Skip to main content

Paslaugų teikimo sąlygos

Galioja nuo: 2023 m. rugsėjo 29 d.

Mūsų sąlygų santrauka

Šios paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) yra Naudotojo sutarties – teisiškai įpareigojančios sutarties, reglamentuojančios jūsų naudojimąsi „X“, dalis. Turėtumėte perskaityti visas šias paslaugų teikimo sąlygas (Sąlygos), tačiau čia yra keletas pagrindinių dalykų, kuriuos reikėtų prisiminti:

  • Platformoje matysite reklamą: mainais už prieigą prie paslaugų X ir mūsų trečiųjų šalių teikėjai bei partneriai gali rodyti jums reklamą.

  • Skelbdami Turinį ir kitaip naudodamiesi Paslaugomis turite laikytis šios Naudotojo sutarties ir taikomų įstatymų: esate atsakingi už savo naudojimąsi Paslaugomis ir Turiniu. Privalote laikytis šios Naudotojo sutarties, į ją įtrauktų politikos nuostatų ir visų taikomų įstatymų.

  • Privalote laikytis priimtinų Paslaugų naudojimo sąlygų: negalite pasiekti Paslaugų jokiu kitu būdu, o tik naudodami šiuo metu prieinamas, paskelbtas sąsajas, kurias teikiame. Pavyzdžiui, tai reiškia, kad negalite perimti Paslaugų duomenų, bandyti apeiti bet kokius mūsų taikomus techninius apribojimus ar kitaip bandyti sutrikdyti Paslaugų veikimą.

  • Turime plačias vykdymo užtikrinimo teises: X pasilieka teisę imtis reikalavimų vykdymo užtikrinimo veiksmų jūsų atžvilgiu, jei pažeisite šias sąlygas, pvz., pašalinti jūsų Turinį, apriboti matomumą, nutraukti prieigą prie X arba imtis teisinių veiksmų. Taip pat galime laikinai sustabdyti arba nutraukti jūsų paskyros veikimą dėl kitų priežasčių, pvz., užsitęsusio neaktyvumo, teisinio poveikio rizikos ar komercinio neperspektyvumo.

  • Šios sąlygos apima intelektinės nuosavybės licencijas: išlaikote nuosavybę ir teises į bet kokį savo skelbiamą ar bendrinamą Turinį ir suteikiate mums plačią, be autorinio atlyginimo teikiamą licenciją, kad jūsų Turinys būtų prieinamas likusiam pasauliui, ir leisti tai daryti kitiems. Ir atvirkščiai, mes suteikiame jums licenciją naudoti programinę įrangą, kurią teikiame kaip Paslaugų dalį, pvz., „X“ mobiliąją programėlę, tik tam, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis ir gauti iš jų naudos.

  • Prisiimate riziką už naudojimąsi Paslaugomis: Paslaugas teikiame TOKIAS, KOKIA YRA, ir KAI PASIEKIAMOS, taip pat nesuteikiame jokių garantijų ir atsisakome atsakomybės bei įsipareigojimų jums ar kitiems, kiek tai leidžiama pagal įstatymus. Jums gali būti rodomas kitų naudotojų paskelbtas įžeidžiantis ar žalingas turinys. Paslaugos gali retkarčiais keistis ir galime bet kuriuo metu apriboti arba nutraukti Paslaugų ar tam tikrų funkcijų prieinamumą jums ar kitiems naudotojams.

  • Galite naudotis teisių gynimo priemonėmis ir žalos atlyginimo mechanizmais, tačiau mūsų atsakomybė yra ribota: turite teisę bet kada nutraukti šią sutartį, išjungdami savo paskyrą ir nustodami naudotis Paslaugomis. Atminkite, kad nebūsime atsakingi už tam tikros rūšies žalą, aprašytą sutartyje, ir bet kuriuo atveju mūsų bendra atsakomybė neviršys didesnės iš šių sumų: 100 USD arba sumos, kurią per pastaruosius šešis mėnesius sumokėjote mums už Paslaugas, dėl kurių pareikšta pretenzija. Be to, jei manote, kad jūsų Turinys buvo nukopijuotas pažeidžiant autorių teises, pranešimo apie tai procesas išsamiai aprašytas šiose Sąlygose.

Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad šios Sąlygos apima mūsų Privatumo politiką (https://x.com/privacy), taip pat kitas sąlygas, taikomos jums naudojantis Paslaugomis ir jūsų Turiniu. Galiausiai, šios sąlygos gali skirtis ir priklauso nuo to, kur gyvenate, tačiau bet kuriuo atveju, jei norite naudotis X, jums turi būti ne mažiau nei 13 metų.

Jei gyvenate už Europos Sąjungos, ELPA valstybių ar Jungtinės Karalystės ribų, įskaitant, jeigu gyvenate JAV, „X vartotojo sutartis“ apima šiuos dalykus Paslaugų teikimo sąlygas, mūsų Privatumo Politiką, mūsų taisykles ir politiką bei visas įtrauktas politikas.

Jei gyvenate Europos Sąjungoje, ELPA valstybėse arba Jungtinėje Karalystėje, „X“ naudotojo sutartis apima šias Paslaugų teikimo sąlygas, mūsų Privatumo politiką, mūsų taisykles ir politiką bei visas įtrauktas politikas.

 

X paslaugų teikimo sąlygos

Jei gyvenate ne Europos Sąjungoje, ELPA valstybėse arba Jungtinėje Karalystėje, bet gyvenate JAV

Šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis (toliau – Sąlygos) reglamentuojama jūsų prieiga prie mūsų paslaugų, įskaitant įvairias svetaines, SMS, API, el. pašto pranešimus, programėles, mygtukus, valdiklius, reklamas, prekybos paslaugas ir mūsų paslaugas, kurioms taikomos šios Sąlygos (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates), susijusias su šiomis Sąlygomis (toliau bendrai vadinama Paslaugomis), ir prie bet kokios informacijos, teksto, nuorodų, grafikos, nuotraukų, garso bei vaizdo įrašų ar kitos medžiagos arba medžiagos išdėstymo, įkeltų, atsisiųstų ar rodomų naudojantis Paslaugomis (toliau bendrai vadinama Turiniu), taip jomis reglamentuojamas naudojimasis visais pirmiau išvardytais dalykais. Naudodamiesi Paslaugomis sutinkate laikytis šių Sąlygų.

Šios sąlygos yra sutartis tarp jūsų ir „X Corp.“, teikiančios „X“ ir paslaugas, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA. Žodžiai „mes“, „mus“ ir „mūsų“ reiškia „X Corp.“

 

1. Kas gali naudotis Paslaugomis

Paslaugomis galite naudotis tik tuo atveju, jei sutinkate sudaryti su mumis privalomą sutartį ir nesate asmuo, kuriam draudžiama gauti paslaugas pagal taikytinos jurisdikcijos įstatymus. Bet kuriuo atveju, norėdami naudotis Paslaugomis, turite būti ne jaunesni kaip 13 metų. Jei sutinkate su šiomis Sąlygomis ir naudojatės Paslaugomis įmonės, organizacijos, vyriausybės ar kito juridinio asmens vardu, pareiškiate ir garantuojate, kad esate įgalioti tai daryti ir turite teisę įpareigoti tokį subjektą laikytis šių Sąlygų. Tokiu atveju šiose Sąlygose vartojami žodžiai „jūs“ ir „jūsų“ reiškia tokį subjektą.

 

2. Privatumas

Mūsų Privatumo politikoje (https://www.x.com/privacy) aprašoma, kaip tvarkome informaciją, kurią mums pateikiate naudodamiesi Paslaugomis. Suprantate, kad naudodamiesi Paslaugomis sutinkate, kad būtų renkama ir naudojama ši informacija (kaip nurodyta Privatumo politikoje), įskaitant šios informacijos perdavimą į JAV, Airiją ir (arba) kitas šalis, kad mes ir mūsų filialai galėtų ją saugoti, tvarkyti ir naudoti.

 

3. Paslaugų turinys

Esate atsakingi už naudojimąsi Paslaugomis ir bet kokiu jūsų pateiktu Turiniu, įskaitant taikomų įstatymų, taisyklių ir kitų teisės aktų laikymąsi. Turėtumėte teikti tik tokį Turinį, kurį bendrindami su kitais jaučiatės ramūs.

Prisiimate riziką už bet kokį naudojimąsi ar pasikliovimą Turiniu ar medžiaga, paskelbta arba gauta naudojantis Paslaugomis. Nepatvirtiname, nepalaikome ir negarantuojame bet kokio Turinio ar pranešimų, paskelbtų naudojantis Paslaugomis, išsamumo, teisingumo, tikslumo ar patikimumo, nepareiškiame, kad Turinys ar pranešimai yra tokie ir nepritariame jokiai naudojantis Paslaugomis išreiškiamai nuomonei. Suprantate, kad naudojantis Paslaugomis jums gali būti rodomas Turinys, kuris gali būti įžeidžiantis, žalingas, netikslus ar kitaip netinkamas, arba kai kuriais atvejais – įrašai, kurie netinkamai pažymėti ar yra kitaip klaidinantys. Už visą Turinį atsako tik tokį Turinį sukūręs asmuo. Negalime stebėti ar kontroliuoti Turinio, paskelbto naudojantis Paslaugomis, ir negalime prisiimti atsakomybės už tokį Turinį.

Pasiliekame teisę pašalinti Turinį, kuris pažeidžia Naudotojo sutartį, įskaitant, pavyzdžiui, autorių teisių ar su prekių ženklais susijusius pažeidimus arba kitokį intelektinės nuosavybės pasisavinimą, apsimetinėjimą, neteisėtą elgesį ar priekabiavimą. Informacijos apie konkrečias politikos nuostatas ir pranešimų apie pažeidimus teikimo arba sprendimų dėl pažeidimų apskundimo procesą galite rasti pagalbos centre (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation#specific-violations ir https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Jei manote, kad jūsų Turinys buvo nukopijuotas pažeidžiant autorių teises, praneškite apie tai naudodami pranešimo apie autorių teises formą (https://help.x.com/forms/dmca) arba susisiekę su mūsų paskirtu atstovu autorių teisių klausimais šiuo adresu:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Pranešimai: https://help.x.com/forms/dmca
El. pašto adresas: [email protected]

Jūsų teisės ir teisių į Turinį suteikimas

Išsaugote turimas teises į bet kokį Turinį, kurį pateikiate, paskelbiate ar rodote Paslaugų platformose arba naudodamiesi Paslaugomis. Jūsų nuosavybė priklauso jums – jums priklauso jūsų Turinys (jūsų įtraukti garso įrašai, nuotraukos ir vaizdo įrašai laikomi Turinio dalimi).

Pateikdami, paskelbdami ar rodydami Turinį Paslaugų platformose arba naudodamiesi Paslaugomis, suteikiate mums visame pasaulyje galiojančią, neišimtinę, be autorinio atlyginimo teikiamą licenciją (su teise sublicencijuoti) naudoti, kopijuoti, atkurti, tvarkyti, pritaikyti, keisti, skelbti, perduoti, rodyti ir platinti tokį Turinį bet kurioje dabar žinomoje arba vėliau sukursimoje priemonėje arba taikant dabar žinomus arba vėliau sukursimus platinimo metodus (aiškumo dėlei šios teisės apima, pavyzdžiui, atrinkimą su tikslu pateikti, transformavimą ir vertimą). Pagal šią licenciją mums leidžiama padaryti jūsų Turinį prieinamą likusiam pasauliui ir leisti tai daryti kitiems. Sutinkate, kad šia licencija mums suteikiama teisė teikti, reklamuoti ir tobulinti Paslaugas, taip pat suteikti galimybę kitoms įmonėms, organizacijoms ar asmenims naudotis Turiniu, pateiktu Paslaugų platformose ar naudojantis Paslaugomis, siekiant jį pateikti keliose žiniasklaidos priemonėse, transliuoti, platinti, pakartotinai skelbti, reklamuoti ar skelbti kitose priemonėse ir paslaugose, laikantis mūsų nustatytų tokio Turinio naudojimo sąlygų. Už tokį papildomą mūsų ar kitų įmonių, organizacijų ar asmenų vykdomą naudojimą jums nemokamas joms atlygis, susijęs su Turiniu, kurį pateikiate, paskelbiate, perduodate ar kitaip padarote prieinamą naudodamiesi Paslaugomis, nes šiuo dokumentu susitariama, kad jūsų naudojimasis Paslaugomis yra pakankamas atlygis už Turinį ir teisių į jį suteikimą.

Parengėme kintančių taisyklių, kuriomis reglamentuojama ekosistemos partnerių sąveika su Paslaugų platformose esančiu jūsų Turiniu, rinkinį. Šios taisyklės sukurtos siekiant sukurti atvirą ekosistemą, atsižvelgiant į jūsų teises. Suprantate, kad galime modifikuoti arba pritaikyti jūsų Turinį, kai jį platiname, vienu metu skelbiame keliose priemonėse, skelbiame ar transliuojame arba tai daro mūsų partneriai, ir (arba) keisti jūsų Turinį, siekdami pritaikyti Turinį skirtingoms priemonėms.

Pareiškiate ir garantuojate, kad turite arba gavote visas teises, licencijas, sutikimus, leidimus, galias ir (arba) įgaliojimus, reikalingus norint suteikti šiame dokumente nurodytas teises dėl bet kokio Turinio, kurį pateikiate, paskelbiate ar rodote Paslaugų puslapiuose arba naudodamiesi jomis. Sutinkate, kad tokiame Turinyje nebus medžiagos, kuriai taikomos autorių ar kitos nuosavybės teisės, išskyrus atvejus, kai turite reikiamą leidimą arba kitokią juridinę teisę skelbti medžiagą ir suteikti mums pirmiau aprašytą licenciją.

 

4. Naudojimasis Paslaugomis

Peržiūrėkite mūsų taisykles ir politiką, kurios yra Naudotojo sutarties dalis ir kuriose apibūdinami  naudojimosi Paslaugomis draudžiami veiksmai. Paslaugomis galite naudotis tik laikydamiesi šių Sąlygų ir visų galiojančių įstatymų, taisyklių ir kitų teisės aktų. „X“ imasi vykdymo užtikrinimo veiksmų, kai Turinys arba naudotojo elgesys pažeidžia mūsų taisykles ir politiką arba visuomenę jaudinančio turinio pateikimo priemonių atžvilgiu. Informacijos apie X vykdymo užtikrinimo būdus ir tai, kaip galite apskųsti vykdymo užtikrinimo sprendimą, galite rasti čia.

Paslaugos nuolat tobulėja. Todėl Paslaugos kartais gali keistis ir šiuos pakeitimus atliekame savo nuožiūra. Galime nutraukti (visam laikui arba laikinai) Paslaugų ar bet kokių Paslaugų funkcijų teikimą jums arba naudotojams apskritai. Taip pat pasiliekame teisę bet kada vien tik savo nuožiūra nustatyti naudojimo ir saugojimo apribojimus. Taip pat galime pašalinti arba atsisakyti platinti bet kokį Paslaugų Turinį, apriboti bet kokio paslaugos Turinio platinimą ar matomumą, sustabdyti arba nutraukti naudotojų veiklą ir susigrąžinti naudotojų vardus, nebūdami atsakingi jums.

Atsilygindami už tai, kad suteikiame jums prieigą prie Paslaugų ir galimybę jomis naudotis, sutinkate, kad mes ir mūsų trečiųjų šalių teikėjai bei partneriai gali teikti reklamą jums naudojantis Paslaugomis arba susijusią su Paslaugų Turinio ar informacijos (nesvarbu, ar pateiktos jūsų, ar kitų) rodymu. Taip pat pasiliekame teisę pasiekti, skaityti, išsaugoti ir atskleisti bet kokią informaciją, kuri, mūsų pagrįsta nuomone, reikalinga siekiant i) laikytis bet kokio taikomo įstatymo, kito teisės akto, teisinio proceso ar atsakyti į valdžios institucijos užklausą; ii) vykdyti Sąlygas, įskaitant galimų šių taisyklių pažeidimų tyrimą; iii) aptikti sukčiavimo, saugumo ar technines problemas, užkirsti joms kelią ar kitaip jas spręsti; iv) reaguoti į naudotojų palaikymo užklausas arba v) apsaugoti X, jos naudotojų ir visuomenės teises, nuosavybę ir užtikrinti jų saugą. Neatskleidžiame asmens tapatybės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, numatytus mūsų Privatumo politikoje.

Platformoje X gali būti siūlomos tam tikros paslaugos ar funkcijos, kurioms gali būti taikomos papildomos sąlygos, susijusios su tų paslaugų naudojimu. Naudodamiesi bet kuria iš šių papildomų paslaugų ar mokėdami už jas, sutinkate su visomis papildomomis toms paslaugoms taikomomis sąlygomis ir tos papildomos sąlygos tampa mūsų sutarties su jumis dalimi. Jei kuri nors iš taikomų papildomų sąlygų prieštarauja šioms Sąlygoms, papildomos sąlygos bus viršesnės, kol naudositės tomis paslaugomis, kurioms jos taikomos.

Jei naudojatės mokamomis Paslaugų funkcijomis, sutinkate su taikomomis Mokamų paslaugų sąlygomis (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Jei naudojatės Paslaugų kūrėjo funkcijomis, įskaitant, bet neapsiribojant „X for Websites“ (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), „X Cards“ (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), „Public API“ (https://developer.x.com/docs), arba „Sign in with X“(https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), sutinkate su mūsų Kūrėjo sutartimi (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) ir Kūrėjo politika (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Jei norite atkurti, modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius, platinti, parduoti, perduoti, viešai rodyti, viešai atlikti, perduoti ar kitaip naudoti Paslaugas ar Paslaugų Turinį, turite naudoti mūsų teikiamas sąsajas bei instrukcijas, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžiama naudojantis mūsų Paslaugomis, pagal šias Sąlygas arba sąlygas, nurodytas šiuo adresu: https://developer.x.com/developer-terms. Priešingu atveju visi tokie veiksmai yra griežtai draudžiami. Jei esate saugumo tyrinėtojas, turite laikytis mūsų pažeidžiamumo ataskaitų teikimo programos taisyklių (https://hackerone.com/x). Ankstesnėje pastraipoje išdėstyti reikalavimai gali būti netaikomi subjektams, dalyvaujantiems mūsų Pranešimo apie pažeidžiamumą programoje.

Jei naudojatės Paslaugų reklamavimo funkcijomis, sutinkate su mūsų Pagrindine paslaugų teikimo sutartimi (https://ads.x.com/terms).

Jūsų paskyra

Tam, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis, gali reikėti susikurti paskyrą. Esate atsakingi už paskyros apsaugą, todėl pasirinkite sudėtingą slaptažodį ir jį naudokite tik šioje paskyroje. Negalime būti ir nebūsime atsakingi už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl pirmiau nurodytų reikalavimų nesilaikymo.

Daugumą naudojantis Paslaugomis gaunamų pranešimų galite valdyti. Mums gali reikėti pateikti jums tam tikrus pranešimus, pvz., paslaugų ir administracinius pranešimus. Šie pranešimai laikomi Paslaugų ir jūsų paskyros dalimi, todėl gali būti, kad negalėsite jų atsisakyti. Jei paskyroje nurodėte savo telefono numerį ir vėliau tą telefono numerį pakeisite arba deaktyvuosite, turite atnaujinti paskyros informaciją, kad nesusisiektume su kitu, jūsų senąjį numerį gavusiu, asmeniu.

Jūsų licencija naudotis Paslaugomis

Suteikiame jums asmeninę, visame pasaulyje galiojančią, be autorinio atlyginimo teikiamą, neperleidžiamą ir neišimtinę licenciją naudoti programinę įrangą, kuri jums teikiama kaip Paslaugų dalis. Šios licencijos vienintelis tikslas yra suteikti jums galimybę naudotis platformoje X teikiamomis Paslaugomis ir gauti iš jų naudos šiose Sąlygose leidžiamu būdu.

Paslaugos apsaugotos pagal autorių teisę, naudojant prekių ženklus ir pagal JAV bei kitų šalių įstatymus. Pagal jokią Sąlygų nuostatą jums nesuteikiama teisė naudoti X pavadinimą arba bet kurį X prekių ženklą, logotipą, domeno vardą, kitą išskirtinę prekės ženklo ypatybę ir kitos nuosavybės teisės. Visos teisės, nuosavybės teisės ir interesai į Paslaugas (išskyrus vartotojų pateiktą Turinį) yra ir liks mūsų ir mūsų licencijų išdavėjų išskirtine nuosavybe. Bet kokie atsiliepimai, komentarai ar pasiūlymai, kuriuos galite pateikti dėl X ar Paslaugų, yra visiškai savanoriški ir mes galėsime laisvai naudoti tokius atsiliepimus, komentarus ar pasiūlymus, kaip mums atrodo tinkama, ir neprisiimdami jokių įsipareigojimų jums.

Piktnaudžiavimas Paslaugomis

Taip pat sutinkate netinkamai nenaudoti Paslaugų, pavyzdžiui, trikdydami arba pasiekdami jas ir tam naudodami kitą metodą nei sąsaja bei mūsų pateikiamos instrukcijos. Sutinkate, kad neapeidinėsite jokių techninių programinės įrangos, kuri jums teikiama kaip Paslaugų dalis, apribojimų ir netaikysite apgrąžos inžinerijos, nedekompiliuosite ir neardysite programinės įrangos, išskyrus atvejus ir tik tiek, kiek tai aiškiai leidžiama pagal taikytinus įstatymus. Naudodamiesi prieiga prie Paslaugų arba pačiomis Paslaugomis negalite atlikti nė vieno iš šių veiksmų: (i) gauti, klastoti arba naudoti neviešas Paslaugų sritis, mūsų kompiuterių sistemas arba mūsų teikėjų technines pateikimo sistemas; (ii) tirti, nuskaityti ar išbandyti bet kokios sistemos ar tinklo pažeidžiamumą arba pažeisti ar apeiti bet kokias apsaugos ar autentifikavimo priemones; (iii) pasiekti ar bandyti pasiekti Paslaugas arba ieškoti ar bandyti ieškoti Paslaugų bet kokiomis priemonėmis (automatizuotomis ar kitokiomis), išskyrus šiuo metu prieinamas, paskelbtas sąsajas, kurias teikiame (ir tik laikantis taikomų sąlygų), nebent jums specialiai leidžiama tai daryti pagal atskirą susitarimą su mumis (PASTABA: be mūsų išankstinio raštiško sutikimo aiškiai draudžiama atlikti Paslaugų paiešką internete bet kokia forma, bet kokiu tikslu, naudojantis paieškos robotais ar perimti Paslaugų duomenis); (iv) klastoti bet kokią TCP/IP protokolo paketo antraštę ar bet kurią antraštės informacijos dalį bet kuriame el. laiške ar įraše arba bet kokiu būdu naudoti Paslaugas pakeistai, apgaulingai ar klaidingai šaltinį identifikuojančiai informacijai siųsti; (v) atlikti bet kokius veiksmus, kuriais pažeidžiama mūsų Manipuliavimo platforma ir šlamšto politika ar bet kurios kitos Taisyklės ar Politika; arba (vi) trikdyti (arba bandyti tai padaryti) bet kurio naudotojo, pagrindinio kompiuterio ar tinklo prieigą arba sudaryti jai kliūčių, įskaitant, bet neapsiribojant, viruso siuntimą, perkrovą, duomenų antplūdį, šlamšto siuntimą, didžiulio skaičiaus el. laiškų siuntimą arba Turinio kūrimo scenarijų vykdymą trikdant Paslaugas arba sukuriant joms nepagrįstą naštą. Taip pat šių Sąlygų pažeidimas yra veiksmai, kuriais siekiama padėti kitiems pažeisti šias Sąlygas, įskaitant produktų ar paslaugų platinimą, kurie leidžia arba skatina pažeisti šias Sąlygas.

Šių Sąlygų galiojimo nutraukimas

Galite bet kada nutraukti su mumis sudarytą teisinę sutartį, išjungdami savo paskyras ir nustodami naudotis Paslaugomis. Žr. https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account instrukcijas, kaip išjungti paskyrą, ir privatumo politiką, kad gautumėte daugiau informacijos apie tai, kas nutinka jūsų informacijai.

Galime bet kuriuo metu laikinai sustabdyti arba nutraukti jūsų paskyros veikimą arba nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą jums, jei yra pagrindo manyti, kad: (i) pažeidėte šias Sąlygas arba mūsų taisykles ir politiką; (ii) keliate mums riziką arba dėl jūsų galime patirti teisinių pasekmių; (iii) jūsų paskyra turėtų būti pašalinta dėl neteisėto elgesio; (iv) jūsų paskyra turėtų būti pašalinta dėl užsitęsusio neaktyvumo arba (v) mūsų Paslaugų teikimas jums nebėra komerciškai perspektyvus. Atsižvelgdami į aplinkybes, dėsime pagrįstas pastangas apie tai pranešti jums el. pašto adresu, susietu su jūsų paskyra, arba kai kitą kartą bandysite pasiekti savo paskyrą. Tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus, taip pat galime nutraukti jūsų paskyros veikimą arba nebeteikti jums visų ar dalies Paslaugų dėl bet kokios nurodytos ar nenurodomos priežasties, kai norėsime. Visais tokiais atvejais Sąlygos nustoja galioti, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų licenciją naudotis paslaugomis, išskyrus tai, kad toliau galioja šie skyriai: 2, 3, 5, 6 ir 4 skirsnio („Piktnaudžiavimas“) nuostatos („Netinkamas Paslaugų naudojimas“). Jei manote, kad jūsų paskyros aktyvumas buvo nutrauktas per klaidą, galite pateikti apeliaciją atlikdami veiksmus, nurodytus mūsų Pagalbos centre (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Siekiant išvengti abejonių, išjungus jūsų paskyrą arba nutraukus jos veikimą, šios Sąlygos toliau galioja.

 

5. Atsakomybės atsisakymas ir apribojimas

Paslaugos teikiamos TOKIOS, KOKIA YRA.

Prieiga prie Paslaugų ar bet kokio Turinio ir naudojimasis jais yra jūsų pačių rizika. Suprantate ir sutinkate, kad Paslaugos jums teikiamos TOKIOS, KOKIA YRA, ir KAI PASIEKIAMOS. X subjektai reiškia „X Corp.“, jos patronuojančiąsias įmones, filialus, susijusias įmones, pareigūnus, direktorius, darbuotojus, agentus, atstovus, partnerius ir licencijų išdavėjus. Neapribojant to, kas išdėstyta pirmiau, ir kiek maksimaliai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, X SUBJEKTAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ VISAS AIŠKIAS AR NUMANOMAS GARANTIJAS IR SĄLYGAS, SUSIJUSIAS SU TINKAMUMU PARDUOTI, TINKAMUMU KONKREČIAM TIKSLUI AR PAŽEIDIMO NEBUVIMU. X subjektai nesuteikia jokių garantijų ar patvirtinimų ir neprisiima jokios atsakomybės už: i) Paslaugų ar bet kokio Turinio išsamumą, tikslumą, prieinamumą, teikimą laiku, saugumą ar patikimumą; ii) bet kokią žalą jūsų kompiuterių sistemai, duomenų praradimą ar kitą žalą, atsirandančią dėl jūsų prieigos prie Paslaugų ar bet kokio Turinio arba naudojimosi Paslaugomis ar turiniu; iii) bet kokio Turinio ir kitų naudojantis Paslaugomis siunčiamų pranešimų ištrynimą arba nesaugojimą ar neperdavimą ir iv) tai, ar Paslaugos atitiks jūsų reikalavimus, ar bus pasiekiamos nepertraukiamai, saugiai ir be klaidų. Naudojantis žodiniais ar rašytiniais patarimais arba informacija, tiek gauta iš X subjektų, tiek naudojantis Paslaugomis, nesuteikiama jokių garantijų ir nedaromi jokie pareiškimai, kurie nėra aiškiai nurodyti šiame dokumente.

Atsakomybės apribojimas

TIEK, KIEK MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS, „X“ SUBJEKTAI NEATSAKO UŽ JOKIUS NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUOSIUS, PASEKMINIUS AR BAUDŽIAMUOSIUS NUOSTOLIUS ARBA BET KOKĮ PELNO AR PAJAMŲ PRARADIMĄ, PATIRTĄ TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI, ARBA BET KOKĮ DUOMENŲ PRARADIMĄ, NAUDOJIMĄ, PRESTIŽĄ AR KITUS NEMATERIALIUS NUOSTOLIUS, ATSIRANDANČIUS DĖL (i) JŪSŲ PRIEIGOS PRIE MOKAMŲ PASLAUGŲ AR JŲ NAUDOJIMO ARBA NEGALĖJIMO PRIEITI ARBA NAUDOTIS MOKAMOMIS PASLAUGOMIS; (ii) BET KOKIO TREČIOSIOS ŠALIES ELGESIO AR TURINIO, PASKELBTO NAUDOJANTIS MOKAMOMIS PASLAUGOMIS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, BET KOKĮ KITŲ NAUDOTOJŲ AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŠMEIŽIKIŠKĄ, ĮŽEIDŽIANTĮ AR NETEISĖTĄ ELGESĮ; (iii) BET KOKIO TURINIO, GAUTO IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ; (iv) NETEISĖTOS PRIEIGOS PRIE JŪSŲ PERDUODAMŲ DUOMENŲ AR TURINIO, JŲ NAUDOJIMO AR PAKEITIMO. BENDRA X SUBJEKTŲ ATSAKOMYBĖ JOKIU BŪDU NEGALI VIRŠYTI DIDESNĖS ŠIMTO JAV DOLERIŲ (100,00 USD) SUMOS DALIES ARBA SUMOS, KURIĄ SUMOKĖJOTE MUMS PER PASTARUOSIUS ŠEŠIS MĖNESIUS UŽ PASLAUGAS, DĖL KURIŲ PAREIKŠTA PRETENZIJA. ŠIO POSKIRSNIO APRIBOJIMAI TAIKOMI BET KOKIAI ATSAKOMYBĖS TEORIJAI, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR JI PAGRĮSTA GARANTIJA, SUTARTIMI, ĮSTATYMU, DELIKTU (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ) AR KITU PAGRINDU, IR AR „X“ SUBJEKTAI BUVO INFORMUOTI APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ, IR NET JEI NUSTATOMA, KAD ŠIAME DOKUMENTE NURODYTA TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖ NEATITIKO JOS ESMINĖS PASKIRTIES.

 

6. Bendrosios sąlygos

Kartais galime peržiūrėti šias Sąlygas. Pakeitimai negalios atgaline data, o mūsų santykiai su jumis bus reglamentuojami pagal naujausią Sąlygų versiją, kuri visada bus pateikiama adresu x.com/tos. Mes stengsimės jus informuoti apie esminius pakeitimus, pavyzdžiui, pranešdami apie paslaugą arba el. paštu su jūsų paskyra susietu el. pašto adresu. Tęsdami prieigą prie Paslaugų ar jas naudodami po to, kai įsigalios tie pakeitimai, sutinkate laikytis peržiūrėtų sąlygų. Tiek, kiek leidžia įstatymai, jūs taip pat atsisakote teisės dalyvauti kaip ieškovas arba grupės narys bet kuriame tariamoje grupės ieškinio, kolektyvinio ieškinio ar atstovavimo procese.

Kalifornijos valstijos įstatymai, išskyrus jos teisės pasirinkimo nuostatas, reglamentuos šias sąlygas ir bet kokį ginčą, kylantį tarp jūsų ir mūsų. Visi ginčai, susiję su šiomis Sąlygomis arba Paslaugomis, bus nagrinėjami tik federaliniuose arba valstijų teismuose, esančiuose San Francisko apygardoje, Kalifornijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, o jūs sutinkate su asmenine jurisdikcija ir atsisakote bet kokių prieštaravimų dėl nepatogaus pasiekti teismo. Tiek, kiek leidžia įstatymai, jūs taip pat atsisakote teisės dalyvauti kaip ieškovas ar grupės narys bet kuriame tariamoje grupės ieškinio, kolektyvinio ieškinio ar atstovavimo procese. 

Jei esate federalinis, valstijos ar vietinės valdžios subjektas Jungtinėse Amerikos Valstijose, kuris Paslaugomis naudojasi eidamas oficialias pareigas, ir teisiškai negalite sutikti su pirmiau nurodytomis viršesnės teisės, jurisdikcijos ar vietos sąlygomis, šios sąlygos jums netaikomos. Tokiems JAV federalinės valdžios subjektams šios Sąlygos ir bet kokie su jomis susiję veiksmai reglamentuojami Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymais (neatsižvelgiant į įstatymų koliziją), o nesant federalinės teisės ir tiek, kiek leidžiama pagal federalinį teisę, – Kalifornijos valstijos įstatymais (išskyrus taikytinos teisės pasirinkimą).

X naudotojo sutartis parengta anglų kalba, tačiau išversta į kelias kalbas. X stengiasi, kad vertimai būtų kuo tikslesni atsižvelgiant į originalią versiją anglų kalba. Tačiau bet kokių neatitikimų ar nenuoseklumo atveju pirmenybė teikiama X naudotojo sutarties versijai anglų kalba. Pripažįstate, kad anglų kalba bus kalba, kuria bus remiamasi aiškinant ir rengiant X naudotojo sutartį.

Tuo atveju, jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bus pripažinta negaliojančia arba neįgyvendinama, ta nuostata bus apribota arba pašalinta ne daugiau nei būtina, o likusios šių Sąlygų nuostatos liks galioti visa apimtimi. Mūsų nesugebėjimas įgyvendinti bet kokią šiose Sąlygose numatytą teisę ar jų nuostatą nebus laikomas tokios teisės ar nuostatos atsisakymu.

Jei kyla klausimų apie šias Sąlygas, susisiekite su mumis.

Galioja nuo: 2023 m. rugsėjo 29 d.

Ankstesnių sąlygų archyvas

 
 
 

X paslaugų teikimo sąlygos

Jei gyvenate Europos Sąjungoje, ELPA valstybėse arba Jungtinėje Karalystėje

Šios paslaugų teikimo sąlygos (Sąlygos) reglamentuoja jūsų prieigą prie paslaugų ir naudojimąsi paslaugomis, įskaitant įvairias mūsų svetaines, SMS, API, el. pašto pranešimus, programas, mygtukus, valdiklius, skelbimus, prekybos paslaugas ir kitas mūsų paslaugas (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates) kurios pateikia nuorodas į šias Sąlygas (bendrai – Paslaugos) ir bet kokią informaciją, tekstą, nuorodas, grafiką, nuotraukas, garso įrašus, vaizdo įrašus ar kitą medžiagą arba medžiagos išdėstymą, įkeltą, atsisiųstą ar rodomą Paslaugose (bendrai vadinama kaip Turinys). Naudodamiesi Paslaugomis sutinkate laikytis šių Sąlygų.

Šios sąlygos yra susitarimas tarp jūsų ir „Twitter International Unlimited Company“ (Co. numeris 503351, PVM mokėtojo kodas IE9803175Q), Airijos įmonės, teikiančios „X“ ir Paslaugas, kurios registruota buveinė yra One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland. Žodžiai „mes“, „mus“ ir „mūsų“ reiškia „Twitter International Unlimited Company“.

 

1. Kas gali naudotis Paslaugomis

Paslaugomis galite naudotis tik tuo atveju, jei sutinkate sudaryti su mumis privalomą sutartį ir nesate asmuo, kuriam draudžiama gauti paslaugas pagal taikytinos jurisdikcijos įstatymus. Bet kuriuo atveju, norėdami naudotis Paslaugomis, turite būti ne jaunesni kaip 13 metų. Jei sutinkate su šiomis Sąlygomis ir naudojatės Paslaugomis įmonės, organizacijos, vyriausybės ar kito juridinio asmens vardu, pareiškiate ir garantuojate, kad esate įgalioti tai daryti ir turite teisę įpareigoti tokį subjektą laikytis šių Sąlygų. Tokiu atveju šiose Sąlygose vartojami žodžiai „jūs“ ir „jūsų“ reiškia tokį subjektą.

 

2. Privatumas

Mūsų Privatumo politikoje (https://www.x.com/privacy) aprašoma, kaip tvarkome informaciją, kurią mums pateikiate naudodamiesi Paslaugomis. Suprantate, kad naudodamiesi Paslaugomis sutinkate, kad būtų renkama ir naudojama ši informacija (kaip nurodyta Privatumo politikoje), įskaitant šios informacijos perdavimą į JAV, Airiją ir (arba) kitas šalis, kad mes ir mūsų filialai galėtų ją saugoti, tvarkyti ir naudoti.

 

3. Paslaugų turinys

Esate atsakingi už naudojimąsi Paslaugomis ir bet kokiu jūsų pateiktu Turiniu, įskaitant taikomų įstatymų, taisyklių ir kitų teisės aktų laikymąsi. Turėtumėte teikti tik tokį Turinį, kurį bendrindami su kitais jaučiatės ramūs.

Prisiimate riziką už bet kokį naudojimąsi ar pasikliovimą Turiniu ar medžiaga, paskelbta arba gauta naudojantis Paslaugomis. Nepatvirtiname, nepalaikome ir negarantuojame bet kokio Turinio ar pranešimų, paskelbtų naudojantis Paslaugomis, išsamumo, teisingumo, tikslumo ar patikimumo, nepareiškiame, kad Turinys ar pranešimai yra tokie ir nepritariame jokiai naudojantis Paslaugomis išreiškiamai nuomonei. Suprantate, kad naudojantis Paslaugomis jums gali būti rodomas Turinys, kuris gali būti įžeidžiantis, žalingas, netikslus ar kitaip netinkamas, arba kai kuriais atvejais – įrašai, kurie netinkamai pažymėti ar yra kitaip klaidinantys. Už visą Turinį atsako tik tokį Turinį sukūręs asmuo. Negalime stebėti ar kontroliuoti Turinio, paskelbto naudojantis Paslaugomis, ir negalime prisiimti atsakomybės už tokį Turinį.

Pasiliekame teisę pašalinti Turinį, kuris pažeidžia Naudotojo sutartį, įskaitant, pavyzdžiui, autorių teisių ar su prekių ženklais susijusius pažeidimus arba kitokį intelektinės nuosavybės pasisavinimą, apsimetinėjimą, neteisėtą elgesį ar priekabiavimą. Informacijos apie konkrečias politikos nuostatas ir pranešimų apie pažeidimus teikimo arba sprendimų dėl pažeidimų apskundimo procesą galite rasti pagalbos centre (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation ir https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Jei manote, kad jūsų Turinys buvo nukopijuotas pažeidžiant autorių teises, praneškite apie tai naudodami pranešimo apie autorių teises formą (https://help.x.com/forms/dmca) arba susisiekę su mūsų paskirtu atstovu autorių teisių klausimais šiuo adresu:

X Corp.
Attn: Copyright Agent
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Pranešimai: https://help.x.com/forms/dmca
El. pašto adresas: [email protected]

Jūsų teisės ir teisių į Turinį suteikimas

Išsaugote turimas teises į bet kokį Turinį, kurį pateikiate, paskelbiate ar rodote Paslaugų platformose arba naudodamiesi Paslaugomis. Jūsų nuosavybė priklauso jums – jums priklauso jūsų Turinys (jūsų įtraukti garso įrašai, nuotraukos ir vaizdo įrašai laikomi Turinio dalimi).

Pateikdami, paskelbdami ar rodydami Turinį Paslaugų platformose arba naudodamiesi Paslaugomis, suteikiate mums visame pasaulyje galiojančią, neišimtinę, be autorinio atlyginimo teikiamą licenciją (su teise sublicencijuoti) naudoti, kopijuoti, atkurti, tvarkyti, pritaikyti, keisti, skelbti, perduoti, rodyti ir platinti tokį Turinį bet kurioje dabar žinomoje arba vėliau sukursimoje priemonėje arba taikant dabar žinomus arba vėliau sukursimus platinimo metodus (aiškumo dėlei šios teisės apima, pavyzdžiui, atrinkimą su tikslu pateikti, transformavimą ir vertimą). Pagal šią licenciją mums leidžiama padaryti jūsų Turinį prieinamą likusiam pasauliui ir leisti tai daryti kitiems. Tačiau jei naudodamiesi mūsų funkcijomis pasirinkote apriboti savo Turinio platinimą ribotai bendruomenei, mes gerbsime šį pasirinkimą. Taip pat sutinkate, kad ši licencija apima teisę analizuoti tekstą ir kitą informaciją, kurią pateikiate siekdami tobulinti Paslaugas. Sutinkate, kad šia licencija mums suteikiama teisė teikti, reklamuoti ir tobulinti Paslaugas, taip pat suteikti galimybę kitoms įmonėms, organizacijoms ar asmenims naudotis Turiniu, pateiktu Paslaugų platformose ar naudojantis Paslaugomis, siekiant jį pateikti keliose žiniasklaidos priemonėse, transliuoti, platinti, pakartotinai skelbti, reklamuoti ar skelbti kitose priemonėse ir paslaugose, laikantis mūsų nustatytų tokio Turinio naudojimo sąlygų. Už tokį papildomą mūsų ar kitų įmonių, organizacijų ar asmenų vykdomą naudojimą jums nemokamas joms atlygis, susijęs su Turiniu, kurį pateikiate, paskelbiate, perduodate ar kitaip padarote prieinamą naudodamiesi Paslaugomis, nes šiuo dokumentu susitariama, kad jūsų naudojimasis Paslaugomis yra pakankamas atlygis už Turinį ir teisių į jį suteikimą.

Parengėme kintančių taisyklių, kuriomis reglamentuojama ekosistemos partnerių sąveika su Paslaugų platformose esančiu jūsų Turiniu, rinkinį. Šios taisyklės sukurtos siekiant sukurti atvirą ekosistemą, atsižvelgiant į jūsų teises. Suprantate, kad galime modifikuoti arba pritaikyti jūsų Turinį, kai jį platiname, vienu metu skelbiame keliose priemonėse, skelbiame ar transliuojame arba tai daro mūsų partneriai, ir (arba) keisti jūsų Turinį, siekdami pritaikyti Turinį skirtingoms priemonėms.

Pareiškiate ir garantuojate, kad turite arba gavote visas teises, licencijas, sutikimus, leidimus, galias ir (arba) įgaliojimus, reikalingus norint suteikti šiame dokumente nurodytas teises dėl bet kokio Turinio, kurį pateikiate, paskelbiate ar rodote Paslaugų puslapiuose arba naudodamiesi jomis. Sutinkate, kad tokiame Turinyje nebus medžiagos, kuriai taikomos autorių ar kitos nuosavybės teisės, išskyrus atvejus, kai turite reikiamą leidimą arba kitokią juridinę teisę skelbti medžiagą ir suteikti mums pirmiau aprašytą licenciją.

 

4. Naudojimasis Paslaugomis

Peržiūrėkite mūsų Taisykles ir Politiką, kurios yra Naudotojo sutarties dalis ir kuriose apibūdinami naudojimosi Paslaugomis draudžiami veiksmai. Paslaugomis galite naudotis tik laikydamiesi šių Sąlygų ir visų galiojančių įstatymų, taisyklių ir nuostatų. „X“ imasi vykdymo veiksmų, kai Turinys arba naudotojo elgesys pažeidžia mūsų taisykles ir politikas arba jautrios žiniasklaidos atžvilgiu. Informacijos apie X vykdymo užtikrinimo būdus ir tai, kaip galite apskųsti vykdymo užtikrinimo sprendimą, galite rasti čia.

Paslaugos nuolat tobulėja. Todėl Paslaugos kartais gali keistis ir šiuos pakeitimus atliekame savo nuožiūra. Galime nutraukti (visam laikui arba laikinai) Paslaugų ar bet kokių Paslaugų funkcijų teikimą jums arba naudotojams apskritai. Taip pat pasiliekame teisę bet kada vien tik savo nuožiūra nustatyti naudojimo ir saugojimo apribojimus. Taip pat galime pašalinti arba atsisakyti platinti bet kokį Paslaugų turinį, apriboti bet kokio paslaugos turinio platinimą ar matomumą, sustabdyti arba nutraukti naudotojų veiklą ir susigrąžinti naudotojų vardus, jei tai tinkama, įskaitant dėl ​​šių priežasčių: (i) apsaugoti Paslaugas arba mūsų vartotojus; (ii) laikytis taikomų įstatymų arba kompetentingų institucijų nurodymų; (iii) šių Sąlygų pažeidimas arba mūsų taisyklės ir politika ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės ar kitų teisių; (iv) jei jūs arba jūsų Turinys kelia mums, kitiems naudotojams ar bet kuriai trečiajai šaliai teisinę ar reguliavimo riziką; ir (arba) (v) jūsų ilgalaikis neveiklumas. 

Atsilygindami už tai, kad suteikiame jums prieigą prie Paslaugų ir galimybę jomis naudotis, sutinkate, kad mes ir mūsų trečiųjų šalių teikėjai bei partneriai gali teikti reklamą jums naudojantis Paslaugomis arba susijusią su Paslaugų Turinio ar informacijos (nesvarbu, ar pateiktos jūsų, ar kitų) rodymu. Taip pat pasiliekame teisę pasiekti, skaityti, išsaugoti ir atskleisti bet kokią informaciją, kuri, mūsų pagrįsta nuomone, reikalinga siekiant i) laikytis bet kokio taikomo įstatymo, kito teisės akto, teisinio proceso ar atsakyti į valdžios institucijos užklausą; ii) vykdyti Sąlygas, įskaitant galimų šių taisyklių pažeidimų tyrimą; iii) aptikti sukčiavimo, saugumo ar technines problemas, užkirsti joms kelią ar kitaip jas spręsti; iv) reaguoti į naudotojų palaikymo užklausas arba v) apsaugoti X, jos naudotojų ir visuomenės teises, nuosavybę ir užtikrinti jų saugą. Neatskleidžiame asmens tapatybės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, numatytus mūsų Privatumo politikoje.

Platformoje X gali būti siūlomos tam tikros paslaugos ar funkcijos, kurioms gali būti taikomos papildomos sąlygos, susijusios su tų paslaugų naudojimu. Šios papildomos sąlygos pasiekiamos mūsų svetainėse ir programose, skirtose šioms paslaugoms ar funkcijoms. Naudodamiesi bet kuria iš šių papildomų paslaugų ar mokėdami už jas, turėsite sutikti su visomis papildomomis toms paslaugoms taikomomis sąlygomis ir tos papildomos sąlygos taps mūsų sutarties su jumis dalimi. Jei kuri nors iš taikomų papildomų sąlygų prieštarauja šioms Sąlygoms, papildomos sąlygos bus viršesnės, kol naudositės tomis paslaugomis, kurioms jos taikomos.

Jei naudojatės mokamomis Paslaugų funkcijomis, sutinkate su taikomomis Mokamų paslaugų sąlygomis (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Jei naudojatės Paslaugų kūrėjo funkcijomis, įskaitant, bet neapsiribojant „X for Websites“ (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), „X Cards“ https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), „Public API“ (https://developer.x.com/docs) arba „Sign in with X“(https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), sutinkate su mūsų Kūrėjo sutartimi (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) ir Kūrėjo politika (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Jei norite atkurti, modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius, platinti, parduoti, perduoti, viešai rodyti, viešai atlikti, perduoti ar kitaip naudoti Paslaugas ar Paslaugų Turinį, turite naudoti mūsų teikiamas sąsajas bei instrukcijas, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžiama naudojantis mūsų Paslaugomis, pagal šias Sąlygas arba sąlygas, nurodytas šiuo adresu: https://developer.x.com/developer-terms. Priešingu atveju visi tokie veiksmai yra griežtai draudžiami. Jei esate saugumo tyrinėtojas, turite laikytis mūsų pažeidžiamumo ataskaitų teikimo programos taisyklių (https://hackerone.com/x). Ankstesnėje pastraipoje išdėstyti reikalavimai gali būti netaikomi subjektams, dalyvaujantiems mūsų Pranešimo apie pažeidžiamumą programoje.

Jei naudojatės Paslaugų reklamavimo funkcijomis, sutinkate su mūsų Pagrindine paslaugų teikimo sutartimi (https://ads.x.com/terms).

Jūsų paskyra

Tam, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis, gali reikėti susikurti paskyrą. Esate atsakingi už paskyros apsaugą, todėl pasirinkite sudėtingą slaptažodį ir jį naudokite tik šioje paskyroje. Negalime būti ir nebūsime atsakingi už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl pirmiau nurodytų reikalavimų nesilaikymo.

Daugumą naudojantis Paslaugomis gaunamų pranešimų galite valdyti. Mums gali reikėti pateikti jums tam tikrus pranešimus, pvz., paslaugų ir administracinius pranešimus. Šie pranešimai laikomi Paslaugų ir jūsų paskyros dalimi, todėl gali būti, kad negalėsite jų atsisakyti. Jei paskyroje nurodėte savo telefono numerį ir vėliau tą telefono numerį pakeisite arba deaktyvuosite, turite atnaujinti paskyros informaciją, kad nesusisiektume su kitu, jūsų senąjį numerį gavusiu, asmeniu.

Jūsų licencija naudotis Paslaugomis

Suteikiame jums asmeninę, visame pasaulyje galiojančią, be autorinio atlyginimo teikiamą, neperleidžiamą ir neišimtinę licenciją naudoti programinę įrangą, kuri jums teikiama kaip Paslaugų dalis. Šios licencijos vienintelis tikslas yra suteikti jums galimybę naudotis platformoje X teikiamomis Paslaugomis ir gauti iš jų naudos šiose Sąlygose leidžiamu būdu.

Paslaugos apsaugotos pagal autorių teisę, naudojant prekių ženklus ir pagal JAV bei kitų šalių įstatymus. Pagal jokią Sąlygų nuostatą jums nesuteikiama teisė naudoti X pavadinimą arba bet kurį X prekių ženklą, logotipą, domeno vardą, kitą išskirtinę prekės ženklo ypatybę ir kitos nuosavybės teisės. Visos teisės, nuosavybės teisės ir interesai į Paslaugas (išskyrus vartotojų pateiktą Turinį) yra ir liks mūsų ir mūsų licencijų išdavėjų išskirtine nuosavybe. Bet kokie atsiliepimai, komentarai ar pasiūlymai, kuriuos galite pateikti dėl X ar Paslaugų, yra visiškai savanoriški ir mes galėsime laisvai naudoti tokius atsiliepimus, komentarus ar pasiūlymus, kaip mums atrodo tinkama, ir neprisiimdami jokių įsipareigojimų jums.

Piktnaudžiavimas Paslaugomis

Taip pat sutinkate netinkamai nenaudoti Paslaugų, pavyzdžiui, trikdydami arba pasiekdami jas ir tam naudodami kitą metodą nei sąsaja bei mūsų pateikiamos instrukcijos. Sutinkate, kad neapeidinėsite jokių techninių programinės įrangos, kuri jums teikiama kaip Paslaugų dalis, apribojimų ir netaikysite apgrąžos inžinerijos, nedekompiliuosite ir neardysite programinės įrangos, išskyrus atvejus ir tik tiek, kiek tai aiškiai leidžiama pagal taikytinus įstatymus. Naudodamiesi prieiga prie Paslaugų arba pačiomis Paslaugomis negalite atlikti nė vieno iš šių veiksmų: (i) gauti, klastoti arba naudoti neviešas Paslaugų sritis, mūsų kompiuterių sistemas arba mūsų teikėjų technines pateikimo sistemas; (ii) tirti, nuskaityti ar išbandyti bet kokios sistemos ar tinklo pažeidžiamumą arba pažeisti ar apeiti bet kokias apsaugos ar autentifikavimo priemones; (iii) pasiekti ar bandyti pasiekti Paslaugas arba ieškoti ar bandyti ieškoti Paslaugų bet kokiomis priemonėmis (automatizuotomis ar kitokiomis), išskyrus šiuo metu prieinamas, paskelbtas sąsajas, kurias teikiame (ir tik laikantis taikomų sąlygų), nebent jums specialiai leidžiama tai daryti pagal atskirą susitarimą su mumis (PASTABA: be mūsų išankstinio raštiško sutikimo aiškiai draudžiama atlikti Paslaugų paiešką internete bet kokia forma, bet kokiu tikslu, naudojantis paieškos robotais ar perimti Paslaugų duomenis); (iv) klastoti bet kokią TCP/IP protokolo paketo antraštę ar bet kurią antraštės informacijos dalį bet kuriame el. laiške ar įraše arba bet kokiu būdu naudoti Paslaugas pakeistai, apgaulingai ar klaidingai šaltinį identifikuojančiai informacijai siųsti; (v) atlikti bet kokius veiksmus, kuriais pažeidžiama mūsų Manipuliavimo platforma ir šlamšto politika ar bet kurios kitos Taisyklės ar Politika arba (vi) trikdyti (arba bandyti tai padaryti) bet kurio naudotojo, pagrindinio kompiuterio ar tinklo prieigą arba sudaryti jai kliūčių, įskaitant, bet neapsiribojant, viruso siuntimą, perkrovą, duomenų antplūdį, šlamšto siuntimą, didžiulio skaičiaus el. laiškų siuntimą arba Turinio kūrimo scenarijų vykdymą trikdant Paslaugas arba sukuriant joms nepagrįstą naštą. Taip pat šių Sąlygų pažeidimas yra veiksmai, kuriais siekiama padėti kitiems pažeisti šias Sąlygas, įskaitant produktų ar paslaugų platinimą, kurie leidžia arba skatina pažeisti šias Sąlygas.

Šių Sąlygų galiojimo nutraukimas

Galite bet kada nutraukti su mumis sudarytą teisinę sutartį, išjungdami savo paskyras ir nustodami naudotis Paslaugomis. Žr. https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account instrukcijas, kaip išjungti paskyrą, ir privatumo politiką, kad gautumėte daugiau informacijos apie tai, kas nutinka jūsų informacijai.

Galime bet kuriuo metu laikinai sustabdyti arba nutraukti jūsų paskyros veikimą arba nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą jums, jei yra pagrindo manyti, kad: (i) pažeidėte šias Sąlygas arba mūsų taisykles ir politiką; (ii) keliate mums riziką arba dėl jūsų galime patirti teisinių pasekmių; (iii) jūsų paskyra turėtų būti pašalinta dėl neteisėto elgesio; (iv) jūsų paskyra turėtų būti pašalinta dėl užsitęsusio neaktyvumo arba (v) mūsų Paslaugų teikimas jums nebėra komerciškai perspektyvus. Atsižvelgdami į aplinkybes, dėsime pagrįstas pastangas apie tai pranešti jums el. pašto adresu, susietu su jūsų paskyra, arba kai kitą kartą bandysite pasiekti savo paskyrą. Visais tokiais atvejais Sąlygos nustoja galioti, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų licenciją naudotis paslaugomis, išskyrus tai, kad toliau galioja šie skyriai: 2, 3, 5, 6 ir 4 skirsnio („Piktnaudžiavimas“) nuostatos („Netinkamas Paslaugų naudojimas“). Jei manote, kad jūsų paskyros aktyvumas buvo nutrauktas per klaidą, galite pateikti apeliaciją atlikdami veiksmus, nurodytus mūsų Pagalbos centre (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Siekiant išvengti abejonių, išjungus jūsų paskyrą arba nutraukus jos veikimą, šios Sąlygos toliau galioja.

 

5. Atsakomybės apribojimai

Naudodamiesi Paslaugomis sutinkate, kad „X Corp.“, jos patronuojančios įmonės, filialai, susijusios įmonės, pareigūnai, direktoriai, darbuotojai, agentų atstovai, partneriai ir licencijų išdavėjai, atsakomybė yra apribota iki didžiausios jūsų gyvenamosios vietos šalyje leistinos apimties.

 

6. Bendrosios sąlygos

Kartais galime peržiūrėti šias Sąlygas. Pakeitimai negalios atgaline data, o mūsų santykiai su jumis bus reglamentuojami pagal naujausią Sąlygų versiją, kuri visada bus pateikiama adresu x.com/tos. Prieš atlikdami galiojančius šių Sąlygų pakeitimus, kurie turės įtakos bet kurios šių Sąlygų šalies teisėms ar pareigoms, informuosime prieš 30 dienų, pavyzdžiui, pranešimu apie paslaugą arba el. paštu, susietu su jūsų paskyra, išskyrus pakeitimus, susijusius su naujomis funkcijomis arba padarytus dėl teisinių priežasčių. Toliau naudodamiesi prieiga prie Paslaugų ar pačiomis Paslaugomis po to, kai tie pakeitimai įsigalios, sutinkate laikytis peržiūrėtų sąlygų.

Tiek, kiek leidžia įstatymai, jūs taip pat atsisakote teisės dalyvauti kaip ieškovas ar grupės narys bet kuriame tariamoje grupės ieškinio, kolektyvinio ieškinio ar atstovavimo procese.

X naudotojo sutartis parengta anglų kalba, tačiau išversta į kelias kalbas. X stengiasi, kad vertimai būtų kuo tikslesni atsižvelgiant į originalią versiją anglų kalba. Tačiau bet kokių neatitikimų ar nenuoseklumo atveju pirmenybė teikiama X naudotojo sutarties versijai anglų kalba. Pripažįstate, kad anglų kalba bus kalba, kuria bus remiamasi aiškinant ir rengiant X naudotojo sutartį.

Tuo atveju, jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bus pripažinta negaliojančia arba neįgyvendinama, ta nuostata bus apribota arba pašalinta ne daugiau nei būtina, o likusios šių Sąlygų nuostatos liks galioti visa apimtimi. Mūsų nesugebėjimas įgyvendinti bet kokią šiose Sąlygose numatytą teisę ar jų nuostatą nebus laikomas tokios teisės ar nuostatos atsisakymu.

Jei kyla klausimų apie šias Sąlygas, susisiekite su mumis.

Galioja nuo: 2023 m. rugsėjo 29 d.

Ankstesnių sąlygų archyvas