Skip to main content

Tearmaí Seirbhíse

I bhfeidhm: 29 Meán Fómhair, 2023

Achoimre ar ár dTéarmaí

Tá na Téarmaí Seirbhíse seo ("Téarmaí") mar chuid den Chomhaontú an Úsáideora – conradh atá ceangailteach ó thaobh dlí a rialaíonn an úsáid a bhaineann tú as X. Ba cheart duit na Téarmaí Seirbhíse seo ("Téarmaí") a léamh ina n-iomláine, ach seo roinnt príomhrudaí ar cheart duit a bheith ar eolas agat:

  • Feicfidh tú fógraíocht ar an ardán: Mar mhalairt ar rochtain a fháil ar na Seirbhísí, féadfaidh X agus ár soláthraithe tríú páirtí agus ár gcomhpháirtithe fógraíocht a thaispeáint duit.

  • Nuair atá Ábhar á phostáil agat agus na Seirbhísí á n-úsáid agat ar bhealach eile, ní mór duit an Comhaontú Úsáideora seo agus an Dlí is Infheidhme a chomhlíonadh: Tá tú freagrach as do úsáid a bhaint as na Seirbhísí agus as d'Ábhar. Ní mór duit cloí leis an gComhaontú Úsáideora seo, a pholasaithe ionchorpraithe, agus gach dlí is infheidhme.

  • Ní mór duit cloí le téarmaí úsáide inghlactha na Seirbhísí: Ní fhéadfaidh tú rochtain a fháil ar na Seirbhísí ar aon bhealach eile seachas trí na comhéadain foilsithe atá ar fáil faoi láthair a chuirimid ar fáil. Mar shampla, ciallaíonn sé seo nach féidir leat na Seirbhísí a chamchóipeáil, iarracht a dhéanamh oibriú thart ar aon teorainneacha teicniúla a chuirfimid i bhfeidhm, nó iarracht a dhéanamh cur isteach ar oibriú na Seirbhísí ar bhealach eile. 

  • Tá cearta forfheidhmithe ginearálta againn: Forchoimeádann X an ceart chun gníomhartha forghníomhaithe a dhéanamh i do choinne má sháraíonn tú na téarmaí seo, mar shampla, d’Ábhar a bhaint, infheictheacht a theorannú, do rochtain ar X a scor, nó caingean dlí a thionscnamh. D’fhéadfaimis do chuntas a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh ar chúiseanna eile, amhail neamhghníomhaíocht fhadtréimhseach, riosca nochta dhlíthiúil, nó neamh-inmharthanacht tráchtála. 

  • Tá Ceadúnais Maoine Intleachtúla sna Téarmaí seo: Coinníonn tú úinéireacht agus cearta ar aon chuid d’Ábhar a phostálann tú nó a roinneann tú, agus soláthraíonn tú ceadúnas leathan saor ó dhleacht dúinn chun d’Ábhar a chur ar fáil don chuid eile den domhan agus chun ligean do dhaoine eile an rud céanna a dhéanamh. Os a choinne sin, cuirimid ceadúnas ar fáil duit chun na bogearraí a sholáthraímid mar chuid de na Seirbhísí a úsáid, mar an feidhmchlár móibíleach X, díreach chun tú a chumasú chun leas agus taitneamh a bhaint as na Seirbhísí. 

  • Is ar do phriacal féin a úsáideann tú na Seirbhísí: Soláthraímid na Seirbhísí ar bhonn "MAR ATÁ" agus "MAR ATÁ AR FÁIL", agus séanaimid gach barántas, freagracht agus dliteanas duitse nó do dhaoine eile a mhéid a cheadaítear le dlí. Seans go mbeidh tú faoi lé hábhar maslach nó díobhálach arna phostáil ag úsáideoirí eile. Féadfaidh na Seirbhísí athrú ó am go ham, agus d’fhéadfaimis teorainn a chur le hinfhaighteacht na Seirbhísí nó gnéithe ar leith duit féin nó d’úsáideoirí eile nó deireadh a chur leo ag am ar bith. 

  • Tá leigheasanna agus meicníochtaí sásaimh agat, ach tá ár ndliteanas teoranta: Tá sé de cheart agat an comhaontú seo a fhoirceannadh am ar bith trí do chuntas a dhíghníomhachtú agus scor d’úsáid na Seirbhísí. Tabhair faoi deara nach mbeimid faoi dhliteanas i leith cineálacha áirithe damáistí mar a thuairiscítear sa chomhaontú, agus ar aon nós, ní rachaidh ár ndliteanas comhiomlán thar $100 USD nó an méid a d’íoc tú chugainn, más ann dó, le sé mhí anuas. na Seirbhísí is cúis leis an éileamh. Ina theannta sin, má chreideann tú go ndearnadh d'Ábhar a chóipeáil ar bhealach arb ionann é agus sárú cóipchirt, sonraítear an próiseas tuairiscithe sna Téarmaí seo. 

Tabhair faoi deara freisin go n-ionchorpraíonn na Téarmaí seo ár bPolasaí Príobháideachais (https://x.com/privacy) chomh maith le téarmaí eile is infheidhme maidir le húsáid na Seirbhísí agus d’Ábhar. Ar deireadh, féadfaidh na téarmaí seo athrú ag brath ar an áit a bhfuil tú i do chónaí, ach ar aon nós, caithfidh tú a bheith 13 bliana d’aois ar a laghad chun X a úsáid.

Má tá cónaí ort lasmuigh den Aontas Eorpach, de Stáit CSTE, nó den Ríocht Aontaithe, lena n-áirítear má tá cónaí ort sna Stáit Aontaithe, cuimsíonn an Comhaontú Úsáideora X naTéarmaí Seirbhíse seo, ár bPolasaí Príobháideachais, ár Rialacha agus Polasaí, agus gach polasaí corpraithe.

Má tá cónaí ort san Aontas Eorpach, i Stáit CSTE, nó sa Ríocht Aontaithe, cuimsíonn an Comhaontú Úsáideora X na Téarmaí Seirbhíse seo, ár bPolasaí Príobháideachais,ár Rialacha agus Polasaí, agus gach polasaí corpraithe.

 

Téarmaí Seirbhíse X

Má tá cónaí ort lasmuigh den Aontas Eorpach, de Stáit CSTE, nó den Ríocht Aontaithe, lena n-áirítear má tá cónaí ort sna Stáit Aontaithe

Rialaíonn na Téarmaí Seirbhíse seo ("Téarmaí") do rochtain ar ár seirbhísí agus úsáid a bhaint as, lena n-áirítear ár suíomhanna ghréasáin éagsúla, SMS, APInna, fógraí ríomhphoist, feidhmchláir, cnaipí, giuirléidí, fógraí, seirbhísí tráchtála agus ár gcuid seirbhísí clúdaithe eile (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates) a nascann leis na Téarmaí seo (le chéile, na "Seirbhísí"), agus aon fhaisnéis, téacs, naisc, grafaicí, grianghraif, fuaime, físeáin, nó ábhair eile nó socruithe ábhar a uaslódáiltear, a íoslódáiltear nó a thaispeánfar ar na Seirbhísí (dá dtagraítear i dteannta a chéile mar "Ábhar"). Trí úsáid a bhaint as na Seirbhísí aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí seo.

Is comhaontú iad na Téarmaí seo idir tú féin agus X Corp., a sholáthraíonn X agus na Seirbhísí, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Ciallaíonn na focail "muid," "sinn," agus "ár" X Corp.

 

1. Cé a fhéadfaidh na Seirbhísí a Úsáid

Ní fhéadfaidh tú na Seirbhísí a úsáid ach amháin má aontaíonn tú conradh ceangailteach a dhéanamh linn agus nach duine atá faoi urchosc seirbhísí a fháil faoi dhlíthe na dlínse is infheidhme. Ar aon chuma, caithfidh tú a bheith 13 bliana d’aois ar a laghad chun na Seirbhísí a úsáid. Má tá tú ag glacadh leis na Téarmaí seo agus ag baint úsáide as na Seirbhísí thar ceann cuideachta, eagraíochta, rialtais, nó eintiteas dhlíthiúil eile, léiríonn tú agus barántaíonn tú go bhfuil tú údaraithe chun é sin a dhéanamh agus tá an t-údarás agat eintiteas den sórt sin a cheangal leis na Téarmaí seo, ina bhfuil i gcás go ndéanfaidh na focail "tú" agus "do" mar a úsáidtear iad sna Téarmaí seo tagairt don eintiteas sin.

 

2. Príobháideacht

Déanann ár mBeartas Príobháideachais (https://www.x.com/privacy) cur síos ar an gcaoi a láimhseálaimid an fhaisnéis a sholáthraíonn tú dúinn nuair a úsáideann tú na Seirbhísí. Tuigeann tú go dtoilíonn tú trí úsáid a bhaint as na Seirbhísí atá agat chun an fhaisnéis seo a bhailiú agus a úsáid (mar atá leagtha amach sa Pholasaí Príobháideachais), lena n-áirítear an fhaisnéis seo a aistriú chuig na Stáit Aontaithe, Éire, agus/nó tíortha eile le haghaidh stórála, próiseáil agus úsáid againne agus lenár gcleamhnaithe.

 

3. Ábhar ar na Seirbhísí

Tá tú freagrach as d'úsáid a bhaint as na Seirbhísí agus as aon Ábhar a sholáthraíonn tú, lena n-áirítear comhlíonadh na ndlíthe, na rialacha agus na rialacháin is infheidhme. Níor cheart duit ach Ábhar a bhfuil tú compordach a roinnt le daoine eile a sholáthar.

Is ar do phriacal féin a bheidh aon úsáid nó brath ar aon Ábhar nó ábhair a phostáiltear trí na Seirbhísí nó a fhaigheann tú trí na Seirbhísí. Ní thacaímid le hiomláine, le fírinneacht, le cruinneas ná le hiontaofacht aon Ábhair nó cumarsáide a phostáiltear trí na Seirbhísí ná ní fhormhuinímid, ní thacaímid, ní ionadaímid ná ní ráthaímid aon tuairimí a chuirtear in iúl trí na Seirbhísí. Tuigeann tú, trí úsáid a bhaint as na Seirbhísí, go bhféadfar tú a nochtadh d’Ábhar a d’fhéadfadh a bheith maslach, díobhálach, míchruinn nó míchuí ar bhealach eile, nó i gcásanna áirithe, postálacha a ndearnadh mílipéadú orthu nó atá mealltach ar bhealach eile. Is é an duine a thionscain an tÁbhar sin amháin atá freagrach as an Ábhar go léir. Ní féidir linn monatóireacht nó rialú a dhéanamh ar an Ábhar a phostáiltear trí na Seirbhísí agus, ní féidir linn freagracht a ghlacadh as an Ábhar sin.

Coimeádaimid an ceart Ábhar a sháraíonn an Comhaontú Úsáideora a bhaint, lena n-áirítear, mar shampla, sáruithe ar chóipcheart nó trádmharc nó mídhílsiú maoine intleachtúla eile, pearsanú, iompar neamhdhleathach nó ciapadh. Is féidir faisnéis maidir le polasaithe shonracha agus an próiseas chun sáruithe a thuairisciú nó a achomharc a fháil inár Lárionad Cabhrach (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation#specific-violations agus https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Má chreideann tú go ndearnadh d’Ábhar a chóipeáil ar bhealach a sháraíonn cóipcheart, cuir in iúl é trí chuairt a thabhairt ar ár bhfoirm tuairiscithe Cóipchirt (https://help.x.com/forms/dmca) nó dul i dteagmháil lenár ngníomhaire cóipchirt ainmnithe ag:

X Corp.
Aird: Gníomhaire Cóipchirt
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Tuarascálacha: https://help.x.com/forms/dmca
Ríomhphost: [email protected]

Do Chearta agus Deonú Ceart san Ábhar

Coinníonn tú do chearta maidir le haon Ábhar a chuireann tú isteach, a phostálann tú nó a thaispeánann tú ar nó trí na Seirbhísí. Is leatsa an méid atá agat - is leatsa d'Ábhar (agus meastar do chuid fuaime, grianghraif agus físeáin ionchorpraithe mar chuid den Ábhar).

Trí Ábhar a chur isteach, a phostáil nó a thaispeáint ar na Seirbhísí nó tríothu, tugann tú ceadúnas domhanda, neamheisiach, saor ó dleachtanna dúinn (leis an gceart chun focheadúnais) chun an tÁbhar sin a úsáid, a chóipeáil, a atáirgeadh, a phróiseáil, a oiriúnú, a mhodhnú, a fhoilsiú, a tharchur, a thaispeáint agus a dháileadh in aon cheann agus i ngach meán nó modh dáileacháin atá ar eolas anois nó a forbraíodh níos moille (ar mhaithe le soiléireacht, áirítear leis na cearta sin, mar shampla, coimeádaíocht, claochlú, agus aistriú). Tugann an ceadúnas seo údarú dúinn d’Ábhar a chur ar fáil don chuid eile den domhan agus ligean do dhaoine eile an rud céanna a dhéanamh. Aontaíonn tú go n-áirítear leis an gceadúnas seo an ceart atá againn na Seirbhísí a sholáthar, a chur chun cinn agus a fheabhsú agus Ábhar a chuirtear isteach chuig nó trí na Seirbhísí a chur ar fáil do chuideachtaí, eagraíochtaí nó daoine aonair eile le haghaidh sindeacáitithe, chraolta, scaipeadh, athphostáil, cur chun cinn nó foilsiú d’Ábhar den sórt sin ar mheáin agus ar sheirbhísí eile, faoi réir ár dtéarmaí agus coinníollacha maidir le húsáid Ábhar den sórt sin. Déantar úsáidí breise den sórt sin againne, nó ag cuideachtaí, eagraíochtaí nó daoine aonair eile, gan aon chúiteamh a íoc leat maidir leis an Ábhar a chuireann tú isteach, a phostálann tú, a tharchuireann tú nó a chuireann tú ar fáil ar bhealach eile trí na Seirbhísí de réir mar a úsáideann tú na Seirbhísí. comhaontaítear leis seo gur cúiteamh dóthanach é don Ábhar agus do dheonú na gceart anseo.

Tá sraith rialacha againn atá ag teacht chun cinn maidir le conas is féidir le comhpháirtithe éiceachórais idirghníomhú le d’Ábhar ar na Seirbhísí. Tá na rialacha seo ann chun éiceachóras oscailte a chumasú le do chearta i gcuimhne. Tuigeann tú gur féidir linn d’Ábhar a mhionathrú nó a oiriúnú de réir mar a dhéantar é a dháileadh, a shindeacáitiú, a fhoilsiú nó a chraoladh againne agus ag ár gcomhpháirtithe agus/nó athruithe a dhéanamh ar d’Ábhar chun an tÁbhar a oiriúnú do mheáin éagsúla.

Déanann tú ionadaíocht agus barántas go bhfuil, nó go bhfuair tú, gach ceart, ceadúnas, toiliú, cead, cumhacht agus/nó údarás is gá chun na cearta a thugtar anseo a dheonú d’Ábhar ar bith a chuireann tú isteach, a phostálann tú nó a thaispeánann tú ar nó trí na Seirbhísí. Aontaíonn tú nach mbeidh ábhar den sórt sin faoi réir cóipchirt nó cearta dílseánaigh eile, ach amháin má tá an cead riachtanach agat nó má tá tú i dteideal de réir dlí an t-ábhar a phostáil agus an ceadúnas a thuairiscítear thuas a dheonú dúinn.

 

4. Úsáid na Seirbhísí

Déan athbhreithniú ar ár Rialacha agus ár bPolasaithe, atá mar chuid den Chomhaontú Úsáideora agus leagtar amach ann iompar atá toirmiscthe ar na Seirbhísí. Ní fhéadfaidh tú na Seirbhísí a úsáid ach amháin i gcomhréir leis na Téarmaí seo agus na dlíthe, na rialacha agus na rialacháin go léir infheidhme. Glacann X gníomhartha forfheidhmithe nuair atá Ábhar nó iompar úsáideora ag sárú ár Rialacha agus Polasaithe nó maidir le meáin íogaire. Is féidir leat athbhreithniú a dhéanamh ar roghanna forfheidhmithe X agus conas is féidir leat achomharc a dhéanamh ar ár gcinneadh forfheidhmithe anseo.

Tá na Seirbhísí ag forbairt i gcónaí. Mar sin, féadfaidh na Seirbhísí athrú ó am go chéile, de réir ár rogha féin. D’fhéadfaimis stad (go buan nó go sealadach) ag soláthar na Seirbhísí nó aon ghnéithe laistigh de na Seirbhísí duitse nó d’úsáideoirí go ginearálta. Coimeádaimid an ceart freisin teorainneacha úsáide agus stórála a chruthú dár rogha féin amháin ag am ar bith. Féadfaimid freisin aon Ábhar ar na Seirbhísí a bhaint nó a dhiúltú, dáileadh nó infheictheacht aon Ábhar ar an tseirbhís a theorannú, úsáideoirí a fhionraí nó a fhoirceannadh, agus ainmneacha úsáideoirí a athéileamh gan dliteanas ort.

I gcomaoin rochtain agus úsáid na Seirbhísí a thabhairt duit, aontaíonn tú gur féidir linn féin agus ár soláthraithe agus ár gcomhpháirtithe tríú páirtí fógraíocht a chur ar na Seirbhísí nó i dtaca le hÁbhar nó faisnéis a thaispeáint ó na Seirbhísí cibé acu a chuireann tú féin nó daoine eile isteach iad. Forchoimeádaimid freisin an ceart chun aon fhaisnéis a rochtain, a léamh, a chaomhnú agus a nochtadh de réir mar a chreidimid le réasún gur gá chun (i) aon dlí, rialachán, próiseas dlí nó iarratas rialtais is infheidhme a shásamh, (ii) na Téarmaí a fhorfheidhmiú, lena n-áirítear imscrúdú ar sháruithe féideartha orthu seo, (iii) calaois, slándáil nó saincheisteanna teicniúla a bhrath, a chosc nó díriú orthu ar shlí eile, (iv) freagra a thabhairt ar iarrataí ar thacaíocht ó úsáideoirí, nó (v) cearta, maoin nó sábháilteacht X, a úsáideoirí agus an phobail a chosaint. Ní chuirimid faisnéis a aithint go pearsanta a nochtadh do thríú páirtithe ach amháin de réir ár bPolasaí Príobháideachais.

Is féidir go dtairgfear seirbhísí nó gnéithe áirithe ar X a bhféadfadh téarmaí agus coinníollacha breise a bheith i bhfeidhm maidir le húsáid na seirbhísí sin agat. Trí úsáid a bhaint as nó íoc as aon cheann de na seirbhísí breise seo, aontaíonn tú le haon téarmaí breise a bhaineann leis na seirbhísí sin, agus déantar na téarmaí breise sin mar chuid dár gcomhaontú leat. Má thagann aon cheann de na téarmaí breise is infheidhme salach ar na Téarmaí seo, beidh na téarmaí breise i réim agus tú ag úsáid na seirbhísí sin lena mbaineann siad.

Má úsáideann tú gnéithe íoctha de na Seirbhísí, aontaíonn tú lena Téarmaí le haghaidh Seirbhísí Íoctha infheidhme (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Má úsáideann tú gnéithe forbróra de na Seirbhísí, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do X le haghaidh Láithreáin Ghréasáin (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), Cártaí X (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), API poiblí (https://developer.x.com/docs) nó Sínigh isteach le X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), aontaíonn tú lenár gComhaontú Forbróra (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) agus Polasaí Forbróra (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Más mian leat na Seirbhísí nó Inneachar ar na Seirbhísí a atáirgeadh, a mhodhnú, oibreacha díorthacha a chruthú uathu, a dháileadh, a dhíol, a aistriú, a thaispeáint go poiblí, a thaibhiú go poiblí, a tharchur, nó a úsáid ar shlí eile, ní mór duit na comhéadain agus na treoracha a chuirimid ar fáil a úsáid, ach amháin mar a cheadaítear trínár Seirbhísí, na Téarmaí seo, nó na téarmaí a sholáthraítear ar https://developer.x.com/developer-terms. Mura ndéanann, toirmisctear gach gníomh den sórt sin. Más taighdeoir slándála tú, caithfidh tú cloí le rialacha ár gClár Tuairiscithe Leochaileachta (https://hackerone.com/x). Ní fhéadfaidh na ceanglais atá leagtha amach sa mhír roimhe seo a bheith infheidhme maidir leo siúd atá rannpháirteach inár gClár um Thuairisciú Leochaileachta.

Má úsáideann tú gnéithe fógraíochta de na Seirbhísí, ní mór duit aontú lenár gComhaontú Máistir-Seirbhísí (https://ads.x.com/terms).

Do Chuntas

Seans go mbeidh ort cuntas a chruthú chun na Seirbhísí a úsáid. Tá tú freagrach as do chuntas a chosaint, mar sin bain úsáid as pasfhocal láidir agus teorannaigh úsáid an chuntais seo chuig an gcuntas seo. Ní féidir linn agus ní bheidh muid faoi dhliteanas i leith aon chaillteanais nó damáiste a eascraíonn as do theip cloí leis an méid thuas.

Is féidir leat an chuid is mó de chumarsáidí a rialú ó na Seirbhísí. Seans go mbeidh orainn cumarsáidí áirithe a sholáthar duit, mar fhógraí seirbhíse agus teachtaireachtaí riaracháin. Meastar go bhfuil na cumarsáidí seo mar chuid de na Seirbhísí agus de do chuntas, agus b'fhéidir nach mbeidh tú in ann díliostáil ó iad a fháil. Má chuir tú d’uimhir theileafóin le do chuntas agus má athraíonn tú nó má dhéanann tú an uimhir theileafóin sin a dhíghníomhachtú ar ball, ní mór duit d’fhaisnéis chuntais a nuashonrú chun nach mbeimid in ann cumarsáid a dhéanamh le haon duine a fhaigheann do sheanuimhir.

Do Cheadúnas chun na Seirbhísí a Úsáid

Tugaimid ceadúnas pearsanta, domhanda, saor ó dhleachtanna, neamh-insannta agus neamheisiatach duit chun na bogearraí a chuirtear ar fáil duit a úsáid mar chuid de na Seirbhísí. Is é an t-aon chuspóir atá ag an gceadúnas seo ná cur ar do chumas úsáid agus leas a bhaint as na Seirbhísí mar a sholáthraítear ar X, ar an modh a cheadaítear leis na Téarmaí seo.

Tá na Seirbhísí cosanta ag cóipcheart, trádmharc, agus dlíthe eile de chuid na Stát Aontaithe agus tíortha eile. Ní thugann aon ní sna Téarmaí ceart duit an t-ainm X nó aon cheann de thrádmharcanna, lógónna, ainmneacha fearainn, sainghnéithe branda eile X, ná cearta dílseánaigh eile X a úsáid. Tá agus fanfaidh gach ceart, teideal agus leas sna Seirbhísí agus chuig na Seirbhísí (gan Ábhar a sholáthraíonn úsáideoirí a áireamh) ár maoin eisiach agus maoin eisiach ár gceadúnaithe. Go deonach a sholáthrófar aon aiseolas, tráchtanna nó moltaí a d’fhéadfá a sholáthar maidir le X, agus beimid saor chun aiseolas, tráchtanna nó moltaí den sórt sin a úsáid mar is cuí linn agus gan a bheith faoi cheangal duitse.

Mí-Úsáid na Seirbhísí

Aontaíonn tú freisin gan mí-úsáid a bhaint as na Seirbhísí, mar shampla, trí chur isteach orthu nó rochtain a fháil orthu ag baint úsáide as modh eile seachas an comhéadan agus na treoracha a chuirimid ar fáil. Aontaíonn tú nach n-oibreoidh tú thart ar aon teorainneacha teicniúla sna bogearraí a chuirtear ar fáil duit mar chuid de na Seirbhísí, nó nach ndéanfaidh ais-innealtóireacht na bogearraí a dhí-dhlúthú nó a dhíchóimeáil, ach amháin agus a mhéid a cheadaíonn an dlí is infheidhme go sainráite. Ní ceadmhach duit aon cheann díobh seo a leanas a dhéanamh agus rochtain a bheith agat ar na Seribhísí nó tú ag úsáid na Seirbhísí: (i) rochtain a fháil ar réimsí neamhphoiblí de na Seirbhísí, ár gcórais ríomhaireachta, nó córais seachadta teicniúla ár soláthraithe, nó iad a bhaineadh nó a úsáid; (ii) leochaileacht aon chórais nó líonra a fhiosrú, a scanadh, nó a thástáil nó aon bhearta slándála nó fíordheimhnithe a shárú nó dul timpeall orthu; (iii) rochtain a fháil ar na Seirbhísí nó iad a chuardach nó iarracht a dhéanamh rochtain a fháil orthu nó iad a chuardach ar aon bhealach (uathoibrithe nó eile) seachas trínár gcomhéadain foilsithe atá ar fáil againn faoi láthair (agus de bhun na dtéarmaí agus na gcoinníollacha infheidhme amháin), ach amháin má tá cead agat é sin a dhéanamh go sonrach i gcomhaontú ar leith linn (NÓTA: tá toirmeasc sainráite i bhfeidhm maidir lena Seirbhísí a ransú nó a chamchóipeáil i bhfoirm ar bith, chun aon chríche gan ár dtoiliú i scríbhinn roimh ré); (iv) aon cheanntásc paicéid TCP/IP nó aon chuid den fhaisnéis ceanntásca a bhrionnú in aon ríomhphost nó postáil, nó úsáid a bhaint as na Seirbhísí ar aon bhealach chun faisnéis a shainaithníonn foinse atá athraithe, mealltach nó bréagach a sheoladh; (v) gabháil le haon iompar a sháraíonn ár bPolasaí Ionramháil Ardán agus Turscar nó aon Rialacha agus Polasaithe; eile nó (vi) cur isteach ar (nó iarracht a dhéanamh) rochtain aon úsáideoir, óstaigh nó líonra, lena n-áirítear, gan teorainn, víreas a sheoladh, ró-ualú, tuilte, turscar, ríomhphost-bhuamáil na Seirbhísí, nó trí cruthú Ábhar a scriptiú ar bhealach a chuirfeadh isteach ar na Seirbhísí nó a chruthódh ualach míchuí orthu. Is sárú é freisin ar na Téarmaí seo daoine eile a éascú nó cuidiú leo na Téarmaí seo a shárú, lena n-áirítear trí tháirgí nó seirbhísí a dháileadh a chumasaíonn nó a spreagann sárú na dTéarmaí seo.

Críochnú na dTéarmaí seo

Féadfaidh tú deireadh a chur le do chomhaontú dlíthiúil linn am ar bith trí do chuntais a dhíghníomhachtú agus scor d’úsáid na Seirbhísí. Féach ar https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account le haghaidh treoracha ar conas do chuntas a dhíchumasú agus féach ar an bPolasaí Príobháideachais le haghaidh tuilleadh faisnéise ar cad a tharlaíonn do do chuid faisnéise.

Féadfaimid do chuntas a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh nó scor de na Seirbhísí go léir nó cuid díobh a sholáthar duit ag am ar bith má chreidimid le réasún: (i) gur sháraigh tú na Téarmaí seo nó ár Rialacha agus Polasaithe, (ii) gur chruthaíonn tú riosca nó nochtadh ó thaobh na dlí de; (iii) gur cheart do chuntas a bhaint mar gheall ar iompar neamhdhleathach; (iv) gur cheart do chuntas a bhaint de bharr neamhghníomhaíocht faidréiseach; nó (v) nach bhfuil ár soláthar Seirbhísí duit inmharthana a thuilleadh ó thaobh na tráchtála de. Déanfaimid iarracht réasúnach fógra a thabhairt duit tríd an seoladh ríomhphoist a bhaineann le do chuntas nó an chéad uair eile a dhéanfaidh tú iarracht rochtain a fháil ar do chuntas, ag brath ar na cúinsí. Chomh fada agus a cheadaíonn an dlí, féadfaimid deireadh a chur le do chuntas freisin nó scor de na Seirbhísí go léir nó cuid díobh a sholáthar duit ar chúis ar bith nó gan chúis faoi mar is áil linn. I ngach cás den sórt sin, cuirfear deireadh leis na Téarmaí, lena n-áirítear, gan teorainn, do cheadúnas chun na Seirbhísí a úsáid, ach amháin go leanfaidh na hailt seo a leanas d’fheidhm a bheith acu: 2, 3, 5, 6, agus forálacha mí-úsáide Alt 4 ("Mí-úsáid na Seirbhísí”). Má chreideann tú gur cuireadh deireadh le do chuntas trí dhearmad, is féidir leat achomharc a dhéanamh de réir na gcéimeanna a aimsíodh inár nIonad Cabhrach (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Chun amhras a sheachaint, maireann na Téarmaí seo tar éis do chuntas a dhíghníomhachtú nó a fhoirceannadh.

 

5. Séanadh agus Teorainneacha Dliteanais

Tá na Seirbhísí ar Fáil "MAR ATÁ"

Is ar do phriacal féin a bheidh do rochtain ar na Seirbhísí nó aon Ábhar agus úsáid na Seirbhísí nó aon Ábhar. Tuigeann tú agus aontaíonn tú go gcuirtear na Seirbhísí ar fáil duit ar bhonn "MAR ATÁ" agus "MAR ATÁ AR FÁIL". Tagraíonn an "Eintitis X" do X Corp., a mháthairchuideachta, chleamhnaithe, cuideachtaí gaolmhara, oifigigh, stiúrthóirí, fostaithe, gníomhairí, ionadaithe, comhpháirtithe, agus ceadúnaithe. Gan teorainn a chur leis an méid sin roimhe seo, a mhéid a cheadaítear faoin dlí is infheidhme, SÉANANN NA hEINTITIS X GACH BARÁNTAÍ AGUS COINNÍOLL, CIBÉ SONRAITHEACH NÓ INTUIGTHE, INA BHFUIL INDÍOLACHT, OIRIÚNACHT CHUN CRÍCHE SONRAITHE, NÓ NEAMH-SHÁRÚ. Ní thugann na hEintitis X aon bharántas ná léiriú agus séanann siad gach freagracht agus dliteanas as: (i) iomláine, cruinneas, infhaighteacht, tráthúlacht, slándáil nó iontaofacht na Seirbhísí nó aon Ábhar; (ii) aon dochar do do chóras ríomhaireachta, cailliúint sonraí, nó dochar eile a eascraíonn as rochtain nó úsáid a bhaint as na Seirbhísí nó as aon Ábhar; (iii) scriosadh aon Ábhar agus cumarsáidí eile arna gcothabháil ag na Seirbhísí, nó mainneachtain iad a stóráil nó a tharchur; agus (iv) cibé an gcomhlíonfaidh na Seirbhísí do riachtanais nó an mbeidh siad ar fáil ar bhonn gan bhriseadh, slán nó saor ó earráidí. Ní chruthóidh aon chomhairle nó faisnéis, béil nó scríofa, a fhaightear ó na hEintitis X nó trí na Seirbhísí, aon bharántas nó ionadaíocht nach ndéantar go sainráite anseo.

Teorainn le Dliteanas

GO DTÍ AN MHÉID IS MÓ A CHEADAÍTEAR AG AN DLÍ INFHEIDHME, NÍ BHEIDH EINTITIS X FAOI DHLITEANAS I LEITH AON DAMÁISTÍ INDÍREACHA, TEAGMHASACHA, SPEISIALTA, IARMHARTACHA NÓ PIONÓSACHA, NÓ AON CHAILLTEANAS BRABÚS NÓ IONCAIM, CIBÉ ACU A THABHAÍTEAR IAD GO DÍREACH NÓ GO HINDÍREACH, NÓ AON CHAILLTEANAS SONRAÍ, ÚSÁIDE, CÁILMHEASA, NÓ CAILLTEANAIS DHOLÁIMHSITHE EILE, A EASCRAÍONN AS (I) DO ROCHTAIN AR NA SEIRBHÍSÍ NÓ D'ÚSÁID DE NA SEIRBHÍSÍ NÓ DO NEAMHÁBALTACHT ROCHTAIN A FHÁIL AR NA SEIRBHÍSÍ NÓ IAD A ÚSÁID; (II) AON IOMPAR NÓ ÁBHAR DE CHUID AON TRÍÚ PHÁIRTÍ TRÍ NA SEIRBHÍSÍ, LENA N-ÁIRÍTEAR GAN TEORAINN, AON IOMPAR CLÚMHILLTEACH, MASLACH NÓ NEAMHDHLEATHACH ÚSÁIDEOIRÍ NÓ TRÍÚ PÁIRTITHE EILE; (III) AON ÁBHAR A GHEOFAR Ó NA SEIRBHÍSÍ; NÓ (IV) ROCHTAIN, ÚSÁID NÓ ATHRÚ NEAMHÚDARAITHE AR DO THARCHUR NÓ AR D'ÁBHAR. I GCÁS AR BITH NÍ BHEIDH DLITEANAS COMHIOMLÁN NA N-EINTITEAS X NÍOS MÓ NÁ CÉAD DOLLAR SAM (U.S. $100.00) NÓ AN MÉID A D'ÍOC TÚ LINN, MÁS ANN, LE SÉ MHÍ ANUAS AS NA SEIRBHÍSÍ AS AR EASCAIR AN T-ÉILEAMH. BEIDH FEIDHM AG TEORAINNEACHA AN FHO-AILT SEO MAIDIR LE HAON TEOIRIC DLITEANAIS, CIBÉ ACU BUNAITHE AR BHARÁNTAS, CONRADH, REACHT, TORT (LENA N-ÁIRÍTEAR FAILLÍ) NÓ AR SHLÍ EILE, AGUS CIBÉ ACU AR CUIREADH NÓ NÁR CUIREADH IN IÚL DO NA H-EINTITIS X GO BHFÉADFADH AON DAMÁISTE DEN SÓRT SIN A BHEITH ANN, AGUS FIÚ MÁ FHAIGHTEAR AMACH GUR MHAINNIGH LEIGHEAS ATÁ LEAGTHA AMACH ANSEO A CHUSPÓIR BUNÚSACH.

 

6. Ginearálta

Féadfaimid na Téarmaí seo a athbhreithniú ó am go chéile. Ní bheidh na hathruithe aisghníomhach, agus is é an leagan is déanaí de na Téarmaí, a bheidh i gcónaí ag x.com/tos, a rialóidh ár gcaidreamh leat. Déanfaimid iarract a chur in iúl duit faoi leasuithe ábhartha, mar shampla trí fhógra seirbhíse nó ríomhphost a sheoladh chuig an ríomhphost a bhaineann le do chuntas. Trí leanúint ar aghaidh ag úsáid na Seirbhísí no rochtain a bheith agat orthu tar éis do na hathbhreithnithe sin teacht i bhfeidhm, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí athbhreithnithe. Go dtí an mhéid a cheadaítear ó thaobh de dlí de, tarscaoileann tú freisin an ceart chun páirt a ghlacadh mar ghearánaí nó mar bhall aicme in aon ghníomhaíocht aicme maíte, gníomhaíocht chomhchoiteann nó imeachtaí gníomhaíochta ionadaíocha.

Is iad dlíthe Stát California, gan a rogha forálacha dlí a áireamh, a rialóidh na Téarmaí seo agus aon díospóid a eascraíonn idir tú féin agus muidne. Déanfar gach díospóid a bhaineann leis na Téarmaí seo nó leis na Seirbhísí a thabhairt go dtí na cúirteanna feidearálacha nó stáit atá suite i gContae San Francisco, California, Stáit Aontaithe Mheiriceá amháin, agus toilíonn tú le dlínse pearsanta agus tarscaoileann tú aon agóid maidir le fóram deacair. A mhéid a cheadaítear le dlí, tarscaoileann tú freisin an ceart chun páirt a ghlacadh mar ghearánaí nó mar bhall d'aicme in aon ghníomhaíocht aicme airbheartaithe, gníomhaíocht chomhchoiteann nó imeachtaí gníomhaíochta ionadaíocha. 

Más eintiteas rialtas feidearálach, stáit nó áitiúil thú sna Stáit Aontaithe a úsáideann na Seirbhísí i do cháil oifigiúil agus nach bhfuil tú in ann go dlíthiúil glacadh leis na clásail dlí rialaithe, dlínse nó ionaid thuas, ansin ní bhaineann na clásail sin leat. Maidir le heintitis rialtais chónaidhme na Stát Aontaithe den sórt sin, beidh na Téarmaí seo agus aon ghníomh a bhaineann leo faoi rialú ag dlíthe Stáit Aontaithe Mheiriceá (gan tagairt d'easaontacht dlíthe) agus, in éagmais dlí cónaidhme agus a mhéid a cheadaítear faoin dlí cónaidhme, dlíthe Stát California (gan rogha dlí a áireamh).

I mBéarla atá Comhaontú Úsáideora X scríofa ach cuirtear ar fáil é i dteangacha éagsúla trí aistriúcháin. Déanann X gach iarracht na haistriúcháin a dhéanamh chomh cruinn agus is féidir ar an mbunleagan Béarla. I gcás aon neamhréireachtaí nó neamhréireachtaí, áfach, beidh tosaíocht ag an leagan Béarla de Chomhaontú Úsáideora X. Admhaíonn tú gurb é an Béarla an teanga tagartha chun téarmaí an Chomhaontaithe Úsáideora X a léirmhíniú agus a thógáil.

Sa chás go meastar go bhfuil aon fhoráil de na Téarmaí seo neamhbhailí nó neamh-infheidhmithe, ansin déanfar an fhoráil sin a theorannú nó a dhíchur a mhéid is gá, agus fanfaidh forálacha eile na dTéarmaí seo i bhfeidhm agus i lánéifeacht. Ní mheasfar gur tarscaoileadh ar cheart nó ar fhoráil den sórt sin ár mainneachtain aon cheart nó foráil de na Téarmaí seo a fhorghníomhú.

Má tá aon cheist agat faoi na Téarmaí seo, déan teagmháil linn ag .

I bhfeidhm: 29 Meán Fómhair, 2023

Cartlann na dTéarmaí Roimhe Seo

 
 
 

Téarmaí Seirbhíse X

Má tá cónaí ort san Aontas Eorpach, Stáit CSTE, nó an Ríocht Aontaithe

Rialaíonn na Téarmaí Seirbhíse seo ("Téarmaí") do rochtain ar ár seirbhísí agus úsáid a bhaint astu, lena n-áirítear ár suíomhanna ghréasáin éagsúla, téacs teachtaireachtaí, APIanna, fógraí ríomhphoist, feidhmchláir, cnaipí, giuirléidí, fógraí, seirbhísí tráchtála agus ár seirbhísí clúdaithe eile (https://help.x.com/rules-and-policies/x-services-and-corporate-affiliates) a nascann leis na Téarmaí seo (le chéile, na "Seirbhísí"), agus aon fhaisnéis, téacs, nasc, grafaic, grianghraf, fuaime, físeán, nó ábhar eile nó socruithe ábhar a uaslódáiltear, a íoslódáiltear nó a thaispeánfar ar na Seirbhísí (dá dtagraítear le chéile mar "Ábhar"). Trí úsáid a bhaint as na Seirbhísí aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí seo.

Is comhaontú iad na Téarmaí seo idir tú féin agus Twitter International Unlimited Company (Uimhir Gnó. 503351, uimhir CBL IE9803175Q), cuideachta Éireannach a sholáthraíonn X agus na Seirbhísí, a bhfuil a hoifig chláraithe ag One Cumberland Place, Sráid na bhFíníní, Baile Átha Cliath 2, D02 AX07 Éire. Ciallaíonn na focail "muid," "sinn," agus "ár," Twitter International Unlimited Company.

 

1. Cé a fhéadfaidh na Seirbhísí a Úsáid

Ní fhéadfaidh tú na Seirbhísí a úsáid ach amháin má aontaíonn tú conradh ceangailteach a dhéanamh linn agus nach duine atá faoi urchosc seirbhísí a fháil faoi dhlíthe na dlínse is infheidhme. Ar aon chuma, caithfidh tú a bheith 13 bliana d’aois ar a laghad chun na Seirbhísí a úsáid. Má tá tú ag glacadh leis na Téarmaí seo agus ag baint úsáide as na Seirbhísí thar ceann cuideachta, eagraíochta, rialtais, nó eintiteas dhlíthiúil eile, léiríonn tú agus barántaíonn tú go bhfuil tú údaraithe chun é sin a dhéanamh agus tá an t-údarás agat eintiteas den sórt sin a cheangal leis na Téarmaí seo, ina bhfuil i gcás go ndéanfaidh na focail "tú" agus "do" mar a úsáidtear iad sna Téarmaí seo tagairt don eintiteas sin.

 

2. Príobháideacht

Déanann ár mBeartas Príobháideachais (https://www.x.com/privacy) cur síos ar an gcaoi a láimhseálaimid an fhaisnéis a sholáthraíonn tú dúinn nuair a úsáideann tú na Seirbhísí. Tuigeann tú go dtoilíonn tú trí úsáid a bhaint as na Seirbhísí atá agat chun an fhaisnéis seo a bhailiú agus a úsáid (mar atá leagtha amach sa Pholasaí Príobháideachais), lena n-áirítear an fhaisnéis seo a aistriú chuig na Stáit Aontaithe, Éire, agus/nó tíortha eile le haghaidh stórála, próiseáil agus úsáid againne agus lenár gcleamhnaithe.

 

3. Ábhar ar na Seirbhísí

Tá tú freagrach as d'úsáid a bhaint as na Seirbhísí agus as aon Ábhar a sholáthraíonn tú, lena n-áirítear comhlíonadh na ndlíthe, na rialacha agus na rialacháin is infheidhme. Níor cheart duit ach Ábhar a bhfuil tú compordach a roinnt le daoine eile a sholáthar.

Is ar do phriacal féin a bheidh aon úsáid nó brath ar aon Ábhar nó ábhair a phostáiltear trí na Seirbhísí nó a fhaigheann tú trí na Seirbhísí. Ní thacaímid le hiomláine, le fírinneacht, le cruinneas ná le hiontaofacht aon Ábhair nó cumarsáide a phostáiltear trí na Seirbhísí ná ní fhormhuinímid, ní thacaímid, ní ionadaímid ná ní ráthaímid aon tuairimí a chuirtear in iúl trí na Seirbhísí. Tuigeann tú, trí úsáid a bhaint as na Seirbhísí, go bhféadfar tú a nochtadh d’Ábhar a d’fhéadfadh a bheith maslach, díobhálach, míchruinn nó míchuí ar bhealach eile, nó i gcásanna áirithe, postálacha a ndearnadh mílipéadú orthu nó atá mealltach ar bhealach eile. Is é an duine a thionscain an tÁbhar sin amháin atá freagrach as an Ábhar go léir. Ní féidir linn monatóireacht nó rialú a dhéanamh ar an Ábhar a phostáiltear trí na Seirbhísí agus, ní féidir linn freagracht a ghlacadh as an Ábhar sin.

Coimeádaimid an ceart Ábhar a sháraíonn an Comhaontú Úsáideora a bhaint, lena n-áirítear, mar shampla, sáruithe ar chóipcheart nó trádmharc nó mídhílsiú maoine intleachtúla eile, pearsanú, iompar neamhdhleathach nó ciapadh. Is féidir faisnéis maidir le polasaithe shonracha agus an próiseas chun sáruithe a thuairisciú nó a achomharc a fháil inár Lárionad Cabhrach (https://help.x.com/rules-and-policies/x-report-violation agus https://help.x.com/managing-your-account/suspended-x-accounts).

Má chreideann tú go ndearnadh d’Ábhar a chóipeáil ar bhealach a sháraíonn cóipcheart, cuir in iúl é trí chuairt a thabhairt ar ár bhfoirm tuairiscithe Cóipchirt (https://help.x.com/forms/dmca) nó dul i dteagmháil lenár ngníomhaire cóipchirt ainmnithe ag:

X Corp.
Aird: Gníomhaire Cóipchirt
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Tuarascálacha: https://help.x.com/forms/dmca
Ríomhphost: [email protected]

Do Chearta agus Deonú Ceart san Ábhar

Coinníonn tú do chearta maidir le haon Ábhar a chuireann tú isteach, a phostálann tú nó a thaispeánann tú ar nó trí na Seirbhísí. Is leatsa an méid atá agat - is leatsa d'Ábhar (agus meastar do chuid fuaime, grianghraif agus físeáin ionchorpraithe mar chuid den Ábhar).

Trí Ábhar a chur isteach, a phostáil nó a thaispeáint ar na Seirbhísí nó tríothu, tugann tú ceadúnas domhanda, neamheisiach, saor ó dleachtanna dúinn (leis an gceart chun focheadúnais) chun an tÁbhar sin a úsáid, a chóipeáil, a atáirgeadh, a phróiseáil, a oiriúnú, a mhodhnú, a fhoilsiú, a tharchur, a thaispeáint agus a dháileadh in aon cheann agus i ngach meán nó modh dáileacháin atá ar eolas anois nó a forbraíodh níos moille (ar mhaithe le soiléireacht, áirítear leis na cearta sin, mar shampla, coimeádaíocht, claochlú, agus aistriú). Tugann an ceadúnas seo údarú dúinn d’Ábhar a chur ar fáil don chuid eile den domhan agus ligean do dhaoine eile an rud céanna a dhéanamh. Mar sin féin, má roghnaigh tú tríd ár ngnéithe chun dáileadh d'Ábhair a theorannú do phobal srianta, beidh meas againn ar an rogha sin. Aontaíonn tú freisin go n-áirítear leis an gceadúnas seo an ceart chun anailís a dhéanamh ar théacs agus ar fhaisnéis eile a sholáthraíonn tú chun na Seirbhísí a fheabhsú. Aontaíonn tú go n-áirítear leis an gceadúnas seo an ceart atá againn na Seirbhísí a sholáthar, a chur chun cinn agus a fheabhsú agus Ábhar a chuirtear isteach chuig nó trí na Seirbhísí a chur ar fáil do chuideachtaí, eagraíochtaí nó daoine aonair eile le haghaidh sindeacáitithe, chraolta, scaipeadh, athphostáil, cur chun cinn nó foilsiú d’Ábhar den sórt sin ar mheáin agus ar sheirbhísí eile, faoi réir ár dtéarmaí agus coinníollacha maidir le húsáid Ábhar den sórt sin. Déantar úsáidí breise den sórt sin againne, nó ag cuideachtaí, eagraíochtaí nó daoine aonair eile, gan aon chúiteamh a íoc leat maidir leis an Ábhar a chuireann tú isteach, a phostálann tú, a tharchuireann tú nó a chuireann tú ar fáil ar bhealach eile trí na Seirbhísí de réir mar a úsáideann tú na Seirbhísí. comhaontaítear leis seo gur cúiteamh dóthanach é don Ábhar agus do dheonú na gceart anseo.

Tá sraith rialacha againn atá ag teacht chun cinn maidir le conas is féidir le comhpháirtithe éiceachórais idirghníomhú le d’Ábhar ar na Seirbhísí. Tá na rialacha seo ann chun éiceachóras oscailte a chumasú le do chearta i gcuimhne. Tuigeann tú gur féidir linn d’Ábhar a mhionathrú nó a oiriúnú de réir mar a dhéantar é a dháileadh, a shindeacáitiú, a fhoilsiú nó a chraoladh againne agus ag ár gcomhpháirtithe agus/nó athruithe a dhéanamh ar d’Ábhar chun an tÁbhar a oiriúnú do mheáin éagsúla.

Déanann tú ionadaíocht agus barántas go bhfuil, nó go bhfuair tú, gach ceart, ceadúnas, toiliú, cead, cumhacht agus/nó údarás is gá chun na cearta a thugtar anseo a dheonú d’Ábhar ar bith a chuireann tú isteach, a phostálann tú nó a thaispeánann tú ar nó trí na Seirbhísí. Aontaíonn tú nach mbeidh ábhar den sórt sin faoi réir cóipchirt nó cearta dílseánaigh eile, ach amháin má tá an cead riachtanach agat nó má tá tú i dteideal de réir dlí an t-ábhar a phostáil agus an ceadúnas a thuairiscítear thuas a dheonú dúinn.

 

4. Úsáid na Seirbhísí

Déan athbhreithniú ar ár Rialacha agus Polasaí, atá mar chuid de Chomhaontú Úsáideora agus leagtar amach ann iompar atá toirmiscthe ar na Seirbhísí. Ní fhéadfaidh tú na Seirbhísí a úsáid ach amháin i gcomhréir leis na Téarmaí seo agus na dlíthe, na rialacha agus na rialacháin go léir is infheidhme. Glacann X bearta forfheidhmithe nuair a sháraíonn Ábhar nó iompar úsáideora ár Rialacha agus Polasaithe nó maidir le meáin íogaire. Is féidir leat athbhreithniú a dhéanamh ar roghanna forfheidhmithe X agus conas is féidir leat achomharc a dhéanamh ar ár gcinneadh forfheidhmithe anseo.

Tá na Seirbhísí ag forbairt i gcónaí. Mar sin, féadfaidh na Seirbhísí athrú ó am go chéile, de réir ár rogha féin. D’fhéadfaimis stad (go buan nó go sealadach) ag soláthar na Seirbhísí nó aon ghnéithe laistigh de na Seirbhísí duitse nó d’úsáideoirí go ginearálta. Coimeádaimid an ceart freisin teorainneacha úsáide agus stórála a chruthú dár rogha féin amháin ag am ar bith. Féadfaimid freisin aon Ábhar ar na Seirbhísí a bhaint nó a dhiúltú, dáileadh nó infheictheacht aon Ábhair ar an tseirbhís a theorannú, úsáideoirí a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh, agus ainmneacha úsáideoirí a thógáil ar ais más cuí, lena n-áirítear ar na cúiseanna seo a leanas: (i) na Seirbhísí nó ár n-úsáideoirí a chosaint; (ii) comhlíonadh na ndlíthe nó na n-orduithe is infheidhme ó údaráis inniúla; (iii) sárú ar na Téarmaí seo nó ár Rialacha agus Polasaithe nó maoine intleachtúla nó cearta eile tríú páirtithe; (iv) má dhéanann tú féin nó d’Ábhar sinn, úsáideoirí eile nó aon tríú páirtí a nochtadh do riosca dlíthiúil nó rialála; agus/nó (v) do neamhghníomhaíocht faidréiseach. 

I gcomaoin rochtain agus úsáid na Seirbhísí a thabhairt duit, aontaíonn tú gur féidir linn féin agus ár soláthraithe agus ár gcomhpháirtithe tríú páirtí fógraíocht a chur ar na Seirbhísí nó i dtaca le hÁbhar nó faisnéis a thaispeáint ó na Seirbhísí cibé acu a chuireann tú féin nó daoine eile isteach iad. Forchoimeádaimid freisin an ceart chun aon fhaisnéis a rochtain, a léamh, a chaomhnú agus a nochtadh de réir mar a chreidimid le réasún gur gá chun (i) aon dlí, rialachán, próiseas dlí nó iarratas rialtais is infheidhme a shásamh, (ii) na Téarmaí a fhorfheidhmiú, lena n-áirítear imscrúdú ar sháruithe féideartha orthu seo, (iii) calaois, slándáil nó saincheisteanna teicniúla a bhrath, a chosc nó díriú orthu ar shlí eile, (iv) freagra a thabhairt ar iarrataí ar thacaíocht ó úsáideoirí, nó (v) cearta, maoin nó sábháilteacht X, a úsáideoirí agus an phobail a chosaint. Ní chuirimid faisnéis a aithint go pearsanta a nochtadh do thríú páirtithe ach amháin de réir ár bPolasaí Príobháideachais.

Is féidir go dtairgfear seirbhísí nó gnéithe áirithe ar X a bhféadfadh téarmaí agus coinníollacha breise a bheith i bhfeidhm maidir le húsáid na seirbhísí sin agat. Tá na téarmaí breise seo inrochtana ónár suíomhanna agus feidhmchláir atá tiomnaithe do na seirbhísí nó na gnéithe seo. Trí úsáid a bhaint as nó íoc as aon cheann de na seirbhísí breise seo, beidh ort aontú le haon téarmaí breise a bhaineann leis na seirbhísí sin, agus beidh na téarmaí breise sin mar chuid dár gcomhaontú leat. Má thagann aon cheann de na téarmaí breise is infheidhme salach ar na Téarmaí seo, beidh na téarmaí breise i réim agus tú ag úsáid na seirbhísí sin lena mbaineann siad.

Má úsáideann tú gnéithe íoctha de na Seirbhísí, aontaíonn tú lena Téarmaí le haghaidh Seirbhísí Íoctha infheidhme (https://legal.x.com/purchaser-terms.html).

Má úsáideann tú gnéithe forbróra de na Seirbhísí, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do X le haghaidh Láithreáin Ghréasáin (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites), Cártaí X (https://developer.x.com/docs/twitter-for-websites/cards/overview/abouts-cards), API poiblí (https://developer.x.com/docs), nó Sínigh isteach le X (https://developer.x.com/docs/authentication/guides/log-in-with-twitter), aontaíonn tú lenár gComhaontú Forbróra (https://developer.x.com/developer-terms/agreement) agus Polasaí Forbróra (https://developer.x.com/developer-terms/policy). Más mian leat na Seirbhísí nó Inneachar ar na Seirbhísí a atáirgeadh, a mhodhnú, oibreacha díorthacha a chruthú uathu, a dháileadh, a dhíol, a aistriú, a thaispeáint go poiblí, a thaibhiú go poiblí, a tharchur, nó a úsáid ar shlí eile, ní mór duit na comhéadain agus na treoracha a chuirimid ar fáil a úsáid, ach amháin mar a cheadaítear trínár Seirbhísí, na Téarmaí seo, nó na téarmaí a sholáthraítear ar https://developer.x.com/developer-terms. Mura ndéanann, toirmisctear gach gníomh den sórt sin. Más taighdeoir slándála tú, caithfidh tú cloí le rialacha ár gClár Tuairiscithe Leochaileachta (https://hackerone.com/x). Ní fhéadfaidh na ceanglais atá leagtha amach sa mhír roimhe seo a bheith infheidhme maidir leo siúd atá rannpháirteach inár gClár um Thuairisciú Leochaileachta.

Má úsáideann tú gnéithe fógraíochta de na Seirbhísí, ní mór duit aontú lenár gComhaontú Máistir-Seirbhísí (https://ads.x.com/terms).

Do Chuntas

Seans go mbeidh ort cuntas a chruthú chun na Seirbhísí a úsáid. Tá tú freagrach as do chuntas a chosaint, mar sin bain úsáid as pasfhocal láidir agus teorannaigh úsáid an chuntais seo chuig an gcuntas seo. Ní féidir linn agus ní bheidh muid faoi dhliteanas i leith aon chaillteanais nó damáiste a eascraíonn as do theip cloí leis an méid thuas.

Is féidir leat an chuid is mó de chumarsáidí a rialú ó na Seirbhísí. Seans go mbeidh orainn cumarsáidí áirithe a sholáthar duit, mar fhógraí seirbhíse agus teachtaireachtaí riaracháin. Meastar go bhfuil na cumarsáidí seo mar chuid de na Seirbhísí agus de do chuntas, agus b'fhéidir nach mbeidh tú in ann díliostáil ó iad a fháil. Má chuir tú d’uimhir theileafóin le do chuntas agus má athraíonn tú nó má dhéanann tú an uimhir theileafóin sin a dhíghníomhachtú ar ball, ní mór duit d’fhaisnéis chuntais a nuashonrú chun nach mbeimid in ann cumarsáid a dhéanamh le haon duine a fhaigheann do sheanuimhir.

Do Cheadúnas chun na Seirbhísí a Úsáid

Tugaimid ceadúnas pearsanta, domhanda, saor ó dhleachtanna, neamh-insannta agus neamheisiatach duit chun na bogearraí a chuirtear ar fáil duit a úsáid mar chuid de na Seirbhísí. Is é an t-aon chuspóir atá ag an gceadúnas seo ná cur ar do chumas úsáid agus leas a bhaint as na Seirbhísí mar a sholáthraítear ar X, ar an modh a cheadaítear leis na Téarmaí seo.

Tá na Seirbhísí cosanta ag cóipcheart, trádmharc, agus dlíthe eile de chuid na Stát Aontaithe agus tíortha eile. Ní thugann aon ní sna Téarmaí ceart duit an t-ainm X nó aon cheann de thrádmharcanna, lógónna, ainmneacha fearainn, sainghnéithe branda eile X, ná cearta dílseánaigh eile X a úsáid. Tá agus fanfaidh gach ceart, teideal agus leas sna Seirbhísí agus chuig na Seirbhísí (gan Ábhar a sholáthraíonn úsáideoirí a áireamh) ár maoin eisiach agus maoin eisiach ár gceadúnaithe. Go deonach a sholáthrófar aon aiseolas, tráchtanna nó moltaí a d’fhéadfá a sholáthar maidir le X, agus beimid saor chun aiseolas, tráchtanna nó moltaí den sórt sin a úsáid mar is cuí linn agus gan a bheith faoi cheangal duitse.

Mí-Úsáid na Seirbhísí

Aontaíonn tú freisin gan mí-úsáid a bhaint as na Seirbhísí, mar shampla, trí chur isteach orthu nó rochtain a fháil orthu ag baint úsáide as modh eile seachas an comhéadan agus na treoracha a chuirimid ar fáil. Aontaíonn tú nach n-oibreoidh tú thart ar aon teorainneacha teicniúla sna bogearraí a chuirtear ar fáil duit mar chuid de na Seirbhísí, nó nach ndéanfaidh ais-innealtóireacht na bogearraí a dhí-dhlúthú nó a dhíchóimeáil, ach amháin agus a mhéid a cheadaíonn an dlí is infheidhme go sainráite. Ní ceadmhach duit aon cheann díobh seo a leanas a dhéanamh agus rochtain a bheith agat ar na Seribhísí nó tú ag úsáid na Seirbhísí: (i) rochtain a fháil ar réimsí neamhphoiblí de na Seirbhísí, ár gcórais ríomhaireachta, nó córais seachadta teicniúla ár soláthraithe, nó iad a bhaineadh nó a úsáid; (ii) leochaileacht aon chórais nó líonra a fhiosrú, a scanadh, nó a thástáil nó aon bhearta slándála nó fíordheimhnithe a shárú nó dul timpeall orthu; (iii) rochtain a fháil ar na Seirbhísí nó iad a chuardach nó iarracht a dhéanamh rochtain a fháil orthu nó iad a chuardach ar aon bhealach (uathoibrithe nó eile) seachas trínár gcomhéadain foilsithe atá ar fáil againn faoi láthair (agus de bhun na dtéarmaí agus na gcoinníollacha infheidhme amháin), ach amháin má tá cead agat é sin a dhéanamh go sonrach i gcomhaontú ar leith linn (NÓTA: tá toirmeasc sainráite i bhfeidhm maidir lena Seirbhísí a ransú nó a chamchóipeáil i bhfoirm ar bith, chun aon chríche gan ár dtoiliú i scríbhinn roimh ré); (iv) aon cheanntásc paicéid TCP/IP nó aon chuid den fhaisnéis ceanntásca a bhrionnú in aon ríomhphost nó postáil, nó úsáid a bhaint as na Seirbhísí ar aon bhealach chun faisnéis a shainaithníonn foinse atá athraithe, mealltach nó bréagach a sheoladh; (v) gabháil le haon iompar a sháraíonn ár bPolasaí Ionramháil Ardán agus Turscar nó aon Rialacha agus Polasaithe; eile nó (vi) cur isteach ar (nó iarracht a dhéanamh) rochtain aon úsáideoir, óstaigh nó líonra, lena n-áirítear, gan teorainn, víreas a sheoladh, ró-ualú, tuilte, turscar, ríomhphost-bhuamáil na Seirbhísí, nó trí cruthú Ábhar a scriptiú ar bhealach a chuirfeadh isteach ar na Seirbhísí nó a chruthódh ualach míchuí orthu. Is sárú é freisin ar na Téarmaí seo daoine eile a éascú nó cuidiú leo na Téarmaí seo a shárú, lena n-áirítear trí tháirgí nó seirbhísí a dháileadh a chumasaíonn nó a spreagann sárú na dTéarmaí seo.

Críochnú na dTéarmaí seo

Féadfaidh tú deireadh a chur le do chomhaontú dlíthiúil linn am ar bith trí do chuntais a dhíghníomhachtú agus scor d’úsáid na Seirbhísí. Féach ar https://help.x.com/managing-your-account/how-to-deactivate-x-account le haghaidh treoracha ar conas do chuntas a dhíghníomhachtú agus féach ar an bPolasaí Príobháideachais le haghaidh tuilleadh faisnéise ar cad a tharlaíonn do do chuid faisnéise.

Féadfaimid do chuntas a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh nó scor de na Seirbhísí go léir nó cuid díobh a sholáthar duit ag am ar bith má chreidimid le réasún: (i) gur sháraigh tú na Téarmaí seo nó ár Rialacha agus Polasaithe; (ii) gur chruthaigh tú riosca nó nochtadh ó thaobh na dlí de; (iii) gur cheart do chuntas a bhaint mar gheall ar iompar neamhdhleathach; (iv) ba cheart do chuntas a bhaint de bharr neamhghníomhaíocht fhaidréiseach; nó (v) nach bhfuil ár soláthar Seirbhísí duit inmharthana a thuilleadh ó thaobh na tráchtála de. Déanfaimid iarracht réasúnach fógra a thabhairt duit tríd an seoladh ríomhphoist a bhaineann le do chuntas nó an chéad uair eile a dhéanfaidh tú iarracht rochtain a fháil ar do chuntas, ag brath ar na cúinsí. I ngach cás den sórt sin, cuirfear deireadh leis na Téarmaí, lena n-áirítear, gan teorainn, do cheadúnas chun na Seirbhísí a úsáid, ach amháin go leanfaidh na hailt seo a leanas d’fheidhm a bheith acu: 2, 3, 5, 6, agus forálacha mí-úsáide Alt 4 ("Mí-úsáid na Seirbhísí”). Má chreideann tú gur cuireadh deireadh le do chuntas trí dhearmad, is féidir leat achomharc a dhéanamh de réir na gcéimeanna a aimsíodh inár nIonad Cabhrach (https://help.x.com/forms/account-access/appeals). Chun amhras a sheachaint, maireann na Téarmaí seo tar éis do chuntas a dhíghníomhachtú nó a fhoirceannadh.

 

5. Teorainneacha dliteanais

Aontaíonn tú, trí úsáid a bhaint as na Seirbhísí, go bhfuil dliteanas teoranta don mhéid is mó is incheadaithe i do thír chónaithe do X Corp., a mháthairchuideachta, a chleamhnaithe, cuideachtaí gaolmhara, oifigigh, stiúrthóirí, fostaithe, gníomhairí, ionadaithe, comhpháirtithe agus ceadúnaithe.

 

6. Ginearálta

Féadfaimid na Téarmaí seo a athbhreithniú ó am go chéile. Ní bheidh na hathruithe aisghníomhach, agus is é an leagan is déanaí de na Téarmaí, a bheidh i gcónaí ag x.com/tos, a rialóidh ár gcaidreamh leat. Seachas athruithe a thugann aghaidh ar fheidhmeanna nua nó a rinneadh ar chúiseanna dlíthiúla, cuirfimid in iúl duit 30 lá roimh athruithe éifeachtacha a dhéanamh ar na Téarmaí seo a mbíonn tionchar acu ar chearta nó oibleagáidí aon pháirtí sna Téarmaí seo, mar shampla trí fhógra seirbhíse nó ríomhphost chuig an ríomhphost a bhaineann le do chuntas. Trí leanúint ar aghaidh ag rochtain nó ag úsáid na Seirbhísí tar éis do na hathbhreithnithe sin teacht i bhfeidhm, aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na Téarmaí athbhreithnithe.

Go dtí an mhéid a cheadaítear ó thaobh dlí de, tarscaoileann tú freisin an ceart chun páirt a ghlacadh mar ghearánaí nó mar bhall aicme in aon ghníomhaíocht aicme airbheartaithe, gníomhaíocht chomhchoiteann nó imeachtaí gníomhaíochta ionadaíocha.

I mBéarla atá Comhaontú Úsáideora X scríofa ach cuirtear ar fáil é i dteangacha éagsúla trí aistriúcháin. Déanann X gach iarracht na haistriúcháin a dhéanamh chomh cruinn agus is féidir ar an mbunleagan Béarla. I gcás aon neamhréireachtaí nó neamhréireachtaí, áfach, beidh tosaíocht ag an leagan Béarla de Chomhaontú Úsáideora X. Admhaíonn tú gurb é an Béarla an teanga tagartha chun téarmaí an Chomhaontaithe Úsáideora X a léirmhíniú agus a thógáil.

Sa chás go meastar go bhfuil aon fhoráil de na Téarmaí seo neamhbhailí nó neamh-infheidhmithe, ansin déanfar an fhoráil sin a theorannú nó a dhíchur a mhéid is gá, agus fanfaidh forálacha eile na dTéarmaí seo i bhfeidhm agus i lánéifeacht. Ní mheasfar gur tarscaoileadh ar cheart nó ar fhoráil den sórt sin ár mainneachtain aon cheart nó foráil de na Téarmaí seo a fhorghníomhú.

Má tá aon cheist agat faoi na Téarmaí seo, déan teagmháil linn ag .

I bhfeidhm: 29 Meán Fómhair, 2023

Cartlann na dTéarmaí Roimhe Seo