Nội dung hoặc hành vi Người dùng vi phạm Quy tắc và Chính sách của chúng tôi hoặc liên quan đến phương tiện truyền thông nhạy cảm. Bạn có thể xem lại các biện pháp thực thi của X và cách bạn có thể kháng nghị quyết định thực thi của chúng tôi tại đây.

Dịch vụ phát triển không ngừng. Do đó, Dịch vụ có thể thay đổi tùy từng thời điểm theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có thể ngừng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) việc cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ cho bạn hoặc cho người dùng nói chung. Chúng tôi cũng có quyền tạo ra các giới hạn về việc sử dụng và lưu trữ theo quyết định riêng của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Chúng tôi cũng có thể xóa hoặc từ chối phân phối bất kỳ Nội dung nào trên Dịch vụ, hạn chế phân phối hoặc hiển thị bất kỳ Nội dung nào trên dịch vụ, đình chỉ hoặc chấm dứt người dùng và lấy lại tên người dùng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bạn.

Khi xem xét việc chúng tôi cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng chúng tôi và các nhà cung cấp và đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể đặt quảng cáo trên Dịch vụ hoặc liên quan đến việc hiển thị Nội dung hoặc thông tin từ Dịch vụ cho dù Nội dung đó do bạn hoặc người khác đăng tải. Chúng tôi cũng có quyền truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi tin là hợp lý là cần thiết để (i) đáp ứng mọi luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ, (ii) thực thi Điều khoản, bao gồm cả việc điều tra các nguy cơ vi phạm trong đây, (iii) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật, (iv) phản hồi các yêu cầu hỗ trợ người dùng hoặc (v) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của X, người dùng của X và công chúng. Chúng tôi không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ theo Chính sách riêng tư của chúng tôi.

Một số dịch vụ hoặc tính năng nhất định có thể được cung cấp trên X mà các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ đó. Bằng cách sử dụng hoặc thanh toán cho bất kỳ dịch vụ bổ sung nào trong số này, bạn đồng ý với mọi điều khoản bổ sung áp dụng cho các dịch vụ đó và các điều khoản bổ sung đó trở thành một phần trong thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn. Nếu bất kỳ điều khoản bổ sung hiện hành nào xung đột với các Điều khoản này thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng trong khi bạn đang sử dụng các dịch vụ mà các điều khoản này áp dụng.

Nếu bạn sử dụng các tính năng trả phí của Dịch vụ, bạn đồng ý với Điều khoản dành cho các dịch vụ trả phí (https://legal.x.com/purchaser-terms.html) hiện hành.

Nếu bạn sử dụng các tính năng của Dịch vụ dành cho nhà phát triển, bao gồm nhưng không giới hạn ở X dành cho trang web (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), Thẻ X (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), API công khai (https://developer.x.com/docs), hoặc Đăng nhập bằng X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), bạn đồng ý với Thỏa thuận dành cho nhà phát triển (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) và Chính sách dành cho nhà phát triển (https://developer.x.com/developer-terms/policy) của chúng tôi. Nếu bạn muốn tái sản xuất, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, phân phối, bán, chuyển nhượng, hiển thị công khai, trình diễn công khai, truyền tải hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung trên Dịch vụ theo cách khác, bạn phải sử dụng các giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp, trừ phi được phép thông qua Dịch vụ, các Điều khoản này hoặc các điều khoản được cung cấp trên https://developer.x.com/developer-terms. Nếu không, tất cả các hành động như vậy đều bị nghiêm cấm. Nếu là nhà nghiên cứu bảo mật, bạn phải tuân thủ các quy tắc trong Chương trình báo cáo lỗ hổng bảo mật (https://hackerone.com/x) của chúng tôi. Các yêu cầu nêu trong đoạn trước có thể không áp dụng cho những người tham gia Chương trình báo cáo lỗ hổng bảo mật của chúng tôi.

Nếu bạn sử dụng các tính năng quảng cáo của Dịch vụ, bạn đồng ý với Thỏa thuận dịch vụ chính (https://ads.x.com/terms) của chúng tôi.

Tài khoản của bạn

Bạn có thể cần tạo một tài khoản để sử dụng Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm bảo vệ tài khoản của mình, vì vậy hãy sử dụng mật khẩu mạnh và chỉ sử dụng mật khẩu đó cho tài khoản này. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ những điều trên.

Bạn có thể kiểm soát hầu hết các thông tin liên lạc từ Dịch vụ. Chúng tôi có thể cần cung cấp cho bạn một số thông tin liên lạc nhất định, chẳng hạn như thông báo dịch vụ và tin nhắn quản trị. Những thông tin liên lạc này được coi là một phần của Dịch vụ và tài khoản của bạn, bạn không thể từ chối nhận các thông tin này. Nếu bạn đã thêm số điện thoại vào tài khoản của mình và sau đó thay đổi hoặc ngừng kích hoạt số điện thoại đó, bạn phải cập nhật thông tin tài khoản của mình để ngăn chúng tôi liên lạc với bất kỳ ai có được số cũ của bạn.

Giấy phép sử dụng dịch vụ của bạn

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép cá nhân, toàn cầu, miễn phí bản quyền, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng phần mềm được cung cấp cho bạn như một phần của Dịch vụ. Giấy phép này có mục đích duy nhất là cho phép bạn sử dụng và tận hưởng lợi ích của Dịch vụ như được cung cấp trên X, theo cách được các Điều khoản này cho phép.

Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của cả Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Không có nội dung nào trong Điều khoản cung cấp cho bạn quyền sử dụng tên X hoặc bất kỳ nhãn hiệu, biểu trưng, ​​tên miền cũng như các đặc điểm thương hiệu đặc biệt khác và các quyền sở hữu khác của X. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Dịch vụ (không bao gồm Nội dung do người dùng cung cấp) đang và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của chúng tôi và bên cấp phép của chúng tôi. Mọi phản hồi, nhận xét hoặc đề xuất mà bạn có thể cung cấp về X hoặc Dịch vụ là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi sẽ được tự do sử dụng những phản hồi, nhận xét hoặc đề xuất đó khi chúng tôi thấy phù hợp và không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn.

Sử dụng dịch vụ sai cách

Bạn cũng đồng ý không sử dụng Dịch vụ sai cách, chẳng hạn như bằng cách can thiệp vào Dịch vụ hoặc truy cập Dịch vụ bằng phương pháp khác ngoài giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tìm giải pháp thay thế cho bất kỳ hạn chế kỹ thuật nào trong phần mềm được cung cấp cho bạn như một phần của Dịch vụ hoặc thiết kế đối chiếu, dịch ngược hoặc tách rời phần mềm, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi mà luật hiện hành cho phép rõ ràng. Bạn không được thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ: (i) truy cập, can thiệp hoặc sử dụng các khu vực không công khai của Dịch vụ, hệ thống máy tính của chúng tôi hoặc hệ thống phân phối kỹ thuật của các nhà cung cấp của chúng tôi; (ii) thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào hoặc vi phạm hoặc phá hoại bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc xác thực nào; (iii) truy cập hoặc tìm kiếm hoặc cố gắng truy cập hoặc tìm kiếm Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào (tự động hoặc cách khác) ngoài thông qua các giao diện đã phát hành, hiện có sẵn do chúng tôi cung cấp (và chỉ tuân theo các điều khoản và điều kiện hiện hành), trừ phi bạn đã được cho phép cụ thể để làm như vậy trong một thỏa thuận riêng với chúng tôi (LƯU Ý: việc thu thập hoặc trích xuất Dịch vụ dưới mọi hình thức, cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi đều bị nghiêm cấm); (iv) giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP/IP nào hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ email hoặc bài đăng nào hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào để gửi thông tin nhận dạng nguồn bị thay đổi, lừa đảo hoặc sai lệch; (v) tham gia vào bất kỳ hành vi nào vi phạm Chính sách về thao túng nền tảng và tin rác hoặc bất kỳ Quy tắc và chính sách nào khác; hoặc (vi) can thiệp hoặc làm gián đoạn (hoặc cố gắng làm như vậy), quyền truy cập của bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi vi-rút, làm quá tải, làm đầy, gửi tin rác, gửi bom thư đến Dịch vụ, hoặc bằng cách lập kịch bản tạo Nội dung theo cách can thiệp hoặc tạo gánh nặng quá mức cho Dịch vụ. Việc tạo điều kiện hoặc hỗ trợ người khác vi phạm các Điều khoản này cũng là hành vi vi phạm các Điều khoản này, bao gồm cả việc phân phối các sản phẩm hoặc dịch vụ cho phép hoặc khuyến khích vi phạm các Điều khoản này.

Kết thúc các điều khoản này

Bạn có thể chấm dứt thỏa thuận pháp lý với chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách vô hiệu hóa tài khoản của bạn và ngừng sử dụng Dịch vụ. Xem https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account để biết hướng dẫn về cách ngừng kích hoạt tài khoản của bạn và Chính sách riêng tư để biết thêm thông tin về những gì xảy ra với thông tin của bạn.

Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn hoặc ngừng cung cấp cho bạn tất cả hoặc một phần Dịch vụ bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng: (i) bạn đã vi phạm các Điều khoản này hoặc Quy tắc và Chính sách của chúng tôi, (ii) bạn tạo rủi ro hoặc rủi ro pháp lý có thể xảy ra cho chúng tôi; (iii) tài khoản của bạn cần bị xóa do hành vi trái pháp luật; (iv) tài khoản của bạn sẽ bị xóa do không hoạt động trong thời gian dài; hoặc (v) việc chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn không còn khả thi về mặt thương mại. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn bằng địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn hoặc vào lần tiếp theo bạn cố gắng truy cập vào tài khoản của mình, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi cũng có thể chấm dứt tài khoản của bạn hoặc ngừng cung cấp cho bạn tất cả hoặc một phần Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào khác hoặc không có lý do gì tùy thời điểm thuận tiện cho chúng tôi. Trong tất cả các trường hợp như vậy, Điều khoản sẽ chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn ở giấy phép sử dụng Dịch vụ của bạn, ngoại trừ các phần sau sẽ tiếp tục áp dụng: 2, 3, 5, 6 và các điều khoản sử dụng sai cách trong Phần 4 ("Sử dụng Dịch vụ sai cách"). Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình bị chấm dứt do nhầm lẫn, bạn có thể gửi Kháng nghị theo các bước trong Trung tâm trợ giúp (https://help.x.com/forms/account-access/appeals) của chúng tôi. Để tránh nghi ngờ, các Điều khoản này vẫn có hiệu lực kể cả khi tài khoản của bạn bị ngừng kích hoạt hoặc chấm dứt.

 

5. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Các dịch vụ có sẵn trên cơ sở "NGUYÊN TRẠNG"

Bạn phải tự chịu rủi ro khi truy cập và sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào. Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp cho bạn trên cơ sở "NGUYÊN TRẠNG" và "SẴN CÓ". "Thực thể X" đề cập đến X Corp., công ty mẹ, bên liên kết, công ty liên quan, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người đại diện, đối tác và người cấp phép. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, CÁC THỰC THỂ X TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC HÌNH THỨC ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ TÍNH CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ TÍNH KHÔNG VI PHẠM. Thực thể X không đưa ra bảo đảm hay tuyên bố nào và từ chối mọi trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với: (i) tính đầy đủ, chính xác, sẵn có, kịp thời, bảo mật hoặc độ tin cậy của Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào; (ii) mọi tác hại đối với hệ thống máy tính của bạn, mất dữ liệu hoặc tác hại khác do bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào; (iii) việc xóa hoặc không lưu trữ hoặc truyền bất kỳ Nội dung nào và các thông tin liên lạc khác được Dịch vụ duy trì; và (iv) liệu Dịch vụ có đáp ứng yêu cầu của bạn hay có sẵn trên cơ sở không bị gián đoạn, an toàn hoặc không có lỗi hay không. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, thu được từ các Thực thể X hoặc thông qua Dịch vụ, sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào không được thể hiện rõ ràng trong tài liệu này.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CÁC THỰC THỂ X SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ HOẶC TRỪNG PHẠT HOẶC MỌI THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN HOẶC DOANH THU, DÙ PHÁT SINH TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, HOẶC BẤT KỲ TỔN HẠI NÀO VỀ DỮ LIỆU, VIỆC SỬ DỤNG, MỨC TÍN NHIỆM HAY HOẶC CÁC MẤT MÁT VÔ HÌNH KHÁC DO (i) BẠN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ; (ii) MỌI HÀNH VI HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO TRÊN DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẤT KỲ HÀNH VI PHỈ BÁNG, XÚC PHẠM HOẶC HÀNH VI BẤT HỢP PHÁP NÀO CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG KHÁC HOẶC BÊN THỨ BA; (iii) BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CÓ ĐƯỢC TỪ DỊCH VỤ; HOẶC (iv) TRUY CẬP, SỬ DỤNG HOẶC THAY ĐỔI TRÁI PHÉP CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN HOẶC NỘI DUNG CỦA BẠN. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP TRÁCH NHIỆM CHUNG CỦA CÁC THỰC THỂ X SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ MỘT TRĂM ĐÔ LA MỸ (100 USD) HOẶC SỐ TIỀN BẠN THANH TOÁN CHO CHÚNG TÔI, NẾU CÓ, TRONG SÁU THÁNG QUA ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ PHÁT SINH KHIẾU NẠI. CÁC GIỚI HẠN CỦA TIỂU MỤC NÀY SẼ ÁP DỤNG CHO BẤT KỲ NGUYÊN LÝ TRÁCH NHIỆM NÀO, DÙ LÀ DỰA TRÊN BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, ĐIỀU KHOẢN, VI PHẠM NGOÀI HỢP ĐỒNG (BAO GỒM CẢ SỰ SƠ SUẤT) HOẶC CÁCH KHÁC, VÀ DÙ CÁC THỰC THỂ X ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CÓ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, VÀ NGAY CẢ NẾU MỘT BIỆN PHÁP ĐƯỢC ĐƯA RA Ở ĐÂY KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA NÓ.

 

6. Điều khoản chung

Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này. Những thay đổi này sẽ không có hiệu lực hồi tố và phiên bản mới nhất của Điều khoản, luôn có tại x.com/tos, sẽ chi phối mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn về các sửa đổi quan trọng, ví dụ như thông qua thông báo dịch vụ hoặc email được gửi tới địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn. Bằng việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi những bản sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản sửa đổi. Trong phạm vi pháp luật cho phép, bạn cũng từ bỏ quyền tham gia với tư cách nguyên đơn hoặc tập thể thành viên trong bất kỳ vụ kiện tập thể, hành động tập thể hoặc vụ kiện đại diện nào.

Luật pháp của Tiểu bang California, ngoại trừ việc lựa chọn các điều khoản luật, sẽ điều chỉnh các Điều khoản này và mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi. Tất cả các tranh chấp liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ sẽ chỉ được đưa ra tòa án liên bang hoặc tiểu bang ở Quận San Francisco, California, Hoa Kỳ và bạn đồng ý với quyền tài phán cá nhân cũng như từ bỏ mọi phản đối đối với tòa án thụ lý bất tiện. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, bạn cũng từ bỏ quyền tham gia với tư cách là nguyên đơn hoặc thành viên tập thể trong bất kỳ vụ kiện tập thể, hành động tập thể hoặc vụ kiện đại diện nào được cho là có ý định. 

Nếu bạn là một cơ quan chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương ở Hoa Kỳ sử dụng Dịch vụ với tư cách chính thức của mình và không thể chấp nhận các điều khoản về luật, quyền tài phán hoặc địa điểm xét xử ở trên về mặt pháp lý thì các điều khoản đó không áp dụng cho bạn. Đối với các tổ chức chính phủ liên bang Hoa Kỳ như vậy, các Điều khoản này và mọi hành động liên quan sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Hoa Kỳ (không tham chiếu đến mâu thuẫn giữa các điều khoản của luật pháp) và trong trường hợp không có luật liên bang và trong phạm vi được luật liên bang cho phép, thì sẽ là luật pháp của Tiểu bang California (không bao gồm việc lựa chọn luật).

Thỏa thuận người dùng X được viết bằng tiếng Anh nhưng được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ thông qua các bản dịch. X cố gắng làm cho bản dịch chính xác nhất có thể với phiên bản tiếng Anh gốc. Tuy nhiên, trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt hoặc mâu thuẫn nào, phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận người dùng X sẽ được ưu tiên. Bạn thừa nhận rằng tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ tham chiếu để giải thích và xây dựng các điều khoản của Thỏa thuận người dùng X.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết và các điều khoản còn lại của Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Ngày có hiệu lực: Ngày 29 tháng 9 năm 2023

Lưu trữ các điều khoản trước đó

 
 
 

Điều khoản dịch vụ của X

Nếu bạn sống ở Liên minh Châu Âu, các quốc gia EFTA hoặc Vương quốc Anh

Các Điều khoản dịch vụ này ("Điều khoản") chi phối việc bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ, bao gồm các trang web khác nhau, SMS, API, thông báo qua email, ứng dụng, nút, tiện ích, quảng cáo, dịch vụ thương mại và các dịch vụ được bao gồm khác (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates) liên kết đến các Điều khoản này (gọi chung là "Dịch vụ") và mọi thông tin, văn bản, liên kết, đồ họa, ảnh, âm thanh, video, hoặc các tài liệu hoặc cách sắp xếp tài liệu khác được tải lên, tải xuống hoặc xuất hiện trên Dịch vụ (gọi chung là "Nội dung"). Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này.

Các Điều khoản này là thỏa thuận giữa bạn và Twitter International Unlimited Company (Số công ty 503351, số VAT IE9803175Q), một công ty Ireland, cung cấp X và Dịch vụ, có văn phòng đăng ký tại One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland. Các từ "chúng tôi" và "của chúng tôi" có nghĩa là Twitter International Unlimited Company.

 

1. Ai có thể sử dụng dịch vụ

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ nếu bạn đồng ý lập hợp đồng ràng buộc với chúng tôi và không phải là người bị cấm nhận dịch vụ theo luật pháp của khu vực tài phán áp dụng. Trong mọi trường hợp, bạn phải ít nhất 13 tuổi thì mới được sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn chấp nhận các Điều khoản này và sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một công ty, tổ chức, chính phủ hoặc pháp nhân khác, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn được phép làm như vậy và có quyền ràng buộc pháp nhân đó với các Điều khoản này, trong trường hợp đó các từ "bạn" và "của bạn" được sử dụng trong các Điều khoản này sẽ đề cập đến pháp nhân này.

 

2. Bảo mật

Chính sách riêng tư của chúng tôi (https://www.x.com/privacy) mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng Dịch vụ. Bạn hiểu rằng thông qua việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin này (như được nêu trong Chính sách riêng tư), bao gồm cả việc chuyển thông tin này đến Hoa Kỳ, Ireland và/hoặc các quốc gia khác để chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi lưu trữ, xử lý và sử dụng.

 

3. Nội dung trên Dịch vụ

Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ và về bất kỳ Nội dung nào bạn cung cấp, bao gồm cả việc tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định hiện hành. Bạn chỉ nên cung cấp Nội dung mà bạn cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với người khác.

Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ Nội dung hoặc tài liệu nào được đăng qua Dịch vụ hoặc bạn có được thông qua Dịch vụ. Chúng tôi không chứng thực, hỗ trợ, tuyên bố hoặc đảm bảo tính đầy đủ, trung thực, chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ Nội dung hoặc thông tin liên lạc nào được đăng qua Dịch vụ hoặc chứng thực bất kỳ ý kiến ​​nào được thể hiện qua Dịch vụ. Bạn hiểu rằng khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung có thể gây xúc phạm, có hại, không chính xác hoặc không phù hợp hoặc trong một số trường hợp, các bài đăng bị gắn nhãn sai hoặc mang tính chất lừa đảo. Tất cả Nội dung chỉ thuộc trách nhiệm của người tạo ra Nội dung đó. Chúng tôi có thể không giám sát hoặc kiểm soát Nội dung được đăng qua Dịch vụ và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về Nội dung đó.

Chúng tôi có quyền xóa Nội dung vi phạm Thỏa thuận người dùng, bao gồm vi phạm bản quyền hoặc nhãn hiệu hoặc hành vi chiếm đoạt tài sản trí tuệ, mạo danh, hành vi trái pháp luật hoặc quấy rối. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên quan đến các chính sách cụ thể và quy trình báo cáo hoặc kháng nghị vi phạm trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation và https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Nếu bạn cho rằng Nội dung của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành hành vi vi phạm bản quyền, vui lòng báo cáo điều này bằng cách truy cập biểu mẫu báo cáo Bản quyền của chúng tôi (https://help.x.com/forms/dmca) hoặc liên hệ với nhân viên do chúng tôi chỉ định phụ trách các vấn đề về bản quyền tại:

X Corp.
Người nhận: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Báo cáo: https://help.x.com/forms/dmca
Email: [email protected]

Quyền của bạn và việc Cấp quyền đối với Nội dung

Bạn giữ quyền của mình đối với bất kỳ Nội dung nào bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ. Những gì của bạn là của bạn — bạn sở hữu Nội dung của mình (và âm thanh, ảnh và video tích hợp của bạn được coi là một phần của Nội dung).

Bằng việc gửi, đăng hoặc hiển thị Nội dung trên hoặc thông qua Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền (có quyền cấp giấy phép phụ) để sử dụng, sao chép, tái sản xuất, xử lý, điều chỉnh, sửa đổi, xuất bản, truyền tải, hiển thị và phân phối Nội dung đó trên bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông hoặc phương thức phân phối nào hiện đã biết hoặc được phát triển sau này (để rõ ràng thì các quyền này bao gồm, ví dụ: quản lý, chuyển đổi và dịch). Giấy phép này cho phép chúng tôi cung cấp Nội dung của bạn cho các nơi khác trên thế giới và cho phép những người khác làm điều tương tự. Tuy nhiên, nếu bạn đã chọn thông qua các tính năng của chúng tôi để hạn chế phân phối Nội dung của mình cho một cộng đồng giới hạn, chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn đó. Bạn cũng đồng ý rằng giấy phép này bao gồm quyền phân tích văn bản và thông tin khác mà bạn cung cấp nhằm cải thiện Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng giấy phép này bao gồm quyền để chúng tôi cung cấp, quảng bá và cải thiện Dịch vụ cũng như cung cấp Nội dung được gửi tới hoặc thông qua Dịch vụ cho các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác để cung cấp, phát sóng, phân phối, đăng lại, quảng cáo hoặc xuất bản Nội dung đó trên các phương tiện và dịch vụ khác, tuân theo các điều khoản và điều kiện của chúng tôi đối với việc sử dụng Nội dung đó. Việc sử dụng bổ sung như vậy của chúng tôi hoặc các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác được thực hiện mà không phải trả khoản thù lao nào cho bạn đối với Nội dung mà bạn gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp theo cách khác thông qua Dịch vụ vì việc bạn sử dụng Dịch vụ theo đây đã được đồng ý là khoản đền bù thỏa đáng cho Nội dung và việc cấp các quyền nêu ở đây.

Chúng tôi có một bộ quy tắc ngày càng phát triển về cách các đối tác trong hệ sinh thái có thể tương tác với Nội dung của bạn trên Dịch vụ. Những quy tắc này tồn tại để tạo điều kiện cho một hệ sinh thái mở luôn lưu tâm đến quyền của bạn. Bạn hiểu rằng chúng tôi có thể sửa đổi hoặc điều chỉnh Nội dung của bạn khi Nội dung đó được chúng tôi và các đối tác của chúng tôi phân phối, cung cấp, xuất bản hoặc phát sóng và/hoặc thực hiện các thay đổi đối với Nội dung của bạn để điều chỉnh Nội dung cho phù hợp với các phương tiện khác nhau.

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có hoặc đã có được tất cả các quyền, giấy phép, sự đồng ý, sự cho phép, quyền hạn và/hoặc thẩm quyền cần thiết để cấp các quyền được cấp ở đây cho bất kỳ Nội dung nào bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng Nội dung đó sẽ không chứa tài liệu có bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác, trừ phi bạn có sự cho phép cần thiết hoặc có quyền hợp pháp để đăng tài liệu và cấp cho chúng tôi giấy phép được mô tả ở trên.

 

4. Sử dụng Dịch vụ

Vui lòng xem lại Quy tắc và Chính sách của chúng tôi, vốn là một phần của Thỏa thuận người dùng và nêu ra hành vi bị cấm trên Dịch vụ. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ theo các Điều khoản này và tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành. X sẽ thực hiện các hành động cưỡng chế khi Nội dung hoặc hành vi Người dùng vi phạm Quy tắc và Chính sách của chúng tôi hoặc liên quan đến phương tiện truyền thông nhạy cảm. Bạn có thể xem lại các biện pháp thực thi của X và cách bạn có thể kháng nghị quyết định thực thi của chúng tôi tại đây.

Dịch vụ phát triển không ngừng. Do đó, Dịch vụ có thể thay đổi tùy từng thời điểm theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có thể ngừng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) việc cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ cho bạn hoặc cho người dùng nói chung. Chúng tôi cũng có quyền tạo ra các giới hạn về việc sử dụng và lưu trữ theo quyết định riêng của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Chúng tôi cũng có thể xóa hoặc từ chối phân phối bất kỳ Nội dung nào trên Dịch vụ, hạn chế phân phối hoặc hiển thị bất kỳ Nội dung nào trên dịch vụ, đình chỉ hoặc chấm dứt người dùng và lấy lại tên người dùng nếu phù hợp, bao gồm các lý do sau: (i) bảo vệ Dịch vụ hoặc người dùng của chúng tôi; (ii) tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc mệnh lệnh của cơ quan có thẩm quyền; (iii) vi phạm các Điều khoản này hoặc Quy tắc và Chính sách của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba; (iv) nếu bạn hoặc Nội dung của bạn khiến chúng tôi, những người dùng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào gặp rủi ro pháp lý hoặc quy định; và/hoặc (v) bạn không hoạt động trong thời gian dài. 

Khi xem xét việc chúng tôi cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng chúng tôi và các nhà cung cấp và đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể đặt quảng cáo trên Dịch vụ hoặc liên quan đến việc hiển thị Nội dung hoặc thông tin từ Dịch vụ cho dù Nội dung đó do bạn hoặc người khác đăng tải. Chúng tôi cũng có quyền truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi tin là hợp lý là cần thiết để (i) đáp ứng mọi luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ, (ii) thực thi Điều khoản, bao gồm cả việc điều tra các nguy cơ vi phạm trong đây, (iii) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật, (iv) phản hồi các yêu cầu hỗ trợ người dùng hoặc (v) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của X, người dùng của X và công chúng. Chúng tôi không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ theo Chính sách riêng tư của chúng tôi.

Một số dịch vụ hoặc tính năng nhất định có thể được cung cấp trên X mà các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ đó. Bạn có thể truy cập vào các điều khoản bổ sung này từ các trang web và ứng dụng dành riêng cho các dịch vụ hoặc tính năng này của chúng tôi. Bằng cách sử dụng hoặc thanh toán cho bất kỳ dịch vụ bổ sung nào trong số này, bạn sẽ phải đồng ý với mọi điều khoản bổ sung áp dụng cho các dịch vụ đó và các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần trong thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn. Nếu bất kỳ điều khoản bổ sung hiện hành nào xung đột với các Điều khoản này thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng trong khi bạn đang sử dụng các dịch vụ mà các điều khoản này áp dụng.

Nếu bạn sử dụng các tính năng trả phí của Dịch vụ, bạn đồng ý với Điều khoản dành cho các dịch vụ trả phí (https://legal.x.com/purchaser-terms.html) hiện hành.

Nếu bạn sử dụng các tính năng của Dịch vụ dành cho nhà phát triển, bao gồm nhưng không giới hạn ở X dành cho trang web (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), Thẻ X (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), API công khai (https://developer.x.com/docs), hoặc Đăng nhập bằng X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), bạn đồng ý với Thỏa thuận dành cho nhà phát triển (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) và Chính sách dành cho nhà phát triển (https://developer.x.com/developer-terms/policy) của chúng tôi. Nếu bạn muốn tái sản xuất, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, phân phối, bán, chuyển nhượng, hiển thị công khai, trình diễn công khai, truyền tải hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung trên Dịch vụ theo cách khác, bạn phải sử dụng các giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp, trừ phi được phép thông qua Dịch vụ, các Điều khoản này hoặc các điều khoản được cung cấp trên https://developer.x.com/developer-terms. Nếu không, tất cả các hành động như vậy đều bị nghiêm cấm. Nếu là nhà nghiên cứu bảo mật, bạn phải tuân thủ các quy tắc trong Chương trình báo cáo lỗ hổng bảo mật (https://hackerone.com/x) của chúng tôi. Các yêu cầu nêu trong đoạn trước có thể không áp dụng cho những người tham gia Chương trình báo cáo lỗ hổng bảo mật của chúng tôi.

Nếu bạn sử dụng các tính năng quảng cáo của Dịch vụ, bạn đồng ý với Thỏa thuận dịch vụ chính (https://ads.x.com/terms) của chúng tôi.

Tài khoản của bạn

Bạn có thể cần tạo một tài khoản để sử dụng Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm bảo vệ tài khoản của mình, vì vậy hãy sử dụng mật khẩu mạnh và chỉ sử dụng mật khẩu đó cho tài khoản này. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ những điều trên.

Bạn có thể kiểm soát hầu hết các thông tin liên lạc từ Dịch vụ. Chúng tôi có thể cần cung cấp cho bạn một số thông tin liên lạc nhất định, chẳng hạn như thông báo dịch vụ và tin nhắn quản trị. Những thông tin liên lạc này được coi là một phần của Dịch vụ và tài khoản của bạn, bạn không thể từ chối nhận các thông tin này. Nếu bạn đã thêm số điện thoại vào tài khoản của mình và sau đó thay đổi hoặc ngừng kích hoạt số điện thoại đó, bạn phải cập nhật thông tin tài khoản của mình để ngăn chúng tôi liên lạc với bất kỳ ai có được số cũ của bạn.

Giấy phép sử dụng dịch vụ của bạn

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép cá nhân, toàn cầu, miễn phí bản quyền, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng phần mềm được cung cấp cho bạn như một phần của Dịch vụ. Giấy phép này có mục đích duy nhất là cho phép bạn sử dụng và tận hưởng lợi ích của Dịch vụ như được cung cấp trên X, theo cách được các Điều khoản này cho phép.

Dịch vụ được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của cả Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Không có nội dung nào trong Điều khoản cung cấp cho bạn quyền sử dụng tên X hoặc bất kỳ nhãn hiệu, biểu trưng, ​​tên miền cũng như các đặc điểm thương hiệu đặc biệt khác và các quyền sở hữu khác của X. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Dịch vụ (không bao gồm Nội dung do người dùng cung cấp) đang và sẽ vẫn là tài sản độc quyền của chúng tôi và bên cấp phép của chúng tôi. Mọi phản hồi, nhận xét hoặc đề xuất mà bạn có thể cung cấp về X hoặc Dịch vụ là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi sẽ được tự do sử dụng những phản hồi, nhận xét hoặc đề xuất đó khi chúng tôi thấy phù hợp và không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn.

Sử dụng dịch vụ sai cách

Bạn cũng đồng ý không sử dụng Dịch vụ sai cách, chẳng hạn như bằng cách can thiệp vào Dịch vụ hoặc truy cập Dịch vụ bằng phương pháp khác ngoài giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tìm giải pháp thay thế cho bất kỳ hạn chế kỹ thuật nào trong phần mềm được cung cấp cho bạn như một phần của Dịch vụ hoặc thiết kế đối chiếu, dịch ngược hoặc tách rời phần mềm, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi mà luật hiện hành cho phép rõ ràng. Bạn không được thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ: (i) truy cập, can thiệp hoặc sử dụng các khu vực không công khai của Dịch vụ, hệ thống máy tính của chúng tôi hoặc hệ thống phân phối kỹ thuật của các nhà cung cấp của chúng tôi; (ii) thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào hoặc vi phạm hoặc phá hoại bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc xác thực nào; (iii) truy cập hoặc tìm kiếm hoặc cố gắng truy cập hoặc tìm kiếm Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào (tự động hoặc cách khác) ngoài thông qua các giao diện đã phát hành, hiện có sẵn do chúng tôi cung cấp (và chỉ tuân theo các điều khoản và điều kiện hiện hành), trừ phi bạn đã được cho phép cụ thể để làm như vậy trong một thỏa thuận riêng với chúng tôi (LƯU Ý: việc thu thập hoặc trích xuất Dịch vụ dưới mọi hình thức, cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi đều bị nghiêm cấm); (iv) giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP/IP nào hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ email hoặc bài đăng nào hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào để gửi thông tin nhận dạng nguồn bị thay đổi, lừa đảo hoặc sai lệch; (v) tham gia vào bất kỳ hành vi nào vi phạm Chính sách về thao túng nền tảng và tin rác hoặc bất kỳ Quy tắc và chính sách; nào khác; hoặc (vi) can thiệp hoặc làm gián đoạn (hoặc cố gắng làm như vậy), quyền truy cập của bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi vi-rút, làm quá tải, làm đầy, gửi tin rác, gửi bom thư đến Dịch vụ, hoặc bằng cách lập kịch bản tạo Nội dung theo cách can thiệp hoặc tạo gánh nặng quá mức cho Dịch vụ. Việc tạo điều kiện hoặc hỗ trợ người khác vi phạm các Điều khoản này cũng là hành vi vi phạm các Điều khoản này, bao gồm cả việc phân phối các sản phẩm hoặc dịch vụ cho phép hoặc khuyến khích vi phạm các Điều khoản này.

Kết thúc các điều khoản này

Bạn có thể chấm dứt thỏa thuận pháp lý với chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách vô hiệu hóa tài khoản của bạn và ngừng sử dụng Dịch vụ. Xem https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account để biết hướng dẫn về cách ngừng kích hoạt tài khoản của bạn và Chính sách riêng tư để biết thêm thông tin về những gì xảy ra với thông tin của bạn.

Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn hoặc ngừng cung cấp cho bạn tất cả hoặc một phần Dịch vụ bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng: (i) bạn đã vi phạm các Điều khoản này hoặc Quy tắc và Chính sách của chúng tôi; (ii) bạn tạo rủi ro hoặc rủi ro pháp lý có thể xảy ra cho chúng tôi; (iii) tài khoản của bạn cần bị xóa do hành vi trái pháp luật; (iv) tài khoản của bạn sẽ bị xóa do không hoạt động trong thời gian dài; hoặc (v) việc chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn không còn khả thi về mặt thương mại. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn bằng địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn hoặc vào lần tiếp theo bạn cố gắng truy cập vào tài khoản của mình, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Trong tất cả các trường hợp như vậy, Điều khoản sẽ chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn ở giấy phép sử dụng Dịch vụ của bạn, ngoại trừ các phần sau sẽ tiếp tục áp dụng: 2, 3, 5, 6 và các điều khoản sử dụng sai cách trong Phần 4 ("Sử dụng Dịch vụ sai cách"). Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình bị chấm dứt do nhầm lẫn, bạn có thể gửi Kháng nghị theo các bước trong Trung tâm trợ giúp (https://help.x.com/forms/account-access/appeals) của chúng tôi. Để tránh nghi ngờ, các Điều khoản này vẫn có hiệu lực kể cả khi tài khoản của bạn bị ngừng kích hoạt hoặc chấm dứt.

 

5. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý của X Corp., công ty mẹ, bên liên kết, công ty liên quan, cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhân viên đại diện, đối tác và người cấp phép của X Corp. được giới hạn ở mức tối đa cho phép tại quốc gia cư trú của bạn.

 

6. Điều khoản chung

Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này. Những thay đổi này sẽ không có hiệu lực hồi tố và phiên bản mới nhất của Điều khoản, luôn có tại x.com/tos, sẽ chi phối mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Ngoài những thay đổi liên quan đến chức năng mới hoặc được thực hiện vì lý do pháp lý, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước 30 ngày về việc thực hiện những thay đổi có hiệu lực đối với các Điều khoản này mà ảnh hưởng đến quyền hoặc nghĩa vụ của bất kỳ bên nào đối với các Điều khoản này, chẳng hạn như qua thông báo dịch vụ hoặc email gửi đến địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi những sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản sửa đổi.

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, bạn từ bỏ quyền tham gia với tư cách là nguyên đơn hoặc thành viên tập thể trong bất kỳ vụ kiện tập thể, hành động tập thể hoặc vụ kiện đại diện nào được cho là có ý định.

Thỏa thuận người dùng X được viết bằng tiếng Anh nhưng được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ thông qua các bản dịch. X cố gắng làm cho bản dịch chính xác nhất có thể với phiên bản tiếng Anh gốc. Tuy nhiên, trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt hoặc mâu thuẫn nào, phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận người dùng X sẽ được ưu tiên. Bạn thừa nhận rằng tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ tham chiếu để giải thích và xây dựng các điều khoản của Thỏa thuận người dùng X.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết và các điều khoản còn lại của Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Ngày có hiệu lực: Ngày 29 tháng 9 năm 2023

Lưu trữ các điều khoản trước đó